Τί δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 για την πορεία της Trastor

Η Trastor ανακοινώνει σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου, τα οποία για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε €23,0 εκατ. έναντι €3,1 εκατ. για το 2020. Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων κατά το 2021 ανήλθαν σε €12,6 εκατ. έναντι €7,7 εκατ. κατά το 2020, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τί δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 για την πορεία της Trastor.