Connect with us

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρακτικός οδηγός του ΣΕΒ με 10 βήματα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας

bizness.gr

Published

on

Με σκοπό την κωδικοποίηση των οργανωτικών προσαρμογών που απαιτούνται, υπό το έκτακτο καθεστώς του κορονοϊού COVID-19, ο ΣΕΒ συνέταξε έναν πρακτικό οδηγό, που αφορά δέκα βασικά αυτονόητα ερωτήματα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Με δεδομένο ότι η προστασία της υγείας και τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού είναι η πρώτη προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλιστεί παράλληλα η οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων, για την προσφορά των απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών στους πολίτες, για τη διατήρηση του παραγωγικού ιστού την επόμενη μέρα, και για την προστασία των θέσεων εργασίας.

Όπως σημειώνεται, κάθε επιχείρηση καλείται να προσαρμοστεί στις σημερινές πρωτόγνωρες συνθήκες, προστατεύοντας τους εργαζόμενους, διατηρώντας τη λειτουργία, τις γραμμές εφοδιασμού, ενέργειας, επικοινωνίας και συναλλαγών, σε απρόβλεπτο προς το παρόν, χρονικό ορίζοντα.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του ΣΕΒ, ο σχεδιασμός κάθε επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει, μέτρα άμεσης αντίδρασης, πρωτοβουλίες διοικητικής αναδιοργάνωσης, αλλά και επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων για κάθε ενδεχόμενο. Παράλληλα, η δημιουργία εσωτερικού κλίματος ασφάλειας, ηρεμίας και κουλτούρας αλληλεγγύης και υπευθυνότητας, είναι η κρίσιμη διάσταση που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Αναλυτικά τα 10 αυτά μέτρα αντίδρασης:

1. Τι προσαρμογές απαιτούνται;

Οι πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στην παραγωγή, στην εργασία και στους πελάτες, προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, στη βάση τριών κεντρικών πυλώνων προσαρμογής:

 • Διαχείριση της κρίσης (θέσπιση ομάδας διαχείρισης κρίσης από υψηλόβαθμα στελέχη ή/και κρίσιμα πόστα, όπως υπεύθυνοι βάρδιας, εργοδηγοί, κοκ.)
 • Τεχνολογική προσαρμογή (τηλεργασία, cloud, teleconference, ασφάλεια δεδομένων κλπ).
 • Οργανωτική προσαρμογή με ευελιξία, οργάνωση της εργασίας, εσωτερική ανακατανομή ρόλων, εργαζομένων, συνδυασμοί (πχ. multitasking), κλπ.
2. Πως ενημερωνόμαστε για την πανδημία;
 • Ενημερωνόμαστε από επίσημες πηγές και φροντίζουμε για την ενημέρωση των εργαζομένων.
 • Υιοθετούμε πλήρως όλους τους κανόνες και τις οδηγίες ατομικής υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ, του ΕΛΙΝΥΑΕ και των λοιπών αρμοδίων φορέων και καλούμε τους εργαζόμενους να κάνουν το ίδιο.
 • Οι επίσημες ενημερώσεις, οδηγίες και σχετικά έγγραφα συγκεντρώνονται στη σελίδα του ΕΟΔΥ και του ΥΠΟΙΚ.
3. Πως οργανώνουμε την ενημέρωση στο εσωτερικό της επιχείρησης;
 • Με ειλικρίνεια, και διαρκή συνεννόηση μεταξύ διοικητικής ομάδας και εργαζομένων.
 • Ενημέρωση των εργαζομένων για τις ενέργειες της επιχείρησης
 • Είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτό από όλους ότι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι έχουν αμοιβαία συμφέροντα και στην κρίση αυτή λειτουργούν ΜΑΖΙ.
 • Επιδιώκουμε τη συνεργασία και τις συμμετοχικές διαδικασίες με τους εργαζόμενους για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι.
 • Διαρκής ενημέρωση για τις σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας.
 • Με τους πελάτες, επιδιώκουμε τη δημιουργία πνεύματος αλληλοκατανόησης.
4. Μπορούμε να βασιστούμε στην τηλεργασία – εξ αποστάσεως εργασία;
 • Όπου μπορούμε μειώνουμε την παρουσία εργαζομένων μέσω τηλεργασίας.
 • Επεξεργαζόμαστε πλάνα διεύρυνσης της τηλεργασίας για την επιχειρηματική συνέχεια. (Δείτε και τον Οδηγό Τηλεργασίας του ΣΕΒ εδώ).
5. Τι κάνουμε ως προς την αναγκαία υποδομή;
 • Εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες (π.χ. για την τηλεργασία, τους ελέγχους, κλπ.).
 • Καθώς η εγκατάσταση νέων υποδομών τηλεπικοινωνίας μπορεί να είναι χρονοβόρα, εξαντλούμε τις υφιστάμενες δυνατότητες και τις υπάρχουσες εφαρμογές. Το κόστος των σχετικών εφαρμογών είναι πολύ χαμηλό, ή και δωρεάν.
 • Εξοπλίζουμε την επιχείρηση με κάθε δυνατό εξοπλισμό (θερμομετρητές, διαχωριστικά, κλπ.).
6. Υπάρχει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης;
 • Αν όχι, ορίζουμε στέλεχος επιφορτισμένο με την ευθύνη συντονισμού και δημιουργούμε επιτελική ομάδα 2-4 υπεύθυνων στελεχών για λήψη άμεσων αποφάσεων.
7. Με ποιες διαδικασίες ενισχύουμε την προστασία της υγείας των εργαζομένων;
 • Απευθυνόμαστε στον Ιατρό Εργασίας (αν υπάρχει) ή στον Τεχνικό Ασφαλείας, καθώς και στο ΕΛΙΝΥΑΕ, για κατευθυντήριες οδηγίες και συμβουλές.
 • Με τακτικό αερισμό των χώρων εργασίας, συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού και τακτική απολύμανση / καθαρισμός επιφανειών, συσκευών, απολυμάνσεις, κ.λπ., σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Με χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και επίβλεψη της ορθής χρήσης τους.
 • Ελαχιστοποιούμε τους εξωτερικούς επισκέπτες πλην των απολύτως απαραίτητων (π.χ. τροφοδοσία) και διασφαλίζουμε πως κανείς που δεν έχει εργασία δεν εισέρχεται στο χώρο.
 • Εξαντλούμε τις δυνατότητες οργάνωσης της εργασίας σε βάρδιες με σταθερές συνθέσεις, ώστε να διευκολύνεται η ιχνηλάτηση και ο περιορισμός του κινδύνου εξάπλωσης.
8. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας στο εσωτερικό της επιχείρησης;
 • Περιορίζουμε τις μετακινήσεις εντός των εγκαταστάσεων και διαχωρίζουμε τις διάφορες μονάδες για την ελαχιστοποίηση των επαφών.
 • Επιδιώκουμε τη μείωση των επαφών μεταξύ τμημάτων, και αυξάνουμε όπου είναι δυνατόν τις αποστάσεις μεταξύ εργαζομένων (1.5 – 2μ).
 • Αυστηρός έλεγχος καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, π.χ. τουαλέτες, κουζίνες, αίθουσες συσκέψεων, κλπ.
 • Διασφαλίζουμε την περίμετρο της επιχείρησης.
 • Παρέχουμε γάντια, μάσκες, πλαστικούς φακέλους για έγγραφα, σε όλους όσους εισέρχονται και ενημερώνουμε για τη σωστή τους χρήση.
 • Εφαρμόζουμε τακτικά προληπτικές απολυμάνσεις των εγκαταστάσεων.
 • Μετά το πέρας της εργασίας κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες απολύμανσης, αλλά και επιπλέον καθαρισμούς και απολυμάνσεις στους κοινόχρηστους χώρους, WC, αποδυτήρια, κλπ.
 • Κρατάμε ημερολόγιο επαφών για τη διευκόλυνση της ιχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος.
9. Τι κάνουμε σε περίπτωση συμπτωμάτων ή επιβεβαιωμένου κρούσματος;
 • Ενημερώνεται ο προϊστάμενος (ή Ιατρός Εργασίας αν υπάρχει) και ο εργαζόμενος απομακρύνεται άμεσα λαμβάνοντας και όλα τα απαραίτητα μέτρα.
 • Ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΔΥ ώστε να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες.
 • Απολυμαίνεται ο χώρος μετά την αποχώρηση του εργαζόμενου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ το ίδιο κάνουμε και σε κάθε χώρο από όπου έχει περάσει.
10.Τι κάνουμε για την επόμενη μέρα;
 • Προγραμματίζουμε την επόμενη μέρα σε όλες τις δομές.
 • Διασφαλίζουμε τις διαδικασίες για τη μέγιστη αξιοποίηση κάθε κρατικής βοήθειας.

Advertisement
Advertisement
Advertisement Macon
Το νέο River West Open στον Κηφισό - Πηγή: Noval Property
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ22 ώρες ago

Άνοιξε το River West Open – Ποιά είναι τα πρώτα καταστήματα που ανοίγουν

To εμπορικό κέντρο Athens Heart της Premia Properties στην Πειραιώς - Πηγή: Athens Heart
REAL ESTATE24 ώρες ago

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia Properties

Το ξενοδοχείο Aris Hotel στην Παλαιοχώρα Χανίων - Πηγή: Aris Hotel
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Προχωρούν 3 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χανιά και Ρέθυμνο

Το οικόπεδο στην Αμαρουσίου - Χαλανδρίου κοντά στην Αττική Οδό που αγόρασε η Trastor
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Νέα επένδυση της Trastor στο Μαρούσι – Για ποιό ακίνητο – φιλέτο πλειοδότησε

Το νέο υπό κατασκευή κέντρο διαλογής δεμάτων (logistics hub) της ACS στην Π. Ράλλη - Πηγή: ACS
LOGISTICS1 ημέρα ago

[VIDEO] To νέο logistics hub της ACS στο Αιγάλεω σε αριθμούς

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Μερόπης στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL4 ημέρες ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση κοντά στην Ποσειδώνος στη Γλυφάδα

To Ξενία Κύθνου - Πηγή: ΕΤΑΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το Ξενία Κύθνου

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 ημέρες ago

Στο σφυρί ακίνητα από γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι

Το 4 αστέρων city hotel Mercure Rhodes Alexia στη Ρόδο - Πηγή: Accor
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Άνοιξε το πρώτο ξενοδοχείο Mercure της Ελλάδας στη Ρόδο

Μακέτα για το Ερασίνειο Ογκολογικό Νοσοκομείο στο Κορωπί - Πηγή: Parthenios Architects & Associates
REAL ESTATE5 ημέρες ago

Πλειστηριάστηκε εκ νέου το ημιτελές ακίνητο – φιλέτο στο Κορωπί

REAL ESTATE3 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

REAL ESTATE5 μήνες ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 μήνες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση της G4 BZPW στο Παλαιό Φάληρο - Πηγή: G4 BZPW
REAL ESTATE7 μήνες ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE7 μήνες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ2 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 μήνες ago

Οι 3 νέοι εμπορικοί πόλοι που θα αλλάξουν τη Λεωφόρο Κηφισού

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
REAL ESTATE5 μήνες ago

Οι 3 μεγάλες real estate επενδύσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της Πειραιώς

Το νέο River West Open στον Κηφισό - Πηγή: Noval Property
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ22 ώρες ago

Άνοιξε το River West Open – Ποιά είναι τα πρώτα καταστήματα που ανοίγουν

Το νέο υπό κατασκευή κέντρο διαλογής δεμάτων (logistics hub) της ACS στην Π. Ράλλη - Πηγή: ACS
LOGISTICS1 ημέρα ago

[VIDEO] To νέο logistics hub της ACS στο Αιγάλεω σε αριθμούς

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Μερόπης στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL4 ημέρες ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση κοντά στην Ποσειδώνος στη Γλυφάδα

Πηγή: Prodea Investments
REAL ESTATE5 ημέρες ago

Στο Χρηματιστήριο οι “πράσινες” ομολογίες 300 εκ. ευρώ της Prodea

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
VIDEOS6 ημέρες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο κατασκευής του Piraeus Retail Park στο Φάληρο

H Marina Galleria στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
VIDEOS1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Δείτε ζωντανά την παρουσίαση της Marina Galleria στο Ελληνικό

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε την παρουσίαση του Marina Tower στο Ελληνικό

Το νέο River West Open στον Κηφισό - Πηγή: Noval Property
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε και ανοίγει το εμπορικό πάρκο νέας γενιάς River West OPEN στον Κηφισό

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
VIDEOS4 εβδομάδες ago

Νέα συστήματα αποχέτευσης για έργα ξενοδοχείων, χωρίς περιορισμούς – Πώς λειτουργούν

Η νέα επένδυση σε εμπορικό ακίνητο της Ten Brinke στη Γλυφάδα
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Συνεχίζονται οι νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα κοντά στο Ελληνικό

Advertisement Aecom

Trending