Connect with us

REAL ESTATE

Αυξήθηκε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Premia Properties το 2021 – Οι νέοι στόχοι

bizness.gr

Published

on

Πρόσω ολοταχώς για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Premia Properties καθώς, παρά την επέλαση της πανδημίας, η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της αυξήθηκε σημαντικά ενώ βάζει πλώρη και για επιλεκτική είσοδο σε νέους κλάδους του real estate.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2021, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 61% σε 171,5 εκ. ευρώ. Από το χαρτοφυλάκιο αυτό, σημαντική αύξηση (σχεδόν διπλασιασμό) παρουσίαση η αξία των ακινήτων της, που ανήλθε σε 131,6 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα που αφορά τα 10 σχολεία μέσω ΣΔΙΤ στην Αττική, που εξαγόρασε η εταιρεία.

Με στόχευση στις κοινωνικές υποδομές, όπως τα σχολεία, αλλά και τις εγκαταστάσεις logistics και τα big boxes, η Premia Properties προχωρά σταδιακά και στο άνοιγμα της δραστηριότητάς της σε νέους κλάδους, πάντα όμως επιλεκτικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, προέκυψε και η πρώτη αγορά οικιστικού ακινήτου στο Piraeus Port Plaza, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας της με την Dimand.

Μέσω της συμφωνίας αυτής, η Dimand θα πουλήσει στη Premia σταδιακά ακίνητα κατοικιών (serviced apartments) που έχει στην κατοχή της ή θα έχει στο μέλλον. Έως το 2026 υπολογίζεται η Premia να αναπτύξει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο τέτοιων ακινήτων, με ένα σύνολο κατοικιών που θυα αγγίζει τα 1.000.

Με τα παραπάνω, η διοίκηση της εταιρείας έχει τονίσει πολλές φορές ότι είναι σε τροχιά υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων της: να φτάσει τα 500 εκ. ευρώ σε αξία χαρτοφυλακίου σε 3 χρόνια και το 1 δισ. ευρώ σε ορίζοντας 5ετίας, ενώ προγραμματίζει και την μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2021

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της 30ης Ιουνίου 2021, o όμιλος προχώρησε σε σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα (9) νέων ακινήτων, εκ των οποίων έξι (6) στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και τρία (3) στον τομέα των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box:

▪ Αγορά ενός (1) νέου ακινήτου logistics και ενός (1) εμπορικού ακινήτου (big-box) συνολικής εύλογης αξίας €7,8 εκ. την 30.6.2021

▪ Απόκτηση την 29.6.2021 έναντι τιμήματος €24,6εκ. (€ 23,6 εκ. μέσω εισφοράς και 1 εκ. σε μετρητά) του συνόλου των μετοχών (6) ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά επτά (7) ακίνητα, πέντε (5) logistics και δύο (2) big boxes, συνολικής εύλογης αξίας €55,2εκ. την 30.06.2021.

Η καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε σε €67,8 εκατ. έναντι €38,2 εκατ. την 31.12.2020 και ενσωματώνει εν μέρει (μόνο κατά το σκέλος των εισφορών σε είδος) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία αποφασίστηκε με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2021.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων από μισθώσεις μείον ταμιακά διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμευμένων καταθέσεων) την 30.06.2021 διαμορφώθηκε σε €93,72 εκ. έναντι €45,84 εκ. την 31.12.2020. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην προσθήκη των δανείων των ανωτέρω νέων θυγατρικών και στην αύξηση δανεισμού της Εταιρείας για την αγορά νέων επενδυτικών ακινήτων.

Ποιά ακίνητα απέκτησε το 2021 η Premia Properties

1. Ακίνητο στη θέση Ήμερος Τόπος (Λάκκα), Ασπρόπυργος (Αποθήκη Logistics). Πρόκειται για μισθωμένο κτιριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει εμπορική αποθήκη ξηρού φορτίου και γραφεία συνολικής επιφάνειας 9.443 τ.μ. Το ακίνητο αποκτήθηκε από την Εταιρεία, έναντι τιμήματος €4.998,6 χιλ., το οποίο διαμορφώθηκε σε €5.194,3 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταβίβασης.

2.Ακίνητο επί της Λεωφ. Λαυρίου 76, Παιανία (supermarket). Πρόκειται για μισθωμένο ισόγειο κτίριο (κατάστημα τροφίμων) συνολικής επιφάνειας 1.486,78 τ.μ., Το τίμημα για το εν λόγω ακίνητο ανήλθε σε €2.520 χιλ. και σε €2.639 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταβίβασης.

3.1ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού Σίνδου-Χαλάστρας (Αποθήκη Logistics). Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 24.703 τ.μ,, κυριότητας της ΑΔΑΜ ΤΕΝ ΑΕ.

4. 7ο Χλμ. Ε.Ο. Καλαμάτας-Τρίπολης, Καλαμάτα. Πρόκειται για υπεκμισθωμένο εμπορικό κατάστημα (big-box) συνολικής επιφάνειας επιφανείας 4.462,43. τ.μ., κυριότητας της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΛΗΖΙΝΓΚ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το οποίο η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ εκμισθώνει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με λήξη την 07.08.2030.

5. Α’ Πάροδος Δημοτικού Σταδίου 2, Κατερίνη. Πρόκειται για υπεκμισθωμένο εμπορικό κατάστημα (σούπερ μάρκετ) οριζόντια ιδιοκτησία-κατάστημα του υπογείου, ισογείου και πρώτου ορόφου, συνολικής επιφανείας 1.485,27 τ.μ., κυριότητας της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΛΗΖΙΝΓΚ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το οποίο η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ εκμισθώνει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με λήξη την 28.12.2027.

6. Θέση Δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 11.982,05 τ.μ., κυριότητας της STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΕ.

7. Οδός Λούτσας, Θέση ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ – ΒΟΡΡΟ, ΒΙΠΑ Μάνδρας. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφανείας 15.664,3 τ.μ., κυριότητας της ΘΕΣΜΙΑ ΑΕ.

8. Θέση Ρίκια, Ασπρόπυργος. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 7.298 τ.μ. κυριότητας της STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΡΙΚΙΑ ΑΕ.

9. Αγροτική Οδός Θέση Στρίφι, Ελευσίνα. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 10.148,82 τ.μ. κυριότητας της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Advertisement Macon
Advertisement TÜV Austria
Advertisement
Η έκταση της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου - Φωτό: ΤΑΙΠΕΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ21 ώρες ago

4 μνηστήρες για το “μικρό Ελληνικό” στην Κρήτη – Ποιές γνωστές εταιρείες κατέθεσαν προσφορά

Το νέο ξενοδοχείο DAVE Red Athens της Brown Hotels στην Ομόνοια - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ22 ώρες ago

Παρουσιάστηκε και επίσημα το ξενοδοχείο Dave Red Athens της Brown στην Ομόνοια

Το ακίνητο της ΑΒΕΑ στη Νέα Χώρα Χανίων
RESIDENTIAL1 ημέρα ago

Προχωρούν τελικά τα δύο 5άστερα ξενοδοχεία των Dimand – Prodea στα Χανιά – Αναμονή για την οικιστική επένδυση

Η έκταση της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου - Φωτό: ΤΑΙΠΕΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

“Κληρώνει” σήμερα για το μικρό Ελληνικό της Κρήτης – Το προφίλ των πιθανών μνηστήρων

Το νέο Κέντρο Καινοτομίας της Pfizer στην Ανατολική Θεσσαλονίκη - Πηγή: Βασίλης Βερβερίδης / Motion Team
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 ημέρα ago

[ΦΩΤΟ] Δείτε τα νέα εντυπωσιακά κτίρια γραφείων αμερικανικού κολοσσού σε πρώην εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο των εργασιών στον Πύργο του Πειραιά

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: ΤΕΡΝΑ / PILA Studio
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 ημέρες ago

Στην ΤΕΡΝΑ η πρώτη φάση έργων στο Piraeus Tower – Σε ποιά φάση βρίσκεται το project

Άποψη της Θεσσαλονίκης - Πηγή: Canva
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Δύο μεγάλες hi-tech επενδύσεις που μεταμορφώνουν την Ανατολική Θεσσαλονίκη

Το νέο Cambas Park στην Παλλήνη - Φωτό: REDS
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Νέα πλάνα για οικιστική επένδυση στο Cambas Project – Δύο επενδυτές στην αναμονή

Η έκταση της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου - Φωτό: ΤΑΙΠΕΔ
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Κλειδώνουν οι προσφορές για το ακίνητο – φιλέτο στις Γούρνες Ηρακλείου – Τι αφορά το mini – Ελληνικό της Κρήτης

REAL ESTATE2 εβδομάδες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 μήνες ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ5 μήνες ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ8 μήνες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

REAL ESTATE8 μήνες ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

Το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση της G4 BZPW στο Παλαιό Φάληρο - Πηγή: G4 BZPW
REAL ESTATE10 μήνες ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE2 μήνες ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE4 εβδομάδες ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE9 μήνες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο των εργασιών στον Πύργο του Πειραιά

Η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ που θα μετονομαστεί σε ConfEx Park
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Σε ConfEx Park θα μετονομαστεί η ΔΕΘ – Πλάνα για μεγάλο ξενοδοχείο εντός του πάρκου

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
VIDEOS1 μήνα ago

Νέα συστήματα αποχέτευσης για έργα ξενοδοχείων, χωρίς περιορισμούς – Πώς λειτουργούν

Το νέο River West Open στον Κηφισό - Πηγή: Noval Property
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

Άνοιξε το River West Open – Ποιά είναι τα πρώτα καταστήματα που ανοίγουν

Το νέο υπό κατασκευή κέντρο διαλογής δεμάτων (logistics hub) της ACS στην Π. Ράλλη - Πηγή: ACS
LOGISTICS2 μήνες ago

[VIDEO] To νέο logistics hub της ACS στο Αιγάλεω σε αριθμούς

Η νέα επένδυση σε εμπορικό ακίνητο της Ten Brinke στη Γλυφάδα
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Συνεχίζονται οι νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα κοντά στο Ελληνικό

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Μερόπης στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση κοντά στην Ποσειδώνος στη Γλυφάδα

Πηγή: Prodea Investments
REAL ESTATE3 μήνες ago

Στο Χρηματιστήριο οι “πράσινες” ομολογίες 300 εκ. ευρώ της Prodea

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο κατασκευής του Piraeus Retail Park στο Φάληρο

H Marina Galleria στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε ζωντανά την παρουσίαση της Marina Galleria στο Ελληνικό

Advertisement Aecom

Trending