Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΠΕ: Γιατί είναι αναγκαία η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής»

bizness.gr

Published

on

Χαρτονομίσματα

Η ανάγκη για πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα παραμένει, όπως σημειώνεται στο τετραμηνιαίο περιοδικό του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) “Οικονομικές Εξελίξεις”.

Όπως προκύπτει από τις σελίδες του τεύχους Φεβρουαρίου, του περιοδικού, στον απόηχο του Brexit και εστιάζοντας στην ελληνική οικονομία, το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δάνειων (NPLs) των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ένα από τα πιο επιτακτικά προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν, άμεσα, οι φορείς οικονομικής πολιτικής.

Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ελληνική κυβέρνηση, μέσω της ενεργοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής» (ν.4649/19) αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και σχετικά σύντομα το πρόβλημα των υψηλών ποσοστών των NPLs των ελληνικών τραπεζών, έτσι ώστε, στη συνέχεια, τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να μπορούν να επιτελέσουν τον παραδοσιακό τους ρόλο που δεν είναι άλλος από τη στήριξη – μέσω νέας υγιούς πιστωτικής επέκτασης – της ελληνικής οικονομίας.

Όπως σημειώνεται, η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής» δεν θα λύσει βέβαια το συνολικό πρόβλημα των NPLs, αλλά θα δώσει άμεσα μια σοβαρή ανάσα στο τραπεζικό μας σύστημα, ενώ μια μακροχρόνια θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας θα επηρεάσει ευεργετικά το όλο εγχείρημα.

Ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις

Συγκεκριμένα στην ανάλυση που αφορά στις επενδύσεις αναφέρεται ότι: «η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη ανακάμπτει στο γ΄ τρίμηνο του 2019, ενώ οι προσδοκίες στο λιανεμπόριο κινήθηκαν γενικά προς θετική κατεύθυνση στο μεγαλύτερο τμήμα της περιόδου μετά τον Ιούλιο του 2019. Επιπλέον, η καταναλωτική ζήτηση αυξήθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν και αυτές το γ ́ τρίμηνο του 2019, αν και η αύξηση αυτή αφορούσε περισσότερο την αντίστοιχη αύξηση στον τομέα των κατοικιών. Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης εμπιστοσύνης στις κατασκευές συνέχισε να αντανακλά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον κλάδο.

Επομένως, η ανάγκη για πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα παραμένει. Η ψήφιση του νόμου για το σχέδιο «Ηρακλής», μέσα από το οποίο προβλέπεται να αντιμετωπιστεί το 40% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποτελεί ένα σημαντικό θετικό βήμα για την αποκατάσταση της πιστοδότησης της οικονομίας. Η υιοθέτηση και άλλων πρωτοβουλιών, όπως αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος, για την αντιμετώπιση του υπόλοιπου 60% των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα ολοκλήρωνε τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε αυτό τον τομέα. Τέλος, οι στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές στήριξης της εξωστρεφούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας θα μπορούσαν να υποστηρίξουν και να δώσουν προοπτική στη αναφυόμενη ανάκαμψη της ζήτησης σε υγιείς και μακροπρόθεσμες βάσεις».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράσινο φως από την Κομισιόν για την στήριξη και προβληματικών επιχειρήσεων υπό όρους

bizness.gr

Published

on

Χρήματα, χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

«Κατόπιν της συστηματικής προσπάθειας που κατέβαλε η Ελλάδα, σε συνεργασία και με άλλα κράτη-μέλη, για την έμπρακτη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες συνεπεία της έξαρσης του κορονοϊού, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Τρίτη 30 Ιουνίου, η 3η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων».

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τα μέτρα βελτίωσης του Προσωρινού Πλαισίου για την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση επέκτασης του Προσωρινού Πλαισίου, από την ΕΕ, το οποίο συνιστά τη νομική βάση υλοποίησης των δράσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων -πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων και Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας- προβλέπεται, εκτός των άλλων, ότι:

Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή για όσες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της προβληματικής στις 31/12/2019  περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών. Δεν απαιτείται, συνεπώς, πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους (σύμφωνα με το σημείο 15 της νέας τροποποίησης).

Επίσης, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, μετά από σχετικό ερώτημα που υπέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ΕΕ, διευκρινίστηκε επιπλέον  ότι αν μια επιχείρηση -ανεξαρτήτως μεγέθους-, που ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019, προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση και χορήγηση αυτής  είναι δυνατό να ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου. Το συγκεκριμένο αποτελεί μια επιπλέον προσθήκη ευελιξίας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα παρεχόμενα εργαλεία ρευστότητας.

Επισημαίνεται, τέλος, η δυνατότητα επιβεβαίωσης της μη προβληματικότητας, για τη δεδομένη χρονική περίοδο, βάσει των πρόσφατων διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων/στοιχείων, που έχει υποχρέωση νόμιμα να τηρεί η επιχείρηση είτε υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς, ανεξαρτήτως αν έχουν δημοσιευτεί ή όχι, εφόσον δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού των απαιτούμενων κατά περίπτωση μεγεθών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 θα τρέξει με γρήγορους ρυθμούς

bizness.gr

Published

on

Το ενδεχόμενο γενναίας μείωσης στην προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις , σε περιπτώσεις εκείνων που εμφανίζουν δραματική μείωση εσόδων, εξετάζει η κυβέρνηση. Αυτό είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και πρόσθεσε ότι θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό όταν προχωρήσει η σύνταξη του σχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2021. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027) θα τρέξει με γοργούς ρυθμούς.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου, με αφορμή τη συμμετοχή του υφυπουργού (μέσω τηλεδιάσκεψης) , στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, παρουσίασε το προφίλ της περιοχής , με στατιστικά στοιχεία από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι μαζί με την κοινωνία επλήγη σε μεγάλο βαθμό η επιχειρηματική δραστηριότητα , τόσο από την μεγάλη σε διάρκεια οικονομική κρίση, όσο και από την πρόσφατη υγειονομική κρίση. Τόνισε ότι την εικόνα επιδεινώνει η υστέρηση που παρουσιάζεται σε βασικές υποδομές, όπως ο σιδηρόδρομος, το φυσικό αέριο, το εμπορικό λιμάνι και άλλες μικρότερης εμβέλειας και αποτελεσματικότητας.

Επικαλέστηκε μελέτες που αποδεικνύουν ότι οι υποδομές, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Αχαΐα και το γεγονός ότι αποτελεί την βασική πύλη της Ελλάδας προς την Δύση, μπορεί να γίνει πόλος προσέλκυσης επιχειρηματικών επενδύσεων , κυρίως στην βιομηχανική περιοχή , με σημαντική αύξηση στην απασχόληση και κατ’ επέκταση στο τοπικό εισόδημα.

Ο κ. Μαρλαφέκας ανέφερε ότι θα χρειαστεί να θεσπιστούν επιπλέον κίνητρα για να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν επιχειρήσεις από άλλες περιοχές , στην Αχαΐα. Προέβλεψε ότι η εκτίμηση για το εμπόριο, με βάση τις πληροφορίες της αγοράς, είναι πως για μια αρκετά μεγάλη περίοδο θα περάσει δύσκολα και θα απαιτηθεί μεγάλη προσαρμογή. Στη συνέχεια , περιέγραψε τα δύο φαινόμενα που παρουσιάστηκαν μετά την καραντίνα, σύμφωνα με τα οποία: 1) οι νέοι καταναλωτές προτιμούν τα καταστήματα των πολυεθνικών , με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ουρές και συνωστισμός στις εισόδους των καταστημάτων , εν αντιθέσει με τα τοπικά καταστήματα και 2) κατά την διάρκεια της καραντίνας αναπτύχτηκε πολύ το ηλεκτρονικό εμπόριο , με αποτέλεσμα παραδοσιακά καταστήματα ένδυσης και υπόδησης να χάνουν μεγάλο μέρος της πελατείας τους.

Ο πρόεδρος εκτίμησε , ότι το 2020 θα είναι έτος μεγάλης ανασφάλειας και περαιτέρω συρρίκνωσης του επιχειρηματικού τομέα, με προοπτική το 2021 να αρχίσει σταδιακά η ανάκαμψη. Για τον λόγο αυτό ζήτησε από τον κ. Παπαθανάση να επισπευστούν οι διαδικασίες για προγράμματα που απευθύνονται στον επιχειρηματικό κόσμο, όπως είναι η έγκριση δανείων στο πρόγραμμα επιχειρηματικής χρηματοδότησης ΤΕΠΙΧ ΙΙ, για το οποίο ακόμη αναμένεται η εκταμίευσή τους, και τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, για τα οποία οι τράπεζες ζητούν από τον δανειολήπτη επιχειρηματία επιπλέον εγγυήσεις, όπως προσημειώσεις υποθηκών επί ακινήτων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε διεξοδικά στην κρίση που προκάλεσε η πανδημία και τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε η κυβέρνηση στη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι έγινε ένας αγώνας δρόμου για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και αναφέρθηκε διεξοδικά στο πέπλο προστασίας που άπλωσε η κυβέρνηση για να προστατέψει τους εργαζόμενους και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Σε αυτά συμπεριέλαβε τόσο τα οικονομικά μέτρα όσο και το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα.

“Η αγορά χρειάζεται οξυγόνο για να αναπνεύσει” τόνισε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος μετείχε στη συνεδρίαση και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα business recovery που θα ξεκινήσει σύντομα. Ο περιφερειάρχης εξήγησε ότι τα μέτρα που θα ληφθούν δεν θα επικαλύπτουν τα κυβερνητικά, αλλά θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξασθενεί η ύφεση στον μεταποιητικό τομέα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την IHS Markit

bizness.gr

Published

on

Στις 49,4 μονάδες έκλεισε τον Ιούνιο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Ύπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) τιμή υψηλότερη από τις 41,1 μονάδες του Μαΐου και υπέδειξε σημαντικά βραδύτερη συρρίκνωση των συνολικών συνθηκών του μεταποιητικού τομέα σε σύγκριση με το ναδίρ του Απριλίου.

Σύμφωνα με έρευνα της IHS Markit, η ασθενέστερη επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της βραδύτερης μείωσης της παραγωγής. Ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν οριακός και ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο, πριν ενταθεί η επιδημία COVID-19.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εταιρείες επεσήμαναν, στο πλαίσιο της έρευνας, αύξηση της παραγωγής, η αύξηση συνδέθηκε γενικότερα με την επαναλειτουργία των εργοστασίων και των πελατών. Ωστόσο, οι προοπτικές για εξασθενημένη ζήτηση των πελατών οδήγησαν σε περαιτέρω γενικότερη μείωση.

Η ασθενέστερη μείωση των νέων παραγγελιών συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση της ζήτησης, καθώς ορισμένοι ερωτηθέντες στην έρευνα ανέφεραν ότι απέκτησαν νέους πελάτες. Ωστόσο, η μικρή μείωση ήταν σε πλήρη αντίθεση με την έντονη αύξηση που παρατηρήθηκε στην αρχή του έτους, πριν κλιμακωθεί η επιδημία. Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν επίσης οριακά τον Ιούνιο, με τον ρυθμό μείωσης να εξασθενεί καθώς, όπως αναφέρθηκε, οι πελάτες από το εξωτερικό άνοιξαν και πάλι.

Η ασθενέστερη ζήτηση των πελατών και το πολύμηνο κλείσιμο των εταιρειών οδήγησαν πολλές εταιρείες στη συνεχόμενη μείωση των θέσεων εργασίας, σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους λόγω της ύπαρξης πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού. Ο όγκος των αδιεκπεραίωτων εργασιών μειώθηκε έντονα, μολονότι με ασθενέστερο ρυθμό.

Οι ελπίδες για επιστροφή των νέων παραγγελιών σε προπανδημίας επίπεδα, η επανεκκίνηση της οικονομίας και η απόκτηση νέων πελατών αύξησαν τα επίπεδα αισιοδοξίας μεταξύ των Ελλήνων κατασκευαστών, η πρώτη ένδειξη θετικού κλίματος μετά τον Φεβρουάριο. Ο βαθμός εμπιστοσύνης ήταν ελαφρά κάτω από το μέσο όρο που επί μακρόν καταγράφεται στην ιστορία της έρευνας, ωστόσο παρέμεινε αισθητά κάτω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν νωρίτερα μέσα στο 2020.

Η χαμηλότερη ζήτηση για εισροές και η εξασθενημένη αγοραστική δραστηριότητα μεταξύ των κατασκευαστών επέφερε περαιτέρω μείωση της επιβάρυνσης κόστους. Η έντονη υποχώρηση των τιμών εισροών ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών πώλησης για τέταρτο συνεχή μήνα. Οι εταιρείες έκαναν εκπτώσεις με σκοπό να προσελκύσουν νέους πελάτες και να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους.

Τέλος, τα αποθέματα προμηθειών και ετοίμων προϊόντων εξακολούθησαν να μειώνονται τον Ιούνιο, καθώς οι εταιρείες τα χρησιμοποίησαν για να καλύψουν τις ανάγκες των παραγγελιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading
Advertisement

Trending