Connect with us

REAL ESTATE

Με αυξημένα κέρδη και έσοδα κλείνει το 9μηνο 2023 ο Όμιλος Reds

Newsroom

Published

on

Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης - Φωτό: REDS

Για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία REDS ΑΕ παρέχει παρακάτω συνοπτική ενημέρωση αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών της περιόδου από 01.01.2023 έως 30.09.2023.

Σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις στον Όμιλο REDS στο εννεάμηνο του 2023

Τον Φεβρουάριο του 2023 η εταιρεία REDS (εφεξής η «Εταιρεία») προχώρησε στην αγορά οικοπέδων που βρίσκονται περιμετρικά του εμπορικού πάρκου Smart Park και σε συνδυασμό με τις ιδιοκτησίες του Ομίλου, η REDS AE θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις ‘βέλτιστης χρήσης’ για την αξιοποίησή τους.

Στις 03.08.2023 η εταιρεία REDS AE ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2023, αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των €8.040.883,76, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €1,31 σε €1,17 προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €67.198.814,28, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,17 η κάθε μια.

Στις 10.10.2023, υπεγράφη συμφωνία της εταιρείας REDS AE με την εταιρεία με την επωνυμία TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (εφεξής «Trade Estates») του Oμίλου Fourlis, για την πώληση του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρική της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (εφεξής «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ. ΑΕ»), η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το εμπορικό πάρκο Smart Park.
Tην 31.10.2023, εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της REDS η συναλλαγή της πώλησης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ ΑΕ, κυριότητας της Εταιρείας, προς την εταιρεία Trade Estates.

Η αξία του ακινήτου έχει συμφωνηθεί σε €110 εκατ., ενώ μετά τις αναπροσαρμογές με βάση την καθαρή δανειακή θέση της ΓΥΑΛΟΥ MON ΑΕ, καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.8.2023, το κατ’ αρχήν καθαρό τίμημα που θα εισπράξει η REDS είναι €93 εκατ. Το ακριβές ποσόν του τιμήματος θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής δηλ. έως τις 15.12.2023.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγή αυτής, ο Όμιλος REDS AE ισχυροποιεί περαιτέρω τη ρευστότητά του και κατά συνέπεια τη δυνατότητά του να χρηματοδοτήσει τα επερχόμενα επενδυτικά σχέδιά του.

Επισκόπηση Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023

Ο Όμιλος εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2023 έσοδα ύψους περίπου €7,6 εκατ. έναντι εσόδων €6,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 16,8% ή €1,1 εκατ., λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας του Smart Park.

Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) για το 9Μ 2023 διαμορφώθηκαν σε €9,6 εκατ. έναντι €4,4 εκατ. για το εννεάμηνο του 2022. Σημειώνεται ότι στο αποτέλεσμα του 9Μ του 2023 αποτυπώνεται κέρδος από την πώληση ακινήτου στην Ρουμανία ποσού €5,7 εκατ.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για το 9Μ 2023 ανήλθαν σε €8,3 εκατ. έναντι €3,0 εκατ. το 9Μ του 2022 και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €4,5 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2022 .

Προοπτικές

Η Εταιρεία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της, ωριμάζει τα ακίνητά της με σκοπό να τα αναπτύξει στο άμεσο μέλλον και να αυξήσει την αξία του χαρτοφυλακίου της.

Ως προς το έργο ανάπτυξης Cambas Project στην περιοχή της Κάντζας, του δήμου Παλλήνης, κατόπιν της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) πολεοδομικής έγκρισης της ΠΟΑΠΔ, επικαιροποιήθηκε το Βusiness Plan και πλέον η Εταιρεία εξετάζει την εύρεση κεφαλαίων για την ανάπτυξη της εν λόγω αξιοποίησης της έκτασης. Παράλληλα προετοιμάζεται η διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών του project, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής με χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους τα 3 χρόνια.

Το επόμενο διάστημα η εταιρεία REDS θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου Οικιστικού Συγκροτήματος που πρόκειται να αναπτυχθεί στην έκταση της βίλας “Καμπά” πλησίον του Κτήματος Καμπά.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία ωρίμασης της έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου (Project Gournes) Κρήτης, η οποία αποκτήθηκε το 2023 από το ΤΑΙΠΕΔ, το πολεοδομικό καθεστώς της οποίας εγκρίθηκε μέσω Π.Δ. και μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το σχετικό Business Plan, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης που προβλέπονται στο σχετικό Π.Δ.
Πρόκειται για παραθαλάσσια έκταση 345.567 τ.μ., η οποία βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και 16 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του ακινήτου, η REDS . αναμένεται να υλοποιήσει επενδύσεις για την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, κατοικιών και εμπορικού κέντρου. Στο ακίνητο προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα ανάπτυξης καζίνο.

H REDS θα φροντίσει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση του ακινήτου ενώ συγχρόνως εξετάζει την εύρεση ανεξάρτητων κεφαλαίων για την υλοποίηση της εν λόγω ανάπτυξης με σκοπό την μελλοντική βέλτιστη αξιοποίηση της εν λόγω έκτασης. To Project Gournes υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί τα επόμενα 5 έτη καθώς απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ για την χωροθέτηση των χρήσεων του ακινήτου καθώς και για την έγκριση της χρήσης του καζίνο που προβλέπεται βάσει του Π.Δ.

Ιδιοκτησίες στην περιοχή Γυαλού, Σπάτα Αττικής. Η REDS A.E. ολοκλήρωσε την αγορά οικοπέδων που βρίσκονται περιμετρικά του εμπορικού πάρκου Smart Park και σε συνδυασμό με τις ιδιοκτησίες του Oμίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις ‘βέλτιστης χρήσης’ των συγκεκριμένων ακινήτων συνολικής έκτασης περίπου 100 τετρ. στρ.

Σχετικά με το Οικόπεδο – Κτήριο γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα. Η Εταιρεία θα προβεί σε ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης του ακινήτου. Η διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξει.

Αναφορικά με τα ακίνητα που κατείχε ο Όμιλος στη Ρουμανία, η REDS AE στις 05.04.2023 ολοκλήρωσε τη συμφωνία πώλησης του «Α» ακινήτου στη Λεωφόρο Avalansei στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, ακίνητο της θυγατρικής Εταιρείας PROFIT CONSTRUCT S.R.L.. Αγοραστής του ακινήτου, συνολικής επιφάνειας οικοπέδου 7.974 τ.μ. είναι η Εταιρεία VASTINT ROMANIA S.R.L. που κατέβαλε τίμημα αγοράς ύψους €11,4 εκατ. Επιπλέον την 18.05.2023 ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης και του «Β» ακινήτου, έκτασης 1.170 τ.μ. επί της Λεωφόρου Tabacarilor, έναντι τιμήματος €1,6 εκατ. στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, ακίνητο της θυγατρικής Εταιρείας PROFIT CONSTRUCT από την Εταιρεία VASTINT ROMANIA S.R.L. Η αποτύπωση της ανωτέρω πώλησης συνολικού κέρδους €5,7εκατ., έχει συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2023.

Τέλος σχετικά με το οικόπεδο στην περιοχή Straulesti-Baneasa του Βουκουρεστίου, ιδιοκτησίας της θυγατρικής Εταιρείας CLH Estate S.R.L, η REDS έχει δεχθεί πρόταση για την πώλησή του την οποία και εξετάζει.

 

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
REAL ESTATE4 ώρες ago

Άγγιξε τα 470 εκατ. ευρώ η αξία των ακινήτων της Trastor στο τέλος του 2023

Little Athens Project, Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL7 ώρες ago

The Ellinikon: σύμβουλος σε 3 μεγάλα οικιστικά έργα στο Ελληνικό αναλαμβάνει η Hill International

Νάξος - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ9 ώρες ago

Εγκρίθηκε νέο ξενοδοχείο στη Νάξο – Σε ποιά περιοχή του νησιού θα γίνει

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ10 ώρες ago

Δρομολογείται επένδυση για νέο ξενοδοχείο στο Ηράκλειο – Δείτε πού

Το νέο συγκρότημα γραφείων και καταστημάτων The Grid στο Μαρούσι - Πηγή φωτό: Noval Property
REAL ESTATE11 ώρες ago

Ξεπέρασε τα 570 εκατ. ευρώ η αξία επενδύσεων της Noval Property – Σε ποιά μεγάλα projects εστιάζει

Πηγή: One&Only Kea Island
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

[ΦΩΤΟ] Ανοίγει το Μάιο το νέο 5άστερο One&Only Kea Island στην Τζιά – Τι θα περιλαμβάνει

Το ιστορικό ξενοδοχείο "Βιέννη" στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει ξενοδοχείο της Brown Hotels - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

“Παγώνει” επένδυση στη Θεσσαλονίκη η Brown Hotels ενώ αναζητά νέες ευκαιρίες σε Χαλκιδική

Ilio Mare Seaside Resort - Πηγή: Hotelbrain
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο χαρτοφυλάκιό της θέλει να προσθέσει η HotelBrain – Που αναζητά ακίνητα

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 ημέρα ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Πηγή: Canva
LOGISTICS1 ημέρα ago

Γιατί η Θεσσαλονίκη αποτελεί ελκυστική αγορά για επενδύσεις logistics

Πηγή: Google Maps
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Νέο ξενοδοχείο βρίσκεται “στα σκαριά” στο κέντρο του Πειραιά – Δείτε σε ποιό σημείο

Πηγή: Canva
LOGISTICS6 ημέρες ago

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση logistics στην Ελευσίνα

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Προχωρά η διαδικασία για το νέο ξενοδοχείο πίσω από το Μινιόν

Zoia Notara - Πηγή: Zoia
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο στον Πειραιά – Ποιά γνωστή εταιρεία real estate θα το αναπτύξει

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Το ακίνητο στη Λεωφόρο Μεσογείων που θα μετατραπεί στα νέα κτίρια γραφείων της ΔΕΗ - Πηγή: Google Maps
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

“Πράσινο φως” για την μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ για νέα κτίρια γραφείων στη Λεωφόρο Μεσογείων

Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Δύο νέα ξενοδοχεία ανοίγει η Brown Hotels στην Αθήνα το 2024

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: PwC
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 ημέρες ago

[VIDEO] Ολοκληρώνεται εντός του 2024 η μεγάλη επένδυση της Dimand για την PwC στο Μαρούσι

Ξενία Πλαταμώνα - Πηγή: ΕΤΑΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την αξιοποίηση 7 Ξενία σε όλη την Ελλάδα – Δείτε σε ποιές περιοχές

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL6 ημέρες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 ημέρα ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL6 ημέρες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων της PwC στο Μαρούσι – Πώς προχωρά το έργο της Dimand

Little Athens Project - Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Πώς θα γίνει το νέο συγκρότημα κατοικιών Park Rise στη γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό

Η επένδυση στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] The Ellinikon: πώς θα γίνουν τα 7 σύγχρονα κτίρια κατοικιών Pavillion Terraces στο Ελληνικό

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η επένδυση σε κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καραμανλή στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Πηγή: Lamda Development
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πού & πώς θα κατασκευαστεί το νέο hi-tech Vouliagmenis Mall στο Ελληνικό

Τo Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι - Πηγή: COSMOTE
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε το ανανεωμένο εμβληματικό Μέγαρο του ΟΤΕ σε γιορτινή ατμόσφαιρα

Advertisement

TRENDING