Connect with us

RESIDENTIAL

Σε τροχιά υλοποίησης η μεγάλη επένδυση Voria με καζίνο, ξενοδοχείο & κατοικίες στο Μαρούσι – Πώς θα υλοποιηθεί

Παύλος Ρίζος

Published

on

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency
Όμιλος Regency

Πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το μεγάλο έργο που αφορά τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι και τη δημιουργία ενός πόλου τουρισμού και ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνει το καζίνο αλλά και πολυτελές ξενοδοχείο και κατοικίες μεταξύ άλλων.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε τόσο η μετεγκατάσταση του καζίνο από την Πάρνηθα στην περιοχή Δηλαβέρη στο Μαρούσι όσο και το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) της εν λόγω περιοχής και το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (ΡΣΕ).

Η απόφαση αποτελεί καθοριστικό βήμα σε μία διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια και θεσμοθετήθηκε με δύο Νόμους, τον Νοέμβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2021.

Απελευθερώνεται έτσι πλέον μια σημαντική αναπτυξιακή και επενδυτική πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την περιοχή του Αμαρουσίου, με μετρήσιμα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή των βόρειων προαστίων της Αθήνας.

Φορέας της επένδυσης, γνωστής με το όνομα Voria, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, είναι η εταιρεία ΕΚΠΑ Α.Ε., του ομίλου Regency, στην οποία συμμετέχει και η ΕΤΑΔ.

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι – Όμιλος Regency

Πώς θα γίνει η μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας

Το αντάλλαγμα για τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας στη νέα θέση καθορίζεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Το αντάλλαγμα εξασφαλίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης εξ ολοκλήρου μέσω διακριτής, μόνο για τον σκοπό αυτό, αύξησης κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από τους ιδιώτες μετόχους της, με κατάργηση, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΚΠΑ ΑΕ, του δικαιώματος προτίμησης της «Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ» (ΕΤΑΔ ΑΕ) για τις νέες μετοχές που εκδίδονται ή με παραίτηση της ΕΤΑΔ ΑΕ από το εν λόγω δικαίωμα, κατά την επιλογή των μετόχων.

Οι νέες μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, διατίθενται υπέρ το άρτιο και αποκτώνται από τους ιδιώτες μετόχους της ΕΚΠΑ ΑΕ, καταβάλλοντας σε μετρητά την αξία διάθεσής τους σε τέτοια τιμή, ώστε οι ιδιώτες μέτοχοι, μετά την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, να είναι κύριοι μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 51,1% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ. Το ποσοστό της ΕΤΑΔ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ, μετά την εν λόγω αύξηση, δεν μπορεί να υπολείπεται του 48,9%.

Η πραγματοποιούμενη επένδυση στο πλαίσιο μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας δεν δύναται να υπολείπεται των 120 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο οικείο επιχειρηματικό σχέδιο της ΕΚΠΑ ΑΕ, τη δημιουργία ενός νέου, ολοκληρωμένου Πόλου Τουρισμού και Ψυχαγωγίας στη νέα θέση, με την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία πολυδύναμου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με υπηρεσίες εστίασης, λειτουργίες πολιτισμού, χώρους συνάθροισης κοινού/συνεδριακό κέντρο, παροχές αναψυχής και καζίνο.

Ο φορέας της επένδυσης διατηρεί υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα υποχρεούται να δημιουργήσει μέχρι την έναρξη συνολικής λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση επιπλέον 300 νέες θέσεις εργασίας.

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι – Όμιλος Regency

Τι περιλαμβάνει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την επένδυση Voria

Με την απόφαση, εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) σε τμήμα της περιοχής Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου, για την ανάπτυξη πόλου τουρισμού-αναψυχής και τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας, συνολικής έκτασης 49.418,10 τ.μ., αποτελούμενης από τρεις χωρικές υποενότητες (1,2 και 3), όπως αυτή απεικονίζεται στον χάρτη του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.

α. Χωρική Υποενότητα 1: Τουρισμός – Αναψυχή (ΤΑ)

Στην υποενότητα αυτή, συνολικής επιφανείας περίπου 32,1 στρεμμάτων, επιτρέπεται η χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή» με ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις τις ακόλουθες: πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού/συνεδριακά κέντρα, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εστίαση, αναψυκτήρια, αναψυχή, τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις και καζίνο. Από τις ανωτέρω ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις, εξαιρούνται οι ακόλουθες: κινηματογράφοι, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα.

β. Χωρική Υποενότητα 2: Γενική Κατοικία (ΓΚ)

Στην υποενότητα αυτή, συνολικής επιφανείας περίπου 5,8 στρεμμάτων, επιτρέπεται η χρήση «Γενική Κατοικία» με ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις τις ακόλουθες: κατοικία, κοινωνική πρόνοια, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1.200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές τροφίμων με μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης τα 1.500 τ.μ., γραφεία/κέντρα έρευνας, εστίαση με μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης τα 300 τ.μ., αναψυκτήρια με μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης τα 200 τ.μ., στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Από τις ανωτέρω ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις εξαιρούνται οι ακόλουθες: θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

γ. Χωρική Υποενότητα 3: Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο (ΚΧ/ΚΦ):

Στην υποενότητα αυτή, συνολικής επιφανείας περίπου 11,5 στρεμμάτων, απαγορεύεται κάθε δόμηση και επιτρέπεται η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο» με ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις τις ακόλουθες: μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού (μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι), γωνιές ανακύκλωσης. Η υποενότητα αυτή αποτελείται αποκλειστικά από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους καθώς και ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου, οι οποίοι δια-μορφώνονται σε συνδυασμό με οδικό δίκτυο και δίκτυο πεζοδρόμων.

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Φωτό: Ella Resorts
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ19 ώρες ago

Δύο νέα ξενοδοχεία εντάσσονται και πάλι στο χαρτοφυλάκιο των Ella Resorts μετά από ανακαίνιση

Σαντορίνη - Φωτό: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ19 ώρες ago

Στα σκαριά 3 νέα ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ19 ώρες ago

4 νέες επενδύσεις στα σκαριά για ξενοδοχεία 5 αστέρων – Δείτε σε ποιές περιοχές

Κατοικία - Designed by Canva Pro
REAL ESTATE20 ώρες ago

Οι 5 νέες τάσεις στην κατασκευή κατοικιών στην Ελλάδα – Σε ποιά ακίνητα γίνονται επενδύσεις

Πηγή: ERGO
SPECIAL EDITIONS4 ημέρες ago

To νέο πρόγραμμα ασφάλισης για βραχυχρόνιες μισθώσεις παρουσίασε η ERGO Ασφαλιστική

To ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ με τις ιαματικές πηγές Κονιαβίτη στα Καμένα Βούρλα - Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ
REAL ESTATE4 ημέρες ago

Προτιμητέος επενδυτής για το ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ στα Καμένα Βούρλα η INMO PARCK INVEST

Το ακίνητο - φιλέτο του ΤΑΙΠΕΔ στο Πόρτο Χέλι - Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ
REAL ESTATE4 ημέρες ago

Άγονος ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για το ακίνητο – φιλέτο στο Πόρτο Χέλι – Πότε θα επαναπροκηρυχθεί

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Στα σκαριά νέα επένδυση επέκτασης ξενοδοχείου στην Κάρπαθο

Κέρκυρα - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Πράσινο φως για επένδυση ανακαίνισης ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Κέρκυρα

REAL ESTATE5 ημέρες ago

Άγγιξε τα 470 εκατ. ευρώ η αξία των ακινήτων της Trastor στο τέλος του 2023

Πηγή: Google Maps
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 ημέρες ago

Νέο ξενοδοχείο βρίσκεται “στα σκαριά” στο κέντρο του Πειραιά – Δείτε σε ποιό σημείο

Πηγή: Canva
LOGISTICS2 εβδομάδες ago

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση logistics στην Ελευσίνα

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Προχωρά η διαδικασία για το νέο ξενοδοχείο πίσω από το Μινιόν

Zoia Notara - Πηγή: Zoia
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο στον Πειραιά – Ποιά γνωστή εταιρεία real estate θα το αναπτύξει

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Δύο νέα ξενοδοχεία ανοίγει η Brown Hotels στην Αθήνα το 2024

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: PwC
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Ολοκληρώνεται εντός του 2024 η μεγάλη επένδυση της Dimand για την PwC στο Μαρούσι

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Ξενία Πλαταμώνα - Πηγή: ΕΤΑΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την αξιοποίηση 7 Ξενία σε όλη την Ελλάδα – Δείτε σε ποιές περιοχές

Το νέο κτίριο γραφείων της Noval Property στην οδό Χειμάρρας - Πηγή: ΤΕΡΝΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται το 2024 από την ΤΕΡΝΑ το νέο κτίριο γραφείων της Noval Property στο Μαρούσι

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ6 ημέρες ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων της PwC στο Μαρούσι – Πώς προχωρά το έργο της Dimand

Little Athens Project - Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Πώς θα γίνει το νέο συγκρότημα κατοικιών Park Rise στη γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό

Η επένδυση στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] The Ellinikon: πώς θα γίνουν τα 7 σύγχρονα κτίρια κατοικιών Pavillion Terraces στο Ελληνικό

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η επένδυση σε κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καραμανλή στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Πηγή: Lamda Development
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πού & πώς θα κατασκευαστεί το νέο hi-tech Vouliagmenis Mall στο Ελληνικό

Τo Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι - Πηγή: COSMOTE
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε το ανανεωμένο εμβληματικό Μέγαρο του ΟΤΕ σε γιορτινή ατμόσφαιρα

Advertisement

TRENDING