Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ. Στουρνάρας: Η ΕΚΤ μπορεί να είναι ανεξάρτητη, αλλά οφείλει επίσης να λογοδοτεί

bizness.gr

Published

on

Γιάννης Στουρνάρας

Παρέμβαση έκανε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε ο «Κύκλος Ιδεών» με θέμα «Η πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με το Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης της ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα ο κ. Στουρνάρας ανέφερε:

Η απόφαση του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου που αμφισβητεί τη νομιμότητα του Προγράμματος Αγοράς Τίτλων του Δημόσιου Τομέα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) – του PSPP – δημιούργησε μεγάλη σύγχυση και ανησυχία.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, κατά την έναρξη του PSPP στις αρχές του 2015, η ΕΚΤ υπερέβη την αρμοδιότητά της, και διέταξε την Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, την Deutsche Bundesbank, να σταματήσει να συμμετέχει στην εκτέλεση του PSPP μετά από μία μεταβατική περίοδο τριών μηνών, «εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ υιοθετήσει νέα απόφαση που να αποδεικνύει με κατανοητό και τεκμηριωμένο τρόπο ότι οι στόχοι νομισματικής πολιτικής που επιδιώκει η ΕΚΤ δεν βρίσκονται σε δυσαναλογία με τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από το πρόγραμμα.”. Εν προκειμένω, διακυβεύονται δύο βασικές αρχές, οι οποίες στηρίζουν την ευρωπαϊκή συνοχή και ενότητα.

Η πρώτη αρχή αφορά την νομική προσέγγιση της απόφασης. Η απόφαση του Γερμανικού Δικαστηρίου αμφισβητεί επί της ουσίας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2018, ότι το PSPP είναι σύννομο. Ποιο δικαστήριο – το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, δηλαδή ένα εθνικό δικαστήριο, ή το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) – έχει το προβάδισμα σε θέματα που αφορούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα;
Επειδή η απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου δημιούργησε μεγάλη αβεβαιότητα, το ζήτημα της νομικής υπεροχής πρέπει να επιβεβαιωθεί. Οι πολύ διακεκριμένοι συν-ομιλητές μου πιστεύω ότι θα αναλύσουν αυτό το ζήτημα από νομική άποψη.

Η δεύτερη αρχή αφορά την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Αυτό είναι το θέμα στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναφερθώ σε τρία ζητήματα: πρώτον, στη σημασία της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας, δεύτερον, στην εντολή της ΕΚΤ, και τρίτον, στη λήψη της απόφασης για την έναρξη του PSPP τον Ιανουάριο 2015.

Όσον αφορά την ανεξαρτησία, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους η ΕΚΤ ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα το 1999.

Πολλές μελέτες στη δεκαετία του 1980 και του 1990 που συνέκριναν την αποτελεσματικότητα των κεντρικών τραπεζών διαπίστωσαν ότι οι ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες – και κυριότερο παράδειγμα ήταν η Deutsche Bundesbank – είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από άλλες κεντρικές τράπεζες. Οι ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες εφάρμοζαν νομισματική πολιτική που οδηγούσε σε χαμηλότερη ανεργία και χαμηλότερο πληθωρισμό, επειδή ήταν απαλλαγμένες από πολιτικές πιέσεις.

Ωστόσο, η ανεξαρτησία δεν σημαίνει απουσία λογοδοσίας. Η ΕΚΤ μπορεί να είναι ανεξάρτητη, αλλά οφείλει επίσης να λογοδοτεί. Για παράδειγμα, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ παρουσιάζεται τακτικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξηγήσει και να αιτιολογήσει τις πολιτικές της ΕΚΤ. Όπως και οι άλλοι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, κι εγώ παρουσιάζομαι τακτικά στην Ελληνική Βουλή.

Ως προς την εντολή της ΕΚΤ, σύμφωνα με την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΕΚΤ μπορεί ελεύθερα να αποφασίσει για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Με το άρθρο 127 της Συνθήκης ανατέθηκε στην ΕΚΤ ο πρωταρχικός στόχος της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών.

Ένας σημαντικός λόγος για αυτήν την επιλογή είναι ο ακόλουθος:. Ελλείψει απρόβλεπτων γεγονότων – η πανδημία είναι ένα παράδειγμα απρόβλεπτου γεγονότος – η σταθερότητα των τιμών συμβάλλει στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης σε μια κοινωνία, χωρίς αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Με άλλα λόγια, η σταθερότητα των τιμών που είναι ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ, υποστηρίζεται από τον στόχο της παροχής του μέγιστου αριθμού ευκαιριών απασχόλησης στους πολίτες της ζώνης του ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ ασκείται με ενιαίο τρόπο. Ωστόσο, δεδομένου του ενιαίου χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής, περιστασιακά κάποιες αποφάσεις είναι ενδεχομένως λιγότερο «κατάλληλες» για ορισμένες χώρες από ό,τι για άλλες.

Σημαίνει αυτό λοιπόν ότι οποιαδήποτε εθνική κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ μπορεί ενδεχομένως να διαταχθεί από το ανώτατο εθνικό δικαστήριό της να απέχει από την εφαρμογή αποφάσεων νομισματικής πολιτικής; Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δυνατή μια αποτελεσματική εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής; Ποιες θα ήταν οι συνέπειες εάν κάθε ανώτατο εθνικό δικαστήριο στη ζώνη του ευρώ αμφισβητήσει τις αποφάσεις ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου που υπάγεται στη δικαιοδοσία του ΔΕΕ; Και τι σημαίνει αυτό για την αξιοπιστία της νομισματικής αρχής;

Νομίζω ότι οι επιπτώσεις από τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι αυτονόητες. Θα αναφερθώ τώρα στο πλαίσιο της απόφασης του Ιανουαρίου 2015 για την έναρξη του PSPP.

Το οικονομικό σκηνικό δημιουργούσε ανησυχίες. Ο πληθωρισμός ήταν σε αρνητικό έδαφος και η απειλή παρατεταμένου χαμηλού πληθωρισμού – ή αποπληθωρισμού – αυξανόταν. Γιατί προκαλεί ανησυχία αυτή η προοπτική; Πρώτον, ο αποπληθωρισμός μειώνει τις καταναλωτικές και επενδυτικές δαπάνες. Σημαίνει επίσης ότι τα άτομα που έχουν ένα σταθερό ποσό χρέους βλέπουν το χρέος τους να αυξάνεται σε πραγματικούς όρους.

Η ιστορία δείχνει ότι οι χώρες που βίωσαν αποπληθωρισμό έχουν υποστεί παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια. Η Μεγάλη Ύφεση που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1929 χαρακτηρίστηκε από αποπληθωρισμό. Η πραγματική παραγωγή δεν ανέκαμψε στο επίπεδο του 1929 παρά μόνο το 1941, και αυτό λόγω της συσσώρευσης στρατιωτικών δαπανών για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εκτός από τον αποπληθωρισμό που συνιστούσε απειλή στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας είχε αυξηθεί στο 11,5 τοις εκατό.

Και ας μην ξεχνάμε μια άλλη δυσοίωνη απειλή στον ορίζοντα – την επανεμφάνιση ενδείξεων ισχυρού κατακερματισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα. Η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής δεν μεταδιδόταν ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Η ζώνη του ευρώ βρισκόταν σε βαθιά κρίση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τι θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο ζώνης ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης; Η απουσία κοινής δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ δυσχέρανε την απάντηση μέσω δημοσιονομικών παρεμβάσεων. Η τραπεζική ένωση και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ήταν ακόμη στα αρχικά τους στάδια. Η νομισματική πολιτική ήταν η μόνη διαθέσιμη δυνατότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, και αφού συνεκτιμήθηκαν όχι μόνο ο αναμενόμενος θετικός αντίκτυπος του PSPP στον πληθωρισμό και την πραγματική παραγωγή, αλλά και οι πιθανές αρνητικές συνέπειες, λήφθηκε η απόφαση να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά την έναρξη του προγράμματος, το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε σταθερά, πέφτοντας στο 7,3% στις αρχές του 2020.

Οι αρνητικές συνέπειες που εξετάστηκαν περιελάμβαναν, όπως αναφέρεται στον απολογισμό της συζήτησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 2015, «επιπτώσεις στον ηθικό κίνδυνο για τις κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ [που] θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τα κίνητρά τους για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση», καθώς και «επιπτώσεις για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα» και «επιδράσεις από τις αγορές κρατικών ομολόγων, όχι μόνο στις τιμές των εταιρικών ομολόγων, αλλά και σε τιμές μετοχών [που] θα μπορούσαν να προκαλέσουν λανθασμένη τιμολόγηση των κινδύνων…».

Επιπλέον, καθ ‘όλη τη διάρκεια εφαρμογής του PSPP, υπήρξε εκτεταμένη συζήτηση για κάθε πτυχή του προγράμματος, στην κεντρική τράπεζα, στον ακαδημαϊκό χώρο και στο ευρύ κοινό. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του PSPP, έχουν ακούσιες συνέπειες. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ έχουν συχνά αναφερθεί σε πιθανά αρνητικά επακόλουθά τους.

Ενδεικτικά, μετά την έναρξη του προγράμματος, ο Benoît Coeuré επεσήμανε τις πιθανές παρενέργειες στις αγορές μετοχών και ακινήτων, καθώς και τους κινδύνους εμφάνισης φούσκας στις τιμές περιουσιακών στοιχείων.

Σε παρόμοιο πνεύμα, ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Vítor Constâncio αναφέρθηκε στους κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, που απορρέουν από την αναζήτηση απόδοσης και υψηλότερης μόχλευσης που σχετίζεται με τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, καθώς και τις επιπτώσεις των μέτρων αυτών στην κατανομή του πλούτου και της ανισότητας. Ωστόσο, ενάντια σε αυτά τα μειονεκτήματα, διαπίστωσε ότι τα εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας είναι πιο αποτελεσματικά από τη νομισματική πολιτική στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Επιπλέον, δεν υπήρχαν ενδείξεις υπερτίμησης των περιουσιακών στοιχείων στη ζώνη του ευρώ.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι όλες οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Τράπεζας της Αγγλίας, αντέδρασαν με παρόμοιο τρόπο στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν τα τελευταία χρόνια, αν και η έκταση και το χρονικό σημείο των παρεμβάσεων νομισματικής πολιτικής διέφεραν κατά περίπτωση.

Ως εκ τούτου, πιστεύω πως δεν ισχύει η κριτική του Γερμανικού Δικαστηρίου ότι η απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το PSPP δεν είναι καλά θεμελιωμένη. Αντίθετα, δεδομένης της πληθώρας του σχετικού διαθέσιμου υλικού, πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή η κριτική ήταν μάλλον απροσδόκητη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα συμπεράσματα.  Στις δύο δεκαετίες από την έναρξη της ζώνης του ευρώ, έχουμε δει τον εξαιρετικό δυναμισμό και την ισχύ που προέρχεται από την ευρωπαϊκή διαδικασία ενοποίησης, καθώς και τα σημαντικά οφέλη και τις αξιοσημείωτες επιτυχίες που συνδέονται με αυτήν.
Έχουμε επίσης δει τις δυσλειτουργίες και τις ατέλειες που επικρατούν στη θεσμική αρχιτεκτονική της ζώνης του ευρώ, οι οποίες ενισχύθηκαν από τη μεγάλη οικονομική κρίση και από το ξέσπασμα της τρέχουσας πανδημικής κρίσης.

Η απάντηση σε αυτά – τα υπαρκτά – προβλήματα είναι κατά την άποψή μου η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης – και όχι μια φυγή προς τον εθνικισμό.

Ενώ η καλόπιστη κριτική στις αποφάσεις ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, είναι πράγματι έγκυρη και χρήσιμη, αποφάσεις που παρέχουν πρόσφορο έδαφος για οπισθοχώρηση στη διαδικασία της ολοκλήρωσης είναι μάλλον βλαπτικές.

Η ΕΚΤ πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, φροντίζοντας για την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω παραθέτοντας ένα απόσπασμα από τον Αριστοτέλη, ο οποίος είπε «τοὔ όνομα ἔχει νόμισμα, ὅτι οὐ φύσει ἀλλὰ νόμῳ ἐστί». Το νόμισμα βασίζεται στο Νόμο. Ο Νόμος πρέπει να τηρηθεί, προκειμένου να προσδώσει αξιοπιστία και σταθερότητα στο νόμισμα. Και αυτό ακριβώς κάνει η ΕΚΤ – προσπαθεί να εκπληρώσει την εντολή που της έχει δοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό πλαίσιο στήριξης 115 εκατ. ευρώ για τον κλάδο των αερομεταφορών

bizness.gr

Published

on

Αεροπλάνο σε πτήση

Ένα ειδικό πλαίσιο στήριξης- ύψους περίπου 115 εκατ. ευρώ- για τον κλάδο των αερομεταφορών, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό και έμμεσα με πλήθος άλλων κλάδων της οικονομίας (εστίαση, ψυχαγωγία και εμπόριο σε τουριστικές περιοχές, νησιωτική οικονομία κ.λπ.) και έχουν συστημική σημασία για την οικονομία της χώρας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Παράλληλα, όπως επεσήμαναν από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Μεταφορών, ο κλάδος αυτός έχει πρόσβαση- όπως όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας- στα εργαλεία ρευστότητας που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις για τις αερομεταφορές έχουν ως εξής:

1.

Επέκταση οριζόντων μέτρων στις μεταφορές για την περίοδο μετά τον Μάιο 2020. Τα οριζόντια μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων της πρώτης φάσης αντιμετώπισης της κρίσης συνεχίζονται και μετά τον Μάιο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος και περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου των αεροπορικών μεταφορών. Πρόκειται για μέτρα, όπως:

 • Η προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από ειδική έκτακτη αποζημίωση, έως και τον Ιούλιο.
 • Η έκπτωση 40% στα ενοίκια των επιχειρήσεων έως και τον Αύγουστο, και των εργαζομένων σε αυτές οι οποίοι βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας μετά τον Μάιο.

Προβλέπεται ότι η χρήση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που θα κάνουν οι εργαζόμενοι του κλάδου των αερομεταφορών θα έχει κόστος περί τα 22 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος.

2.

Πρόγραμμα «Συν-Εργασία». Το πρόγραμμα θα αφορά στην περίοδο 15 Ιουνίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου) για τον εργασιακό χρόνο που δεν απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Το όφελος από αυτήν την παρέμβαση εκτιμάται σε 50 εκατ. ευρώ, έως τον Δεκέμβριο του 2020.

3.

Ειδική φορολόγηση πτητικού προσωπικού. Αντί της φορολόγησης στην κλίμακα εισοδήματος, προβλέπεται ειδικός συντελεστής 15% για τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών των πιλότων αεροσκαφών, πληρωμάτων καμπίνας και τεχνικών αεροσκαφών, όπως ισχύει για τη φορολόγηση ναυτικών. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του μισθολογικού κόστους των εταιρειών του κλάδου, με εξοικονόμηση 7,7 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Σημειώνεται ότι αυτό αποτελεί μόνιμο μέτρο.

4.

Αποζημίωση πτήσεων Απριλίου- Μαΐου με 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση (πλέον ΦΠΑ). Για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, για το δίμηνο Απριλίου- Μαΐου 2020, επιπλέον αντιστάθμισμα στις εν λόγω πτήσεις, που ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντα ΦΠΑ. Το όφελος του κλάδου από την εν λόγω διάταξη εκτιμάται στα 6 εκατ. ευρώ.

5.

Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές. Η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020, θα έχει θετική επίπτωση και στις αερομεταφορές. Η απώλεια δημοσίων εσόδων από το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κατά την τρέχουσα περίοδο, στα 30 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από τα τρία υπουργεία, για τη διαμόρφωση αυτού του ειδικού πλαισίου ελήφθησαν υπόψη τα εξής δεδομένα:

1.

Ο κλάδος των αερομεταφορών αφορά σε 306 εταιρείες και 11.000 απασχολούμενους και η συστημική του σημασία έγκειται στο γεγονός ότι το 82%- 85% των τουριστικών εσόδων της χώρας (σύνολο εσόδων 18 δισ. ευρώ ετησίως), προέρχεται από τους τουρίστες που επισκέπτονται με αεροπλάνο την Ελλάδα και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των αεροδρομίων.

2.

Οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου (αεροπορικές, εταιρείες υπηρεσιών εδάφους- handling, αεροδρόμια) είχαν πολύ καλές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, χάρη στις υψηλές τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις. Γι’ αυτό, δεν χρειάζονται υπέρογκα ποσά στήριξης, ούτε άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις (capital injection), όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

3.

Η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στην Ελλάδα επανέρχεται σταδιακά από τις 4 Μαΐου, μετά την άρση του lockdown, ενώ η χώρα θα αρχίσει να υποδέχεται τουρίστες και από το εξωτερικό από τις 15 Ιουνίου 2020.

4.

Οι τουριστικές αφίξεις θα επηρεάσουν θετικά το πτητικό έργο και την κίνηση στα αεροδρόμια.

5.

Παρεμβάσεις ειδικού χαρακτήρα σε κλάδους με συστημική σημασία για την εθνική οικονομία, παρέχουν το απαραίτητο δίχτυ ασφαλείας προκειμένου, αφενός οι εταιρείες να προσαρμόσουν με ευελιξία την στρατηγική τους στα νέα δεδομένα, και αφετέρου το κράτος να διαφυλάξει την προστιθέμενη αξία τέτοιων κλάδων και προπαντός το εισόδημα και την απασχόληση των εργαζομένων σε αυτούς.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ελλ. Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ελκύει την αγορά το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

bizness.gr

Published

on

Επενδύσεις στην Ελλάδα

Εντυπωσιακή συμμετοχή και σημαντικό έμπρακτο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από πλευράς των σημαντικότερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών της χώρας, προς στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για να συμμετάσχουν στο νέο ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CoViD-19

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) έχουν αιτηθεί συμμετοχής 14 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στους οποίους περιλαμβάνονται:
 • Οι 4 συστημικές Τράπεζες της χώρας
  (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha)
 • H Attica Bank
 • H Procredit Bank
 • Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες (Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων)
 • Ο Βρετανικός Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός EBury

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εξετάζει ενδελεχώς τους φακέλους υποψηφιότητας που υπέβαλαν οι ανωτέρω χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Αμέσως μετά θα οριστικοποιηθούν και θα συνυπογραφούν οι όροι της σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι προϋποθέσεις της κρατικής εγγύησης με στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που θα δανειοδοτηθούν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Το ύψος του ποσού δανείου για κεφάλαια κίνησης  που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (που ισοδυναμεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου) θα αντιστοιχεί:
 • είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019,
 • είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019,
 • είτε μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης το ποσό του δανείου, μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων, μετά από αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που χορηγεί το δάνειο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.
Η Εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καλύπτει το 80% του συνόλου του χαρτοφυλακίου δανείων της συγκεκριμένης κατηγορίας κάθε τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με τον εξής τρόπο υπολογισμού:

1) Ποσοστό Εγγύησης ανά Δάνειο: 80% των Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση εκάστου Δανείου και

2) Όριο ποσού Εγγύησης Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δάνειων:

• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 40% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους
και

• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 30% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ. Σχοινάς για την πρόταση 750 δισ. ευρώ: Η Κομισιόν πρότεινε επιπρόσθετο ΕΣΠΑ για την Ελλάδα

bizness.gr

Published

on

Μαργαρίτης Σχοινάς

Είναι μια μεγάλη ημέρα για την Ευρώπη, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς αναφορικά με την κατάθεση της πρότασης της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 750 δισ. ευρώ. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι», ο κ. Σχοινάς είπε πως πρόκειται για μια στιγμή όπου η Ευρώπη ξεπερνά λίγο τους περιορισμούς τους και δείχνει ότι σε στιγμές κρίσης είναι ικανή να κινητοποιήσει πρωτοφανή μέσα που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν στη διάθεσή μας.

Το πιο σημαντικό, υπογράμμισε, «δεν είναι μόνο το μεγάλο ύψους αυτού του υπερόπλου σε πόρους, αλλά είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε την ανάληψη, από κοινού όλων των εταίρων, βαρών έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ως προς την έγκριση της πρότασης αυτής της Κομισιόν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ο κ. Σχοινάς παρατήρησε πως έχει αναπτυχθεί μια δυναμική και ότι υπάρχει μια σύγκλιση στις πρωτεύουσες της Ένωσης, ότι αυτή η συγκυρία δεν πρέπει να χαθεί για την Ευρώπη. Συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα, ο αντιπρόεδρος της ΕΕ δήλωσε πολύ αισιόδοξος ότι αυτή η σύγκλιση γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, αναγνώρισε πως θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση η οποία δεν θα είναι εύκολη και η οποία θα ξεκινήσει στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου.

Ερωτηθείς αν μπορεί να ληφθεί οριστική απόφαση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, ο κ. Σχοινάς απάντησε: Χρειαζόμαστε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών-μελών, γιατί το κέντρο βάρους του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η ΕΕ θα δανειστεί ως Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τις χώρες-μέλη με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την πεποίθηση πως πολύ δύσκολα θα βρεθεί μια κυβέρνηση ή ένα κοινοβούλιο που θα αναλάβει το κόστος της μη συμφωνίας σε τέτοιες ιστορικές στιγμές που ζούμε.

Εν συνεχεία, ο κ. Σχοινάς ανέδειξε τη σημασία της πρότασης της Κομισιόν για την Ελλάδα, τονίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα επιπρόσθετο ΕΣΠΑ για τη χώρα μας. Όπως αποσαφήνισε, για τα επόμενα επτά χρόνια θα έχουμε τους πόρους του ταμείου Ανάκαμψης και δίπλα σε αυτά θα υπάρξουν άλλα τόσα, που είναι το κανονικό ελληνικό ΕΣΠΑ για την επόμενη επταετία. «Οι πόροι, δηλαδή, που θα έχει η χώρα στη διάθεσή της για τα επόμενα επτά χρόνια θα είναι ουσιαστικά διπλάσιοι σε σχέση με το παρελθόν» διευκρίνισε περαιτέρω.

Παράλληλα, κατά τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν η πρόταση δείχνει ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει την Ελλάδα ως ένα αγκωνάρι ευρωπαϊκής σταθερότητας σε μια δύσκολη γειτονιά που πρέπει να στηριχθεί απόλυτα.

Σε ερώτηση αν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα συνοδεύονται από δεσμεύσεις όπως στα μνημόνια, ο κ. Σχοινάς απάντησε κατηγορματικά αρνητικά. «Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει η αιρεσιμότητα έτσι όπως τη ζήσαμε στη μνημονιακή εποχή. Εδώ έχουμε μια συμμετρική απειλή που μας αγγίζει όλους. Δεν θα έχουμε μνημονιακή αιρεσιμότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά. Προσέθεσε όμως πως «θα υπάρχει μια σύνδεση αυτών των καινούργιων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με αυτό που όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης δεσμεύονται να κάνουν στο πλαίσιο του λεγόμενου οικονομικού εξαμήνου».

Σε ό,τι αφορά την εκταμίευση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε πως υπάρχει πιθανότητα να εκταμιευτούν χρήματα ακόμα και εντός του 2020, μέσω των προτάσεων-γέφυρα. «Παρόλο που για νομικούς λόγους και λόγω ότι ο δανεισμός θα πάρει λίγο χρόνο, όπως και η έγκριση που χρειάζεται από τα κράτη-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο -λογικά θα μας πάει την 1η Ιανουαρίου του 2021- μπορούμε ήδη φέτος να κάνουμε πολλά με τις λεγόμενες προτάσεις-γέφυρα. Μπορούμε ορισμένα προγράμματα από το ισχύον πλαίσιο να τα παντρέψουμε με το επόμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε επιδοτήσεις ήδη από φέτος, στις οποίες πρέπει να προστεθούν και αυτές που έχουν αποφασίσει στο πλαίσιο του προγράμματος Sure (βοήθεια της βραχυπρόθεσμης ανεργίας), τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα φέτος. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να γεφυρώσουν τις φετινές ανάγκες με τους νέους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης από του χρόνου» εξήγησε συγκεκριμένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading
Advertisement

Trending