Άγγιξε τα 136 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της BriQ Properties το 2022

Ξεπέρασε τα 136 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της BriQ Properties το 2022, ενώ η χρήση έκλεισε με σημαντικά αυξημένα έσοδα από ενοίκια και κέρδη. Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 8,0 εκ. έναντι € … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άγγιξε τα 136 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της BriQ Properties το 2022.