Connect with us

RESIDENTIAL

Σε τροχιά υλοποίησης η μεγάλη επένδυση Voria με καζίνο, ξενοδοχείο & κατοικίες στο Μαρούσι – Πώς θα υλοποιηθεί

Pavlos Rizos

Published

on

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency
Όμιλος Regency

Πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το μεγάλο έργο που αφορά τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι και τη δημιουργία ενός πόλου τουρισμού και ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνει το καζίνο αλλά και πολυτελές ξενοδοχείο και κατοικίες μεταξύ άλλων.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε τόσο η μετεγκατάσταση του καζίνο από την Πάρνηθα στην περιοχή Δηλαβέρη στο Μαρούσι όσο και το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) της εν λόγω περιοχής και το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (ΡΣΕ).

Η απόφαση αποτελεί καθοριστικό βήμα σε μία διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια και θεσμοθετήθηκε με δύο Νόμους, τον Νοέμβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2021.

Απελευθερώνεται έτσι πλέον μια σημαντική αναπτυξιακή και επενδυτική πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την περιοχή του Αμαρουσίου, με μετρήσιμα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή των βόρειων προαστίων της Αθήνας.

Φορέας της επένδυσης, γνωστής με το όνομα Voria, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, είναι η εταιρεία ΕΚΠΑ Α.Ε., του ομίλου Regency, στην οποία συμμετέχει και η ΕΤΑΔ.

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι – Όμιλος Regency

Πώς θα γίνει η μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας

Το αντάλλαγμα για τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας στη νέα θέση καθορίζεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Το αντάλλαγμα εξασφαλίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης εξ ολοκλήρου μέσω διακριτής, μόνο για τον σκοπό αυτό, αύξησης κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από τους ιδιώτες μετόχους της, με κατάργηση, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΚΠΑ ΑΕ, του δικαιώματος προτίμησης της «Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ» (ΕΤΑΔ ΑΕ) για τις νέες μετοχές που εκδίδονται ή με παραίτηση της ΕΤΑΔ ΑΕ από το εν λόγω δικαίωμα, κατά την επιλογή των μετόχων.

Οι νέες μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, διατίθενται υπέρ το άρτιο και αποκτώνται από τους ιδιώτες μετόχους της ΕΚΠΑ ΑΕ, καταβάλλοντας σε μετρητά την αξία διάθεσής τους σε τέτοια τιμή, ώστε οι ιδιώτες μέτοχοι, μετά την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, να είναι κύριοι μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 51,1% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ. Το ποσοστό της ΕΤΑΔ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ, μετά την εν λόγω αύξηση, δεν μπορεί να υπολείπεται του 48,9%.

Η πραγματοποιούμενη επένδυση στο πλαίσιο μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας δεν δύναται να υπολείπεται των 120 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο οικείο επιχειρηματικό σχέδιο της ΕΚΠΑ ΑΕ, τη δημιουργία ενός νέου, ολοκληρωμένου Πόλου Τουρισμού και Ψυχαγωγίας στη νέα θέση, με την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία πολυδύναμου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με υπηρεσίες εστίασης, λειτουργίες πολιτισμού, χώρους συνάθροισης κοινού/συνεδριακό κέντρο, παροχές αναψυχής και καζίνο.

Ο φορέας της επένδυσης διατηρεί υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα υποχρεούται να δημιουργήσει μέχρι την έναρξη συνολικής λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση επιπλέον 300 νέες θέσεις εργασίας.

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι – Όμιλος Regency

Τι περιλαμβάνει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την επένδυση Voria

Με την απόφαση, εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) σε τμήμα της περιοχής Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου, για την ανάπτυξη πόλου τουρισμού-αναψυχής και τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας, συνολικής έκτασης 49.418,10 τ.μ., αποτελούμενης από τρεις χωρικές υποενότητες (1,2 και 3), όπως αυτή απεικονίζεται στον χάρτη του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.

α. Χωρική Υποενότητα 1: Τουρισμός – Αναψυχή (ΤΑ)

Στην υποενότητα αυτή, συνολικής επιφανείας περίπου 32,1 στρεμμάτων, επιτρέπεται η χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή» με ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις τις ακόλουθες: πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού/συνεδριακά κέντρα, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εστίαση, αναψυκτήρια, αναψυχή, τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις και καζίνο. Από τις ανωτέρω ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις, εξαιρούνται οι ακόλουθες: κινηματογράφοι, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα.

β. Χωρική Υποενότητα 2: Γενική Κατοικία (ΓΚ)

Στην υποενότητα αυτή, συνολικής επιφανείας περίπου 5,8 στρεμμάτων, επιτρέπεται η χρήση «Γενική Κατοικία» με ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις τις ακόλουθες: κατοικία, κοινωνική πρόνοια, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1.200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές τροφίμων με μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης τα 1.500 τ.μ., γραφεία/κέντρα έρευνας, εστίαση με μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης τα 300 τ.μ., αναψυκτήρια με μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης τα 200 τ.μ., στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Από τις ανωτέρω ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις εξαιρούνται οι ακόλουθες: θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

γ. Χωρική Υποενότητα 3: Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο (ΚΧ/ΚΦ):

Στην υποενότητα αυτή, συνολικής επιφανείας περίπου 11,5 στρεμμάτων, απαγορεύεται κάθε δόμηση και επιτρέπεται η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο» με ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις τις ακόλουθες: μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού (μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι), γωνιές ανακύκλωσης. Η υποενότητα αυτή αποτελείται αποκλειστικά από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους καθώς και ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου, οι οποίοι δια-μορφώνονται σε συνδυασμό με οδικό δίκτυο και δίκτυο πεζοδρόμων.

Advertisement

The Green Office

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement The Green Office
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Tο νέο κτίριο γραφείων 80 της Trastor στη Μιχαλακοπούλου στο πρώην κτίριο του ΔΟΛ - Πηγή: Trastor
SPECIAL EDITIONS21 ώρες ago

Trastor: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δωρεάν διανομή μετοχών

Νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στα Σφακιά Χανίων - Πηγή: ΜΠΕ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Στα σκαριά νέα 5άστερη ξενοδοχειακή επένδυση στα Σφακιά – Πού θα γίνει

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο κοντά στο Σταθμό Λαρίσης

REAL ESTATE1 ημέρα ago

Που αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες για ακίνητα στην Αθήνα η Dimand – Ο ρόλος της νέας Γραμμής 4 του Μετρό

Πάρος - Πηγή: Unsplash
LOGISTICS2 ημέρες ago

Τα 3 νέα έργα της BriQ Properties για το 2023 – Σε ποιές περιοχές επενδύει σε logistics, ξενοδοχεία & γραφεία

Το Logistics Park της BriQ Properties στον Ασπρόπυργο - Πηγή: BriQ Properties
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Θετικά μπήκε το 2023 για την BriQ Properties – Αυξημένα έσοδα από ενοίκια από τις νέες επενδύσεις logistics

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Επεκτείνεται και στη Χαλκιδική με νέο resort η Hyatt – Πότε ανοίγει

Cascading Terraces στο Κεφαλάρι Πηγή: Potiropoulos+Partners
SPECIAL EDITIONS3 ημέρες ago

Με Golden A’ Design Award βραβεύθηκε κτίριο διαμερισμάτων στο Κεφαλάρι

Elounda Hills - Πηγή: Mirum Hellas
RESIDENTIAL3 ημέρες ago

Πράσινο φως… για το τουριστικό χωριό της επένδυσης Elounda Hills στην Κρήτη

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Νέα ξενοδοχειακή επένδυση της HIG στην Ελλάδα – Ποιό ξενοδοχείο απέκτησε

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά - Πηγή: Dimand Real Estate
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Έτσι θα γίνει το νέο Δικαστικό Μέγαρο στον Πειραιά από την Dimand – Πού θα γίνει

Η νέα μεγάλη τουριστική και οικιστική επένδυση The Hamptons Greece στην Καβάλα - Πηγή: The Hamptons Greece
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Από τη Νέα Υόρκη… στην Καβάλα – Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση The Hamptons Greece

Το ακίνητο του ΕΦΚΑ στην οδό Σταδίου 58 και Αιόλου - Πηγή: Google
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο στη Σταδίου – Ποιό γνωστό ακίνητο κοντά στην Ομόνοια βγήκε προς αξιοποίηση

Το νέο "πράσινο" κτίριο γραφείων της Eurobank στην περιοχή της Παλιάς Βουλής στη Σταδίου - Φωτό: Eurobank / ΑΠΕ ΜΠΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων στην Παλιά Βουλή – Ποιά μεγάλη τράπεζα μετακομίζει εκεί

Άποψη του Πειραιά - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Πράσινο φως για τη νέα ξενοδοχειακή επένδυση στον Πειραιά – Πού θα γίνει

REAL ESTATE1 ημέρα ago

Που αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες για ακίνητα στην Αθήνα η Dimand – Ο ρόλος της νέας Γραμμής 4 του Μετρό

Domes Noruz Mykonos - Πηγή: Domes Resorts
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Ντεμπούτο στη Μύκονο για την Domes Resorts τον Ιούλιο – Που ανοίγει το νέο Noruz

Το νέο πολυτελές Mandarin Oriental Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Από τη Μεσσηνία και το Costa Navarino θα ξεκινήσει η επέκταση της Mandarin Oriental στην Ελλάδα

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

Από mall… σε κτίρια γραφείων το Athens Heart – Βρέθηκε και ο μισθωτής

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

Και επίσημα η ΑΑΔΕ μετακομίζει στο πρώην εμπορικό κέντρο Athens Heart στην Πειραιώς

Η νέα μεγάλη τουριστική και οικιστική επένδυση The Hamptons Greece στην Καβάλα - Πηγή: The Hamptons Greece
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Από τη Νέα Υόρκη… στην Καβάλα – Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση The Hamptons Greece

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Η Γλυφάδα αποκτά σύντομα το δικό της One&Only ξενοδοχείο 5 αστέρων

Το νέο 5άστερο Dusit Suites Athens - Πηγή: VITAEL
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Dusit Suites Athens με… άρωμα Ταϊλάνδης στη Γλυφάδα

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Piraeus Tower: oλοκληρώνεται σταδιακά η νέα πρόσοψη στον Πύργο του Πειραιά

Η επένδυση της Ten Brinke στο ακίνητο επί των οδών Λ. Βουλιαγμένης και Βενεζουέλας στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο των έργων στη νέα μεικτή επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Άνοιξε ο δρόμος για την mega επένδυση Voria με καζίνο & ξενοδοχείο στο Μαρούσι

Το νέο HUB 26 Thessaloniki Office Complex στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Divercity Architects
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τα 6 μεγάλα projects του 2023 για την Dimand

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι - Πηγή: Ten Brinke Hellas
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά και η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

Η νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στην Ιεράπετρα - Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 μήνες ago

[VIDEO] Ξεκίνησε η νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στην Κρήτη – Σε ποιά πόλη επενδύει

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Ολοκληρώνεται σταδιακά το νέο One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας – Πότε ανοίγει

ΔΗΜΟΦΙΛΗ