Connect with us

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

UPS: Αύξηση λειτουργικών κερδών το δ’ τρίμηνο 2019

bizness.gr

Published

on

H UPS ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 2,11 δολαρίων ανά μετοχή για το 2019, σημειώνοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την έντονη αύξηση του όγκου πωλήσεων στην αγορά των Η.Π.Α. και τη θετική επίδραση της επιτυχημένης λειτουργίας σε όλα τα τμήματα.

«Οι βελτιώσεις του δικτύου μας επέτρεψαν στη UPS να αντιμετωπίσει την αύξηση της ζήτησης για μεταφορές από αέρος, βελτιώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και οδηγώντας σε θετική λειτουργική μόχλευση», δήλωσε ο David Abney, UPS Chairman & CEO. «Το 2020 θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να ενισχύουμε το δίκτυό μας και να δημιουργούμε νέες λύσεις για να υποστηρίξουμε στρατηγικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.»

Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η εταιρεία κατέβαλε μη ρευστές συνταξιοδοτικές δαπάνες ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρων σε τιμές αγοράς, αλλά και δαπάνες επιχειρηματικού μετασχηματισμού ύψους 39 εκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρων. Προχώρησε επίσης σε εγχώριες νομικές δαπάνες ύψους 91 εκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρων, που σχετίζονταν κυρίως με την υπόθεση των τσιγάρων στη Νέα Υόρκη. Ο συνολικός αντίκτυπος στα κέρδη ανά μετοχή ήταν 2,23 δολάρια ανά απομειωμένη μετοχή. Σε τιμές αγοράς, οι δαπάνες για τις συντάξεις ύψους 1,42 δολαρίων ανά απομειωμένη μετοχή συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα της εταιρείας βάσει των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών για το τέταρτο τρίμηνο κατά την περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.

Συνολικά, για την εταιρεία το τέταρτο τρίμηνο του 2019:

 • Η μέσος ημερήσιος όγκος διανομών ξεπέρασε τα 26,6 εκατομμύρια πακέτα, αύξηση 7,5% που οφείλεται στη μεγάλη ζήτηση αεροπορικών υπηρεσιών στις Η.Π.Α.
 • Τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,6% στα 20,6 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της έντονης μέσης ημερήσιας αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά τις γιορτές
 • Το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε κατά 6,4% και 13,7% σε προσαρμοσμένη βάση, με βελτίωση περιθωρίου σε όλα τα τμήματα.

Δραστηριότητα στις Η.Π.Α.

Ο εγχώριος τομέας της εταιρείας στις Η.Π.Α. επωφελήθηκε από αρκετές πρωτοβουλίες μετασχηματισμού, όπως η αύξηση χωρητικότητας που επιτεύχθηκε χάρη στην αυτοματοποίηση, αλλά και η προσθήκη νέων αεροσκαφών στον παγκόσμιο αεροπορικό στόλο, που επέτρεψαν στη UPS να διαχειριστεί την αύξηση του όγκου σε κάθε μήνα του τριμήνου. Ο συνολικός όγκος σε όλα τα προϊόντα αυξήθηκε σχεδόν κατά 9%. Η ανάπτυξη προήλθε από τη διαρθρωτική στροφή προς ταχύτερη παράδοση στον τομέα του λιανεμπορίου και του ηλεκτρονικού εμπορίου και από τις επιτυχίες έναντι του ανταγωνισμού. Η UPS παρουσίασε ανάπτυξη από έναν αριθμό μεγάλων πελατών αλλά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την ανάπτυξη να οφείλεται στον μεγαλύτερο πελάτη της UPS, την Amazon.

«Επεξεργαστήκαμε έναν όγκο-ρεκόρ κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς οι πελάτες επωφελήθηκαν πλήρως από τις δυνατότητες του ολοκληρωμένου μας δικτύου και από το ευρύ φάσμα λύσεων που προσφέρουμε», δήλωσε ο κ. Abney. «Δεδομένων των τεράστιων ευκαιριών που έχουμε μπροστά μας, επιλέξαμε να υλοποιήσουμε τώρα πρωτοβουλίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιταχύνοντας το δίκτυό μας και διευρύνοντας τις δραστηριότητές μας κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Οι δράσεις αυτές θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά μας και θα δημιουργήσουν ανάπτυξη».

 • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 833 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση πάνω από 6,5%, με αύξηση σε όλα τα προϊόντα.
 • Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,5% – πάνω από 20% σε προσαρμοσμένη βάση.
 • Το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 8%. Tο προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο επεκτάθηκε κατά 110 μονάδες βάσης.
 • Το κόστος μονάδας μειώθηκε κατά 2,1%. Σε προσαρμοσμένη βάση μειώθηκε κατά 3,2%, συμβάλλοντας σε θετική λειτουργική μόχλευση για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Διεθνής δραστηριότητα

Ο διεθνής τομέας απέδωσε υψηλότερα κέρδη και επέκτεινε το λειτουργικό περιθώριο, με καλή προσαρμογή στο δυναμικό μακροοικονομικό περιβάλλον. Η υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, η διαχείριση του κόστους και η στρατηγική εστίαση σε ευκαιρίες που συνδέονται με την αγορά αλλά και με το ηλεκτρονικό εμπόριο επέτρεψαν τη σταθερή απόδοση για το τρίμηνο.

Ο όγκος των εξαγωγών υποχώρησε ελαφρά, καθώς τα κέρδη από τις ενδοευρωπαϊκές, ενδοασιατικές και αμερικανικές εμπορικές εξαγωγές δεν αντιστάθμισαν πλήρως τις μειώσεις που προέκυψαν στις εξαγωγές προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και μεταξύ Ασίας-ΗΠΑ.

 • Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν περισσότερο από 2% και κατά 3,6% σε προσαρμοσμένη βάση.
 • Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του κλάδου παρέμεινε ισχυρό, στο 21,2%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο επεκτάθηκε κατά 110 μονάδες βάσης.

Τομέας Supply Chain και Freight

Ο τομέας Supply Chain και Freight παρήγαγε σημαντική αύξηση κέρδους κατ’ αυτό το τρίμηνο. Ο τομέας επέκτεινε επίσης τα λειτουργικά περιθώρια, με γνώμονα τις πειθαρχημένες δράσεις διαχείρισης του κόστους και τη συνεχή εστίαση στην ανάπτυξη της πελατειακής βάσης.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν περισσότερο από 16% και 17% σε προσαρμοσμένη βάση.

 • Η Logistics, η Marken και η UPS Freight παρουσίασαν αύξηση των εσόδων.
 • Η Logistics και η Marken παρουσίασαν διψήφια αύξηση κερδών, που βοήθησαν να αντισταθμιστούν οι πιο ήπιες συνθήκες στη μεσιτεία διακίνησης εμπορευμάτων και φορτοεκφόρτωσης.
 • Η UPS Freight παρουσίασε αύξηση κατά 100% του LTL (Less-Than-Truckload) κατά 2,5%, λόγω της έμφασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ενοποιημένα αποτελέσματα για το έτος 2019

Οι επενδύσεις για τον «μετασχηματισμό» της UPS παρήγαγαν υψηλότερα συνολικά έσοδα, αύξηση λειτουργικών κερδών και επέκταση περιθωρίων κέρδους σε όλα τα τμήματα.

Για το έτος 2019, το απομειωμένο κέρδος ανά μετοχή ανήλθε σε 5,11 δολάρια, ενώ το προσαρμοσμένο απομειωμένο EPS ανερχόταν σε 7,53 δολάρια, χωρίς τις επιπτώσεις των δαπανών συνταξιοδότησης, των τελών μετασχηματισμού και των νομικών εξόδων.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν στα 74 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της έντονης αύξησης του όγκου στις ΗΠΑ
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια και σε προσαρμοσμένη βάση σε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με στόχο τη στήριξη των βελτιώσεων του δικτύου.

 • Οι ετήσιες προσαρμοσμένες διαθέσιμες ταμειακές ροές ξεπέρασαν τα 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
 • Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν ανήλθαν σε 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση κατά 5,5% ανά μετοχή σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 • Η εταιρεία αγόρασε εκ νέου περισσότερες από 9 εκατομμύρια μετοχές, καταβάλλοντας περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Η έκταση της ΕΚΤΕΡ στις Κολυμπήθρες Νάουσας Πάρου - Φωτό: ΣΜΠΕ / ΕΠΣ / ΥΠΕΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Σε διαβούλευση η τουριστική επένδυση της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο – Τι περιλαμβάνει

Φωτό: Retail and More
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 ημέρες ago

Ξαναήρθαν τα Carrefour στην Ελλάδα με 11 καταστήματα ήδη – Σύντομα και στον Πειραιά

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS3 ημέρες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε το νέο retail park στην Πειραιώς

Ramada by Wyndham Loutraki Poseidon Resort - Πηγή: Wyndham
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

25 τουλάχιστον ξενοδοχεία σχεδιάζει να έχει στην Ελλάδα η Wyndham έως το 2025

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Εγκρίθηκε η επένδυση για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο

Sheraton Rhodes Resort - Φωτό: Όμιλος Λάμψα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Είσοδο στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά για ισπανικό κολοσσό – Ποιό ξενοδοχείο αγόρασε και που

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL5 ημέρες ago

Riviera Tower: εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τον πρώτο ουρανοξύστη κατοικιών στην Ελλάδα στο Ελληνικό

Πηγή: The Port Square Hotel
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ημέρες ago

Άνοιξε το πρώτο “urban smart” ξενοδοχείο του Πειραιά πάνω στο λιμάνι και το Μετρό

Cosme, a Luxury Collection Resort
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 ημέρες ago

Νέα ξενοδοχειακή άφιξη 5 αστέρων στην Πάρο

Το νέο Radisson Resort Plaza Skiathos - Πηγή: Radisson Resort Plaza Skiathos
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 ημέρες ago

Άνοιξε το νέο ξενοδοχείο των BriQ Properties και Radisson στη Σκιάθο – Δείτε φωτό

REAL ESTATE11 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

REAL ESTATE6 μήνες ago

Οι 2 εμβληματικές επενδύσεις real estate που μεταμορφώνουν την Πατησίων

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 έτος ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ3 έτη ago

Διεθνή διαγωνισμό προκηρύσσει το ΥΠΕΝ για την κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Αττική

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο Brown Beach Corinthia στους Αγίους Θεοδώρους - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 μήνες ago

[ΦΩΤΟ] 3 τουριστικές επενδύσεις που μεταμορφώνουν την Κορινθία – Πού και πότε ανοίγουν τα νέα ξενοδοχεία

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE11 μήνες ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE12 μήνες ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS3 ημέρες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε το νέο retail park στην Πειραιώς

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καραμανλή στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε πώς προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η επένδυση της Ten Brinke σε νέους εμπορικούς χώρους στο Αγρίνιο

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καλλιπόλεως στο Ελληνικό - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση στο Ελληνικό

W Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Ανοίγει τον Αύγουστο το νέο πολυτελές ξενοδοχείο W Costa Navarino

Τα σχέδια για το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται η μεγάλη επένδυση γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι – Δείτε video

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: δείτε το νέο Πύργο του Πειραιά από ψηλά

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει η Dimand στο Μαρούσι

Η νέα μικτή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η τριπλή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE2 μήνες ago

Στο δρόμο του Χρηματιστηρίου και η Dimand – Στα σκαριά 8 νέες μεγάλες επενδύσεις

Trending