Connect with us

REAL ESTATE

Στο δρόμο του Χρηματιστηρίου και η Dimand – Στα σκαριά 8 νέες μεγάλες επενδύσεις

Pavlos Rizos

Published

on

Στο δρόμο του Χρηματιστηρίου βρίσκεται και η Dimand με το βλέμμα στην υλοποίηση των υφιστάμενων αλλά και νέων επενδύσεων real estate με τη βοήθεια και των “φρέσκων” κεφαλαίων που θα εισέλθουν στην εταιρεία.

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο της Dimand για τη Δημόσια Προσφορά και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά οι μετοχές της εταιρείας, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 6 Ιουλίου.

Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την 1 Ιουλίου 2022.

Τι αφορά η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

H Αύξηση αφορά στην έκδοση 6.538.100 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (325.000 Νέες Μετοχές).

Στην αύξηση έχουν δεσμευτεί να συμμετέχουν οι εταιρείες Latsco (συμφερόντων οικογένειας Μαριάννας Λάτση) μέχρι το ποσό των €15 εκατ., και Orasis (συμφερόντων George Elliot) μέχρι του ποσού των €10,0 εκατ.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης της Έκδοσης, η Latsco και η Orasis θα λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της αιτούμενης συμμετοχής τους στην Τιμή Διάθεσης.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα “φρέσκα” κεφάλαια

Το σύνολο των καθαρών εσόδων, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού €5.342.000 περίπου, με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε από τους Συντονιστές Κύριους Ανάδοχους και την Εταιρεία σε €15,00 ανά Νέα Μετοχή, θα ανέρχεται σε €92.730.000 και θα διατεθεί

 • άμεσα ποσό €50.896.000 για την προπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου TEMPUS (H.I.G)
 • ποσό περίπου €28.000.000 για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου) εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης,
 • ποσό περίπου €13.834.000 για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων

Οι 8 νέες επενδύσεις της Dimand

Με βάση τα στοιχεία από το ενημερωτικό δελτίο, κατά την 31.12.2021, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος περιλαμβάνει 15 υπό εξέλιξη επενδυτικά έργα συνολικής ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωση περίπου 497,6 εκατ. ευρώ (με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, εκ των οποίων περίπου

 • €210,1 εκατ εκατ. αφορούν κτίρια γραφείων,
 • €233,3 εκατ. κτίρια μικτών χρήσεων,
 • €26,3 εκατ. αφορούν ξενοδοχείο, και
 • €27,9 εκατ. αφορούν οικιστική ανάπτυξη και επιπλωμένα διαμερίσματα.

Σημειώνεται ότι τα έργα αναπτύσσονται από την Εταιρεία ή από θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα.

Επίσης, η Dimand σχεδιάζει 8 επιπλέον επενδυτικά έργα μέσω 100% θυγατρικών της:

 • Alkanor M.A.E. (Έργο: Minion): Στις 24.12.2021 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την απόκτηση των ιδιοκτησιών Α και Β της Folli Follie Συμμετοχών Α.Ε. επί του κτιρίου, έναντι ποσού €7.450.000, εκ του οποίου ποσό €1.250.000 κατεβλήθη ως αρραβώνας κατά την 24.12.2021. Το υπόλοιπο ποσό των €6.200.000 πρόκειται να καταβληθεί με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ήτοι το αργότερο την 30.12.2022. Σημειώνεται ότι η Alkanor M.A.E. έχει αποκτήσει στις 24.12.2021 τα κτίρια Γ, Δ και Ε, συνολικής εύλογης αξίας ποσού €19.223.000,
 • 3V Α.Ε. (Έργo: 3V): H 3V A.E. έχει στην κατοχή της ακίνητο (αγροτεμάχιο) επιφανείας περίπου 18.730 τ.μ. στο Νέο Φάληρο στο οποίο προβλέπεται σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η ανάπτυξη συγκροτήματος μικτών χρήσεων
 • IQ Athens M.A.E. (Έργο: Iera Odos): Tην 04.01.2021 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά βιομηχανικού συγκροτήματος (τριών βιομηχανικών κτιρίων και θυρωρείου του εργοστασίου) στην περιοχή του Βοτανικού, έναντι τιμήματος €14.220.000 με καταβολή έναντι αρραβώνα ποσού €730.000.
 • Filma M.A.E. (Έργo: ΦΙΞ): Στις 17.02.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) από την Filma M.A.E.. δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά έως την 30.09.2022 ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου του όλου ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, αριθμός 47, στη Θεσσαλονίκη, με τα επ’ αυτού υφιστάμενα κτίρια συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ «Συγκρότημα ΦΙΞ», συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών 25.211 τ.μ. έναντι τιμήματος €5.100.000. Ποσό €750.000 εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου. Η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις αναφορικά με την αγορά του υπολοίπου 50% του όλου ακινήτου, ενώ σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, αναμένεται η ανάπτυξη κτιρίων μικτών χρήσεων.
 • Pefkor M.A.E. (Έργo: Μεγάλο Πεύκο): Στις 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά ακινήτου της «Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε.» στην Νέα Πέραμο Αττικής, αντί τιμήματος €2.800.000, με προκαταβολή έναντι αυτού ποσού €180.000.
 • Nea Peramos Side Port M.A.E. (Έργo: Νέα Πέραμος): Στις 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά ακινήτου «Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε.» στην Καβάλα, αντί τιμήματος €600.000, με προκαταβολή έναντι αυτού ποσού €30.000.
 • Dramar M.A.E. (Έργo: Δράμα): Στις 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) για την αγορά ακινήτου «Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε.» στην περιοχή της Δράμας, αντί τιμήματος €5.100.000, με προκαταβολή έναντι αυτού ποσού €290.000.

Κατόπιν των ανωτέρω, το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αφορά σε συνολικά 23 επενδυτικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια απόκτησης και εξέλιξης.

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Ikos Odisia - Πηγή: Ikos Resorts
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ17 ώρες ago

Ανοίγει το Μάιο του 2023 το νέο πολυτελές Ikos Odisia στην Κέρκυρα

Κέα - Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ18 ώρες ago

Στα σκαριά νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην Κέα

Το νέο ξενοδοχείο της Brown Hotels στην οδό Πειραιώς 44 - Πηγή: Liakos Architects / WH Europe
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Στα σκαριά το νέο condo hotel της Brown Hotels στην οδό Πειραιώς

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Λευκάδα

Ελαφονήσι - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Άλλαξε χέρια το τουριστικό project στα Χανιά – Σε ποιόν πούλησε η ΑΕΓΕΚ την εταιρεία

Η έκταση της ΕΚΤΕΡ στις Κολυμπήθρες Νάουσας Πάρου - Φωτό: ΣΜΠΕ / ΕΠΣ / ΥΠΕΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ημέρες ago

Σε διαβούλευση η τουριστική επένδυση της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο – Τι περιλαμβάνει

Φωτό: Retail and More
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ6 ημέρες ago

Ξαναήρθαν τα Carrefour στην Ελλάδα με 11 καταστήματα ήδη – Σύντομα και στον Πειραιά

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε το νέο retail park στην Πειραιώς

Ramada by Wyndham Loutraki Poseidon Resort - Πηγή: Wyndham
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

25 τουλάχιστον ξενοδοχεία σχεδιάζει να έχει στην Ελλάδα η Wyndham έως το 2025

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Εγκρίθηκε η επένδυση για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο

REAL ESTATE11 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

REAL ESTATE6 μήνες ago

Οι 2 εμβληματικές επενδύσεις real estate που μεταμορφώνουν την Πατησίων

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 έτος ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ3 έτη ago

Διεθνή διαγωνισμό προκηρύσσει το ΥΠΕΝ για την κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Αττική

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο Brown Beach Corinthia στους Αγίους Θεοδώρους - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 μήνες ago

[ΦΩΤΟ] 3 τουριστικές επενδύσεις που μεταμορφώνουν την Κορινθία – Πού και πότε ανοίγουν τα νέα ξενοδοχεία

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE11 μήνες ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE12 μήνες ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε το νέο retail park στην Πειραιώς

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καραμανλή στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε πώς προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η επένδυση της Ten Brinke σε νέους εμπορικούς χώρους στο Αγρίνιο

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καλλιπόλεως στο Ελληνικό - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση στο Ελληνικό

W Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Ανοίγει τον Αύγουστο το νέο πολυτελές ξενοδοχείο W Costa Navarino

Τα σχέδια για το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται η μεγάλη επένδυση γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι – Δείτε video

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: δείτε το νέο Πύργο του Πειραιά από ψηλά

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει η Dimand στο Μαρούσι

Η νέα μικτή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η τριπλή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE2 μήνες ago

Στο δρόμο του Χρηματιστηρίου και η Dimand – Στα σκαριά 8 νέες μεγάλες επενδύσεις

Trending