Connect with us

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα «πράσινα» έργα στο πνεύμα της Κυκλικής Οικονομίας προωθεί η Δυτική Μακεδονία

bizness.gr

Published

on

Δύο σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ στην Κοζάνη, του πρώτου σε ολόκληρη τη χώρα, η εταιρεία λειτουργίας, Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (ΔΙΑΔΥΜΑ) προωθεί νέα «πράσινα» έργα, εναρμονισμένα με τον ΠΕΣΔΑ, για περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη βελτιωμένης εικόνας στην Περιφέρεια σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Πιο συγκεκριμένα, προ ολίγων ημερών εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο τεμαχιστών πράσινων αποβλήτων» στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων: «Symbiotic networks of bio-waste sustainable management – SYMBIOSIS» και «Development of an Action Plan for the Management of Bio-wastes at the Cross-Border Region – LESS WASTE II» με προϋπολογισμό  70 χιλ . ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ ενέκρινε επίσης τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και αντίστοιχα τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο που αφορά στην «Προμήθεια δύο μεταλλικών απορριμματοκιβωτίων κλειστού τύπου (container)» αξίας 65 χιλ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 80 χιλ. ευρώ), για το έργο «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling-GREENPOINTMOB» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020».

Υπενθυμίζεται ότι σε διαγωνιστική διαδικασία βρίσκονται ήδη τα κτιριακά έργα για την ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων, τα οποία αφορούν σε υποδομές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης (green point infrastructure) σε Καστοριά και Φλώρινα.

Στην Καστοριά, ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει σε 354.600 ευρώ (ποσό πλέον ΦΠΑ) καθότι σχεδιάζεται η ανέγερση νέας κτιριακής υποδομής, ενώ η αντίστοιχη μονάδα της Φλώρινας προϋπολογίζεται σε 46 χιλ. ευρώ (πόσο χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ 70 χιλ. ευρώ) και περιλαμβάνει τη μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου.

Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020” (με χρηματοδότηση κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 15% Εθνική συμμετοχή) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities – WASTE RREACT.

Τα παραπάνω Green Points θα αποτελούν ουσιαστικά μία έκθεση «δεύτερης ευκαιρίας» για τα χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου να αναζητηθούν νέες χρήσεις από ενδιαφερόμενους, παρατείνοντας έτσι τον χρόνο ζωής τους πριν διατεθούν ως απορρίμματα, μια ιδέα που συμβαδίζει απόλυτα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και καλλιεργεί μία ισορροπημένη οικολογική συνείδηση, βασισμένη στην επαναχρησιμοποίηση και όχι αποκλειστικά στο γραμμικό μοντέλο κατανάλωσης με επιβαρυντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Πηγή: Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεσμευτική προσφορά για την πώληση της συμμετοχής της MIG στη Vivartia

bizness.gr

Published

on

Φωτογραφία Αρχείου

Η Marfin Investment Grοup ΑΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε σήμερα ότι έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς των επενδυτικών κεφαλαίων της CVC Capital Partners για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Vivartia.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (τελική έγκριση από τα αρμόδια όργανα της CVC, συμφωνία επί των όρων CVCτης σύμβασης αγοραπωλησίας).

Το διοικητικό συμβούλιο της MIG, σε σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να παραχωρήσει στη CVC περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 6/11/2020.

Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα υποστηρίξει την εταιρία στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των όρων της συναλλαγής που θα συμφωνηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ElvalHalcor: Πτώση για τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών

bizness.gr

Published

on

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Φωτογραφία Αρχείου

Πτώση 7,6% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor για το πρώτο εξάμηνο του 2020 και ανήλθε σε 998,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.081,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μείωση που οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 66,1 εκατ. ευρώ έναντι 78,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη κατά την περίοδο, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 12,7 εκατ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι ζημιάς 8,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αυτές επηρέασαν αρνητικά τα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 58,6 εκατ. ευρώ για το Α΄ εξάμηνο του 2020 έναντι 76,0 εκατ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2019, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 52,1 εκατ. ευρώ έναντι 70,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αναφορικά τέλος με το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, τονίζεται ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάστασή του, και θα είναι πλήρως παραγωγικό εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Με την επένδυση αυτή, η ElvalHalcor διαθέτει πλέον τη δεύτερη, από πλευράς δυναμικότητας όγκου παραγωγής μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη ενώ με συμπληρωματικές επενδύσεις δίνεται η δυνατότητα στην Εταιρία να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή των τελικών προϊόντων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η πανδημία μεταβάλλει το μοντέλο ανάπτυξης των λιμένων

bizness.gr

Published

on

Πειραιάς, Λιμάνι
Φωτογραφία Αρχείου

Η πανδημική κρίση έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας με τα λιμάνια να μην αποτελούν εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επικεφαλής των λιμένων ανά τον κόσμο επιχειρούν να βρουν διέξοδο και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται, αλλάζοντας το αναπτυξιακό τους μοντέλο.

Η παραπάνω διαδικασία εντείνεται καθώς το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος που θα επαναφέρει τοπικά lockdown μοιάζει όλο και πιο πιθανό.

Σε πρόσφατο webinar, αναλυτής του Drewry αναφέρθηκε σε στοιχεία που αποτελούν ενδείξεις της διαμόρφωσης ενός μοντέλου όπου τα λιμάνια θα συν-επενδύουν με εξειδικευμένα funds υπό καθεστώς ασάφειας για τις μελλοντικές εξελίξεις που επιβάλει η πανδημία.

Δεδομένου ότι οι όποιες λιμενικές επενδύσεις απαιτούν τεράστια κεφάλαια το υπό συζήτηση μοντέλο φαίνεται ότι θα «τρέξει» προσεχώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στις οποίες κατέληξε το webinar.

Ωστόσο, ο λιμενικός τομέας φαίνεται να έχει περάσει το χειρότερο γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες για μεσοπρόθεσμους έως μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Οι προβλέψεις του Drewry

Οι προβλέψεις του Drewry δείχνουν ότι τα επίπεδα παγκόσμιας απόδοσης δεν θα επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από το COVID-19 μέχρι το 2021 το νωρίτερο, αλλά το χειρότερο σενάριο θα μπορούσε να σημαίνει ότι το εμπόριο θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι το 2025.

Η πανδημία COVID-19 θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει έργα υποδομής, πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν έως ότου σταθεροποιηθεί η αγορά. Αυτό με τη σειρά του θα εμπόδιζε την παγκόσμια ετήσια ανάπτυξη προσμετρημένη σε TEU’s.

Continue Reading
Advertisement

Trending