Συμφωνία Dimand – Eurobank για το νέο συγκρότημα γραφείων της PwC στο Μαρούσι

Στη Eurobank θα περάσει το νέο συγκρότημα γραφείων της PwC στο Μαρούσι όταν ολοκληρωθεί. Όπως ανακοίνωσε η DIMAND A.E., η εταιρεία μέσω της θυγατρικής της Arcela Investments Limited, προχώρησε στην υπογραφή προσυμφώνου με την Τράπεζα Eurobank Α.Ε., για την πώληση του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής κυπριακής εταιρείας Severdor Ltd. έναντι τιμήματος €74,4 εκατ. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συμφωνία Dimand – Eurobank για το νέο συγκρότημα γραφείων της PwC στο Μαρούσι.