Connect with us

REAL ESTATE

Αυξήθηκε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Premia Properties το 2021 – Οι νέοι στόχοι

Newsroom

Published

on

Πρόσω ολοταχώς για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Premia Properties καθώς, παρά την επέλαση της πανδημίας, η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της αυξήθηκε σημαντικά ενώ βάζει πλώρη και για επιλεκτική είσοδο σε νέους κλάδους του real estate.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2021, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 61% σε 171,5 εκ. ευρώ. Από το χαρτοφυλάκιο αυτό, σημαντική αύξηση (σχεδόν διπλασιασμό) παρουσίαση η αξία των ακινήτων της, που ανήλθε σε 131,6 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα που αφορά τα 10 σχολεία μέσω ΣΔΙΤ στην Αττική, που εξαγόρασε η εταιρεία.

Με στόχευση στις κοινωνικές υποδομές, όπως τα σχολεία, αλλά και τις εγκαταστάσεις logistics και τα big boxes, η Premia Properties προχωρά σταδιακά και στο άνοιγμα της δραστηριότητάς της σε νέους κλάδους, πάντα όμως επιλεκτικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, προέκυψε και η πρώτη αγορά οικιστικού ακινήτου στο Piraeus Port Plaza, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας της με την Dimand.

Μέσω της συμφωνίας αυτής, η Dimand θα πουλήσει στη Premia σταδιακά ακίνητα κατοικιών (serviced apartments) που έχει στην κατοχή της ή θα έχει στο μέλλον. Έως το 2026 υπολογίζεται η Premia να αναπτύξει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο τέτοιων ακινήτων, με ένα σύνολο κατοικιών που θυα αγγίζει τα 1.000.

Με τα παραπάνω, η διοίκηση της εταιρείας έχει τονίσει πολλές φορές ότι είναι σε τροχιά υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων της: να φτάσει τα 500 εκ. ευρώ σε αξία χαρτοφυλακίου σε 3 χρόνια και το 1 δισ. ευρώ σε ορίζοντας 5ετίας, ενώ προγραμματίζει και την μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2021

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της 30ης Ιουνίου 2021, o όμιλος προχώρησε σε σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα (9) νέων ακινήτων, εκ των οποίων έξι (6) στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και τρία (3) στον τομέα των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box:

▪ Αγορά ενός (1) νέου ακινήτου logistics και ενός (1) εμπορικού ακινήτου (big-box) συνολικής εύλογης αξίας €7,8 εκ. την 30.6.2021

▪ Απόκτηση την 29.6.2021 έναντι τιμήματος €24,6εκ. (€ 23,6 εκ. μέσω εισφοράς και 1 εκ. σε μετρητά) του συνόλου των μετοχών (6) ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά επτά (7) ακίνητα, πέντε (5) logistics και δύο (2) big boxes, συνολικής εύλογης αξίας €55,2εκ. την 30.06.2021.

Η καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε σε €67,8 εκατ. έναντι €38,2 εκατ. την 31.12.2020 και ενσωματώνει εν μέρει (μόνο κατά το σκέλος των εισφορών σε είδος) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία αποφασίστηκε με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2021.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων από μισθώσεις μείον ταμιακά διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμευμένων καταθέσεων) την 30.06.2021 διαμορφώθηκε σε €93,72 εκ. έναντι €45,84 εκ. την 31.12.2020. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην προσθήκη των δανείων των ανωτέρω νέων θυγατρικών και στην αύξηση δανεισμού της Εταιρείας για την αγορά νέων επενδυτικών ακινήτων.

Ποιά ακίνητα απέκτησε το 2021 η Premia Properties

1. Ακίνητο στη θέση Ήμερος Τόπος (Λάκκα), Ασπρόπυργος (Αποθήκη Logistics). Πρόκειται για μισθωμένο κτιριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει εμπορική αποθήκη ξηρού φορτίου και γραφεία συνολικής επιφάνειας 9.443 τ.μ. Το ακίνητο αποκτήθηκε από την Εταιρεία, έναντι τιμήματος €4.998,6 χιλ., το οποίο διαμορφώθηκε σε €5.194,3 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταβίβασης.

2.Ακίνητο επί της Λεωφ. Λαυρίου 76, Παιανία (supermarket). Πρόκειται για μισθωμένο ισόγειο κτίριο (κατάστημα τροφίμων) συνολικής επιφάνειας 1.486,78 τ.μ., Το τίμημα για το εν λόγω ακίνητο ανήλθε σε €2.520 χιλ. και σε €2.639 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταβίβασης.

3.1ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού Σίνδου-Χαλάστρας (Αποθήκη Logistics). Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 24.703 τ.μ,, κυριότητας της ΑΔΑΜ ΤΕΝ ΑΕ.

4. 7ο Χλμ. Ε.Ο. Καλαμάτας-Τρίπολης, Καλαμάτα. Πρόκειται για υπεκμισθωμένο εμπορικό κατάστημα (big-box) συνολικής επιφάνειας επιφανείας 4.462,43. τ.μ., κυριότητας της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΛΗΖΙΝΓΚ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το οποίο η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ εκμισθώνει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με λήξη την 07.08.2030.

5. Α’ Πάροδος Δημοτικού Σταδίου 2, Κατερίνη. Πρόκειται για υπεκμισθωμένο εμπορικό κατάστημα (σούπερ μάρκετ) οριζόντια ιδιοκτησία-κατάστημα του υπογείου, ισογείου και πρώτου ορόφου, συνολικής επιφανείας 1.485,27 τ.μ., κυριότητας της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΛΗΖΙΝΓΚ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το οποίο η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ εκμισθώνει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με λήξη την 28.12.2027.

6. Θέση Δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 11.982,05 τ.μ., κυριότητας της STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΕ.

7. Οδός Λούτσας, Θέση ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ – ΒΟΡΡΟ, ΒΙΠΑ Μάνδρας. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφανείας 15.664,3 τ.μ., κυριότητας της ΘΕΣΜΙΑ ΑΕ.

8. Θέση Ρίκια, Ασπρόπυργος. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 7.298 τ.μ. κυριότητας της STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΡΙΚΙΑ ΑΕ.

9. Αγροτική Οδός Θέση Στρίφι, Ελευσίνα. Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 10.148,82 τ.μ. κυριότητας της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Πηγή: Canva
LOGISTICS2 ημέρες ago

Νέα mega επένδυση logistics στον Ασπρόπυργο ανακοίνωσε η Trastor – Τι περιλαμβάνει και πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πηγή: ΕΤΑΔ
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): αναγκαία η μετατροπή σε σύγχρονη εταιρεία real estate – Σε εξέλιξη το έργο καταγραφής 36.000 ακινήτων

Πάρος - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Προς υλοποίηση οδεύει επένδυση για νέο ξενοδοχείο στην Πάρο

Άποψη της πλατείας Μητροπόλεως - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

“Πράσινο φως” για το νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων της Prodea στην Πλατεία Μητροπόλεως

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων δρομολογείται στη Ζάκυνθο

Φωτό: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Σε πακέτα πλέον οι διαγωνισμοί για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου

One&Only Aesthesis Private Homes, Γλυφάδα - Πηγή: One&Only Aesthesis
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Εγκαινιάστηκαν και οι ιδιωτικές κατοικίες του One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Ξεκινά 29/5 η Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο

Πηγή: NJV Athens Plaza
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Ολοκληρώθηκε το έργο ανακαίνισης στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza

Επίσκεψη στο εργοτάξιο των The Cove Residences στο The Ellinikon - Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
RESIDENTIAL3 ημέρες ago

Προχωρούν οι οικιστικές επενδύσεις στο The Ellinikon

Glamping Voula - Πηγή: Grivalia Hospitality
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Opening για το 91 Athens Riviera, το πρώτο υβριδικό Private Members Club & Glamping στην Ελλάδα, στη Βούλα

Στο εργοτάξιο του έργου για τα νέα "πράσινα" γραφεία του ΤΕΕ στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Ξεκίνησε η κατασκευή της μεγάλης επένδυσης γραφείων του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος της Dimand

Το νέο υπερπολυτελές glamping της Grivalia Hospitality στη Βούλα - Πηγή: Grivalia Hospitality
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Ολοκληρώνεται και ανοίγει η τουριστική επένδυση 91 Athens Riviera στη Βούλα

:fusion - Πηγή: bbf:
RESIDENTIAL4 ημέρες ago

Παρουσιάστηκε η νέα οικιστική επένδυση :fusion στο Παλαιό Φάληρο – Ποιά εταιρεία την υλοποιεί

Άποψη της πλατείας Μητροπόλεως - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

“Πράσινο φως” για το νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων της Prodea στην Πλατεία Μητροπόλεως

Το νέο "πράσινο" κτίριο γραφείων ΛΑΔΑ3 - Φωτό: Volker Kreidler / Πηγή: ehret+klein
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ημέρες ago

Ολοκληρώθηκε από την ehret+klein το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων στο πρώην ακίνητο του ΔΟΛ στη Χρήστου Λαδά

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Τι σημαίνει PropTech και ποιός ο ρόλος του στην αγορά real estate

Κατοικία - Designed by Canva Pro
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

Νέα “χρυσή εποχή” για την αγορά κατοικίας στην Αττική – Στο επίκεντρο η Αθηναϊκή Ριβιέρα

Ydor Hotel & Spa - Πηγή: Everty
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Τα δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων στην Κέα εξαγόρασε η Everty

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
REAL ESTATE2 εβδομάδες ago

Αυξήθηκαν τα έσοδα της Premia Properties το 2024 – Ποιές νέες επενδύσεις σε ακίνητα προωθεί

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Ξεκινά 29/5 η Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο

Το ιστορικό ακίνητο του ΦΙΞ στη Δυτική Θεσσαλονίκη - Φωτό: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 ημέρες ago

[VIDEO] Δείτε το ακίνητο ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη που θα μεταμορφώσει η Dimand σε ξενοδοχεία, καταστήματα και γραφεία

Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Προχωρά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο η Noval Property – Πώς θα γίνει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 43,5 εκατ. ευρώ

Πηγή: North Star Entertainment / ΜΠΕ / ASPA KST
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 μήνα ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Ξεκινά έως τέλος του 2024 η μεγάλη τουριστική επένδυση Voria στο Μαρούσι – Πώς θα μετεγκατασταθεί εκεί το Καζίνο της Πάρνηθας

Piraeus Tower. ο νέος Πύργος του Πειραιά – Πηγή: ypodomes.com
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε τον νέο Piraeus Tower από μέσα λίγο πριν την ολοκλήρωση του

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

Προς ολοκλήρωση η επένδυση μετατροπής του Athens Heart στην Πειραιώς σε “στρατηγείο” της ΑΑΔΕ

Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] “Σηκώνεται” σιγά σιγά το Riviera Tower στο Ελληνικό

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Advertisement

TRENDING