Connect with us

REAL ESTATE

Άγγιξε τα 136 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της BriQ Properties το 2022

Newsroom

Published

on

Το Logistics Park της BriQ Properties στον Ασπρόπυργο - Πηγή: BriQ Properties
Το Logistics Park τη; BriQ Properties στον Ασπρόπυργο - Πηγή: BriQ Properties

Ξεπέρασε τα 136 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της BriQ Properties το 2022, ενώ η χρήση έκλεισε με σημαντικά αυξημένα έσοδα από ενοίκια και κέρδη.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 8,0 εκ. έναντι € 6,1 εκ. της περυσινής χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 32%, αναφέρει η εταιρεία.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων για το 2022 ανήλθαν σε €12,1 εκ. (2021: € 8,3 εκ.) σημειώνοντας αύξηση 45%.

προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (δλδ. χωρίς την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων) ανήλθαν σε € 4,6 εκ. (2021: € 3,9 εκ.) σημειώνοντας αύξηση 19%.

Αναλυτικά στη χρήση 2022, η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών της, ήτοι:

• Τα έσοδα από ενοίκια αυξήθηκαν κατά 32% και ανήλθαν σε € 8,0 εκ. έναντι € 6,1 εκ. το 2021. Η αύξηση αποδίδεται αφενός στην ενσωμάτωση εσόδων από τις επενδύσεις σε κέντρα διανομής και αποθήκευσης (logistics) και αφετέρου στην μείωση αντιστοίχων εσόδων του 2021, λόγω των υποχρεωτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid-19.

• Το ποσοστό πληρότητας των ακινήτων (occupancy ratio) παρέμεινε στα ίδια, πολύ υψηλά, επίπεδα του 99,8 %.

• Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία ανήλθαν σε € 7,5 εκ. (2021 : € 4,4 εκ.), εκ των οποίων ποσό € 3,2 εκ. αφορά τον κλάδο των κέντρων διανομής και αποθήκευσης (logistics) και ποσό € 3,0 εκ. τον κλάδο των τουριστικών ακινήτων.

• Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 39% και ανήλθαν σε € 5,9 εκ. (2021: € 4,2 εκ.)

• Το σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε € 98,2 εκ., το οποίο αντιστοιχεί σε € 2,78 ανά μετοχή, έναντι € 2,52 ανά μετοχή της 31.12.2021 παρουσιάζοντας αύξηση 10%.

• Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε € 3,3 εκ. (31.12.2021: € 4,3 εκ.) ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις ήταν € 34,6 εκ. (31.12.2021: € 30,2 εκ.).

• Την 31.12.2022 η Εταιρεία είχε στην κατοχή της συνολικά 397.030 ίδιες μετοχές αξίας κτήσης € 701 χιλ., ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,77 ανά μετοχή. Οι ίδιες μετοχές την 31.12.2022 αντιστοιχούσαν στο 1,11% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε συνέχεια της έγκρισης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει την 27η Απριλίου 2023, τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,1046 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2022 και προηγουμένων χρήσεων, προσφέροντας απόδοση 5,3%, με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής την 03.04.2023 (1,99€).

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της BriQ Properties

Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιοχρησιμοποιούμενων) ανήλθε σε € 136 εκ. (2021: € 122 εκ.) παρουσιάζοντας αύξηση 12%.

Η αύξηση ήταν αποτέλεσμα επενδύσεων ύψους € 7,9 εκ. και αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων € 7,5 εκ., ενώ παράλληλα η BriQ Properties προχώρησε στην πώληση ενός εμπορικού καταστήματος έναντι τιμήματος € 1,35 εκ. το οποίο είχε αποκτηθεί τον Φεβρουάριο του 2020 έναντι τιμήματος € 1,1 εκ..

Την 31η Δεκεμβρίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων (χωρίς τα ιδιοχρησιμοποιούμενα) ανερχόταν σε € 135 εκ. (31.12.2021: € 121 εκ.).

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων την 31.12.2022 κατανέμεται σε: 49% κτίρια logistics, 27% κτίρια γραφείων, 20% ξενοδοχεία και 4% λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

BriQ και Intercontinental International ενώνουν δυνάμεις – Πώς θα προχωρήσει η συγχώνευση των δύο ΑΕΕΑΠ

Advertisement

Δέλτα Τεχνική

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement The Green Office
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Τα έργα στο Μινιόν - Φωτό: POOL / ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ / EUROKINISSI
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Ισχυρή λειτουργική επίδοση για την Dimand το 2023 – Πόσο αυξήθηκε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Karela Business Park - Πηγή: Prodea
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

Νέα εποχή για το μεγαλύτερο συγκρότημα γραφείων της Prodea – Σε ποιά εταιρεία μισθώθηκε

Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Στο Μαρούσι το κτίριο γραφείων με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα – Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Noval Property

Το "δαχτυλίδι" της Αττικής Οδού στο Μαρούσι - Πηγή: Αντώνης Νικολόπουλος / Eurokinissi
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ημέρες ago

Υπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο έργο real estate του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος ΤΕΡΝΑ και DIMAND

Το ξενοδοχείο Lighthouse Athens της Brown Hotels στην Ομόνοια - Πηγή: Brown Hotels
SPECIAL EDITIONS4 ημέρες ago

Η ομάδα της Brown Hotels μεγαλώνει και ισχυροποιείται με προσθήκη νέων στελεχών

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ5 ημέρες ago

Οι 2+1 επενδύσεις real estate στα Σπάτα που αλλάζουν τα δεδομένα στα Μεσόγεια

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Σε δημόσια διαβούλευση νέα επένδυση για ξενοδοχείο στην Επίδαυρο

Πηγή: ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΙΝΗ/EUROKINISSI
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Ποιές είναι οι νέες τάσεις στα εμπορικά ακίνητα στην “καρδιά” της Αθήνας – Ποιά μετατρέπονται σε ξενοδοχεία

Οι πολυτελείς κατοικίες της Orilina Properties στο Ελληνικό - Πηγή: Orilina Properties
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Ξεπέρασε τα 130 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Orilina Properties – Σε ποιά projects εστιάζει

Κατοικία - Designed by Canva Pro
REAL ESTATE6 ημέρες ago

KPMG: οι επενδύσεις σε ακίνητα & ξενοδοχεία στην Ελλάδα θα συνεχιστούν – Σημαντική ζήτηση για νέα ποιοτικά ακίνητα

Piraeus Tower (Σεπτέμβριοσ 2023) - Φωτό: Άρτεμις Σκουλίκα / Ypodomes.com
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Ουρανοξύστες στην Αθήνα: ολοκληρώνεται ο Piraeus Tower, ξεκινά η ανέγερση του Riviera Tower

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ5 ημέρες ago

Οι 2+1 επενδύσεις real estate στα Σπάτα που αλλάζουν τα δεδομένα στα Μεσόγεια

Το "δαχτυλίδι" της Αττικής Οδού στο Μαρούσι - Πηγή: Αντώνης Νικολόπουλος / Eurokinissi
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ημέρες ago

Υπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο έργο real estate του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος ΤΕΡΝΑ και DIMAND

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Σε διαβούλευση νέα τουριστική επένδυση με ξενοδοχείο στην Ηλεία

Cambas Project - Πηγή: REDS
VIDEOS2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Cambas Park: δείτε το ακίνητο που θα γίνει η μεγάλη επένδυση της REDS

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Στα σκαριά νέα επένδυση γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Glyfada Riviera Hotel - Πηγή: SWOT Hospitality
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Νέα εποχή για το 5άστερο ξενοδοχείο Glyfada Riviera Hotel

Radisson RED Mitropoleos Square Athens - Πηγή: Radisson Hotel Group
SPECIAL EDITIONS2 εβδομάδες ago

Με συνεργασία κορυφής ανοίγει τέλος του 2024 το νέο Radisson RED Mitropoleos Square Athens

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Οι δύο μεγάλες ξενοδοχειακές εξαγορές στην Κρήτη το 2023 – Ποιά ξενοδοχεία άλλαξαν χέρια

Ο CEO της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης - Πηγή: Trade Estates
REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates εισήλθε το Latsco Family Office λίγο πριν το Χρηματιστήριο

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: oλοκληρώνεται η πρόσοψη του Πύργου του Πειραιά

Μακέτες από τη μεταμόρφωση του Μινιόν στην Πατησίων - Πηγή: Dimand
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Πώς προχωρούν τα έργα στο Μινιόν στην Πατησίων

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε το ολοκληρωμένο πλέον 5άστερο One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα

Το νέο κτίριο logistics που κατασκευάζει η Ten Brinke στη Μαγούλα - Πηγή: Ten Brinke
LOGISTICS1 μήνα ago

[VIDEO] Ξεκίνησε τη νέα επένδυση logistics στη Δυτική Αττική η Ten Brinke

Η νέα οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Γλυφάδα - Πηγή: Τen Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Συνεχίζει τις οικιστικές επενδύσεις στη Γλυφάδα η Ten Brinke – Σε ποιό νέο ακίνητο επενδύει

Η επένδυση της Ten Brinke στο ακίνητο επί των οδών Λ. Βουλιαγμένης και Βενεζουέλας στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το εμπορικό κτίριο στη νέα μεικτή επένδυση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η νέα οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα – Δείτε πού βρίσκεται

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε από ψηλά τη μεταμόρφωση του Πύργου του Πειραιά σε Piraeus Tower

Οικιστικό συγκρότημα της Ten Brinke στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τη μεταμόρφωση του Πύργου του Πειραιά σε Piraeus Tower – Σχεδόν έτοιμη η νέα πρόσοψη

ΔΗΜΟΦΙΛΗ