Connect with us

REAL ESTATE

Αύξηση 14% στα έσοδα για την BriQ Properties το 2023 – Ποιές 4 επενδύσεις προχωρούν

Newsroom

Published

on

Το Logistics Park της BriQ Properties στον Ασπρόπυργο - Πηγή: BriQ Properties

H BriQ Properties ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματά της για το 2023.

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 9,1 εκ. έναντι € 8,0 εκ. της περσινής χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 14%. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην μίσθωση της επέκτασης του πρώτου κτιρίου Logistics (ΚΑΔ 1) που βρίσκεται στο Logistics Park της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο, καθώς και στην ετήσια αναπροσαρμογή των μισθωμάτων.

Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 31.12.2023 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 51% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 26% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 3% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Το σημαντικότερο γεγονός της χρήσης 2023 ήταν η υπογραφή της συμφωνίας σχετικά με τη συγχώνευση δια απορρόφησης της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. («ICI») που έλαβε χώρα την 23.02.2023. Το πρώτο στάδιο της συμφωνίας ολοκληρώθηκε την 31.01.2024 με την αγορά 16 ακινήτων από την ICI, συμπεριλαμβανομένων και των 14 ακινήτων της ICI που είναι μισθωμένα στην Alpha Bank, έναντι € 56,6 εκ. Ταυτόχρονα υπογράφηκε και προσύμφωνο για το 17ο ακίνητο αυτής της συμφωνίας με τιμή πώλησης € 4,0 εκ. Η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με τραπεζικό δανεισμό.

Κατά την χρήση 2023, η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση όλων των μεγεθών της και ειδικότερα:

  • Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας την 31.12.2023 ανερχόταν σε € 148,9 εκ. έναντι € 136,3 εκ. την 31.12.2022, παρουσιάζοντας αύξηση 9%.
  • Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 9,1 εκ. έναντι € 8,0 εκ. του προηγούμενου έτους σημειώνοντας αύξηση 14%.
  • Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία ανήλθαν σε € 8,1 εκ. (2022 : € 7,5 εκ.), κυρίως λόγω υπερ-αποδόσεων των κλάδων ακίνητης περιουσίας κέντρων διανομής και αποθήκευσης (logistics) και ξενοδοχείων.
  • Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19% και ανήλθαν σε € 6,9 εκ. έναντι € 5,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή χρήση.
  • Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε € 5,4 εκ. έναντι € 4,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή χρήση.
  • Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν οριακά κατά 4% και ανήλθαν σε € 4,7 εκ. έναντι € 4,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή χρήση λόγω των αυξημένων τόκων και φόρων σε σχέση με την περσινή χρήση.
  • Το σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε € 109 εκ. έναντι € 98 εκ, (€ 3,07/μετοχή έναντι € 2,78/μετοχή την 31.12.2022) παρουσιάζοντας αύξηση 11%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε € 2,8 εκ. (31.12.2022: € 3,3 εκ.) ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν € 37,0 εκ. (31.12.2022: € 34,6 εκ.).
Την 31.12.2023 η Εταιρεία είχε στην κατοχή της συνολικά 411.129 ίδιες μετοχές αξίας κτήσης € 730 χιλ., ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,78 ανά μετοχή, που αντιστοιχούν στο 1,15% του μετοχικού κεφαλαίου.

Την 31.01.2024, η συνολική αξία των ακίνητων του Ομίλου ανερχόταν σε € 208 εκ. και ο συνολικός δανεισμός σε € 96 εκ. (LTV 46%) ενώ το Net LTV ήταν 44% (διαθέσιμα 31.01.2024: € 3,8 εκ.).

Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης και των 17 ακινήτων τους ερχομένους μήνες, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας θα περιλαμβάνει 42 ακίνητα συνολικής αξίας περίπου € 212 εκ. και τα έσοδα της Εταιρείας από ενοίκια θα αυξηθούν περίπου κατά € 6,4 εκ. σε ετησιοποιημένη βάση και εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά στα € 15,7 εκ..

Ποιές 4 επενδύσεις προχωρούν

Παράλληλα η BriQ Properties συνεχίζει την επενδυτική της στρατηγική,

α) κατασκευάζοντας νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διαμονής (ΚΑΔ 2) στον Ασπρόπυργο Αττικής, συνολικής επιφανείας 19.236 τ.μ. και προδιαγραφών πυροπροστασίας κατηγορίας Ζ3, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2024,
β) επεκτείνοντας το ξενοδοχειακό συγκρότημα της στην Πάρο σε όμορο οικόπεδο με την κατασκευή συγκροτήματος 12 επιπλέον σουιτών. Η νέα πτέρυγα εκτιμάται πως θα είναι έτοιμη για λειτουργία για την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο του 2024,
γ) κατασκευάζοντας νέο κτίριο γραφείων πιστοποιημένου κατά LEED επί της Λ. Ποσειδώνος 42 στην Καλλιθέα Αττικής 2.393 τ.μ. εκ των οποίων το 50% του επενδυτικού σχεδίου χρηματοδοτείται με σταθερό επιτόκιο 0,35% μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κατασκευή εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2025, και
δ) επενδύοντας στην ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων της μέσω εγκατάστασης Φ/Β σταθμών με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) και λοιπών ενεργειακών αναβαθμίσεων.

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL5 ώρες ago

The Ellinikon: πως προχωρούν τα 6 μεγάλα κτιριακά έργα στο Ελληνικό

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Έσοδα άνω των 640 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων στη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό

Φωτό: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Βασικός παίκτης στο παγκόσμιο real estate η Ελλάδα – Ποιές είναι οι τάσεις τιμών πώλησης ακινήτων σε όλη τη χώρα

O Πύργος Μικτής Χρήσης (Mixed Use Tower) στο Ελληνικό - Εικόνα: Aedas / Aeter Architects / Lamda Development
REAL ESTATE1 ημέρα ago

The Ellinikon: σε λειτουργική κερδοφορία η μεγάλη επένδυση της Lamda στο Ελληνικό μέσα σε 2,5 χρόνια

To Porto Carras στη Χαλκιδική
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Μέχρι τέλος Απρίλη η έκθεση της KPMG για το τελικό τίμημα αγοραπωλησίας του Πόρτο Καρράς

Apollo Hills - Πηγή: Hines - Henderson Park
RESIDENTIAL2 ημέρες ago

[ΦΩΤΟ] Και εγένετο Apollo Hills – Πώς θα γίνει η mega οικιστική επένδυση 200 εκατ. των Henderson Park – Hines στη Βούλα

FAMAR, Κέντρο Διανομής, Θήβα - Πηγή: FAMAR
LOGISTICS2 ημέρες ago

Νέα επένδυση logistics της Famar στη Βοιωτία – Γιατί επενδύει στο Κέντρο Διανομής της

Wyndham Grand Crete Mirabello Bay - Πηγή: ZEUS International
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Με 14 ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Κύπρο έκλεισε το 2023 για την Wyndham

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Ποιό γνωστό ξενοδοχείο μετατρέπεται σε 5 αστέρων στην Κρήτη – Ποιοί επενδύουν

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες ago

Νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης από τη Southrock Asset Management – Πώς θα γίνουν τα ξενοδοχεία πιό βιώσιμα

Το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση της G4 BZPW στο Παλαιό Φάληρο - Πηγή: G4 BZPW
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

“Πράσινο φως” για τη νέα μεγάλη οικιστική επένδυση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο

Image Credit: Bennetts Associates
ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Δείτε πώς θα “μεταμορφωθεί” το Anatolia College στη Θεσσαλονίκη – Ποιοί κορυφαίοι αρχιτέκτονες θα το σχεδιάσουν

Η οικιστική επένδυση της ZOIA στην οδό Γενναδίου 2 στα Εξάρχεια - Πηγή: ZOIA
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

“Στα σκαριά” η νέα οικιστική επένδυση της Zoia στα Εξάρχεια – Ποιό ακίνητο θα αξιοποιηθεί

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη μεγάλη τουριστική επένδυση Voria με καζίνο & 5άστερο ξενοδοχείο στο Μαρούσι

Τα νέα "πράσινα" κτίρια της ΔΕΗ στη Λεωφόρο Μεσογείων - Πηγή: ΜΠE
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

Οι δύο μεγάλες κινήσεις real estate της ΔΕΗ για κτίρια γραφείων – Γιατί επιμένει Αθήνα

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

Προς ολοκλήρωση η επένδυση μετατροπής του Athens Heart στην Πειραιώς σε “στρατηγείο” της ΑΑΔΕ

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

“Πράσινο φως” για την έναρξη των έργων για το νέο 5άστερο ξενοδοχείο της Μπλε Κέδρος στη Μονεμβασιά

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva Pro
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Από ξενοδοχείο σε κατοικίες μετατρέπεται ακίνητο στη Βουλιαγμένη

Άποψη της Βουλιαγμένης από ψηλά - Πηγή: Canva
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

Νέος διαγωνισμός για εκκλησιαστικό ακίνητο – φιλέτο στη Βουλιαγμένη – Ανοικτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ξενοδοχείου

InterContinental Resort Crete - Πηγή: IHG
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Ανοίγει τον Ιούνιο το νέο 5άστερο resort της Intercontinental στην Κρήτη – Ποιές εταιρείες συνεργάστηκαν στην επένδυση

Piraeus Tower. ο νέος Πύργος του Πειραιά – Πηγή: ypodomes.com
VIDEOS5 ημέρες ago

[VIDEO] Δείτε τον νέο Piraeus Tower από μέσα λίγο πριν την ολοκλήρωση του

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

Προς ολοκλήρωση η επένδυση μετατροπής του Athens Heart στην Πειραιώς σε “στρατηγείο” της ΑΑΔΕ

Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] “Σηκώνεται” σιγά σιγά το Riviera Tower στο Ελληνικό

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων της PwC στο Μαρούσι – Πώς προχωρά το έργο της Dimand

Little Athens Project - Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Πώς θα γίνει το νέο συγκρότημα κατοικιών Park Rise στη γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό

Η επένδυση στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] The Ellinikon: πώς θα γίνουν τα 7 σύγχρονα κτίρια κατοικιών Pavillion Terraces στο Ελληνικό

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η επένδυση σε κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Advertisement

TRENDING