Connect with us

ΔΙΕΘΝΗ

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης η ενιαία αγορά

bizness.gr

Published

on

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια νέα αξιολόγηση της κατάστασης της Ενιαίας Αγοράς και καλεί τα κράτη μέλη να ανανεώσουν την πολιτική τους δέσμευση στην Ενιαία Αγορά.

Εδώ και 25 χρόνια, χάρη στην Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη του κόσμου, τόσο για να ζει κανείς όσο και για να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι τέσσερις αδιαίρετες ελευθερίες της –η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου– έχουν συμβάλει στην ευημερία των πολιτών μας και έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές της στην ψηφιακή εποχή και να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας, η Ενιαία Αγορά πρέπει να λειτουργεί σωστά και να εξελίσσεται διαρκώς, παράλληλα με τις ραγδαίες μεταβολές στον σημερινό κόσμο. Η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, όμως, χρειάζεται μεγαλύτερο πολιτικό σθένος και αφοσίωση σήμερα απ’ ό,τι πριν από 25 χρόνια, ενώ απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις.

Ο Aντιπρόεδρος κ. Γύρκι Κατάινεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, έξι μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, αξίζει να θυμίσουμε στους Ευρωπαίους τους τρόπους με τους οποίους η Ενιαία Αγορά βελτιώνει την καθημερινή μας ζωή και λειτουργεί ως ιδιαίτερο εφαλτήριο που ωθεί τις επιχειρήσεις μας να καινοτομούν και να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τα εθνικά σύνορα. Όσοι νιώθουν τον πειρασμό να υψώσουν νέους φραγμούς, ας αναλογιστούν το ευρύτερο πλαίσιο: Σε έναν κόσμο όπου η πολυμέρεια δέχεται επιθέσεις και όπου οι ανταγωνιστές μας αναπτύσσονται γρηγορότερα από εμάς, τόσο σε όρους ΑΕΠ όσο και σε πληθυσμό, η Ενιαία Αγορά αποτελεί ένα μοναδικό πλεονέκτημα στην προσπάθειά μας να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε τη θέση, τις αξίες και την επιρροή της ηπείρου μας στον υπόλοιπο κόσμο.»

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Eπίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε τα εξής: «Ενιαία Αγορά σημαίνει ελευθερία, ευκαιρίες και ευημερία. Για να μπορούν όμως οι άνθρωποι, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το κεφάλαιο να κυκλοφορούν ελεύθερα, τόσο σε φυσική μορφή όσο και στο διαδίκτυο, θα πρέπει ολόκληρη η ΕΕ να τηρεί τους συμφωνημένους κανόνες. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική και συνεπή επιβολή των κανόνων. Και, όπως ακριβώς αντιστεκόμαστε στον προστατευτισμό εκτός της ΕΕ, οφείλουμε να αντισταθούμε στον κατακερματισμό στο εσωτερικό της. Οφείλουμε να υποστηρίζουμε συνεχώς την Ενιαία Αγορά μας ώστε να διαφυλάξουμε το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας για τις επόμενες γενιές.»

Η Επιτροπή αναδεικνύει τρεις βασικούς τομείς όπου απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την εμβάθυνση και την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς:

·Γρήγορη έγκριση των συζητούμενων προτάσεων: Η Επιτροπή έχει καταθέσει 67 προτάσεις που αφορούν άμεσα την ορθή λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς· από αυτές, οι 44 δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμα. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τις βασικές προτάσεις υπό συζήτηση πριν από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σχετικές προτάσεις για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών στον πυρήνα της Ενιαίας Αγοράς, για την εξασφάλιση πιο σταθερής και βιώσιμης ενέργειας για την Ευρώπη, και για τη δημιουργία της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών (βλ. ενημερωτικό δελτίο «Επισκόπηση των πρωτοβουλιών»).

·Εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων: Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν τα πολυάριθμα οφέλη της Ενιαίας Αγοράς (βλ. ενημερωτικό δελτίο για την Ενιαία Αγορά) μόνον όταν οι κοινώς συμφωνημένοι κανόνες λειτουργούν αποτελεσματικά στην πράξη. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν κατά την υλοποίηση, την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων της ΕΕ και να αποφεύγουν τη δημιουργία νέων φραγμών. Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξασφαλίζει τον σεβασμό στους κανόνες της ΕΕ σε όλους τους τομείς, από τις εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από τα κοινωνικά δίκτυα μέχρι τον τομέα των υπηρεσιών και σε πολλούς άλλους τομείς.

·Συνεχής προσαρμογή της Ενιαίας Αγοράς: Αντιμέτωπη με τη σταδιακή επιβράδυνση της ανάπτυξης, σε παγκόσμιο επίπεδο, και με ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό πλαίσιο, η ΕΕ οφείλει να επιδείξει ηγετικό πνεύμα και πολιτικό σθένος για να φέρει την Ενιαία Αγορά σε ένα νέο επίπεδο. Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση στους τομείς των υπηρεσιών, των προϊόντων, της φορολογίας και των επιχειρήσεων δικτύων κοινής ωφελείας. Αυτό θα καταστήσει την Ένωση ακόμα πιο ελκυστική προς τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της και θα αυξήσει την ισχύ της στη διεθνή σκηνή.

Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή δίνει μια πρώτη απάντηση στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από τον Μάρτιο, να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση της Ενιαίας Αγοράς και μια αξιολόγηση των εναπομενόντων φραγμών και ευκαιριών για μια πλήρως λειτουργική Ενιαία Αγορά. Καλεί επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αφιερώσει μια διεξοδική συζήτηση, σε επίπεδο ηγετών, για την Ενιαία Αγορά σε όλες της τις διαστάσεις, ώστε να εντοπιστούν οι κοινές προτεραιότητες δράσης και οι κατάλληλοι μηχανισμοί με τους οποίους η απαραίτητη νέα πολιτική δέσμευση στην ενιαία αγορά θα αντιστοιχιστεί σε συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα ένα σχέδιο δράσης για την τυποποίηση, όπου περιγράφονται τέσσερις βασικές δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου του συστήματος.

Η άρση των στενωπών με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων στην Ενιαία Αγορά αποτελεί επίσης βασικό στόχο του επενδυτικού προγράμματος της Επιτροπής, γνωστού και ως «σχέδιο Γιούνκερ». Για τον λόγο αυτόν, η σημερινή ανακοίνωση σχετικά με την Ενιαία Αγορά συνδυάζεται με την ανακοίνωση αποτίμησης των επιτευγμάτων του σχεδίου Γιούνκερ, η οποία επίσης δημοσιεύεται σήμερα.

Γενικές πληροφορίες

Η ενιαία αγορά παρέχει στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να κατοικούν και να ερωτεύονται πέραν των συνόρων. Μπορούν να επιλέγουν από μεγάλη ποικιλία προϊόντων, είτε αγοράζουν στον τόπο τους είτε από άλλες χώρες, και να επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές, αλλά και από υψηλά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και των καταναλωτών. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις –-μικρές και μεγάλες– μπορούν να διευρύνουν την πελατεία τους και να ανταλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες με μεγαλύτερη ευκολία σε ολόκληρη την ΕΕ. Με απλά λόγια, η ενιαία αγορά είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Ευρώπης για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις παγκοσμιοποιημένες αγορές.

Με τη στρατηγική για την Ενιαία Αγορά, την Ένωση των Κεφαλαιαγορών και τη στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Επιτροπή τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει προτείνει μια φιλόδοξη και ισορροπημένη δέσμη μέτρων που θα εμβαθύνει και θα καταστήσει δικαιότερη την Ενιαία Αγορά. Πολλές προτάσεις έχουν ήδη εγκριθεί αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα με τις 44 από τις 67 προτάσεις που περιλαμβάνονται στις στρατηγικές αυτές. Η Επιτροπή έχει υποβάλει επίσης σημαντικές προτάσεις με μακροπρόθεσμη προοπτική για τη δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης στην Ευρώπη αλλά και για την ενίσχυση των πολιτικών στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και του κλίματος, οι οποίες θα εμβαθύνουν την Ενιαία Αγορά και θα προαγάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προκειμένου να διαφυλαχθεί η δικαιοσύνη στην Ενιαία Αγορά, η Επιτροπή έχει προτείνει διασφαλίσεις στους τομείς της απασχόλησης, της φορολογίας, του εταιρικού δικαίου και της προστασίας των καταναλωτών.

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή έχει προτείνει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά, ύψους 4 δισ. ευρώ, που θα ενδυναμώνει και θα προστατεύει τους καταναλωτές και θα παρέχει στις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από μια εύρυθμη ενιαία αγορά.

Advertisement Macon
Advertisement TÜV Austria
Advertisement
Advertisement
To Piraeus Port Plaza στον Πειραιά - Πηγή: Dimand
RESIDENTIAL1 ώρα ago

Και επίσημα στην Premia Properties το κτίριο διαμερισμάτων της Dimand στον Πειραιά

Η έκταση της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου - Φωτό: ΤΑΙΠΕΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ώρες ago

Dimand και REDS “μονομαχούν” για το ακίνητο – φιλέτο στις Γούρνες – Πότε θα βγει ο πλειοδότης

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Φωτό: Redex
REAL ESTATE21 ώρες ago

Επένδυσε και η EBRD στο νέο “πράσινο” ομόλογο της Noval Property

Το κάμπινγκ Κουρούτας στην Ηλεία - Πηγή: ΕΤΑΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός της ΕΤΑΔ για το κάμπινγκ στην Ηλεία

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Φωτό: Redex
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Υπερκαλύφθηκε κατά 3 φορές η έκδοση για το “πράσινο” ομόλογο της Noval Property

Commercial Hub Ελληνικού - Πηγή: Lamda Development
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 ημέρες ago

Παρουσιάζεται την Τρίτη το νέο Commercial Hub του Ελληνικού από τη Lamda

Το Fresh Hotel στη Σοφοκλέους - Πηγή: Fresh Hotel
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Προχωρά το επενδυτικό σχέδιο για την επέκταση του Fresh Hotel στη Σοφοκλέους

Το Μέγαρο Σλήμαν, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, στην Πανεπιστημίου
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Σε νέα εποχή στη διαχείριση των ακινήτων του μπαίνει ο ΕΦΚΑ – Στα σκαριά ο νέος φορέας

Πηγή: Pepco
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 ημέρες ago

Επεκτείνεται και στην Ελλάδα η πολωνική Pepco – Σε ποιές περιοχές αναζητά ακίνητα για νέα καταστήματα

Το νέο Piraeus Retail Park της Ten Brinke στο Νέο Φάληρο - Πηγή: Ten Brinke Hellas
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 ημέρες ago

Ανοίγει έως τον Απρίλιο το Piraeus Retail Park – Πρόταση και για νέο σταθμό μετρό στην περιοχή

REAL ESTATE2 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 μήνες ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ7 μήνες ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ9 μήνες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE4 μήνες ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE3 μήνες ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

Το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση της G4 BZPW στο Παλαιό Φάληρο - Πηγή: G4 BZPW
REAL ESTATE12 μήνες ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

REAL ESTATE9 μήνες ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ3 έτη ago

Διεθνή διαγωνισμό προκηρύσσει το ΥΠΕΝ για την κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Αττική

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Φωτό: Redex
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Υπερκαλύφθηκε κατά 3 φορές η έκδοση για το “πράσινο” ομόλογο της Noval Property

Το Fresh Hotel στη Σοφοκλέους - Πηγή: Fresh Hotel
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Προχωρά το επενδυτικό σχέδιο για την επέκταση του Fresh Hotel στη Σοφοκλέους

Το νέο Piraeus Retail Park της Ten Brinke στο Νέο Φάληρο - Πηγή: Ten Brinke Hellas
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 ημέρες ago

Ανοίγει έως τον Απρίλιο το Piraeus Retail Park – Πρόταση και για νέο σταθμό μετρό στην περιοχή

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Φωτό: Redex
REAL ESTATE2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Πώς βλέπει η 2η μεγαλύτερη εταιρεία real estate στην Ελλάδα την πόλη μας

Η νέα τουριστική επένδυση Alexandrou Chora Project στο Costa Ofrynio - Φωτό: Kourtidis Group
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει το mega τουριστικό project Alexandrou Chora στο Costa Ofrynio

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Πετάξτε… πάνω από την 5άστερη επένδυση στα Αστέρια της Γλυφάδας

REAL ESTATE4 εβδομάδες ago

[LIVE] Δείτε ζωντανά την παρουσίαση της Lamda για το masterplan του Ελληνικού

Το νέο 5άστερο Dusit Suites Athens - Πηγή: VITAEL
VIDEOS4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο των εργασιών στο νέο 5άστερο ξενοδοχείο στη Γλυφάδα

Άποψη της Βουλιαγμένης από ψηλά - Πηγή: Canva
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε το νέο εντυπωσιακό συγκρότημα κατοικιών Butterfly Residences στη Βουλιαγμένη

Το νέο κτίριο κατοικιών της Ten Brinke στην Εθνάρχου Μακαρίου στο Ελληνικό - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη οικιστική επένδυση στο Ελληνικό – Ποιά γνωστή εταιρεία το κατασκευάζει

Advertisement Aecom

Trending