Connect with us

LOGISTICS

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση logistics στην Ελευσίνα

Παύλος Ρίζος

Published

on

Πηγή: Canva
Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση logistics στην Ελευσίνα.

Πρόκειται για την επέκταση των εγκαταστάσεων logistics της εταιρείας ΠΑΕΓΑΕ που σχεδιάζεται εδώ και χρόνια και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσει καθώς εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) της έκτασης 1.150 στρεμμάτων περίπου.

Η ΠΑΕΓΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής (Logistics) για περισσότερο από έναν αιώνα και αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ).

Η εγκατάσταση της Μαγούλας αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση Logistics στον Ελλαδικό χώρο τόσο από πλευράς στεγασμένων χώρων όσο και γηπέδου.

Με τη νέα επένδυση, η εταιρεία σκοπεύει να κατασκευάσει νέους αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας περίπου 150.000 τ.μ..

Το προφίλ του ακινήτου & της νέας επένδυσης

Το υπό μελέτη ακίνητο της ΠΑΕΓΑΕ βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην περιοχή «Πλακωτό» της Δ.Ε. Μαγούλας, σε άμεση γειτνίαση με το Δήμο Ασπροπύργου, σε περιοχή που χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση βιομηχανικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων. Η άμεση επαφή με το Θριάσιο Πεδίο, αλλά και το κέντρο αυτού (Δήμος Ελευσίνας), αποτελεί ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η θέση της.

Απέχει περίπου 3χλμ. από τον οικισμό της Μαγούλας, 5,5χλμ. από τη Μάνδρα. Βρίσκεται σε απόσταση 7χλμ. από την πόλη της Ελευσίνας και το λιμάνι της και 14χλμ. από τον Ασπρόπυργο. Βόρεια της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου, αναπτύσσεται η περιοχή της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ. Νότια βρίσκεται η Εμπορική και Βιομηχανική Περιοχή Μαγούλας, που εμπεριέχει και το οικισμό της Μαγούλας. Νότια του οικισμού της Μαγούλας και εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής, χωροθετείται και το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας.

Στα δομήσιμα 678 στρέμματα του ακινήτου έχουν αναπτυχθεί 112.550 μ2 στεγασμένων χώρων γραφείων, αποθηκών και βοηθητικών τους παραρτημάτων και στην υπόλοιπη έκταση 330.000μ2 υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων.

Στο ακίνητο περιλαμβάνονται δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τον σχετικό δασικό χάρτη που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ζώνη που σύμφωνα με το Π.Δ. του 1992 είναι επιτρεπτή η χρήση εγκατάστασης αποθηκών.

Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουν μελετηθεί από το Master Plan αφορούν σε τρεις αποθήκες που θα ανεγερθούν στο δυτικό τμήμα του Ακινήτου με συνολικό εμβαδόν 119.412τ.μ. και δύο αποθήκες που θα ανεγερθούν στο ανατολικό τμήμα του Ακινήτου με συνολικό εμβαδόν 30.855τ.μ..

Στο δυτικό τμήμα του Ακινήτου αναπτύσσονται εκτάσεις αποθήκευσης αυτοκινήτων με χωρητικότητα 10.302 αυτοκίνητα, ενώ στο ανατολικό τμήμα αναπτύσσονται εκτάσεις αποθήκευσης αυτοκινήτων με χωρητικότητα 2.665 αυτοκίνητα.

Τι επιτρέπει το νέο ΕΠΣ

Στην περιοχή του Ε.Π.Σ. καθορίζονται χρήσεις γης κατά Ζώνες 1, 2 και 3, ως εξής:

1. Στη Ζώνη 1, επιφάνειας 317.794,35 τ.μ., η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως δασική έκταση, επιτρέπονται μόνον οι ακόλουθες χρήσεις του άρθρου 7 «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο» του π.δ. 59/2018:
(4) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (για το προσωπικό των εγκαταστάσεων)
(24.1) Δασικές εκμεταλλεύσεις και δραστηριότητες
(30) Γωνιές ανακύκλωσης
(49) Περίπτερα ενημέρωσης / έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια,
περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.)

Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση και επιβάλλεται η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος με συντήρηση, βελτίωση και επαύξηση της βλάστησης.

2. Στη Ζώνη 2, επιφάνειας 716.557,39 τ.μ., η οποία αποτελεί την περιοχή ανάπτυξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΠΑΕΓΑΕ, επιτρέπονται μόνον οι ακόλουθες χρήσεις του άρθρου 8 «Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης» του π.δ. 59/2018:
(1) Κατοικία, για προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
(2) Κοινωνική πρόνοια, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες των
εργαζομένων.
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1), με την προϋπόθεση
ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες των
εργαζομένων.
(10.6) Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα.
(11) Γραφεία / Κέντρα έρευνας / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο γραφεία.
(12) Εστίαση, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων.
(13) Αναψυκτήρια, με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων.
(16) Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας
(18) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων
(19) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους,
μηχανημάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) και αγροτικών μηχανημάτων. Επιτρέπονται μόνο
Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
(20) Αποθήκες (χαμηλής και μέσης όχλησης).
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τις
ανάγκες των εργαζομένων. Επιτρέπονται μόνο: (26.5) Εμπορευματικοί Σιδηροδρομικοί
Σταθμοί και (26.6): Ειδικές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.
(27) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. – Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών
(30) Πράσινα Σημεία.
(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
(48.2) Εγκαταστάσεις. Επιτρέπονται μόνο:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων)
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Οι χρήσεις (2), (4.1), (9), (12) και (26) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα.

3. Στη Ζώνη 3, επιφάνειας 114.609,37 τ.μ., η οποία συνιστά ελεύθερο χώρο αστικού πρασίνου / αναψυχής, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, και απαρτίζεται από τμήματα που: α) καθίστανται μη οικοδομήσιμα λόγω δεσμεύσεων αποστάσεων δόμησης, β) εμπίπτουν στην περιμετρική ζώνη πρασίνου πλάτους δέκα (10) μ. και γ) εμπίπτουν στη ζώνη προστασίας του υδατορέματος Σαρανταπόταμου, επιτρέπονται μόνον οι ακόλουθες χρήσεις του άρθρου 7 «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο» του π.δ. 59/2018:
(4) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών. Επιτρέπονται μόνο: (26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας)
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας
(26.12.3) Πεζόδρομοι
(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι
(26.12.5) Πλατείες
(30) Γωνιές ανακύκλωσης
(48.1) Κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και, γενικά, κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών, γ) τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(48.2) Εγκαταστάσεις. Επιτρέπονται μόνο:
(α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
(β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.
(ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
(49) Περίπτερα ενημέρωσης / έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.)
(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL6 ώρες ago

The Ellinikon: πως προχωρούν τα 6 μεγάλα κτιριακά έργα στο Ελληνικό

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Έσοδα άνω των 640 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων στη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό

Φωτό: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Βασικός παίκτης στο παγκόσμιο real estate η Ελλάδα – Ποιές είναι οι τάσεις τιμών πώλησης ακινήτων σε όλη τη χώρα

O Πύργος Μικτής Χρήσης (Mixed Use Tower) στο Ελληνικό - Εικόνα: Aedas / Aeter Architects / Lamda Development
REAL ESTATE1 ημέρα ago

The Ellinikon: σε λειτουργική κερδοφορία η μεγάλη επένδυση της Lamda στο Ελληνικό μέσα σε 2,5 χρόνια

To Porto Carras στη Χαλκιδική
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Μέχρι τέλος Απρίλη η έκθεση της KPMG για το τελικό τίμημα αγοραπωλησίας του Πόρτο Καρράς

Apollo Hills - Πηγή: Hines - Henderson Park
RESIDENTIAL2 ημέρες ago

[ΦΩΤΟ] Και εγένετο Apollo Hills – Πώς θα γίνει η mega οικιστική επένδυση 200 εκατ. των Henderson Park – Hines στη Βούλα

FAMAR, Κέντρο Διανομής, Θήβα - Πηγή: FAMAR
LOGISTICS2 ημέρες ago

Νέα επένδυση logistics της Famar στη Βοιωτία – Γιατί επενδύει στο Κέντρο Διανομής της

Wyndham Grand Crete Mirabello Bay - Πηγή: ZEUS International
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Με 14 ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Κύπρο έκλεισε το 2023 για την Wyndham

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Ποιό γνωστό ξενοδοχείο μετατρέπεται σε 5 αστέρων στην Κρήτη – Ποιοί επενδύουν

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες ago

Νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης από τη Southrock Asset Management – Πώς θα γίνουν τα ξενοδοχεία πιό βιώσιμα

Το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση της G4 BZPW στο Παλαιό Φάληρο - Πηγή: G4 BZPW
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

“Πράσινο φως” για τη νέα μεγάλη οικιστική επένδυση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο

Image Credit: Bennetts Associates
ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Δείτε πώς θα “μεταμορφωθεί” το Anatolia College στη Θεσσαλονίκη – Ποιοί κορυφαίοι αρχιτέκτονες θα το σχεδιάσουν

Η οικιστική επένδυση της ZOIA στην οδό Γενναδίου 2 στα Εξάρχεια - Πηγή: ZOIA
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

“Στα σκαριά” η νέα οικιστική επένδυση της Zoia στα Εξάρχεια – Ποιό ακίνητο θα αξιοποιηθεί

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη μεγάλη τουριστική επένδυση Voria με καζίνο & 5άστερο ξενοδοχείο στο Μαρούσι

Τα νέα "πράσινα" κτίρια της ΔΕΗ στη Λεωφόρο Μεσογείων - Πηγή: ΜΠE
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

Οι δύο μεγάλες κινήσεις real estate της ΔΕΗ για κτίρια γραφείων – Γιατί επιμένει Αθήνα

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

Προς ολοκλήρωση η επένδυση μετατροπής του Athens Heart στην Πειραιώς σε “στρατηγείο” της ΑΑΔΕ

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

“Πράσινο φως” για την έναρξη των έργων για το νέο 5άστερο ξενοδοχείο της Μπλε Κέδρος στη Μονεμβασιά

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva Pro
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Από ξενοδοχείο σε κατοικίες μετατρέπεται ακίνητο στη Βουλιαγμένη

Άποψη της Βουλιαγμένης από ψηλά - Πηγή: Canva
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

Νέος διαγωνισμός για εκκλησιαστικό ακίνητο – φιλέτο στη Βουλιαγμένη – Ανοικτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ξενοδοχείου

InterContinental Resort Crete - Πηγή: IHG
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Ανοίγει τον Ιούνιο το νέο 5άστερο resort της Intercontinental στην Κρήτη – Ποιές εταιρείες συνεργάστηκαν στην επένδυση

Piraeus Tower. ο νέος Πύργος του Πειραιά – Πηγή: ypodomes.com
VIDEOS5 ημέρες ago

[VIDEO] Δείτε τον νέο Piraeus Tower από μέσα λίγο πριν την ολοκλήρωση του

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

Προς ολοκλήρωση η επένδυση μετατροπής του Athens Heart στην Πειραιώς σε “στρατηγείο” της ΑΑΔΕ

Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] “Σηκώνεται” σιγά σιγά το Riviera Tower στο Ελληνικό

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων της PwC στο Μαρούσι – Πώς προχωρά το έργο της Dimand

Little Athens Project - Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Πώς θα γίνει το νέο συγκρότημα κατοικιών Park Rise στη γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό

Η επένδυση στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] The Ellinikon: πώς θα γίνουν τα 7 σύγχρονα κτίρια κατοικιών Pavillion Terraces στο Ελληνικό

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η επένδυση σε κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Advertisement

TRENDING