Connect with us

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Βελτιώνει δραστικά τις υπηρεσίες υγείας

Newsroom

Published

on

Προκλήσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού, το αυξανόμενο κόστος για φάρμακα, οι μειωμένοι δημόσιοι πόροι, η αύξηση των χρόνιων παθήσεων, οι αυξανόμενες απαιτήσεις εξυπηρέτησης των ασθενών, αλλά και έκτακτες συγκυρίες δοκιμάζουν την αντοχή των δομών του κλάδου της υγείας. Πέρα από υποδομές, ή συστήματα παραγωγής, οι ψηφιακές τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι εξυπηρετούν τις διάφορες ανάγκες τους. Στην υγεία, επανακαθορίζουν την εμπειρία των ασθενών, τους τοποθετούν στο επίκεντρο, διευρύνοντας και το φυσικό χώρο φροντίδας, από το χώρο του νοσοκομείου στο χώρο του ασθενή.

Παράλληλα, αλλάζουν τον τρόπο περίθαλψης, με έμφαση στην πρόληψη, ενισχύουν την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη με απομακρυσμένη τηλε-ιατρική πρόσβαση, και αποσυμφορούν το νοσοκομειακό σύστημα, κάτι που συνεπάγεται μικρότερη ανάγκη επέκτασης νοσοκομειακών μονάδων. Συμβάλουν επίσης στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ ήδη καταγράφονται σημαντικά οφέλη από λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία όπως: Καθολική αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών (95%), χαμηλότερο κόστος (κατά 70%) των υπηρεσιών υγείας εξ αποστάσεως συγκριτικά με μια τυπική ιατρική συνεδρία, 23% αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ασθενών στα Επείγοντα, μείωση της διάρκειας νοσηλείας και θεραπείας, προσωποποιημένες υπηρεσίες, λιγότερες εισαγωγές, κτλ.

Στην Ελλάδα, η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας είναι σχετικά χαμηλή, λόγω και της υποχρηματοδότησής της (ειδικά μέσα στην κρίση). Όμως, καθώς υπολογίζεται πως το κόστος υγείας θα αυξάνει ετησίως κατά 5%, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, πρόσφατες έρευνες (διαΝΕΟσις και ΟΟΣΑ), αναδεικνύουν τα ακόλουθα προβλήματα:
 • Χαμηλές δημόσιες δαπάνες υγείας. Στην Ελλάδα το 2017 ανήλθαν στο 7,8% του ΑΕΠ (8,8% στον ΟΟΣΑ). Η κατά κεφαλή δαπάνη ήταν €1.623 (έναντι €2.267 το 2008, μείωση 28%), δηλαδή 45% κάτω από το μέσο όρο κατά κεφαλή δαπανών στην ΕΕ.
 • Υψηλές δαπάνες υγείας κυρίως μέσω ιδιωτικής κάλυψης. Το 61% των δαπανών υγείας καλύπτεται από το δημόσιο (71% στον ΟΟΣΑ) και το υπόλοιπο με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και κυρίως των ασθενών.
 • Σημαντικές εστίες παραοικονομίας στο ΕΣΥ. Οι άτυπες συναλλαγές στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία αποτελούν το 31% των συνολικών δαπανών υγείας, έναντι 14% στην υπόλοιπη ΕΕ.
 • Απουσία οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και ελλείψεις σε προσωπικό. Μόλις 3,3 νοσηλευτές ανά 1000 άτομα στην Ελλάδα, έναντι 8,8 στον ΟΟΣΑ. Επίσης, 1,63 νοσηλευτές ανά γιατρό στα νοσοκομεία, έναντι 2,7 στον ΟΟΣΑ.
 • Υστέρηση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Η Ελλάδα είναι 23η στην υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής υγείας στην ΕΕ-27, 26η στην ηλεκτρονική τήρηση φακέλων ασθενών, 25η στην ανταλλαγή πληροφοριών υγείας και 16η στη διαθεσιμότητα προσωπικού φακέλου υγείας. Λόγω περιορισμένης ροής πληροφόρησης δεν αξιοποιείται επαρκώς ούτε το υπάρχον σύστημα επιχειρηματικής ευφυίας (BI-Health) του Υπουργείου Υγείας.
 • Ξεπερασμένο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης των δομών δημόσιας υγείας, αλλά και υποδομών. Η απουσία μηχανισμών αξιολόγησης οδηγεί στη χαμηλή αποδοτικότητα και ποιότητα. Επίσης, το ΕΣΥ δεν διαθέτει γηριατρικές υποδομές υγείας παρότι ο πληθυσμός άνω των 65 και 80 ετών διαμορφώνεται στο 21,7% και 6,8% αντίστοιχα του συνόλου. Μόνο το 2% των δαπανών κατευθύνεται σε γηριατρικές δομές, έναντι 9% στον ΟΟΣΑ.
 • Τα όρια του συστήματος υγείας στην Ελλάδα δοκιμάζονται κάθε φορά που προκύπτουν περιστατικά ευρείας κλίμακας. Όμως, οι ψηφιακές λύσεις που σε μεγάλο βαθμό, είναι διαθέσιμες και στην υπόλοιπη ΕΕ ήδη στηρίζουν τόσο εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας όσο και ιατρικά περιστατικά ευρείας κλίμακας Στην Ελλάδα παραμένουν αποσπασματικές παρά τους σημαντικούς δημόσιους πόρους που έχουν διατεθεί.
Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ με την υποστήριξη της Deloitte προτείνει 6 παρεμβάσεις για την Υγεία 4.0:
 • Διαλειτουργικότητα στην ανταλλαγή πληροφοριών υγείας μεταξύ των συστημάτων ΤΠΕ όλων των φορέων υγείας (δημόσιων και ιδιωτικών).
 • Δημιουργία προ-τυποποιημένων ηλεκτρονικών φακέλων ασθενούς (EMR – Electronic Medical Records) καθώς και μιας ενιαίας βάσης, όπου θα αξιοποιούνται εργαλεία big data analytics για πρόγνωση αναγκών και ορθολογική κατάρτιση προϋπολογισμών.
 • Εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ασθενών (CRM) στα δημόσια νοσοκομεία και σύνδεσή τους με εφαρμογές ιατρικών πληροφοριών.
 • Παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών διάγνωσης για επείγοντα περιστατικά (τηλε-ιατρική). Προτείνεται σταδιακή επέκταση υφιστάμενων δικτύων τηλε-ιατρικής 24ωρης λειτουργίας στις ΥΠΕ ως εξής: α) 1η και 7η ΥΠΕ (Αττικής και Κρήτης), β) 3η και 6η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας) και γ) 5η και 6η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας).
 • Καθολική επέκταση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 • Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών νοσοκομείων.

Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί από τη μετάβαση στην Υγεία 4.0. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πορεί να μειώσει το κόστος, προσφέροντας ταυτόχρονα καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς. Η υγεία είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και η Υγεία 4.0 μπορεί να ενδυναμώσει την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε ασθενής.

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
REAL ESTATE11 ώρες ago

Ακίνητο προς αγορά στο κέντρο της Αθήνας αναζητά το ΕΑΠ – Δείτε το διαγωνισμό

Ίος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ16 ώρες ago

Προεγκρίθηκε επένδυση για νέο ξενοδοχείο στην Ίο

Κως - Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ17 ώρες ago

“Πράσινο φως” για τη νέα επένδυση ξενοδοχείου 5 αστέρων της DER Touristik στην Κω

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Επιστρέφουν στην αγορά εξοχικής κατοικίας οι Έλληνες – Ποιές περιοχές προτιμούν

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Οι 3 “ταχύτητες” της αγοράς γραφείων στην Ελλάδα – Ακριβαίνουν τα ενοίκια και για τα παλαιά γραφεία

Το εμπορικό κέντρο The Mall Athens στο Μαρούσι - Πηγή: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 ημέρες ago

Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας για τα εμπορικά κέντρα της Lamda Malls το 2023 – Προχωρούν τα 2 νέα mall στο Ελληνικό

Πάρος - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

“Στα σκαριά” νέο ξενοδοχείο στην Πάρο – Σε ποιά περιοχή θα γίνει

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Δρομολογείται νέο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική – Δείτε σε ποιά περιοχή

Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL4 ημέρες ago

The Ellinikon: πως προχωρούν τα 6 μεγάλα κτιριακά έργα στο Ελληνικό

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
REAL ESTATE4 ημέρες ago

Έσοδα άνω των 640 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων στη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό

Το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση της G4 BZPW στο Παλαιό Φάληρο - Πηγή: G4 BZPW
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

“Πράσινο φως” για τη νέα μεγάλη οικιστική επένδυση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο

Image Credit: Bennetts Associates
ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Δείτε πώς θα “μεταμορφωθεί” το Anatolia College στη Θεσσαλονίκη – Ποιοί κορυφαίοι αρχιτέκτονες θα το σχεδιάσουν

Η οικιστική επένδυση της ZOIA στην οδό Γενναδίου 2 στα Εξάρχεια - Πηγή: ZOIA
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

“Στα σκαριά” η νέα οικιστική επένδυση της Zoia στα Εξάρχεια – Ποιό ακίνητο θα αξιοποιηθεί

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη μεγάλη τουριστική επένδυση Voria με καζίνο & 5άστερο ξενοδοχείο στο Μαρούσι

Τα νέα "πράσινα" κτίρια της ΔΕΗ στη Λεωφόρο Μεσογείων - Πηγή: ΜΠE
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

Οι δύο μεγάλες κινήσεις real estate της ΔΕΗ για κτίρια γραφείων – Γιατί επιμένει Αθήνα

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

“Πράσινο φως” για την έναρξη των έργων για το νέο 5άστερο ξενοδοχείο της Μπλε Κέδρος στη Μονεμβασιά

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva Pro
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

Από ξενοδοχείο σε κατοικίες μετατρέπεται ακίνητο στη Βουλιαγμένη

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Σχοινούσα – Δείτε πού

Apollo Hills - Πηγή: Hines - Henderson Park
RESIDENTIAL5 ημέρες ago

[ΦΩΤΟ] Και εγένετο Apollo Hills – Πώς θα γίνει η mega οικιστική επένδυση 200 εκατ. των Henderson Park – Hines στη Βούλα

Μήλος -Φωτό: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

7 νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία βρίσκονται στα σκαριά στη Μήλο

Piraeus Tower. ο νέος Πύργος του Πειραιά – Πηγή: ypodomes.com
VIDEOS1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Δείτε τον νέο Piraeus Tower από μέσα λίγο πριν την ολοκλήρωση του

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

Προς ολοκλήρωση η επένδυση μετατροπής του Athens Heart στην Πειραιώς σε “στρατηγείο” της ΑΑΔΕ

Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] “Σηκώνεται” σιγά σιγά το Riviera Tower στο Ελληνικό

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων της PwC στο Μαρούσι – Πώς προχωρά το έργο της Dimand

Little Athens Project - Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Πώς θα γίνει το νέο συγκρότημα κατοικιών Park Rise στη γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό

Η επένδυση στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] The Ellinikon: πώς θα γίνουν τα 7 σύγχρονα κτίρια κατοικιών Pavillion Terraces στο Ελληνικό

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η επένδυση σε κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Advertisement

TRENDING