Connect with us

REAL ESTATE

Χρονιά – σταθμός για την πρώην Pasal το 2020- Σε ποιούς κλάδους επένδυσε

bizness.gr

Published

on

Χρονιά – σταθμός για την Pasal Development, πλέον Premia Properties, αποτέλεσε το 2020 με δύο επιτυχημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και σημαντικές νέες επενδύσεις.

Σε δύο κλάδους εστίασε ιδιαίτερα η εταιρεία και αυτό, εν μέσω πανδημίας, αποδείχθηκε ιδιαίτερα θετικό για τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Οι επενδύσεις της χρονιάς

Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) εντάχθηκαν δύο (2) ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρίας ΝΟΕ Α.Ε. Η συνολική αξία των επενδυτικών ακινήτων στις 31.12.2020 διαμορφώθηκε σε €65,9 εκατ. έναντι €31,1 εκατ. στις 31.12.2019. Σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη η απόκτηση ενός ακόμη ακινήτου logistics από την ΝΟΕ Α.Ε. έναντι € 5,0 εκατ.

Επίσης, τον Ιανουάριο 2021, ολοκληρώθηκε η αγορά εμπορικού ακινήτου τύπου big-box (σούπερ μάρκετ) έναντι € 2,5 εκατ.

Τέλος, διευρύνθηκε το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στον τομέα των κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευση) με την απόκτηση της εταιρίας JPA AΕΕΣ η οποία έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση δέκα (10) Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ». Η συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος) ανήλθε κατά την 31.12.2020 σε €40,4 εκατ.

Tα οικονομικά αποτελέσματα του 2020

Το 2020, αυξήθηκε η ενοποιημένη Καθαρή Θέση του Ομίλου, η οποία ανήλθε σε €38,2 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής θέσης €19,3 εκατ. στις 31.12.2019. Στις 9.07.2020 ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων €10 εκατ..

Επίσης, στις 20.11.2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων της εταιρείας ΝΟΕ Α.Ε καθώς και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας JPA ΑΕΕΣ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά €20 εκατ. Στις 3.3.2021 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και η εισαγωγή 18.204.903 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε €1,5 εκατ., παραμένοντας αμετάβλητα σε σχέση με το 2019, καθώς τα σχετικά έσοδα από τα δύο νέα ακίνητα logistics δεν ενσωματώνονται στη χρήση του 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν για το 2020 σε €27,6 εκατ. έναντι €46,2 εκατ. για το 2019. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 2020 έχει ενσωματωθεί και η επίδραση της υλοποίησης της Συμφωνίας Εξυγίανσης με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους € 25,6 εκατ.. Το αντίστοιχο ποσό κερδών από διακοπείσες δραστηριότητες για το 2019 ανήλθε σε €4,4 εκατ., ενώ στα αποτελέσματα του 2019 περιλαμβάνονται επίσης κέρδη από διαγραφή υποχρεώσεων της απόφασης εξυγίανσης ύψους €46,9 εκατ.

Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2,4 εκατ., έναντι ζημιών €5,2 εκατ. το 2019, μη λαμβανομένων υπόψη για το 2019 των ως άνω κερδών από διαγραφή υποχρεώσεων της απόφασης εξυγίανσης.

Οι προοπτικές για το 2021

Κατόπιν της υλοποίησης της Συμφωνίας Εξυγίανσης εντός του α’ εξαμήνου 2020 και της ενίσχυσης της Εταιρείας με την είσοδο του ομίλου Sterner Stenhus στο μετοχικό της κεφάλαιο τον Ιούλιο 2020, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την υγιή και δυναμική ανάπτυξη της.

Η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της με νέες επενδύσεις στους κλάδους των logistics, των κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευση) καθώς και εμπορικών ακινήτων τύπου big-box (σούπερ μάρκετ).

Ο κλάδος των ακινήτων επηρεάζεται σημαντικά από τις τρέχουσες μακροοικονομικές εξελίξεις, και ιδίως της πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19). Το γενικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και την διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις ιδιαιτέρως δυσχερείς.

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η επίδραση της πανδημίας διαφοροποιείται ανά κλάδο ακινήτων, δηλαδή είναι διαφορετικής έντασης για τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και των σχολικών κτιρίων, στον οποίο δραστηριοποιείται η PREMIA, σε σχέση με άλλους κλάδους όπως για παράδειγμα ο τουρισμός ή το λιανεμπόριο.

Καθώς η διαχείριση της πανδημίας θα καθίσταται αποτελεσματικότερη, η εταιρεία αναμένει από το 2021 τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά ακινήτων. Η PREMIA συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να επιδιώξει στο προσεχές μέλλον νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ή/και εισφορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων από υφιστάμενους μετόχους ή/και τρίτους επενδυτές.

Τι θα κάνουν Premia και Hines με το εμπορικό κέντρο Athens Heart – Πώς προχωρούν τα σχέδια για μετατροπή του σε premium outlet

Advertisement
Το Vantaris Palace στα Χανιά που θα εκσυγχρονιστεί
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ώρες ago

Εγκρίθηκαν ακόμη δύο νέα ξενοδοχειακά projects στην Κρήτη

Το ιστορικό ξενοδοχείο Alkyon στη Σκιάθο - Πηγή: Alkyon Hotel
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ώρες ago

Άλλαξε χέρια το ιστορικό ξενοδοχείο Alkyon στη Σκιάθο – Ποιός όμιλος το απέκτησε

Άποψη εγκαταστάσεων logistics από ψηλά
LOGISTICS6 ώρες ago

Σε ποιές περιοχές επενδύει σε logistics και νέα καταστήματα ο όμιλος Jumbo

Το νέο Royal Sense Resort Crete στο Ρέθυμνο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 ώρες ago

Τα 3+1 νέα ξενοδοχεία πέντε αστέρων στο Ρέθυμνο

To Athenian Capitol στην 3ης Σεπτεμβρίου, που μετατράπηκε σε κτίριο γραφείων
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ8 ώρες ago

Παίρνει ζωή το νέο κτίριο γραφείων στο πρώην εμπορικό κέντρο Athenian Capitol

Το διατηρητέο στην οδό Νίκης που θα μετατραπεί σε boutique ξενοδοχείο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ8 ώρες ago

Προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο boutique ξενοδοχείο στο Σύνταγμα

REAL ESTATE23 ώρες ago

Τι προβλέπει η Attica Bank Properties για την επόμενη ημέρα του ελληνικού real estate

Το νέο πολυτελές Cove Paros στη Νάουσα Πάρου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Ανοίγει τον Ιούνιο το νέο πολυτελές Cove Paros

Κατάστημα της αλυσίδας Mere στη Ρουμανία - Φωτό: Mere Romania
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 ημέρα ago

Ανοίγουν τα πρώτα Mere σε 5 ελληνικές πόλεις – Που αναζητούν ακίνητα οι Ρώσοι

Καταναλωτές σε mall
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 ημέρα ago

Ποιό premium εμπορικό κέντρο της Αθήνας άντεξε στην πανδημία το 2020

REAL ESTATE2 ημέρες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

REAL ESTATE4 μήνες ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

Το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο της ΑΖΕΛ στον Πειραιά
REAL ESTATE1 μήνα ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

To εμπορικό κέντρο River West στον Κηφισό
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE3 μήνες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 μήνες ago

To 2022 θα ανοίξει το νέο μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

To νέο εμπορικό πάρκο Piraeus Retail Park της Ten Brinke
REAL ESTATE2 μήνες ago

Οι 3 μεγάλες real estate επενδύσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της Πειραιώς

Λίγο μετά την κατεδάφιση στο ακίνητο της ΒΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 εβδομάδες ago

Οι 3 νέοι εμπορικοί πόλοι που θα αλλάξουν τη Λεωφόρο Κηφισού

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ9 μήνες ago

Νέα προσπάθεια για δημιουργία πίστας Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα – Ποιά περιοχή βρίσκεται στο στόχαστρο

Το ιστορικό ξενοδοχείο Makedonia Palace στην παραλία της Θεσσαλονίκης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Επαναλειτουργεί από 20 Απριλίου το ιστορικό Makedonia Palace

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο των έργων στο νέο εμπορικό πάρκο στην Πειραιώς

Το νέο κτίριο κατοικιών της Ten Brinke στη Γλυφάδα
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη το νέο κτίριο γραφείων της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Το νέο κατασκευαστικό project της Ten Brinke στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο Ελληνικό
REAL ESTATE4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Νέο complex στο Ελληνικό ξεκίνησε να κατασκευάζει η Ten Brinke

Το νέο κτίριο σύγχρονων γραφείων της Ten Brinke στη Λεωφ. Αλεξάνδρας - Φωτό: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

[VIDEO] Το νέο κτίριο – γραφείων της Ten Brinke στη Λεωφ. Αλεξάνδρας

Το νέο Integrated Casino Resort στο Ελληνικό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

Οριστικός ανάδοχος για το Καζίνο στο Ελληνικό η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Mohegan

Το πολυτελές VIP Exclusive Club στο Σκορπιό - Φωτό: ΥΠΕΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει το VIP Exclusive Club του Ριμπολόβλεφ στο Σκορπιό

Το Oniro Mykonos - A Shanti Collection Resort που θα γίνει Destino Pacha Mykonos
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Ανοίγει μετά το Πάσχα το πολυαναμενόμενο Destino Pacha Mykonos

To νέο πολυτελές θέρετρο One&Only Kea Island στην Κέα (Τζιά)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η κατασκευή του πολυτελούς One&Only Kea Island

VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Τί θα γίνει με τα γραφεία στην μετά-κορονοϊό εποχή;

Advertisement

Trending