Connect with us

REAL ESTATE

Οι 4 άξονες ανάπτυξης της Dimand & οι νέες επενδύσεις σε ακίνητα – Ποιά απέκτησε πρόσφατα

bizness.gr

Published

on

Τέσσερις είναι οι άξονες ανάπτυξης της Dimand για το προσεχές διάστημα ενώ συνεχίζει τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα, αποκτώντας πρόσφατα (από το καλοκαίρι έως και σήμερα) νέα σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές.

Κατά την 30.06.2022, το συνολικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλάμβανε 18 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών χρήσεων, συνολικής εκτιμώμενης ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους περίπου 666 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των επενδύσεων και εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας για το Β’ εξάμηνο του 2022 προβλέπεται θετική. Την 06.07.2022, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Όμιλος ύστερα από την επιτυχή δημόσια προσφορά και τη βελτίωση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης, αλλά και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας με την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) καθώς και των επιμέρους συνεργασιών του με εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, προσβλέπει στην εφαρμογή της επιχειρηματικής του στρατηγικής με την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος αλλά και την επέκταση του χαρτοφυλάκιο του, διασφαλίζοντας πάντα τα αρτιότερα πρότυπα περιβαλλοντολογικής κάλυψης για τα κτίρια που αναπτύσσει, υλοποιώντας ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τη στρατηγική βιωσιμότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

To Piraeus Port Plaza στον Πειραιά - Πηγή: Dimand

To Piraeus Port Plaza στον Πειραιά – Πηγή: Dimand

Οι 4 άξονες ανάπτυξης της Dimand – Πού θα επενδύσει

Ο Όμιλος θα στοχεύσει:

(α) στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την έναρξη εκμετάλλευσης επενδυτικών και μη ακινήτων του Ομίλου (ενδεικτικά κτίρια γραφείων Kaizen κλπ.),

(β) στην αγορά ή/και μακροχρόνια μίσθωση / παραχώρηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση/εκμετάλλευση νέων ακινήτων (ενδεικτικά ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Αμαρουσίου, στη Θεσσαλονίκη κλπ.),

(γ) στην επίτευξη συμφωνιών για την πώληση ακινήτων ή/και συμμετοχών (ενδεικτικά υπό ανέγερση έργων στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Παιανία Αττικής, στη Θεσσαλονίκη κλπ.),

(δ) στην διεκδίκηση μέσω δημοσίων διαγωνισμών, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ακινήτων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σε συνεργασία με επώνυμες τεχνικές εταιρείες (ενδεικτικά του Σ.Δ.Ι.Τ για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στη Αθήνα, ΣΔΙΤ Γενικής Γραμματείας Υποδομών).

Τα σχέδια για το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι - Πηγή: Dimand

Τα σχέδια για το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι – Πηγή: Dimand

Οι νέες επενδύσεις σε ακίνητα το 2022

  • Την 01.01.2022, η θυγατρική εταιρεία Lavax M.A.E. υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό για την μακροχρόνια μίσθωση κτιρίου συνολικής επιφάνειας 3.147,77 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Απελλού με σκοπό την ανακατασκευή και εκμετάλλευσή του.
  • Την 17.02.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική Filma M.A.E, δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά έως την 30.09.2022 ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου του όλου ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 47, στη Θεσσαλονίκη, με τα επ’ αυτού υφιστάμενα κτίρια συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ «Συγκρότημα ΦΙΞ», συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 25.211 τ.μ. έναντι τιμήματος €5.100.000. Ποσό €750.000, εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου.
  • Την 20.04.2022 η νεοσυσταθείσα θυγατρική Καλλιγά Μ.Α.Ε προέβη στην αγορά ακινήτου επί της οδού Καλλιγά, στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, έναντι τιμήματος €2.030.000.
  • Την 28.03.2022, η θυγατρική εταιρεία Alabana Ltd αύξησε το ποσοστό που κατέχει στην εταιρεία 3V A.E. σε 36,66% από 18,33%, το οποίο αναμένεται να ανέλθει σε 55,00% έως τις 29.09.2022. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση μεταξύ των μετόχων της 3V A.E. η οποία προβλέπει ότι το ποσοστό συμμετοχής της Dimand A.E στην εταιρεία 3V A.E. θα ανέλθει από το 55,00% σε ποσοστό έως 68,3% μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Η 3V A.E. έχει στην κατοχή της ακίνητο (αγροτεμάχιο) στο Νέο Φάληρο στο οποίο προβλέπεται η ανάπτυξη συγκροτήματος μικτών χρήσεων.
  • Την 07.04.2022 λύθηκε το από 26.11.2021 προσύμφωνο μίσθωσης του ακινήτου της θυγατρικής IQ Karela M.A.E. στο Δήμο Παιανίας, στο οποίο θα αναπτύσσονταν πάρκο βιοτεχνολογίας.
  • Σε συνέχεια του από 04.01.2022 προσυμφώνου, την 19.05.2022 η θυγατρική εταιρεία Insignio Μ.Α.Ε προέβη στην απόκτηση οικοπέδου 10.647 τ.μ. επί των οδών Διονύσου και Βλαχερνών και της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι έναντι τιμήματος €20.000.000. Την 20.04.2022 υπεγράφη προσύμφωνο μίσθωσης του συνόλου του αναπτυχθησομένου συγκροτήματος γραφείων.
  • Την 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική εταιρεία Dramar M.A.E., δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά τεσσάρων ακινήτων/γεωτεμαχίων, επιφανείας α. 632.225,68 τ.μ., β. 65.974,80 τ.μ., γ. 56.704,85 τ.μ., και δ. 178.214,44 τ.μ., που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ν. Σεβαστείας του Δήμου Δράμας, έναντι τιμήματος €5.100.000. Σημειώνεται ότι ποσό €290.000 εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου.
  • Την 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική εταιρεία Nea Peramos Side Port M.A.E., δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά ενός ακινήτου, επιφανείας 70.080,00 τ.μ., στη θέση Νέας Ηρακλείτσας του Νομού Καβάλας, έναντι τιμήματος €600.000. Σημειώνεται ότι ποσό €30.000, εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου.
  • Την 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική εταιρεία Pefkor M.A.E. δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά δύο ακινήτων επιφανείας α. 69.150,62 τ.μ. και β. 3.981,41 τ.μ., που βρίσκονται στη θέση «ΒΛΥΧΑΔΑ» ή «ΛΑΚΚΑ» του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, έναντι τιμήματος €2.800.000.Σημειώνεται ότι ποσό €180.000 εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου.
  • Την 23.09.2022, η θυγατρική εταιρεία Απελλού Estate M.A.E. σύνηψε συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας για την απόκτηση γηπεδικών εκτάσεων συνολικής έκτασης 355.648,42 τ.μ. στη Βόρεια Ελλάδα έναντι τιμήματος €6.000.000.
Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand – Πηγή: Dimand

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2022

Ο κύκλος εργασιών της Dimand στο 6μηνο ανήλθε σε 4,060 εκατ. από 2,598 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, αυξημένος 56%, εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επένδυσης (Project Management), η οποία αποτελεί κύρια δραστηριότητα σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,089 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,829 εκατ. Η σημαντική αύξηση των κερδών αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία (8,039 εκατ. έναντι καθαρής ζημίας 2,289 εκατ. την προηγούμενη περίοδο).

Το τελικό αποτέλεσμα (μετά από φόρους) ήταν ζημιά 211 χιλ. ευρώ από ζημιά 4,8 εκατ. ευρώ.

Ο δανεισμός της Dimand στο τέλος Ιουνίου ήταν 81,155 εκατ. ευρώ (έναντι 59,1 εκατ. πέρσι το ίδιο διάστημα) και τα ταμειακά διαθέσιμα 6,3 εκατ. έναντι 19,3 εκατ. ευρώ.

Advertisement

The Green Office

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement The Green Office
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Πηγή: NJV Athens Plaza
SPECIAL EDITIONS13 ώρες ago

3 νέες πιστοποιήσεις ISO από την TÜV AUSTRIA Hellas στο εμβληματικό ξενοδοχείο NJV Athens Plaza

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ19 ώρες ago

Σκυτάλη από την Αθήνα παίρνει η Κρήτη – Δύο νέα εμπορικά πάρκα στα σκαριά

To Galini Wellness Spa & Resort στα Καμένα Βούρλα - Πηγή: Mitsis Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ19 ώρες ago

Παρουσιάστηκε από τον Όμιλο Μήτση η επένδυση για τη Λουτρόπολη στα Καμένα Βούρλα

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ20 ώρες ago

Πράσινο φως για τη μεγάλη τουριστική επένδυση 5 αστέρων στη Μεσσηνία – Σε ποιά περιοχή θα γίνει

Πηγή: Alsvit Hipoges
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Νέα μοναδικά απλοποιημένη διαδικασία απόκτησης ακινήτων από την Alsvit Hipoges

Patmos Aktis - Πηγή: SMERemediumCap
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Σε εξέλιξη η 5άστερη ξενοδοχειακή επένδυση της SMERemediumCap στο Patmos Aktis – Πότε ολοκληρώνεται

Πηγή: Μπλε Κέδρος
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Σε νέα αγορά ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας προχωρά η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ

To Commercial Hub στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 ημέρες ago

Θέση στα δύο νέα mega malls στο Ελληνικό “κλείνουν” μεγάλοι retailers

Cora Hotel & Spa Resort - Πηγή: ZEUS International
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Ανοίγει το Μάιο το νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων της ZEUS International στη Χαλκιδική

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Και εγένετο η Nammos Hotels & Resorts – Από την εστίαση στη φιλοξενία με το πρώτο ξενοδοχείο στη Μύκονο

To Commercial Hub στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 ημέρες ago

[VIDEO] Vouliagmenis Mall: δείτε σε 3D πώς θα γίνει το νέο hi-tech εμπορικό κέντρο στο Ελληνικό

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Έτσι θα γίνουν τα νέα Δικαστήρια Πειραιά από την Dimand στον Άγιο Διονύσιο

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ20 ώρες ago

Πράσινο φως για τη μεγάλη τουριστική επένδυση 5 αστέρων στη Μεσσηνία – Σε ποιά περιοχή θα γίνει

Το υπερπολυτελές One&Only Kea Island στην Τζιά - Πηγή: Dolphin Capital Investors
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Ανοίγει τον Αύγουστο το υπερπολυτελές One&Only Kea Island στην Τζιά

Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Ξεκίνησαν Bouygues – Intrakat τη θεμελίωση του Riviera Tower στο Ελληνικό – Πότε θα ολοκληρωθεί

H Marina Galleria στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] ‘Ετσι θα γίνει το νέο Riviera Galleria στο Ελληνικό – Τι περιλαμβάνει η μεγάλη εμπορική επένδυση

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Ολοκληρώνεται σταδιακά το νέο One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας – Πότε ανοίγει

Πηγή: Lamda Development
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 εβδομάδα ago

Προχωρά η αδειοδοτική διαδικασία για το Commercial Hub στο Ελληνικό – Πώς θα γίνουν mall, καταστήματα & γραφεία

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ19 ώρες ago

Σκυτάλη από την Αθήνα παίρνει η Κρήτη – Δύο νέα εμπορικά πάρκα στα σκαριά

Το κτίριο στην Ιπποκράτους που ανακαίνισε η Intrakat - Πηγή: Intrakat
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

Ολοκληρώθηκε η real estate επένδυση της Intrakat στο κέντρο της Αθήνας – Ποιό γνωστό κτίριο μεταμορφώθηκε

Το νέο HUB 26 Thessaloniki Office Complex στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Divercity Architects
VIDEOS2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε τα 6 μεγάλα projects του 2023 για την Dimand

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι - Πηγή: Ten Brinke Hellas
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προχωρά και η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

Η νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στην Ιεράπετρα - Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Ξεκίνησε η νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στην Κρήτη – Σε ποιά πόλη επενδύει

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Ολοκληρώνεται σταδιακά το νέο One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας – Πότε ανοίγει

Το υπό κατασκευή νέο retail park των Ten Brinke και Trade Estates στην Πάτρα - Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Ξεκίνησαν τα έργα για το νέο retail park των Ten Brinke και Trade Estates στην Πάτρα

O Piraeus Tower φωταγωγημένος για τις γιορτές - Πηγή: Nikos Daniilidis / Eurokinissi
VIDEOS4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: δείτε πώς προχωρά ο νέος Πύργος του Πειραιά

Η νέα μεγάλη τουριστική και οικιστική επένδυση The Hamptons Greece στην Καβάλα - Πηγή: The Hamptons Greece
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Από τη Νέα Υόρκη… στην Καβάλα – Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση The Hamptons Greece

Η επένδυση της Ten Brinke στο ακίνητο επί των οδών Λ. Βουλιαγμένης και Βενεζουέλας στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Προχωρά η νέα επένδυση της Ten Brinke με κατοικίες και καταστήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Η περιοχή του Βοτανικού από ψηλά - Πηγή: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

[VIDEO] Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση της Dimand στο ακίνητο της Softex στο Βοτανικό

RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Σχεδόν έτοιμη η εμπορική επένδυση στο κέντρο του Χαλανδρίου – Ξεκίνησε και η οικιστική

ΔΗΜΟΦΙΛΗ