Connect with us

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Τα σχέδια για ξενοδοχείο στη νέα Μαρίνα Αλίμου – Πώς προχωρά η μεγάλη επένδυση της REDS στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Newsroom

Published

on

Η νέα Μαρίνα Αλίμου - Πηγή: ΜΠΕ / REDS
Η νέα Μαρίνα Αλίμου - Πηγή: ΜΠΕ / REDS

Τα σχέδια για ξενοδοχείο μέσα στη νέα Μαρίνα Αλίμου αποκαλύπονται μέσα από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που έχει αναλάβει η REDS.

Συγκεκριμένα, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με τελική ημερομηνία την 11η Ιουλίου 2023.

Μέσα σε αυτή καθορίζονται και οι λεπτομέρειες χωροθέτησης του ξενοδοχείου καθώς και τι αυτό θα περιλαμβάνει.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Αλίμου παραχωρήθηκε το 2020 στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» μετά από σχετικό πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ).

Η σχετική σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη με το ΤΑΙΠΕΔ, το Υπουργείο Τουρισμού και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) στις 13.05.2020.

Ο κατά προσέγγιση προϋπολογισμός κατασκευής των έργων της Μαρίνας Αλίμου (συμπεριλαμβανομένων λιμενικών έργων, έργων χερσαίας ζώνης και Η/Μ εγκαταστάσεων και δικτύων) ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Τα σχέδια για το ξενοδοχείο

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, στα έργα της χερσαίας ζώνης περιλαμβάνεται και η δημιουργία ξενοδοχείου.

Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν η διοίκηση της REDS., θα είναι μικρό σε μέγεθος με δυναμικότητα 60 με 100 δωματίων,

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα που περιλαμβάνει χώρο εστίασης και αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και ο χώρος χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών (καθώς και ορισμένες χρήσεις διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας, όπως ο πύργος ελέγχου και χώροι υγιεινής) χωροθετούνται επί του βορειοδυτικού τμήματος της χερσαίας ζώνης της μαρίνας.

Η χερσαία αυτή έκταση, που διαμορφώθηκε στο παρελθόν με επιχώσεις επί θαλασσίου χώρου, έχει τη μορφή χερσονήσου καθώς βρέχεται από τα βόρεια, δυτικά και νότια από θάλασσα (με τη νότια πλευρά της να είναι σε επαφή με τη λιμενολεκάνη).

Πρόκειται στο σύνολό της για την πλέον απομακρυσμένη περιοχή της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, θέση που συνάδει με τη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων, τόσο για λόγους άνεσης (περιορισμός της όχλησης των ενοίκων του ξενοδοχείου από το κοινό) όσο και ασφάλειας.

Η αποφυγή όχλησης στη γειτονία μεταξύ χώρου χερσαίας απόθεσης και ξενοδοχειακού συγκροτήματος, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη συνέχεια, επιτυγχάνεται μέσω της μεταξύ τους υψομετρικής διαφοράς και της υψηλής φύτευσης στο όριο των δύο χρήσεων.

Τι προβλέπει η ΜΠΕ για τη Νέα Μαρίνα Αλίμου

Στα πλαίσια της προβλεπόμενης από το από 13.08.2018 Π.Δ. συνολικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών του τουριστικού λιμένα, έτσι ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, με τα προτεινόμενα έργα θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη μαρίνα, δυναμικότητας 979 θέσεων ελλιμενισμού συνολικά, εκ των οποίων 873 αφορούν σε σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών και μήκους έως 50m, 95 αφορούν σε ναυταθλητικά σκάφη μήκους 6m έως 15m, και 11 αφορούν σε αλιευτικά σκάφη.

Συγκεκριμένα, με τα προτεινόμενα έργα προβλέπεται η αξιοποίηση της λιμενικής υποδομής της μαρίνας, καθώς και η ανάπτυξη της χερσαίας ζώνης της, συνολικής επιφάνειας 210 στρεμμάτων περίπου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού πόλου τουρισμού, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Τελικός σκοπός της προτεινόμενης ανάπτυξης είναι αφ’ ενός η υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής που έχοντας ως «λιμένα-βάση» (homeport) την Αθήνα ταξιδεύουν στον Σαρωνικό Κόλπο, τις Κυκλάδες και το Νότιο Αιγαίο και αφ’ ετέρου η διαμόρφωση ενός ποιοτικού παρακτίου χώρου αναψυχής που θα αποτελεί τη διέξοδο της πόλης του Αλίμου προς τη θάλασσα.

Η νέα Μαρίνα Αλίμου - Πηγή: ΜΠΕ / REDS

Η νέα Μαρίνα Αλίμου – Πηγή: ΜΠΕ / REDS

Ποιά άλλα έργα θα γίνουν & σε ποιά σημεία

Η διάταξη της χερσαίας ζώνης της μαρίνας οργανώνεται με στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ιδιοκτητών και επιβαινόντων στα σκάφη παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών από υποδομές χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών έως ξενοδοχείο, αλλά και να παρέχει εμπορικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής και αθλητισμού στους επισκέπτες της.

Ταυτόχρονα, η διάρθρωση των όγκων και η διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων εναρμονίζεται πλήρως με το ανάγλυφο της περιοχής που χαρακτηρίζεται από μία υψομετρική έξαρση στο βόρειο τμήμα της χερσαίας ζώνης της μαρίνας και εν συνεχεία γίνεται ομαλό προς τα νότια.

Όλο το μήκος της χερσαίας ζώνης είναι προσβάσιμο τόσο στον πεζό όσο και στα ΑμεΑ.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη των χρήσεων και λειτουργιών στη χερσαία ζώνη της Μαρίνας Αλίμου, επιτυγχάνονται τα εξής:

• Η οδική πρόσβαση στη μαρίνα γίνεται με ασφαλή τρόπο από τα δύο άκρα της περιορίζοντας έτσι την ανάγκη εσωτερικών μετακινήσεων. Μεγάλης δυναμικότητας χώροι στάθμευσης κατανέμονται πέριξ των δύο εισόδων της μαρίνας ικανοποιώντας άμεσα με την είσοδο του οχήματος στη μαρίνα την ανάγκη στάθμευσης του. Ομοίως, σημεία από/επιβίβασης χωροθετούνται σε κατάλληλες θέσεις πλησίον των δύο εισόδων της μαρίνας. Με τον τρόπο αυτό το κεντρικό τμήμα της μαρίνας καθίσταται ελεύθερο κυκλοφορίας οχημάτων, όπως άλλωστε επιβάλει το από 13.08.2018 Π.Δ., αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τον χαρακτήρα αναψυχής της μαρίνας.

• Η πεζή πρόσβαση στη μαρίνα είναι εφικτή μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ανοιγμάτων σε ικανό αριθμό σημείων κατά μήκος του ορίου της χερσαίας ζώνης που είναι σε επαφή με την λεωφόρο Ποσειδώνος. Μάλιστα η θέση των εισόδων αυτών είναι κατάλληλα χωροθετημένες έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση και ασφαλής πρόσβαση μέσω των υφιστάμενων διαβάσεων της λεωφόρου και των στάσεων τραμ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η επιθυμητή ώσμωση της μαρίνας με τον αστικό ιστό του Δήμου Αλίμου.

• Το διοικητικό κέντρο της μαρίνας διαμορφώνεται σε χώρο της χερσαίας ζώνης που αφενός είναι διακριτός σε σχέση με τις δραστηριότητες τουρισμού-αναψυχής της μαρίνας και ταυτόχρονα βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο σε σχέση την κατανομή των θέσεων ελλιμενισμού. Στο διοικητικό κέντρο της μαρίνας περιλαμβάνονται κτίριο διοίκησης, λιμεναρχείο, τελωνείο, ιατρείο, γραφεία, χώροι υγιεινής (WC, ντους, πλυντήρια), καταστήματα παροχής υπηρεσιών, χώροι προσωπικού, αποθήκες, αποθήκη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. Παράλληλα, βοηθητικές χρήσεις διοίκησης και λειτουργίας μαρίνας (όπως χώροι υγιεινής, αποθήκες κλπ.) κατανέμονται στο σύνολο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας και στην εγγύτητα των θέσεων ελλιμενισμού.

• Τα εμπορικά καταστήματα, οι γραφειακοί χώροι (που πρωτίστως θα εξυπηρετούν δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον θαλάσσιο τουρισμό, όπως ενοικίαση σκαφών και οχημάτων, ναυλομεσίτες, πώληση σκαφών, υποδοχή και εξυπηρέτηση επιβαινόντων στα σκάφη κλπ.) και τα εστιατόρια και αναψυκτήρια κατανέμονται σε όλο το εύρος του κεντρικού τμήματος της χερσαίας ζώνης και σε λογική απόσταση από τους χώρους ελλιμενισμού. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύνολο των επιβαινόντων στα σκάφη και ταυτόχρονα ωθείται η διάχυση του κοινού στη χερσαία ζώνη.

• Στο κέντρο της μαρίνας αναπτύσσονται χώροι εστίασης περιβαλλόμενοι από πράσινο και θάλασσα, διαμορφώνοντας μία εστία αναψυχής. Το κεντρικό αυτό τμήμα της μαρίνας αφορά σε χερσαία έκταση ορθογώνιου σχήματος που διαμορφώθηκε στο παρελθόν με επιχώσεις επί θαλασσίου χώρου και περιβάλλεται από τα ύδατα της λιμενολεκάνης.

Η νέα Μαρίνα Αλίμου - Πηγή: ΜΠΕ / REDS

Η νέα Μαρίνα Αλίμου – Πηγή: ΜΠΕ / REDS

• Διαμορφώνεται διακριτός χώρος ναυταθλητισμού σε λειτουργική επαφή με τον αντίστοιχο θαλάσσιο χώρο ελλιμενισμού ναυταθλητικών σκαφών.

• Οι χώροι πρασίνου και οι υπαίθριοι χώροι αναψυχής κατανέμονται ομοιόμορφα στη χερσαία ζώνη διαμορφώνοντας ένα ευχάριστο περιβάλλον τόσο για τους χρήστες όσο και για τους επισκέπτες της μαρίνας. Οι χώροι αυτοί σε συνδυασμό με τον ποδηλατόδρομο που οδεύει κατά μήκος του ορίου της χερσαίας ζώνης της μαρίνας διαμορφώνουν ένα ευχάριστο περιβάλλον κατάλληλο για περίπατο, άθληση και αναψυχή στο μέτωπο της πόλης του Αλίμου και σε συνέχεια της παρακείμενης παραλιακής διαμόρφωσης του Ζέφυρου.

• Οι εγκαταστάσεις του πεδίου προσγείωσης-απογείωσης ελικοπτέρου χωροθετούνται στο πλέον απομακρυσμένο σημείο της μαρίνας (στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου), ελαχιστοποιώντας έτσι τυχόν όχληση στις χρήσεις της χερσαίας ζώνης της μαρίνας αλλά και στα ελλιμενισμένα σκάφη. Ομοίως, ο σταθμός καυσίμων σκαφών χωροθετείται σε πλέον απομακρυσμένη θέση από τη χερσαία ζώνη αλλά και τον κύριο όγκο των ελλιμενισμένων σκαφών (στο ακρομώλιο του υπήνεμου μώλου).

• Διαμορφώνονται με άρτιο κυκλοφοριακά τρόπο οι δύο είσοδοι της μαρίνας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής είσοδος/έξοδος των οχημάτων από αυτή, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι υφιστάμενοι χώροι πρασίνου και υπάρχει μέριμνα για την άρτια λειτουργία των λοιπών χρήσεων πέριξ αυτής. Υπό τη μορφή νησίδας, στο χώρο της βόρειας εισόδου χωροθετείται το πρατήριο καυσίμων και πλυντήριο οχημάτων.

Advertisement

Δέλτα Τεχνική

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement The Green Office
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Τα έργα στο Μινιόν - Φωτό: POOL / ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ / EUROKINISSI
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Ισχυρή λειτουργική επίδοση για την Dimand το 2023 – Πόσο αυξήθηκε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Karela Business Park - Πηγή: Prodea
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

Νέα εποχή για το μεγαλύτερο συγκρότημα γραφείων της Prodea – Σε ποιά εταιρεία μισθώθηκε

Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Στο Μαρούσι το κτίριο γραφείων με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα – Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Noval Property

Το "δαχτυλίδι" της Αττικής Οδού στο Μαρούσι - Πηγή: Αντώνης Νικολόπουλος / Eurokinissi
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ημέρες ago

Υπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο έργο real estate του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος ΤΕΡΝΑ και DIMAND

Το ξενοδοχείο Lighthouse Athens της Brown Hotels στην Ομόνοια - Πηγή: Brown Hotels
SPECIAL EDITIONS4 ημέρες ago

Η ομάδα της Brown Hotels μεγαλώνει και ισχυροποιείται με προσθήκη νέων στελεχών

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ5 ημέρες ago

Οι 2+1 επενδύσεις real estate στα Σπάτα που αλλάζουν τα δεδομένα στα Μεσόγεια

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Σε δημόσια διαβούλευση νέα επένδυση για ξενοδοχείο στην Επίδαυρο

Πηγή: ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΙΝΗ/EUROKINISSI
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Ποιές είναι οι νέες τάσεις στα εμπορικά ακίνητα στην “καρδιά” της Αθήνας – Ποιά μετατρέπονται σε ξενοδοχεία

Οι πολυτελείς κατοικίες της Orilina Properties στο Ελληνικό - Πηγή: Orilina Properties
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Ξεπέρασε τα 130 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Orilina Properties – Σε ποιά projects εστιάζει

Κατοικία - Designed by Canva Pro
REAL ESTATE6 ημέρες ago

KPMG: οι επενδύσεις σε ακίνητα & ξενοδοχεία στην Ελλάδα θα συνεχιστούν – Σημαντική ζήτηση για νέα ποιοτικά ακίνητα

Piraeus Tower (Σεπτέμβριοσ 2023) - Φωτό: Άρτεμις Σκουλίκα / Ypodomes.com
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Ουρανοξύστες στην Αθήνα: ολοκληρώνεται ο Piraeus Tower, ξεκινά η ανέγερση του Riviera Tower

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ5 ημέρες ago

Οι 2+1 επενδύσεις real estate στα Σπάτα που αλλάζουν τα δεδομένα στα Μεσόγεια

Το "δαχτυλίδι" της Αττικής Οδού στο Μαρούσι - Πηγή: Αντώνης Νικολόπουλος / Eurokinissi
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ημέρες ago

Υπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο έργο real estate του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος ΤΕΡΝΑ και DIMAND

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Σε διαβούλευση νέα τουριστική επένδυση με ξενοδοχείο στην Ηλεία

Cambas Project - Πηγή: REDS
VIDEOS2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Cambas Park: δείτε το ακίνητο που θα γίνει η μεγάλη επένδυση της REDS

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Στα σκαριά νέα επένδυση γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Glyfada Riviera Hotel - Πηγή: SWOT Hospitality
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Νέα εποχή για το 5άστερο ξενοδοχείο Glyfada Riviera Hotel

Radisson RED Mitropoleos Square Athens - Πηγή: Radisson Hotel Group
SPECIAL EDITIONS2 εβδομάδες ago

Με συνεργασία κορυφής ανοίγει τέλος του 2024 το νέο Radisson RED Mitropoleos Square Athens

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Οι δύο μεγάλες ξενοδοχειακές εξαγορές στην Κρήτη το 2023 – Ποιά ξενοδοχεία άλλαξαν χέρια

Ο CEO της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης - Πηγή: Trade Estates
REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates εισήλθε το Latsco Family Office λίγο πριν το Χρηματιστήριο

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: oλοκληρώνεται η πρόσοψη του Πύργου του Πειραιά

Μακέτες από τη μεταμόρφωση του Μινιόν στην Πατησίων - Πηγή: Dimand
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Πώς προχωρούν τα έργα στο Μινιόν στην Πατησίων

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε το ολοκληρωμένο πλέον 5άστερο One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα

Το νέο κτίριο logistics που κατασκευάζει η Ten Brinke στη Μαγούλα - Πηγή: Ten Brinke
LOGISTICS1 μήνα ago

[VIDEO] Ξεκίνησε τη νέα επένδυση logistics στη Δυτική Αττική η Ten Brinke

Η νέα οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Γλυφάδα - Πηγή: Τen Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Συνεχίζει τις οικιστικές επενδύσεις στη Γλυφάδα η Ten Brinke – Σε ποιό νέο ακίνητο επενδύει

Η επένδυση της Ten Brinke στο ακίνητο επί των οδών Λ. Βουλιαγμένης και Βενεζουέλας στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το εμπορικό κτίριο στη νέα μεικτή επένδυση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η νέα οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα – Δείτε πού βρίσκεται

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε από ψηλά τη μεταμόρφωση του Πύργου του Πειραιά σε Piraeus Tower

Οικιστικό συγκρότημα της Ten Brinke στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τη μεταμόρφωση του Πύργου του Πειραιά σε Piraeus Tower – Σχεδόν έτοιμη η νέα πρόσοψη

ΔΗΜΟΦΙΛΗ