Άγγιξε τα 400 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trastor με 9 νέες επενδύσεις το 2022

Άγγιξε τα 400 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trastor ενώ παράλληλα η εταιρεία κατέγραψε ισχυρή κερδοφορία σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022. Συγκεκριμένα, η Trastor A.E.E.A.Π. ανακοίνωσε σημαντική αύξηση κατά 32% των καθαρών κερδών του Ομίλου, τα οποία για τη χρήση 2022 ανήλθαν σε €33,9 εκατ. έναντι €23,1 εκατ. για το 2021. Τα κέρδη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άγγιξε τα 400 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trastor με 9 νέες επενδύσεις το 2022.