Connect with us

REAL ESTATE

Αυξήθηκε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Premia Properties το 2021 – Οι νέοι στόχοι

bizness.gr

Published

on

Πρόσω ολοταχώς για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Premia Properties καθώς, παρά την επέλαση της πανδημίας, η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της αυξήθηκε σημαντικά ενώ βάζει πλώρη και για επιλεκτική είσοδο σε νέους κλάδους του real estate.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2021, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 61% σε 171,5 εκ. ευρώ. Από το χαρτοφυλάκιο αυτό, σημαντική αύξηση (σχεδόν διπλασιασμό) παρουσίαση η αξία των ακινήτων της, που ανήλθε σε 131,6 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα που αφορά τα 10 σχολεία μέσω ΣΔΙΤ στην Αττική, που εξαγόρασε η εταιρεία.

Με στόχευση στις κοινωνικές υποδομές, όπως τα σχολεία, αλλά και τις εγκαταστάσεις logistics και τα big boxes, η Premia Properties προχωρά σταδιακά και στο άνοιγμα της δραστηριότητάς της σε νέους κλάδους, πάντα όμως επιλεκτικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, προέκυψε και η πρώτη αγορά οικιστικού ακινήτου στο Piraeus Port Plaza, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας της με την Dimand.

Μέσω της συμφωνίας αυτής, η Dimand θα πουλήσει στη Premia σταδιακά ακίνητα κατοικιών (serviced apartments) που έχει στην κατοχή της ή θα έχει στο μέλλον. Έως το 2026 υπολογίζεται η Premia να αναπτύξει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο τέτοιων ακινήτων, με ένα σύνολο κατοικιών που θυα αγγίζει τα 1.000.

Με τα παραπάνω, η διοίκηση της εταιρείας έχει τονίσει πολλές φορές ότι είναι σε τροχιά υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων της: να φτάσει τα 500 εκ. ευρώ σε αξία χαρτοφυλακίου σε 3 χρόνια και το 1 δισ. ευρώ σε ορίζοντας 5ετίας, ενώ προγραμματίζει και την μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2021

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της 30ης Ιουνίου 2021, o όμιλος προχώρησε σε σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα (9) νέων ακινήτων, εκ των οποίων έξι (6) στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και τρία (3) στον τομέα των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box:

▪ Αγορά ενός (1) νέου ακινήτου logistics και ενός (1) εμπορικού ακινήτου (big-box) συνολικής εύλογης αξίας €7,8 εκ. την 30.6.2021

▪ Απόκτηση την 29.6.2021 έναντι τιμήματος €24,6εκ. (€ 23,6 εκ. μέσω εισφοράς και 1 εκ. σε μετρητά) του συνόλου των μετοχών (6) ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά επτά (7) ακίνητα, πέντε (5) logistics και δύο (2) big boxes, συνολικής εύλογης αξίας €55,2εκ. την 30.06.2021.

Η καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε σε €67,8 εκατ. έναντι €38,2 εκατ. την 31.12.2020 και ενσωματώνει εν μέρει (μόνο κατά το σκέλος των εισφορών σε είδος) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία αποφασίστηκε με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2021.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων από μισθώσεις μείον ταμιακά διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμευμένων καταθέσεων) την 30.06.2021 διαμορφώθηκε σε €93,72 εκ. έναντι €45,84 εκ. την 31.12.2020. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην προσθήκη των δανείων των ανωτέρω νέων θυγατρικών και στην αύξηση δανεισμού της Εταιρείας για την αγορά νέων επενδυτικών ακινήτων.

Ποιά ακίνητα απέκτησε το 2021 η Premia Properties

1. Ακίνητο στη θέση Ήμερος Τόπος (Λάκκα), Ασπρόπυργος (Αποθήκη Logistics). Πρόκειται για μισθωμένο κτιριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει εμπορική αποθήκη ξηρού φορτίου και γραφεία συνολικής επιφάνειας 9.443 τ.μ. Το ακίνητο αποκτήθηκε από την Εταιρεία, έναντι τιμήματος €4.998,6 χιλ., το οποίο διαμορφώθηκε σε €5.194,3 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταβίβασης.

2.Ακίνητο επί της Λεωφ. Λαυρίου 76, Παιανία (supermarket). Πρόκειται για μισθωμένο ισόγειο κτίριο (κατάστημα τροφίμων) συνολικής επιφάνειας 1.486,78 τ.μ., Το τίμημα για το εν λόγω ακίνητο ανήλθε σε €2.520 χιλ. και σε €2.639 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταβίβασης.

3.1ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού Σίνδου-Χαλάστρας (Αποθήκη Logistics). Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 24.703 τ.μ,, κυριότητας της ΑΔΑΜ ΤΕΝ ΑΕ.

4. 7ο Χλμ. Ε.Ο. Καλαμάτας-Τρίπολης, Καλαμάτα. Πρόκειται για υπεκμισθωμένο εμπορικό κατάστημα (big-box) συνολικής επιφάνειας επιφανείας 4.462,43. τ.μ., κυριότητας της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΛΗΖΙΝΓΚ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το οποίο η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ εκμισθώνει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με λήξη την 07.08.2030.

5. Α’ Πάροδος Δημοτικού Σταδίου 2, Κατερίνη. Πρόκειται για υπεκμισθωμένο εμπορικό κατάστημα (σούπερ μάρκετ) οριζόντια ιδιοκτησία-κατάστημα του υπογείου, ισογείου και πρώτου ορόφου, συνολικής επιφανείας 1.485,27 τ.μ., κυριότητας της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΛΗΖΙΝΓΚ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το οποίο η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ εκμισθώνει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με λήξη την 28.12.2027.

6. Θέση Δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 11.982,05 τ.μ., κυριότητας της STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΕ.

7. Οδός Λούτσας, Θέση ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ – ΒΟΡΡΟ, ΒΙΠΑ Μάνδρας. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφανείας 15.664,3 τ.μ., κυριότητας της ΘΕΣΜΙΑ ΑΕ.

8. Θέση Ρίκια, Ασπρόπυργος. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 7.298 τ.μ. κυριότητας της STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΡΙΚΙΑ ΑΕ.

9. Αγροτική Οδός Θέση Στρίφι, Ελευσίνα. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 10.148,82 τ.μ. κυριότητας της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Advertisement Macon
Advertisement TÜV Austria
Advertisement
Το ακίνητο logistics της Premia Properties στη θέση Ψάρι στον Ασπρόπυργο - Πηγή: Premia Properties
REAL ESTATE17 ώρες ago

Αυξάνει κέρδη & χαρτοφυλάκιο ακινήτων η Premia Properties το 2022

Άποψη της Αράχωβας - Πηγή: Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ18 ώρες ago

Νέο ακίνητο στην Αράχωβα απέκτησε η Centric – Ποιό ξενοδοχείο απέκτησε σε πλειστηριασμό

Το Golden Hall - Πηγή: Eurokinissi / Παναγοπούλου Γεωργία
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 ημέρες ago

Ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση της Värde Partners από τη Lamda Malls – Στη Lamda πλέον το 100% των 2 malls

To Commercial Hub στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 ημέρες ago

Πρόσω ολοταχώς για τα νέα malls στο Ελληνικό με τη νέα εταιρεία ειδικού σκοπού της Lamda

Μακέτα για το Ερασίνειο Ογκολογικό Νοσοκομείο στο Κορωπί - Πηγή: Parthenios Architects & Associates
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Ξανά στο σφυρί το ακίνητο – φιλέτο στο Κορωπί – Πότε πλειστηριάζεται

Design by Canva Pro
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Οι 3 κλάδοι real estate στην Ελλάδα που προσελκύουν επενδύσεις

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Ντεμπούτο το 2023 στην Κρήτη για την Intercontinental – Πού ανοίγει 5άστερο resort

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Φωτό: Redex
REAL ESTATE5 ημέρες ago

Οι 5 τομείς που θα επενδύσει στο μέλλον η Noval Property

Ο Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου - Πηγή: Eurokinissi
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Σύντομα ο διεθνής διαγωνισμός για τον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου – Ο ρόλος της ΕΤΑΔ

Το ακίνητο στην οδό Ρηγίλλης 18 στην Αθήνα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ημέρες ago

Σε πεντάστερο ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό ακίνητο που στέγαζε τη ΝΔ στη Ρηγίλλης

REAL ESTATE8 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

REAL ESTATE3 μήνες ago

Οι 2 εμβληματικές επενδύσεις real estate που μεταμορφώνουν την Πατησίων

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 έτος ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE8 μήνες ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ3 έτη ago

Διεθνή διαγωνισμό προκηρύσσει το ΥΠΕΝ για την κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Αττική

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο Brown Beach Corinthia στους Αγίους Θεοδώρους - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 μήνες ago

[ΦΩΤΟ] 3 τουριστικές επενδύσεις που μεταμορφώνουν την Κορινθία – Πού και πότε ανοίγουν τα νέα ξενοδοχεία

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE9 μήνες ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καλλιπόλεως στο Ελληνικό - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στο Ελληνικό

Η νέα μικτή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η τριπλή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: ΤΕΡΝΑ / PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: δείτε πώς θα γίνει ο νέος Πύργος του Πειραιά

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Πώς θα γίνουν τα bungalows στο νέο Οne & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Ξεκίνησε η νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στο Αγρίνιο

Το πρώην ακίνητο της ΑΒΕΞ στην Πάτρα
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Πρόσω ολοταχώς για τη μεγάλη επένδυση του νέου retail park στην Πάτρα

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: ΤΕΡΝΑ / PILA Studio
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Ποιά είναι τα 5 νέα “πράσινα” κτίρια της Dimand

Η νέα Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Όμιλος Fais
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

Ανοίγει το καλοκαίρι η νέα Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη

Πάρος - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τη νέα ξενοδοχειακή επένδυση της Grivalia στην Πάρο – Πώς θα μεταμορφωθεί το Piperi

Το νέο κτίριο γραφείων της ehret + klein στο πρώην κτίριο του ΔΟΛ στη Χρήστου Λαδά 1-3 - Πηγή: ehret + klein
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

Ξεκίνησε η επένδυση των Γερμανών στο πρώτην κτίριο του ΔΟΛ στη Χρήστου Λαδά

Advertisement Aecom

Trending