Connect with us

REAL ESTATE

Πώς θα εισαχθεί η Noval Property στο Χρηματιστήριο – ΑΜΚ και νέο ομολογιακό δάνειο στα σκαριά

Newsroom

Published

on

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Πηγή: Noval Property
Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Πηγή: Noval Property

Ο κύβος ερρίφθη… για την προγραμματισμένη εισαγωγή των μετοχών της Noval Property στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Κατά την πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκαν διάφορα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο, νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και νέο ομολογιακό δάνειο από την EBRD.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Noval Property

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, το ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 4η Σεπτεμβρίου 2023 στην οποία συμμετείχε και εκπροσωπήθηκε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 268.667.870 μετοχές, ελήφθησαν ομοφώνως οι ακόλουθες αποφάσεις:

  • εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Noval Property κατά ποσό σαράντα (40) ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα (40) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
  • εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1,00 ευρώ ανά έκαστη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή, σε 2,50 ευρώ ανά έκαστη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 268.667.910 σε 107.467.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία δυόμιση (2,5) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (αντίστροφη διάσπαση {reverse split} 2,5:1) και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
  • εγκρίθηκε η εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει.
  • στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω αποφασισθείσας εισαγωγής του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται στον Κανονισμό του Χ.Α. για την Εισαγωγή, εγκρίθηκε η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για διάστημα πέντε (5) ετών, προκειμένου αυτό να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Noval Property, εφάπαξ ή τμηματικώς, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018, κατά ποσό (ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) που δεν μπορεί να υπερβεί το 33,3333383% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία παροχής της εξουσιοδότησης, ήτοι μέχρι και ογδόντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και ένα λεπτό (€89.555.970,01), με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών.
  • εγκρίθηκε, κατόπιν της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκδοση κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, ποσού έως δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€10.500.000), με έκδοση κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές, ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές) ονομαστικών ομολογιών που δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου από το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης» (European Bank for Reconstruction and Development) («EBRD»), με στόχο τη χρηματοδότηση έργων της Εταιρείας.
  • Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης του προγράμματος ομολογιακού δανείου, της χορήγησης εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή του προγράμματος, και κάθε άλλης σχετικής σύμβασης, και για οποιαδήποτε νομική ή υλική ενέργεια απαιτείται ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την ολοκλήρωση της έκδοσης του ομολογιακού δανείου.

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Πηγή: Prodea Investments
LOGISTICS1 ημέρα ago

Νέες επενδύσεις 518 εκατ. ευρώ από την Prodea Investments έως το 2027 – Σε εξέλιξη το mega logistics park στον Ασπρόπυργο

The Grid - Πηγή: EY
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 ημέρα ago

Συμφωνία Noval Property – EY για την εκμίσθωση του μισού The Grid στο Μαρούσι

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 ημέρα ago

[VIDEO] Δείτε πώς προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Δρομολογείται νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Ζάκυνθο – Σε ποιά περιοχή θα γίνει

The Grid - Πηγή: ΤΕΡΝΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

[VIDEO] Στο νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων The Grid στο Μαρούσι θα μετακομίσει η EY το 2026

Πύργος Πειραιά - Πηγή: Piraeus Tower
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες ago

Τους ανελκυστήρες του νέου Piraeus Tower πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Το νέο Μινιόν, φωταγωγημένο - Πηγή: DIMAND - Φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

Ολοκληρώνεται τέλος του 2024 η επένδυση στο Μινιόν – Ποιοί είναι οι 2 μισθωτές του κτιρίου

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Εγκρίθηκε επένδυση για νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Μήλο

Τα κεντρικά γραφεία της Prodea Investments - Πηγή: Prodea Investments
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες ago

Ποιό είναι το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα με διπλή πιστοποίηση WELL και LEED

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες ago

[VIDEO] BRIGHTaddvalue – The Holistic Perspective on your Investment Property

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

“Στα σκαριά” 8 νέες επενδύσεις για ξενοδοχεία 5 αστέρων – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν

Τα νέα "πράσινα" κτίρια της ΔΕΗ στη Λεωφόρο Μεσογείων - Πηγή: ΜΠE
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

Οι δύο μεγάλες κινήσεις real estate της ΔΕΗ για κτίρια γραφείων – Γιατί επιμένει Αθήνα

Άποψη της πλατείας Μητροπόλεως - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

“Πράσινο φως” για το νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων της Prodea στην Πλατεία Μητροπόλεως

Πηγή: DKG Development
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Ολοκληρώνεται το 2025 η νέα οικιστική επένδυση Laurel στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Τι θα περιλαμβάνει

Νέα Οικιστική επένδυση από την Wealth Avenue στην Αττική - Πηγή: Wealth Avenue
RESIDENTIAL3 ημέρες ago

Nέα οικιστική επένδυση “στα σκαριά” στο Πόρτο Ράφτη – Ποιά εταιρεία επενδύει

Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection by Hilton - Πηγή: Hilton
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Ανοίγει το καλοκαίρι το νέο resort της Hilton στην Ιεράπετρα

Κατοικία - Designed by Canva Pro
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

Νέα “χρυσή εποχή” για την αγορά κατοικίας στην Αττική – Στο επίκεντρο η Αθηναϊκή Ριβιέρα

Πηγή: Canva
LOGISTICS3 εβδομάδες ago

Νέα mega επένδυση logistics στον Ασπρόπυργο ανακοίνωσε η Trastor – Τι περιλαμβάνει και πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πάρος - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Προς υλοποίηση οδεύει επένδυση για νέο ξενοδοχείο στην Πάρο

Elissa Lifestyle Resort - Πηγή: Ella Resorts
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Οι 6 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις της H.I.G. Capital – Σε ποιά νησιά θα ανοίξουν νέα Ella Resorts

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 ημέρα ago

[VIDEO] Δείτε πώς προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

The Grid - Πηγή: ΤΕΡΝΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

[VIDEO] Στο νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων The Grid στο Μαρούσι θα μετακομίσει η EY το 2026

Πηγή: Piraeus Tower
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ6 ημέρες ago

Piraeus Tower: μετά από 50 χρόνια αναμονής και 4 χρόνια έργων έγινε σύγχρονος και “πράσινος”

REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

Και επίσημα στο Χρηματιστήριο από σήμερα η Noval Property

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

Ξεκινά 29/5 η Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο

Το ιστορικό ακίνητο του ΦΙΞ στη Δυτική Θεσσαλονίκη - Φωτό: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε το ακίνητο ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη που θα μεταμορφώσει η Dimand σε ξενοδοχεία, καταστήματα και γραφεία

Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

Προχωρά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο η Noval Property – Πώς θα γίνει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 43,5 εκατ. ευρώ

Πηγή: North Star Entertainment / ΜΠΕ / ASPA KST
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Ξεκινά έως τέλος του 2024 η μεγάλη τουριστική επένδυση Voria στο Μαρούσι – Πώς θα μετεγκατασταθεί εκεί το Καζίνο της Πάρνηθας

Piraeus Tower. ο νέος Πύργος του Πειραιά – Πηγή: ypodomes.com
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τον νέο Piraeus Tower από μέσα λίγο πριν την ολοκλήρωση του

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

Προς ολοκλήρωση η επένδυση μετατροπής του Athens Heart στην Πειραιώς σε “στρατηγείο” της ΑΑΔΕ

Advertisement

TRENDING