Connect with us

LOGISTICS

Το ΕΒΕΠ ενημερώνει για τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα logistics

bizness.gr

Published

on

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σε σημερινή ανακοίνωσή του αναφέρει ότι σύντομα η ΕΕ θα πρέπει, μετά την αξιολόγηση, να αποφασίσει εάν θα αφήσει τον κανονισμό 330/2010 για τους κάθετους περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα ως έχει, να τον ακυρώσει, να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον αναθεωρήσει.

Σκοπός του κανονισμού είναι η εξαίρεση από την απαγόρευση του άρθρου 101 παρ. 1 της συνθήκης εκείνων των κάθετων εμπορικών συμφωνιών για τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί, με επαρκή βεβαιότητα, ότι πληρούν τους όρους του άρθρου 101 παρ. 3 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Συγκεκριμένα το άρθρο 101 παρ. 1 της «Συνθήκης» για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, εκτός εάν συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής αγαθών ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, επιτρέποντας παράλληλα στους καταναλωτές ένα δίκαιο μερίδιο από τα προκύπτοντα οφέλη, σύμφωνα με τη παρ. 3 του ίδιου άρθρου της συνθήκης. Η απαγόρευση του άρθρου 101 της συνθήκης καλύπτει, τις λεγόμενες «κάθετες συμφωνίες» που έχουν συναφθεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής και αφορούν στους όρους υπό τους οποίους τα μέρη μπορούν να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να μεταπωλήσουν αγαθά ή υπηρεσίες.

Ο κανονισμός απαλλαγής από κάθετο περιορισμό κατά κατηγορία και οι κάθετες οδηγίες («VBER» Vertical Block Exemption Regulation and guidelines «VGL») λειτούργησαν καλά στην ΕΕ τα τελευταία εννέα χρόνια. Έχουν παράσχει ένα ισορροπημένο πλαίσιο για την κάθετη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η τρέχουσα αξιολόγηση της ΕΕ είναι μια ευκαιρία για τη δημιουργία ενός επικαιροποιημένου ρυθμιστικού πλαισίου που θα ενισχύει την ασφάλεια δικαίου στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα υποστηρίζει έναν ανταγωνιστικό τομέα του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, κατά την επόμενη δεκαετία.

Οι προτάσεις φορέων για τροποποίηση της εξαίρεσης κάθετου περιορισμού και κατευθυντήριων γραμμών στοχεύουν στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού περιορισμών που επιβάλλονται από προμηθευτές, οι οποίοι, ειδικά σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, επιδιώκουν να ελέγξουν περαιτέρω τα δίκτυα διανομής τους. Ζητούνται επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τις εξελίξεις που προκύπτουν στο πλαίσιο των σχέσεων εμπορικών αντιπροσωπειών. Σωστά δεν εξετάζεται καν το ζήτημα της Διατήρησης Τιμής Μεταπώλησης (RPM), καθώς θεωρείται πως η αρχή της απαγόρευσης του RPM, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να τηρείται αυστηρά. Η προσέγγιση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, σε συνεργασία με την EuroCommerce, στοχεύει στην αντιμετώπιση των ακόλουθων βασικών προβλημάτων:

• Επιλεκτική διανομή: Οι βασικές ανησυχίες περιστρέφονται γύρω από την αυξημένη χρήση επιλεκτικής διανομής από τους προμηθευτές, η οποία δεν δικαιολογείται πάντα από τη φύση των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και την έλλειψη διαφάνειας ως προς τα κριτήρια και την εφαρμογή των διακρίσεων.

• Αγορές τρίτων χωρών: Μετά την «απόφαση Coty» οι προμηθευτές προσπάθησαν να επιβάλουν περισσότερους περιορισμούς στην ικανότητα των πωλητών να μεταπωλούν σε αγορές τρίτων χωρών σε ένα περιβάλλον όπου οι διαδικτυακές πλατφόρμες διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο και αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των μεταπωλητών να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ομάδες πελατών.

• Διπλή τιμολόγηση: Σε ένα απανταχού κανάλι τιμολογήσεων, οι προμηθευτές θα πρέπει να παραμείνουν σε θέση να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες πώλησης μεταξύ επιχειρήσεων με τρόπο που να είναι εφαρμόσιμος και συμβατός με τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων στον κανονισμό.

• Εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού: Περιορίζουν την ικανότητα των διανομέων να επωφελούνται από την ενιαία αγορά και οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη επιλογή για τους καταναλωτές. Το όφελος της απαλλαγής κατά κατηγορία πρέπει να καταργηθεί όταν οι προμηθευτές εφαρμόζουν εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού.

• Διανομή: Είναι ένας τρόπος για τους προμηθευτές να περιορίσουν την ικανότητα ενός διανομέα σε προϊόντα προέλευσης (premium), αναθέτοντας σε έναν συγκεκριμένο αγοραστή μόνο μια συγκεκριμένη ποικιλία. Αυτό έχει μεγάλη επίδραση στον ανταγωνισμό. Το όφελος της απαλλαγής κατά κατηγορία πρέπει να καταργηθεί όταν οι προμηθευτές εφαρμόζουν τη διανομή.

• Εμπορικοί αντιπρόσωποι: Ζητείται να διατηρηθεί η τρέχουσα εξαίρεση ως τρόπος στήριξης της εμπορικής αντιπροσωπείας δεδομένου του σημαντικού επιχειρηματικού μοντέλου που χρησιμοποιείται από πολλές Μμε στην Ευρώπη και οι οποίες υποστηρίζουν την ενιαία αγορά. Παράλληλα ζητούνται διευκρινίσεις που να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις της αγοράς και την υφιστάμενη νομολογία.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, τονίζει ότι «το Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία με τη EuroCommerce, σκιαγραφεί τους τομείς όπου οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο είναι ικανές να παρέχουν προτάσεις για το πώς η αξιολόγηση της ΕΕ μπορεί να βελτιώσει την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αντικατοπτρίζει με ισορροπημένο τρόπο τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά και τους τομείς όπου οι πρόσθετες διευκρινίσεις στους κανόνες ανταγωνισμού είναι επωφελείς για το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα».

Advertisement Macon
Advertisement TÜV Austria
Advertisement
Τα Δικαστήρια στην οδό Ευελπίδων - Πηγή: Eurokinissi
REAL ESTATE20 ώρες ago

Πώς 2 νέα μεγάλα έργα ΣΔΙΤ αλλάζουν το real estate των περιοχών που θα γίνουν

Η Αθήνα από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE23 ώρες ago

Η Αθήνα παραμένει η φθηνότερη ανά τετραγωνικό ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στα ακίνητα

Το ακίνητο logistics της Premia Properties στη θέση Ψάρι στον Ασπρόπυργο - Πηγή: Premia Properties
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Αυξάνει κέρδη & χαρτοφυλάκιο ακινήτων η Premia Properties το 2022

Άποψη της Αράχωβας - Πηγή: Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Νέο ακίνητο στην Αράχωβα απέκτησε η Centric – Ποιό ξενοδοχείο απέκτησε σε πλειστηριασμό

Το Golden Hall - Πηγή: Eurokinissi / Παναγοπούλου Γεωργία
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 ημέρες ago

Ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση της Värde Partners από τη Lamda Malls – Στη Lamda πλέον το 100% των 2 malls

To Commercial Hub στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 ημέρες ago

Πρόσω ολοταχώς για τα νέα malls στο Ελληνικό με τη νέα εταιρεία ειδικού σκοπού της Lamda

Μακέτα για το Ερασίνειο Ογκολογικό Νοσοκομείο στο Κορωπί - Πηγή: Parthenios Architects & Associates
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Ξανά στο σφυρί το ακίνητο – φιλέτο στο Κορωπί – Πότε πλειστηριάζεται

Design by Canva Pro
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Οι 3 κλάδοι real estate στην Ελλάδα που προσελκύουν επενδύσεις

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ημέρες ago

Ντεμπούτο το 2023 στην Κρήτη για την Intercontinental – Πού ανοίγει 5άστερο resort

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Φωτό: Redex
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Οι 5 τομείς που θα επενδύσει στο μέλλον η Noval Property

REAL ESTATE8 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

REAL ESTATE4 μήνες ago

Οι 2 εμβληματικές επενδύσεις real estate που μεταμορφώνουν την Πατησίων

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 έτος ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE8 μήνες ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ3 έτη ago

Διεθνή διαγωνισμό προκηρύσσει το ΥΠΕΝ για την κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Αττική

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο Brown Beach Corinthia στους Αγίους Θεοδώρους - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 μήνες ago

[ΦΩΤΟ] 3 τουριστικές επενδύσεις που μεταμορφώνουν την Κορινθία – Πού και πότε ανοίγουν τα νέα ξενοδοχεία

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE9 μήνες ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καλλιπόλεως στο Ελληνικό - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στο Ελληνικό

Η νέα μικτή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η τριπλή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: ΤΕΡΝΑ / PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: δείτε πώς θα γίνει ο νέος Πύργος του Πειραιά

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Πώς θα γίνουν τα bungalows στο νέο Οne & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Ξεκίνησε η νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στο Αγρίνιο

Το πρώην ακίνητο της ΑΒΕΞ στην Πάτρα
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Πρόσω ολοταχώς για τη μεγάλη επένδυση του νέου retail park στην Πάτρα

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: ΤΕΡΝΑ / PILA Studio
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Ποιά είναι τα 5 νέα “πράσινα” κτίρια της Dimand

Η νέα Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Όμιλος Fais
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

Ανοίγει το καλοκαίρι η νέα Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη

Πάρος - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τη νέα ξενοδοχειακή επένδυση της Grivalia στην Πάρο – Πώς θα μεταμορφωθεί το Piperi

Το νέο κτίριο γραφείων της ehret + klein στο πρώην κτίριο του ΔΟΛ στη Χρήστου Λαδά 1-3 - Πηγή: ehret + klein
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

Ξεκίνησε η επένδυση των Γερμανών στο πρώτην κτίριο του ΔΟΛ στη Χρήστου Λαδά

Advertisement Aecom

Trending