Connect with us

REAL ESTATE

Trastor: άκρως θετικό το 9μηνο του 2020 – Τί δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα

bizness.gr

Published

on

Σημαντική βελτίωση στα οικονομικά της αποτελέσματα στο 9μηνο ανακοίνωσε η Trastor, ένας από τους μεγάλους παίκτες του εγχώριου real estate.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, κατά τη περίοδο του εννεάμηνου του 2020, ο Όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξεως του 46,2% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε €9,6 εκατ. έναντι €6,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Αύξηση επίσης παρουσίασαν κατά 30,5% τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2020, τα οποία ανήλθαν σε €7,9 εκατ. σε σχέση με €6,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30,2% εντός του εννεάμηνου του 2020 και ανήλθαν σε €8,1 εκατ. σε σχέση με €6,2 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 68,7% εντός του εννεάμηνου του 2020 και ανήλθαν σε €4,5 εκατ. σε σχέση με €2,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξεως του 49% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε €3,9 εκατ. έναντι €2,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σημαντική επίσης αύξηση κατά 50% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, τα οποία ανήλθαν σε €2,7 εκατ. σε σχέση με €1,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 49% εντός του γ’ τριμήνου του 2020 και ανήλθαν σε €2,7 εκατ. σε σχέση με €1,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Τη 30η Σεπτεμβρίου του 2020 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο περιελάμβανε 65 εμπορικά ακίνητα, υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής αξίας €288,6 εκατ. (όπου συμπεριλαμβάνονται και κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2020), έναντι €200,7 εκατ. κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2019.

Τα ανωτέρω οικονομικά μεγέθη κερδοφορίας των γ’ τριμήνων των χρήσεων 2020 και 2019, συγκρινόμενα αναλογικά με τα αντίστοιχα δημοσιευμένα των εξαμήνων, εμφανίζονται βελτιωμένα, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων με το σύνολο των ετήσιων ποσών του ΕΝΦΙΑ.

Οι βασικές μεταβολές των στοιχείων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, οι οποίες αφορούν το γ’ τρίμηνο του 2020, εντοπίζονται κυρίως στις επενδύσεις σε ακίνητα και στον δανεισμό. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις σε ακίνητα έχουν αυξηθεί κατά το ποσό των €17,6 εκατ. που αφορά κυρίως την απόκτηση του 100% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας Δωρίδα Κτηματική Α.Ε. η οποία έχει στην ιδιοκτησία της μια εμπορική αποθήκη συνολικής επιφάνειας 25.095 τ.μ., στον Ασπρόπυργο Αττικής η οποία και μισθώνεται.

Αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά €11,3 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με τη τελευταία δημοσιευμένη περίοδο του α’ εξαμήνου, λόγω της εκταμίευσης ποσού ύψους €12,5 εκ., από το Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €21 εκατ. της Τράπεζας Eurobank A.E., που συνήψε ο Όμιλος την 26η Μαΐου 2020.

Η σχέση δανειακών υποχρεώσεων προς επενδύσεις και δικαιώματα χρήσης επί επενδυτικών ακινήτων, (LTV) κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε σε 55,5%, σε αντίστοιχα επίπεδα με τον εν λόγω δείκτη κατά το α’ εξάμηνο του 2020.

Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία για το εννεάμηνο της χρήσης 2020, περιλαμβάνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €37,2 εκατ. που ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουνίου 2020.

Η επίπτωση των μειώσεων ενοικίων

Από τις αρχές του 2020, η πανδημία του Covid-19, έχει επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα του Ομίλου και ειδικότερα τα έσοδα από μισθώματα των επενδυτικών ακινήτων, λόγω των μέτρων που έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των υγειονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στη χώρα μας. Ειδικότερα, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, παρέχεται η απαλλαγή σε συγκεκριμένους κάθε φορά ΚΑΔ μισθωτών επαγγελματικών μισθώσεων, από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος.

Η εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Ομίλου να μειωθούν κατά €527.815 στο α’ εξάμηνο του 2020, ήτοι 8,5% ως προς τα εξαμηνιαία έσοδα από μισθώματα και επιπλέον €46.825 στο γ’ τρίμηνο του 2020, ήτοι 1,2% ως προς τα αντίστοιχα τριμηνιαία έσοδα από μισθώματα. Σε σωρευτικό επίπεδο εννεάμηνου της τρέχουσας χρήσης, η μείωση των εσόδων από μισθώματα ανήλθε σε €574.640, ήτοι 5,7% των αντίστοιχων εσόδων από μισθώματα της περιόδου.

Οι όποιες σχετικές νομοθετικές διατάξεις για τον μήνα Οκτώβριο, δεν επηρέασαν τα έσοδα του Ομίλου στον εν λόγω μήνα, ενώ με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση με ημερομηνία δημοσίευσης 24 Νοεμβρίου 2020, θεσπίστηκαν αντίστοιχα κριτήρια μείωσης των μισθωμάτων σε συγκεκριμένους ΚΑΔ, για τον μήνα Νοέμβριο, τα οποία και μείωσαν τα έσοδα από μισθώματα στον εν λόγω μήνα κατά €277.436. Η εκτίμηση του Ομίλου είναι ότι για τον Δεκέμβριο, θα υπάρξει αντίστοιχη με αυτήν του Νοεμβρίου, σχετική Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα μισθώματα.

Advertisement
Advertisement
Advertisement Macon
Η περιοχή που θα γίνει το νέο business park στη Θεσσαλονίκη
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ12 ώρες ago

Προχωρά η επένδυση της Dimand στη Θεσσαλονίκη – Σε ποιό γνωστό ακίνητο θα γίνουν τα νέα κτίρια γραφείων

Η νέα 5άστερη ξενοδοχειακή μονάδα στην Κύμη Ευβοίας - Πηγή: ΥΠΕΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ12 ώρες ago

Πράσινο φως από το ΚΕΣΑ για δύο νέα 5άστερα ξενοδοχεία σε Κεφαλονιά και Εύβοια

REAL ESTATE13 ώρες ago

Ολοκληρώθηκε η πώληση κτιρίου καταστημάτων & γραφείων στο Χαλάνδρι από την Trastor

REAL ESTATE15 ώρες ago

Νέος επενδυτής εκ Σουηδίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Premia

Το Cosmopolitan Hotel στη Ρόδο - Πηγή: Melia Hotels International
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Επεκτάθηκε στα ελληνικά νησιά η Meliá Hotels – Ποιό γνωστό ξενοδοχείο εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιό της

Η νέα μορφή του παράκτιου μετώπου στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Προχωρά ο σχεδιασμός για τα 2 πολυτελή ξενοδοχεία στο Ελληνικό

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Ποιός είναι ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλυμάτων και προορισμών ξενοδόχος της Ελλάδας

Το νέο River West Open στον Κηφισό - Πηγή: Noval Property
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 ημέρες ago

Άνοιξε το River West Open – Ποιά είναι τα πρώτα καταστήματα που ανοίγουν

To εμπορικό κέντρο Athens Heart της Premia Properties στην Πειραιώς - Πηγή: Athens Heart
REAL ESTATE4 ημέρες ago

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia Properties

Το ξενοδοχείο Aris Hotel στην Παλαιοχώρα Χανίων - Πηγή: Aris Hotel
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Προχωρούν 3 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χανιά και Ρέθυμνο

REAL ESTATE3 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 μήνες ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

REAL ESTATE5 μήνες ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 μήνες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση της G4 BZPW στο Παλαιό Φάληρο - Πηγή: G4 BZPW
REAL ESTATE8 μήνες ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE7 μήνες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ2 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 μήνες ago

Οι 3 νέοι εμπορικοί πόλοι που θα αλλάξουν τη Λεωφόρο Κηφισού

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
REAL ESTATE5 μήνες ago

Οι 3 μεγάλες real estate επενδύσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της Πειραιώς

Το νέο River West Open στον Κηφισό - Πηγή: Noval Property
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 ημέρες ago

Άνοιξε το River West Open – Ποιά είναι τα πρώτα καταστήματα που ανοίγουν

Το νέο υπό κατασκευή κέντρο διαλογής δεμάτων (logistics hub) της ACS στην Π. Ράλλη - Πηγή: ACS
LOGISTICS4 ημέρες ago

[VIDEO] To νέο logistics hub της ACS στο Αιγάλεω σε αριθμούς

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Μερόπης στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL6 ημέρες ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση κοντά στην Ποσειδώνος στη Γλυφάδα

Πηγή: Prodea Investments
REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

Στο Χρηματιστήριο οι “πράσινες” ομολογίες 300 εκ. ευρώ της Prodea

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
VIDEOS1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο κατασκευής του Piraeus Retail Park στο Φάληρο

H Marina Galleria στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
VIDEOS1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Δείτε ζωντανά την παρουσίαση της Marina Galleria στο Ελληνικό

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε την παρουσίαση του Marina Tower στο Ελληνικό

Το νέο River West Open στον Κηφισό - Πηγή: Noval Property
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε και ανοίγει το εμπορικό πάρκο νέας γενιάς River West OPEN στον Κηφισό

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
VIDEOS4 εβδομάδες ago

Νέα συστήματα αποχέτευσης για έργα ξενοδοχείων, χωρίς περιορισμούς – Πώς λειτουργούν

Η νέα επένδυση σε εμπορικό ακίνητο της Ten Brinke στη Γλυφάδα
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Συνεχίζονται οι νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα κοντά στο Ελληνικό

Advertisement Aecom

Trending