Connect with us

REAL ESTATE

Οι 4 άξονες ανάπτυξης της Dimand & οι νέες επενδύσεις σε ακίνητα – Ποιά απέκτησε πρόσφατα

bizness.gr

Published

on

Τέσσερις είναι οι άξονες ανάπτυξης της Dimand για το προσεχές διάστημα ενώ συνεχίζει τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα, αποκτώντας πρόσφατα (από το καλοκαίρι έως και σήμερα) νέα σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές.

Κατά την 30.06.2022, το συνολικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλάμβανε 18 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών χρήσεων, συνολικής εκτιμώμενης ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους περίπου 666 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των επενδύσεων και εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας για το Β’ εξάμηνο του 2022 προβλέπεται θετική. Την 06.07.2022, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Όμιλος ύστερα από την επιτυχή δημόσια προσφορά και τη βελτίωση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης, αλλά και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας με την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) καθώς και των επιμέρους συνεργασιών του με εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, προσβλέπει στην εφαρμογή της επιχειρηματικής του στρατηγικής με την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος αλλά και την επέκταση του χαρτοφυλάκιο του, διασφαλίζοντας πάντα τα αρτιότερα πρότυπα περιβαλλοντολογικής κάλυψης για τα κτίρια που αναπτύσσει, υλοποιώντας ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τη στρατηγική βιωσιμότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

To Piraeus Port Plaza στον Πειραιά - Πηγή: Dimand

To Piraeus Port Plaza στον Πειραιά – Πηγή: Dimand

Οι 4 άξονες ανάπτυξης της Dimand – Πού θα επενδύσει

Ο Όμιλος θα στοχεύσει:

(α) στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την έναρξη εκμετάλλευσης επενδυτικών και μη ακινήτων του Ομίλου (ενδεικτικά κτίρια γραφείων Kaizen κλπ.),

(β) στην αγορά ή/και μακροχρόνια μίσθωση / παραχώρηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση/εκμετάλλευση νέων ακινήτων (ενδεικτικά ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Αμαρουσίου, στη Θεσσαλονίκη κλπ.),

(γ) στην επίτευξη συμφωνιών για την πώληση ακινήτων ή/και συμμετοχών (ενδεικτικά υπό ανέγερση έργων στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Παιανία Αττικής, στη Θεσσαλονίκη κλπ.),

(δ) στην διεκδίκηση μέσω δημοσίων διαγωνισμών, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ακινήτων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σε συνεργασία με επώνυμες τεχνικές εταιρείες (ενδεικτικά του Σ.Δ.Ι.Τ για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στη Αθήνα, ΣΔΙΤ Γενικής Γραμματείας Υποδομών).

Τα σχέδια για το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι - Πηγή: Dimand

Τα σχέδια για το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι – Πηγή: Dimand

Οι νέες επενδύσεις σε ακίνητα το 2022

  • Την 01.01.2022, η θυγατρική εταιρεία Lavax M.A.E. υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό για την μακροχρόνια μίσθωση κτιρίου συνολικής επιφάνειας 3.147,77 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Απελλού με σκοπό την ανακατασκευή και εκμετάλλευσή του.
  • Την 17.02.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική Filma M.A.E, δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά έως την 30.09.2022 ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου του όλου ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 47, στη Θεσσαλονίκη, με τα επ’ αυτού υφιστάμενα κτίρια συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ «Συγκρότημα ΦΙΞ», συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 25.211 τ.μ. έναντι τιμήματος €5.100.000. Ποσό €750.000, εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου.
  • Την 20.04.2022 η νεοσυσταθείσα θυγατρική Καλλιγά Μ.Α.Ε προέβη στην αγορά ακινήτου επί της οδού Καλλιγά, στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, έναντι τιμήματος €2.030.000.
  • Την 28.03.2022, η θυγατρική εταιρεία Alabana Ltd αύξησε το ποσοστό που κατέχει στην εταιρεία 3V A.E. σε 36,66% από 18,33%, το οποίο αναμένεται να ανέλθει σε 55,00% έως τις 29.09.2022. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση μεταξύ των μετόχων της 3V A.E. η οποία προβλέπει ότι το ποσοστό συμμετοχής της Dimand A.E στην εταιρεία 3V A.E. θα ανέλθει από το 55,00% σε ποσοστό έως 68,3% μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Η 3V A.E. έχει στην κατοχή της ακίνητο (αγροτεμάχιο) στο Νέο Φάληρο στο οποίο προβλέπεται η ανάπτυξη συγκροτήματος μικτών χρήσεων.
  • Την 07.04.2022 λύθηκε το από 26.11.2021 προσύμφωνο μίσθωσης του ακινήτου της θυγατρικής IQ Karela M.A.E. στο Δήμο Παιανίας, στο οποίο θα αναπτύσσονταν πάρκο βιοτεχνολογίας.
  • Σε συνέχεια του από 04.01.2022 προσυμφώνου, την 19.05.2022 η θυγατρική εταιρεία Insignio Μ.Α.Ε προέβη στην απόκτηση οικοπέδου 10.647 τ.μ. επί των οδών Διονύσου και Βλαχερνών και της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι έναντι τιμήματος €20.000.000. Την 20.04.2022 υπεγράφη προσύμφωνο μίσθωσης του συνόλου του αναπτυχθησομένου συγκροτήματος γραφείων.
  • Την 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική εταιρεία Dramar M.A.E., δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά τεσσάρων ακινήτων/γεωτεμαχίων, επιφανείας α. 632.225,68 τ.μ., β. 65.974,80 τ.μ., γ. 56.704,85 τ.μ., και δ. 178.214,44 τ.μ., που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ν. Σεβαστείας του Δήμου Δράμας, έναντι τιμήματος €5.100.000. Σημειώνεται ότι ποσό €290.000 εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου.
  • Την 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική εταιρεία Nea Peramos Side Port M.A.E., δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά ενός ακινήτου, επιφανείας 70.080,00 τ.μ., στη θέση Νέας Ηρακλείτσας του Νομού Καβάλας, έναντι τιμήματος €600.000. Σημειώνεται ότι ποσό €30.000, εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου.
  • Την 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική εταιρεία Pefkor M.A.E. δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά δύο ακινήτων επιφανείας α. 69.150,62 τ.μ. και β. 3.981,41 τ.μ., που βρίσκονται στη θέση «ΒΛΥΧΑΔΑ» ή «ΛΑΚΚΑ» του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, έναντι τιμήματος €2.800.000.Σημειώνεται ότι ποσό €180.000 εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου.
  • Την 23.09.2022, η θυγατρική εταιρεία Απελλού Estate M.A.E. σύνηψε συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας για την απόκτηση γηπεδικών εκτάσεων συνολικής έκτασης 355.648,42 τ.μ. στη Βόρεια Ελλάδα έναντι τιμήματος €6.000.000.
Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand – Πηγή: Dimand

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2022

Ο κύκλος εργασιών της Dimand στο 6μηνο ανήλθε σε 4,060 εκατ. από 2,598 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, αυξημένος 56%, εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επένδυσης (Project Management), η οποία αποτελεί κύρια δραστηριότητα σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,089 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,829 εκατ. Η σημαντική αύξηση των κερδών αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία (8,039 εκατ. έναντι καθαρής ζημίας 2,289 εκατ. την προηγούμενη περίοδο).

Το τελικό αποτέλεσμα (μετά από φόρους) ήταν ζημιά 211 χιλ. ευρώ από ζημιά 4,8 εκατ. ευρώ.

Ο δανεισμός της Dimand στο τέλος Ιουνίου ήταν 81,155 εκατ. ευρώ (έναντι 59,1 εκατ. πέρσι το ίδιο διάστημα) και τα ταμειακά διαθέσιμα 6,3 εκατ. έναντι 19,3 εκατ. ευρώ.

Advertisement

The Green Office

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement The Green Office
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Το κτίριο στη Λ. Συγγρού 4 που θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο 5 αστέρων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ9 ώρες ago

Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων κοντά στο Σύνταγμα – Ποιό γνωστό κτίριο θα μεταμορφωθεί

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ12 ώρες ago

Εγκρίθηκε επένδυση για 5άστερο ξενοδοχείο στη Θεσπρωτία – Σε ποιά περιοχή θα γίνει

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ1 ημέρα ago

[ΦΩΤΟ] Δείτε πού θα κατασκευαστεί το πρώτο data center της Microsoft στα Σπάτα – Τι περιλαμβάνει η επένδυση

Syggrou Office Complex Φωτό: Dimand Real Estate
REAL ESTATE2 ημέρες ago

19 επενδυτικά έργα 826 εκατ. ευρώ στο pipeline της Dimand – Αύξηση κερδοφορίας, μείωση δανεισμού το 2022

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
LOGISTICS2 ημέρες ago

Ολοκληρώνεται σύντομα νέο logistics center στη Δυτική Αττική – Ποια γνωστή εταιρεία επενδύει στην περιοχή

Χαλκιδική - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Στρατηγική επένδυση για ξενοδοχείο στην Ελλάδα από την Goldman Sachs – Πού θα βρίσκεται

Η νέα Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Όμιλος Fais
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 ημέρες ago

[VIDEO] Άνοιξε ανανεωμένη μετά από χρόνια η ιστορική Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη

Πηγή: Elatos Resort & Health Club
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Στον Όμιλο Λάμψα το Elatos Resort στον Παρνασσό – Δρομολογείται επένδυση αναβάθμισης

Το Logistics Park τη; BriQ Properties στον Ασπρόπυργο - Πηγή: BriQ Properties
LOGISTICS4 ημέρες ago

Δύο ακόμη οικόπεδα στον Ασπρόπυργο απέκτησε η BriQ Properties – Επεκτείνεται η επένδυση logistics

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
LOGISTICS4 ημέρες ago

Μεγαλώνει η επένδυση logistics της Trastor στον Ασπρόπυργο

Το ξενοδοχείο Mistral στην Καστέλλα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Εγκρίθηκε η επένδυση για το νέο ξενοδοχείο Hilton στον Πειραιά – Ποιό γνωστό ξενοδοχείο θα μεταμορφωθεί

To διατηρητέο της Ερμού που θα αξιοποιηθεί από την Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 εβδομάδα ago

Ξεκίνησε η νέα επένδυση της Ten Brinke στην Ερμού – Ποιό γνωστό ακίνητο θα αξιοποιηθεί

Το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων στην Αμαλίας - Πηγή: A&M Architects
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται το 2023 το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων στο Σύνταγμα – Ποιά εταιρεία επενδύει

Χαλκιδική - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Στρατηγική επένδυση για ξενοδοχείο στην Ελλάδα από την Goldman Sachs – Πού θα βρίσκεται

Το νέο συγκρότημα γραφείων και καταστημάτων The Grid στο Μαρούσι - Πηγή φωτό: Noval Property
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

Επενδυτική κοσμογονία για νέα κτίρια γραφείων στο Μαρούσι – Οι 4 επενδύσεις της Noval Property

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ1 ημέρα ago

[ΦΩΤΟ] Δείτε πού θα κατασκευαστεί το πρώτο data center της Microsoft στα Σπάτα – Τι περιλαμβάνει η επένδυση

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Προχωρά μετ’ εμποδίων η μεγάλη τουριστική επένδυση των Αράβων στη Μύκονο

Πηγή: Google
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Εγκρίθηκε η επένδυση για νέο ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Οι 2 νέες ξενοδοχειακές αφίξεις των Χριστουγέννων στην Αθήνα – Ποιοί έχουν επενδύσει

Φωτό: Athens Key Hotel, Trademark Collection by Wyndham
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Άνοιξε το νέο ξενοδοχείο της Wyndham στην Πλατεία Κάνιγγος

Η νέα Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Όμιλος Fais
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 ημέρες ago

[VIDEO] Άνοιξε ανανεωμένη μετά από χρόνια η ιστορική Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη

To διατηρητέο της Ερμού που θα αξιοποιηθεί από την Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 εβδομάδα ago

Ξεκίνησε η νέα επένδυση της Ten Brinke στην Ερμού – Ποιό γνωστό ακίνητο θα αξιοποιηθεί

RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Σχεδόν έτοιμη η εμπορική επένδυση στο κέντρο του Χαλανδρίου – Ξεκίνησε και η οικιστική

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε το ολοκληρωμένο Piraeus Retail Park στην Πειραιώς

Το νέο πολυτελές Mandarin Oriental Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
VIDEOS4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε το νέο υπόσκαφο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στο Costa Navarino

Χίος - Πηγή: Canva Pro
VIDEOS1 μήνα ago

Ξεκινά η επένδυση για το πρώτο ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Χίο

Άποψη του Πειραιά - Πηγή: Canva
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Piraeus Tower: δείτε πώς μεταμορφώνεται η όψη του Πύργου του Πειραιά

Το νέο "πράσινο" κτίριο γραφείων "The Wave" της Prodea Investments στη Λ. Συγγρού - Φωτό: Tsolakis Architects / Prodea
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 μήνα ago

[VIDEO-ΦΩΤΟ] Ολοκληρώνεται το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων The Wave στη Λ. Συγγρού – Ποιά πολυεθνική θα εγκατασταθεί εκεί

H νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στην Ιερά Οδό στο Βοτανικό - Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Νέα μεγάλη εμπορική επένδυση της Ten Brinke στον Κηφισό

Η νέα οικιστική επένδυση πολυτελείας στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης 81 και Βενεζουέλας - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

Νέα οικιστική επένδυση πολυτελείας πάνω στη Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ