Connect with us

RESIDENTIAL

Σε τροχιά υλοποίησης η μεγάλη επένδυση Voria με καζίνο, ξενοδοχείο & κατοικίες στο Μαρούσι – Πώς θα υλοποιηθεί

Παύλος Ρίζος

Published

on

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency
Όμιλος Regency

Πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το μεγάλο έργο που αφορά τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι και τη δημιουργία ενός πόλου τουρισμού και ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνει το καζίνο αλλά και πολυτελές ξενοδοχείο και κατοικίες μεταξύ άλλων.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε τόσο η μετεγκατάσταση του καζίνο από την Πάρνηθα στην περιοχή Δηλαβέρη στο Μαρούσι όσο και το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) της εν λόγω περιοχής και το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (ΡΣΕ).

Η απόφαση αποτελεί καθοριστικό βήμα σε μία διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια και θεσμοθετήθηκε με δύο Νόμους, τον Νοέμβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2021.

Απελευθερώνεται έτσι πλέον μια σημαντική αναπτυξιακή και επενδυτική πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την περιοχή του Αμαρουσίου, με μετρήσιμα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή των βόρειων προαστίων της Αθήνας.

Φορέας της επένδυσης, γνωστής με το όνομα Voria, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, είναι η εταιρεία ΕΚΠΑ Α.Ε., του ομίλου Regency, στην οποία συμμετέχει και η ΕΤΑΔ.

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι – Όμιλος Regency

Πώς θα γίνει η μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας

Το αντάλλαγμα για τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας στη νέα θέση καθορίζεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Το αντάλλαγμα εξασφαλίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης εξ ολοκλήρου μέσω διακριτής, μόνο για τον σκοπό αυτό, αύξησης κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από τους ιδιώτες μετόχους της, με κατάργηση, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΚΠΑ ΑΕ, του δικαιώματος προτίμησης της «Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ» (ΕΤΑΔ ΑΕ) για τις νέες μετοχές που εκδίδονται ή με παραίτηση της ΕΤΑΔ ΑΕ από το εν λόγω δικαίωμα, κατά την επιλογή των μετόχων.

Οι νέες μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, διατίθενται υπέρ το άρτιο και αποκτώνται από τους ιδιώτες μετόχους της ΕΚΠΑ ΑΕ, καταβάλλοντας σε μετρητά την αξία διάθεσής τους σε τέτοια τιμή, ώστε οι ιδιώτες μέτοχοι, μετά την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, να είναι κύριοι μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 51,1% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ. Το ποσοστό της ΕΤΑΔ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ, μετά την εν λόγω αύξηση, δεν μπορεί να υπολείπεται του 48,9%.

Η πραγματοποιούμενη επένδυση στο πλαίσιο μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας δεν δύναται να υπολείπεται των 120 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο οικείο επιχειρηματικό σχέδιο της ΕΚΠΑ ΑΕ, τη δημιουργία ενός νέου, ολοκληρωμένου Πόλου Τουρισμού και Ψυχαγωγίας στη νέα θέση, με την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία πολυδύναμου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με υπηρεσίες εστίασης, λειτουργίες πολιτισμού, χώρους συνάθροισης κοινού/συνεδριακό κέντρο, παροχές αναψυχής και καζίνο.

Ο φορέας της επένδυσης διατηρεί υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα υποχρεούται να δημιουργήσει μέχρι την έναρξη συνολικής λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση επιπλέον 300 νέες θέσεις εργασίας.

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι - Όμιλος Regency

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι – Όμιλος Regency

Τι περιλαμβάνει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την επένδυση Voria

Με την απόφαση, εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) σε τμήμα της περιοχής Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου, για την ανάπτυξη πόλου τουρισμού-αναψυχής και τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας, συνολικής έκτασης 49.418,10 τ.μ., αποτελούμενης από τρεις χωρικές υποενότητες (1,2 και 3), όπως αυτή απεικονίζεται στον χάρτη του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.

α. Χωρική Υποενότητα 1: Τουρισμός – Αναψυχή (ΤΑ)

Στην υποενότητα αυτή, συνολικής επιφανείας περίπου 32,1 στρεμμάτων, επιτρέπεται η χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή» με ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις τις ακόλουθες: πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού/συνεδριακά κέντρα, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εστίαση, αναψυκτήρια, αναψυχή, τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις και καζίνο. Από τις ανωτέρω ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις, εξαιρούνται οι ακόλουθες: κινηματογράφοι, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα.

β. Χωρική Υποενότητα 2: Γενική Κατοικία (ΓΚ)

Στην υποενότητα αυτή, συνολικής επιφανείας περίπου 5,8 στρεμμάτων, επιτρέπεται η χρήση «Γενική Κατοικία» με ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις τις ακόλουθες: κατοικία, κοινωνική πρόνοια, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1.200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές τροφίμων με μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης τα 1.500 τ.μ., γραφεία/κέντρα έρευνας, εστίαση με μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης τα 300 τ.μ., αναψυκτήρια με μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης τα 200 τ.μ., στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Από τις ανωτέρω ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις εξαιρούνται οι ακόλουθες: θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

γ. Χωρική Υποενότητα 3: Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο (ΚΧ/ΚΦ):

Στην υποενότητα αυτή, συνολικής επιφανείας περίπου 11,5 στρεμμάτων, απαγορεύεται κάθε δόμηση και επιτρέπεται η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο» με ειδικότερες επιτρεπόμενες χρήσεις τις ακόλουθες: μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού (μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι), γωνιές ανακύκλωσης. Η υποενότητα αυτή αποτελείται αποκλειστικά από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους καθώς και ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου, οι οποίοι δια-μορφώνονται σε συνδυασμό με οδικό δίκτυο και δίκτυο πεζοδρόμων.

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
REAL ESTATE2 ώρες ago

Οι top περιοχές στην Ελλάδα με μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό για εξοχική κατοικία

Streem Global
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ4 ώρες ago

Σε εξαγορά εταιρείας logistics στη Σερβία προχώρησε η Streem Global

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ4 ώρες ago

Πρώτη συμμετοχή της Enterprise Greece στο κορυφαίο διεθνές συνέδριο IHIIC για τον τουρισμό

InterContinental Resort Crete - Πηγή: IHG
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ώρες ago

Άνοιξε το νέο Intercontinental Resort στην Κρήτη – Τι περιλαμβάνει το νέο 5άστερο ξενοδοχείο

Design by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ9 ώρες ago

Νέο 5άστερο ξενοδοχείο βρίσκεται “στα σκαριά” στη Θάσο

Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ10 ώρες ago

Προς πλειστηριασμό οδεύει ακίνητο ξενοδοχείου στη Χαλκιδική

Το ακίνητο γραφείων στη Λ. Βουλιαγμένης 152 στη Γλυφάδα - Πηγή: Google Maps
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ11 ώρες ago

Νέο ακίνητο γραφείων στη Γλυφάδα απέκτησε η BriQ Properties

Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Real estate broker αναζητούν τα ΕΛΤΑ – Πώς θα αξιοποιηθούν τα 80 ακίνητα

Η επένδυση στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL1 ημέρα ago

Στρατηγική συνεργασία Lamda – ΖΕΡΚΟ για εκπαιδευτικό ίδρυμα και έργα γραφείων και κατοικιών στο The Ellinikon

Άποψη της Βουλιαγμένης από ψηλά - Πηγή: Canva
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Αγορά κατοικίας: ποιές είναι οι πιό ακριβές περιοχές της Αθήνας – Πού κυμαίνονται οι τιμές

Τα νέα "πράσινα" κτίρια της ΔΕΗ στη Λεωφόρο Μεσογείων - Πηγή: ΜΠE
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

Οι δύο μεγάλες κινήσεις real estate της ΔΕΗ για κτίρια γραφείων – Γιατί επιμένει Αθήνα

Πηγή: DKG Development
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται το 2025 η νέα οικιστική επένδυση Laurel στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Τι θα περιλαμβάνει

Νέα Οικιστική επένδυση από την Wealth Avenue στην Αττική - Πηγή: Wealth Avenue
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Nέα οικιστική επένδυση “στα σκαριά” στο Πόρτο Ράφτη – Ποιά εταιρεία επενδύει

Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection by Hilton - Πηγή: Hilton
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Ανοίγει το καλοκαίρι το νέο resort της Hilton στην Ιεράπετρα

Κατοικία - Designed by Canva Pro
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

Νέα “χρυσή εποχή” για την αγορά κατοικίας στην Αττική – Στο επίκεντρο η Αθηναϊκή Ριβιέρα

H νέα εμφάνιση του Μινιόν.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ5 ημέρες ago

Το Δεκέμβριο τα εγκαίνια του νέου Μινιόν στην Πατησίων – Ξεκίνησε η σταδιακή παράδοση γραφείων

Πάρος - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Προς υλοποίηση οδεύει επένδυση για νέο ξενοδοχείο στην Πάρο

Elissa Lifestyle Resort - Πηγή: Ella Resorts
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Οι 6 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις της H.I.G. Capital – Σε ποιά νησιά θα ανοίξουν νέα Ella Resorts

To κτίριο σύγχρονων γραφειακών χώρων της VIOS στο Μαρούσι - Πηγή: VIOS
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα ago

Δύο νέες αναπτύξεις σύγχρονων γραφειακών χώρων σε Μαρούσι και κέντρο Αθήνας

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

“Στα σκαριά” 3 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Πελοπόννησο – Δείτε πού θα γίνουν

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ6 ημέρες ago

[VIDEO] Δείτε πώς προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

The Grid - Πηγή: ΤΕΡΝΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Στο νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων The Grid στο Μαρούσι θα μετακομίσει η EY το 2026

Πηγή: Piraeus Tower
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 εβδομάδες ago

Piraeus Tower: μετά από 50 χρόνια αναμονής και 4 χρόνια έργων έγινε σύγχρονος και “πράσινος”

REAL ESTATE2 εβδομάδες ago

Και επίσημα στο Χρηματιστήριο από σήμερα η Noval Property

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE4 εβδομάδες ago

Ξεκινά 29/5 η Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο

Το ιστορικό ακίνητο του ΦΙΞ στη Δυτική Θεσσαλονίκη - Φωτό: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε το ακίνητο ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη που θα μεταμορφώσει η Dimand σε ξενοδοχεία, καταστήματα και γραφεία

Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE4 εβδομάδες ago

Προχωρά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο η Noval Property – Πώς θα γίνει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 43,5 εκατ. ευρώ

Πηγή: North Star Entertainment / ΜΠΕ / ASPA KST
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Ξεκινά έως τέλος του 2024 η μεγάλη τουριστική επένδυση Voria στο Μαρούσι – Πώς θα μετεγκατασταθεί εκεί το Καζίνο της Πάρνηθας

Piraeus Tower. ο νέος Πύργος του Πειραιά – Πηγή: ypodomes.com
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τον νέο Piraeus Tower από μέσα λίγο πριν την ολοκλήρωση του

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

Προς ολοκλήρωση η επένδυση μετατροπής του Athens Heart στην Πειραιώς σε “στρατηγείο” της ΑΑΔΕ

Advertisement

TRENDING