Connect with us

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Βελτιώνει δραστικά τις υπηρεσίες υγείας

bizness.gr

Published

on

Προκλήσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού, το αυξανόμενο κόστος για φάρμακα, οι μειωμένοι δημόσιοι πόροι, η αύξηση των χρόνιων παθήσεων, οι αυξανόμενες απαιτήσεις εξυπηρέτησης των ασθενών, αλλά και έκτακτες συγκυρίες δοκιμάζουν την αντοχή των δομών του κλάδου της υγείας. Πέρα από υποδομές, ή συστήματα παραγωγής, οι ψηφιακές τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι εξυπηρετούν τις διάφορες ανάγκες τους. Στην υγεία, επανακαθορίζουν την εμπειρία των ασθενών, τους τοποθετούν στο επίκεντρο, διευρύνοντας και το φυσικό χώρο φροντίδας, από το χώρο του νοσοκομείου στο χώρο του ασθενή.

Παράλληλα, αλλάζουν τον τρόπο περίθαλψης, με έμφαση στην πρόληψη, ενισχύουν την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη με απομακρυσμένη τηλε-ιατρική πρόσβαση, και αποσυμφορούν το νοσοκομειακό σύστημα, κάτι που συνεπάγεται μικρότερη ανάγκη επέκτασης νοσοκομειακών μονάδων. Συμβάλουν επίσης στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ ήδη καταγράφονται σημαντικά οφέλη από λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία όπως: Καθολική αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών (95%), χαμηλότερο κόστος (κατά 70%) των υπηρεσιών υγείας εξ αποστάσεως συγκριτικά με μια τυπική ιατρική συνεδρία, 23% αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ασθενών στα Επείγοντα, μείωση της διάρκειας νοσηλείας και θεραπείας, προσωποποιημένες υπηρεσίες, λιγότερες εισαγωγές, κτλ.

Στην Ελλάδα, η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας είναι σχετικά χαμηλή, λόγω και της υποχρηματοδότησής της (ειδικά μέσα στην κρίση). Όμως, καθώς υπολογίζεται πως το κόστος υγείας θα αυξάνει ετησίως κατά 5%, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, πρόσφατες έρευνες (διαΝΕΟσις και ΟΟΣΑ), αναδεικνύουν τα ακόλουθα προβλήματα:
 • Χαμηλές δημόσιες δαπάνες υγείας. Στην Ελλάδα το 2017 ανήλθαν στο 7,8% του ΑΕΠ (8,8% στον ΟΟΣΑ). Η κατά κεφαλή δαπάνη ήταν €1.623 (έναντι €2.267 το 2008, μείωση 28%), δηλαδή 45% κάτω από το μέσο όρο κατά κεφαλή δαπανών στην ΕΕ.
 • Υψηλές δαπάνες υγείας κυρίως μέσω ιδιωτικής κάλυψης. Το 61% των δαπανών υγείας καλύπτεται από το δημόσιο (71% στον ΟΟΣΑ) και το υπόλοιπο με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και κυρίως των ασθενών.
 • Σημαντικές εστίες παραοικονομίας στο ΕΣΥ. Οι άτυπες συναλλαγές στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία αποτελούν το 31% των συνολικών δαπανών υγείας, έναντι 14% στην υπόλοιπη ΕΕ.
 • Απουσία οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και ελλείψεις σε προσωπικό. Μόλις 3,3 νοσηλευτές ανά 1000 άτομα στην Ελλάδα, έναντι 8,8 στον ΟΟΣΑ. Επίσης, 1,63 νοσηλευτές ανά γιατρό στα νοσοκομεία, έναντι 2,7 στον ΟΟΣΑ.
 • Υστέρηση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Η Ελλάδα είναι 23η στην υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής υγείας στην ΕΕ-27, 26η στην ηλεκτρονική τήρηση φακέλων ασθενών, 25η στην ανταλλαγή πληροφοριών υγείας και 16η στη διαθεσιμότητα προσωπικού φακέλου υγείας. Λόγω περιορισμένης ροής πληροφόρησης δεν αξιοποιείται επαρκώς ούτε το υπάρχον σύστημα επιχειρηματικής ευφυίας (BI-Health) του Υπουργείου Υγείας.
 • Ξεπερασμένο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης των δομών δημόσιας υγείας, αλλά και υποδομών. Η απουσία μηχανισμών αξιολόγησης οδηγεί στη χαμηλή αποδοτικότητα και ποιότητα. Επίσης, το ΕΣΥ δεν διαθέτει γηριατρικές υποδομές υγείας παρότι ο πληθυσμός άνω των 65 και 80 ετών διαμορφώνεται στο 21,7% και 6,8% αντίστοιχα του συνόλου. Μόνο το 2% των δαπανών κατευθύνεται σε γηριατρικές δομές, έναντι 9% στον ΟΟΣΑ.
 • Τα όρια του συστήματος υγείας στην Ελλάδα δοκιμάζονται κάθε φορά που προκύπτουν περιστατικά ευρείας κλίμακας. Όμως, οι ψηφιακές λύσεις που σε μεγάλο βαθμό, είναι διαθέσιμες και στην υπόλοιπη ΕΕ ήδη στηρίζουν τόσο εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας όσο και ιατρικά περιστατικά ευρείας κλίμακας Στην Ελλάδα παραμένουν αποσπασματικές παρά τους σημαντικούς δημόσιους πόρους που έχουν διατεθεί.
Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ με την υποστήριξη της Deloitte προτείνει 6 παρεμβάσεις για την Υγεία 4.0:
 • Διαλειτουργικότητα στην ανταλλαγή πληροφοριών υγείας μεταξύ των συστημάτων ΤΠΕ όλων των φορέων υγείας (δημόσιων και ιδιωτικών).
 • Δημιουργία προ-τυποποιημένων ηλεκτρονικών φακέλων ασθενούς (EMR – Electronic Medical Records) καθώς και μιας ενιαίας βάσης, όπου θα αξιοποιούνται εργαλεία big data analytics για πρόγνωση αναγκών και ορθολογική κατάρτιση προϋπολογισμών.
 • Εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ασθενών (CRM) στα δημόσια νοσοκομεία και σύνδεσή τους με εφαρμογές ιατρικών πληροφοριών.
 • Παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών διάγνωσης για επείγοντα περιστατικά (τηλε-ιατρική). Προτείνεται σταδιακή επέκταση υφιστάμενων δικτύων τηλε-ιατρικής 24ωρης λειτουργίας στις ΥΠΕ ως εξής: α) 1η και 7η ΥΠΕ (Αττικής και Κρήτης), β) 3η και 6η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας) και γ) 5η και 6η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας).
 • Καθολική επέκταση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 • Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών νοσοκομείων.

Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί από τη μετάβαση στην Υγεία 4.0. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πορεί να μειώσει το κόστος, προσφέροντας ταυτόχρονα καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς. Η υγεία είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και η Υγεία 4.0 μπορεί να ενδυναμώσει την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε ασθενής.

Advertisement

The Green Office

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement The Green Office
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Πάρος - Πηγή: Unsplash
LOGISTICS2 ώρες ago

Τα 3 νέα έργα της BriQ Properties για το 2023 – Σε ποιές περιοχές επενδύει σε logistics, ξενοδοχεία & γραφεία

Το Logistics Park της BriQ Properties στον Ασπρόπυργο - Πηγή: BriQ Properties
REAL ESTATE4 ώρες ago

Θετικά μπήκε το 2023 για την BriQ Properties – Αυξημένα έσοδα από ενοίκια από τις νέες επενδύσεις logistics

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ8 ώρες ago

Επεκτείνεται και στη Χαλκιδική με νέο resort η Hyatt – Πότε ανοίγει

Cascading Terraces στο Κεφαλάρι Πηγή: Potiropoulos+Partners
SPECIAL EDITIONS1 ημέρα ago

Με Golden A’ Design Award βραβεύθηκε κτίριο διαμερισμάτων στο Κεφαλάρι

Elounda Hills - Πηγή: Mirum Hellas
RESIDENTIAL1 ημέρα ago

Πράσινο φως… για το τουριστικό χωριό της επένδυσης Elounda Hills στην Κρήτη

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Νέα ξενοδοχειακή επένδυση της HIG στην Ελλάδα – Ποιό ξενοδοχείο απέκτησε

TÜV HELLAS (TÜV NORD)
SPECIAL EDITIONS2 ημέρες ago

Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης Διαχείρισης Εγκαταστάσεων από TÜV HELLAS (TÜV NORD) και GEP

Κτίριο της Kaizen στο Μαρούσι Πηγή: PRODEA Investments
SPECIAL EDITIONS2 ημέρες ago

Πώς το νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας αλλάζει τις επενδύσεις real estate σε κτίρια γραφείων

Άποψη του Πειραιά - Πηγή: Canva
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Άλλαξε χέρια γνωστό ακίνητο στον Πειραιά – Ποιά εταιρεία το αγόρασε

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

Ξεκινά τον Ιούνιο το μεγάλο έργο μετατροπής του Athens Heart σε κτίρια γραφείων

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά - Πηγή: Dimand Real Estate
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Έτσι θα γίνει το νέο Δικαστικό Μέγαρο στον Πειραιά από την Dimand – Πού θα γίνει

Η νέα μεγάλη τουριστική και οικιστική επένδυση The Hamptons Greece στην Καβάλα - Πηγή: The Hamptons Greece
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Από τη Νέα Υόρκη… στην Καβάλα – Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση The Hamptons Greece

Το ακίνητο του ΕΦΚΑ στην οδό Σταδίου 58 και Αιόλου - Πηγή: Google
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο στη Σταδίου – Ποιό γνωστό ακίνητο κοντά στην Ομόνοια βγήκε προς αξιοποίηση

Το νέο "πράσινο" κτίριο γραφείων της Eurobank στην περιοχή της Παλιάς Βουλής στη Σταδίου - Φωτό: Eurobank / ΑΠΕ ΜΠΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

Ολοκληρώνεται το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων στην Παλιά Βουλή – Ποιά μεγάλη τράπεζα μετακομίζει εκεί

Άποψη του Πειραιά - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Πράσινο φως για τη νέα ξενοδοχειακή επένδυση στον Πειραιά – Πού θα γίνει

Domes Noruz Mykonos - Πηγή: Domes Resorts
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Ντεμπούτο στη Μύκονο για την Domes Resorts τον Ιούλιο – Που ανοίγει το νέο Noruz

Το νέο πολυτελές Mandarin Oriental Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Από τη Μεσσηνία και το Costa Navarino θα ξεκινήσει η επέκταση της Mandarin Oriental στην Ελλάδα

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

Από mall… σε κτίρια γραφείων το Athens Heart – Βρέθηκε και ο μισθωτής

Το ακίνητο του ΕΦΚΑ στην οδό Σωκράτους 65-67 - Φωτό: Google Maps
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Προς αξιοποίηση ως ξενοδοχείο το ακίνητο – φιλέτο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

Και επίσημα η ΑΑΔΕ μετακομίζει στο πρώην εμπορικό κέντρο Athens Heart στην Πειραιώς

Η νέα μεγάλη τουριστική και οικιστική επένδυση The Hamptons Greece στην Καβάλα - Πηγή: The Hamptons Greece
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Από τη Νέα Υόρκη… στην Καβάλα – Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση The Hamptons Greece

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Η Γλυφάδα αποκτά σύντομα το δικό της One&Only ξενοδοχείο 5 αστέρων

Το νέο 5άστερο Dusit Suites Athens - Πηγή: VITAEL
VIDEOS4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Dusit Suites Athens με… άρωμα Ταϊλάνδης στη Γλυφάδα

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Piraeus Tower: oλοκληρώνεται σταδιακά η νέα πρόσοψη στον Πύργο του Πειραιά

Η επένδυση της Ten Brinke στο ακίνητο επί των οδών Λ. Βουλιαγμένης και Βενεζουέλας στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο των έργων στη νέα μεικτή επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Άνοιξε ο δρόμος για την mega επένδυση Voria με καζίνο & ξενοδοχείο στο Μαρούσι

Το νέο HUB 26 Thessaloniki Office Complex στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Divercity Architects
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τα 6 μεγάλα projects του 2023 για την Dimand

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι - Πηγή: Ten Brinke Hellas
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά και η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

Η νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στην Ιεράπετρα - Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 μήνες ago

[VIDEO] Ξεκίνησε η νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στην Κρήτη – Σε ποιά πόλη επενδύει

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Ολοκληρώνεται σταδιακά το νέο One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας – Πότε ανοίγει

ΔΗΜΟΦΙΛΗ