Connect with us

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

“Πράσινο φως” για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά – Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου της Dimand

Παύλος Ρίζος

Published

on

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Πηγή: Dimand Real Estate
Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Πηγή: Dimand Real Estate

“Πράσινο φως” δόθηκε από πλευράς περιβαλλοντικής νομοοθεσίας για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όρου του έργου της Dimand.

Πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας με την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας για το πρώτο “πράσινο” δημόσιο κτίριο της Ελλάδας.

Μετά από διαγωνισμό του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), η Dimand “κέρδισε” το έργο και έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για την αδειοδότησή του, προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα.

Το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά αναπτύσσεται, όσον αφορά στην αδειοδότηση και κατασκευή του, από την θυγατρική εταιρεία της Dimand, HUB 204 M.A.E., που αποτελεί και τον Φορέα υλοποίησης του Έργου.

Κατόπιν της ανέγερσης του υπό μελέτη έργου από τον Φορέα υλοποίησης, και της ολοκλήρωσης όλων των συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κατακύρωση του σχετικού διαγωνισμού, το σύνολό του (ακίνητο & κτιριακές εγκαταστάσεις) θα μεταβιβαστούν στο Ελληνικό Δημόσιο / Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα αποτελεί τον Φορέα λειτουργίας του Έργου και θα αναλάβει πλήρως τις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για την ορθή Περιβαλλοντική Διαχείριση του Έργου.

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Πηγή: Dimand Real Estate

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά όταν ολοκληρωθεί – Πηγή: Dimand Real Estate

Τι προβλέπει η ΑΕΠΟ

Το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως στον Δήμο Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα εντός της ζώνης ανάπλασης στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου.

Χωροθετείται βόρεια του επιβατικού λιμένα και δυτικά των σιδηροδρομικών γραμμών του Προαστιακού και Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου του Πειραιά.

Ειδικότερα, το έργο, ιδιοκτησίας της εταιρείας HUB 5204 M.A.E., βρίσκεται στο Ο.Τ. 204/Τ.25 συνολικής επιφανείας 17.137,89 m2 και το οποίο περικλείεται από τις οδούς Χαϊδαρίου, Μεθώνης, Φωκίωνος και Παπαστράτου του Δήμου Πειραιά.

Το τμήμα του οικοπέδου του Ο.Τ. 204 όπου θα χωροθετηθεί το κτίριο χώρων γραφείων με ειδική χρήση την εξυπηρέτηση της λειτουργίας Δικαστικού Μεγάρου και αποτελεί την περιοχή του έργου ανέρχεται σε 12.350 m2.

Εντός του οικοπέδου του έργου, στην συμβολή των οδών Χαϊδαρίου και Παπαστράτου, βρίσκεται διώροφο κτίριο πρώην γραφείων κλωστοϋφαντουργίας, ιδιοκτησίας Δημ. Δασκαλάκη, επιφάνειας 375,17 m2 με υπόγειο 63,85 m2.

Το ως άνω κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ορίζεται εντός ζώνης προστασίας από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1168/26308/09.05.1994 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 473/Β’/1994).

Το διατηρητέο κτίριο, για το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί Μελέτη Αποκατάστασης, εντάσσεται στο σύνολο της νέας εγκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά.

Η όψη του διατηρητέου κτίσματος επί της οδού Χαϊδαρίου, επεκτείνεται σε μήκος 84,80 m2 με πέτρινη τοιχοποιία, τμήμα υφιστάμενης αποθήκης, η οποία διατηρείται και επισκευάζεται ως τμήμα μνήμης της παλαιάς εγκατάστασης και συνέχειας της διατηρητέας όψης.

Η παλιά βιομηχανική εγκατάσταση καταλάμβανε το σύνολο του Ο.Τ. Τα παλιά βιομηχανικά κτίρια, με τις βοηθητικές τους λειτουργίες, όπως αποθηκευτικοί χώροι και χώροι φορτοεκφόρτωσης, εκτείνονταν σε όλη την έκταση του Ο.Τ. 204 περιμετρικά, η δε εξωτερική τους τοιχοποιία αποτελούσε και την περίφραξη του ακινήτου.

Στην παρούσα φάση, το σύνολο των εγκαταστάσεων πρόκειται να κατεδαφιστεί, εκτός του διατηρητέου μνημείου και της εξωτερικής τοιχοποιίας που παραμένει ως περίφραξη.

Στη θέση της κεντρικής μονάδας κατασκευάσθηκε μεταλλική αποθήκη (παλιό τελωνείο) που παραμένει έως σήμερα και η οποία πρόκειται επίσης να κατεδαφιστεί πλήρως.

Με βάση τον προτεινόμενο σχεδιασμό προβλέπεται:

• Η διατήρηση και ανάδειξη του διατηρητέου μνημείου και η επανάχρησή του ως κτίριο γραφείων.

• Η διατήρηση τμήματος του περιμετρικού τοίχους του παλαιού εργοστασίου επί της οδού Χαϊδαρίου για μήκος περίπου 80m από το διατηρητέο κτίριο.

• Η πλήρης κατεδάφιση της υπάρχουσας αποθήκης.

• Η κατασκευή του νέου πολυώροφου Δικαστικού Μεγάρου.

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά - Πηγή: Dimand Real Estate

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά – Πηγή: Dimand Real Estate

Πρόκειται για ένα πολυώροφο κτίριο σε διάταξη “Π” με βαθμιαία κλιμάκωση των ορόφων, τριγύρω από το διατηρητέο κτίριο. Ο σχηματισμός του συγκροτήματος δημιουργεί έναν εσωτερικό ακάλυπτο χώρο που ενοποιεί τις επί μέρους χρήσεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και το αίσθημα της ασφάλειας. Σε τμήματα του σώματος του κτιρίου δημιουργούνται διαμπερείς στοές για την εκτόνωση του εσωτερικού ακάλυπτου, μέσω των οπτικών φυγών προς τις περιμετρικές οδούς.

Οι τρείς πτέρυγες του κτιρίου, όπως αναφέρθηκε, έχουν κλιμακωτό ύψος και αριθμό επιπέδων και πλαισιώνουν αρμονικά τον χαμηλό όγκο του διατηρητέου κτιρίου. Ειδικότερα, ακριβώς πίσω από το διατηρητέο, παράλληλα με την οδό Χαϊδαρίου, αναπτύσσεται ο τριώροφος όγκος του Δικαστικού Μεγάρου, ακολουθεί ο πενταώροφος όγκος παράλληλα με το εσωτερικό όριο του οικοπέδου και συνεχίζει ο εξαώροφος όγκος επί της οδού Φωκίωνος.

Με βάση το κτιριολογικό πρόγραμμα, οι χώροι χωρίζονται σε δύο μεγάλες ενότητες,

(α) τις αίθουσες ακροατηρίων, δικαστών και αναμονής μαρτύρων και

(β) τους γραφειακούς χώρους.

Οι δύο ενότητες είναι διακριτές στο κτίριο με σκοπό να εξυπηρετούνται καλύτερα λειτουργικά, αλλά και να διατηρούν την αυτονομία τους σε περίπτωση ανάγκης. Για το λόγο αυτό όλες οι αίθουσες των ακροατηρίων τοποθετήθηκαν στο ισόγειο και τον 1ο όροφο του συγκροτήματος, με άμεση πρόσβαση του κοινού του ακροατηρίου από τον εσωτερικό αύλειο χώρο και πρόσβαση των δικαστών από ανεξάρτητη είσοδο στο πίσω μέρος των αιθουσών. Οι υπόλοιποι γραφειακοί χώροι τοποθετήθηκαν στους ορόφους, για μεγαλύτερη αυτονομία κινήσεων.

Στο κτίριο προβλέπεται η δημιουργία ενός (1) υπογείου συνολικής έκτασης 9.631,76m2 με χρήση χώρου θέσεων στάθμευσης, χωρητικότητας 303 θέσεων, και εντός αυτού πατάρι Η/Μ εγκαταστάσεων και Computer room.

Μακέτες με τα νέα Δικαστήρια Πειραιά στο ακίνητο της Dimand στον Άγιο Διονύσιο - Πηγή: Δήμος Πειραιά

Μακέτες με τα νέα Δικαστήρια Πειραιά στο ακίνητο της Dimand στον Άγιο Διονύσιο – Πηγή: Δήμος Πειραιά

Συνολικά εντός του μεγάρου χωροθετούνται 27 χώροι ακροατηρίων και ολομέλειας με τους αντίστοιχους χώρους αναμονής τους, 24 αίθουσες συσκέψεων δικαστών, 8 χώροι αναμονής μαρτύρων, 2 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 2 βιβλιοθήκες, 319 γραφεία, γραφεία συνάντησης δικαστών και κατηγορουμένων, χώροι κλιμακίων μεταγωγών και βοηθητικοί χώροι αποθηκών, αρχείων, computer room, κυλικείων, μικρών κουζινών εξυπηρέτησης εργαζομένων, χώροι υγιεινής, με πρόβλεψη για ΑΜΕΑ ανά επίπεδο και ανά τμήμα κτιρίου, χώροι στάθμευσης συνολικά 365 ΙΧ οχημάτων, τόσο εντός υπογείου (303 θέσεις) όσο και στον περιβάλλοντα χώρο (62 θέσεις).

Όσον αφορά στο διατηρητέο κτίριο, αυτό θα ανακαινισθεί στην κατάσταση και τη μορφή που είχε, χωρίς καμία αλλαγή, προσθήκη ή μεταβολή στη μορφή και το χαρακτήρα του, για την τοποθέτηση γραφείων δικηγόρων, ώστε να έχουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, ασφάλεια, αλλά και αισθητική. Παράλληλα, θα αναπλασθεί ο σημερινός υποβαθμισμένος περιβάλλοντας χώρος του διατηρητέου μνημείου, προκειμένου αυτό να αναβαθμιστεί και να αναδειχθεί.

Επιπλέον, το υπό εξέταση έργο περιλαμβάνει την διατήρηση και αποκατάσταση του παλαιού τοίχους του εργοστασίου σε όλο το μήκος των 84,80 m από την οικοδομική γραμμή, καθώς αυτό αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα της όψης του παλαιού εργοστασίου και ίχνος της ιστορικής συνέχειας της περιοχής.

Το διατηρητέο μνημείο σε συνδυασμό με τον τοίχο αποτελούν σημείο αναφοράς και διαχρονικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, τα οποία πλέον καθίστανται ορατά στον εξωτερικό χώρο δεδομένου ότι κατεδαφίζονται οι περιμετρικοί τοίχοι και επιτρέπεται η ελεύθερη κίνηση εντός του Ο.Τ..

Μακέτες με τα νέα Δικαστήρια Πειραιά στο ακίνητο της Dimand στον Άγιο Διονύσιο - Πηγή: Δήμος Πειραιά

Μακέτες με τα νέα Δικαστήρια Πειραιά στο ακίνητο της Dimand στον Άγιο Διονύσιο – Πηγή: Δήμος Πειραιά

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού συγκροτήματος, συνολικής έκτασης περίπου 6.295 m2, δημιουργούνται:

• Περιοχές πρασίνου επιφάνειας 3.300,00 m2 στο ισόγειο επίπεδο και επιπλέον 200,00 m2 σε δώμα, για την διασφάλιση του μικροκλίματος του συγκροτήματος.

• Περιοχές ειδικά διαμορφωμένες με καθιστικά για στάση των χρηστών, που αποτελούν προέκταση των χώρων αναμονής του κτιρίου.

• Περιοχές καθιστικών με αντίστοιχο εξοπλισμό, κατάλληλα ενταγμένους στον περιβάλλοντα χώρο και στεγασμένους πλήρως ή με πέργκολα, ώστε να εξυπηρετούνται και από το κυλικείο.

• Περιοχές με σκληρή επιφάνεια για τη διέλευση των επισκεπτών και για την είσοδο στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου.

• Περιοχές με υπαίθριες θέσεις στάθμευσης προς την οδό Παπαστράτου, με είσοδο και έξοδο από την οδό Φωκίωνος, χωρητικότητας 62 θέσεων, με υπόβαση φυτεμένου κυβόλιθου και φύτευση ψηλών δέντρων περιμετρικά.

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ώρες ago

“Εκτοξεύεται” το χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων της Hilton στην Ελλάδα – Ποιά γνωστά ξενοδοχεία εντάσσονται

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Σε ποιά ακίνητα στρέφονται πλέον οι Έλληνες αγοραστές – Ποιό είναι το κριτήριο επιλογής

Design by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

“Στα σκαριά” έργο ανακαίνισης και επέκτασης ξενοδοχείου στην Αρκαδία

Πάρος - Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

“Πράσινο φως” σε επένδυση για νέο ξενοδοχείο στην Πάρο – Σε ποιά περιοχή θα γίνει

Στο εργοτάξιο του έργου για τα νέα "πράσινα" γραφεία του ΤΕΕ στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ημέρες ago

Σε εξέλιξη τα έργα για το νέο project γραφείων του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος των Dimand & ΤΕΡΝΑ

Olvos Porto Heli - Πηγή: SWOT Hospitality
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ4 ημέρες ago

Βραβεύθηκε στα Interior Awards 2024 το εντυπωσιακό Olvos Porto Heli

Άποψη της Θεσσαλονίκης - Πηγή: Canva
REAL ESTATE4 ημέρες ago

Ποιές περιοχές της Θεσσαλονίκης παραμένουν δημοφιλείς για αγορά και ενοικίαση κατοικίας – Οι περιοχές – έκπληξη με αυξανόμενη ζήτηση

Σαντορίνη - Φωτό: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Εγκρίθηκε επένδυση για νέο ξενοδοχείο στη Σαντορίνη

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Δρομολογείται νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στα Μετέωρα

Χαλκιδική - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

“Στα σκαριά” νέο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική – Δείτε πού θα γίνει

Το ημιτελές ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Στα σκαριά η νέα 5άστερη επένδυση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – Πότε θα επαναλειτουργήσει το εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα

Άποψη της Σαρωνίδας - Πηγή: Canva Pro
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

Προχωρά η mega τουριστική επένδυση με ξενοδοχεία, κατοικίες και γκολφ στη Σαρωνίδα – Τι περιλαμβάνει το Saronida Olympos Golf Project

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

“Πράσινο φως” για δύο νέα ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ηγουμενίτσα – Ποιά εταιρεία επενδύει

Πηγή: DKG Development
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται το 2025 η νέα επένδυση γραφείων σε πρώην εμπορικό κέντρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

“Πράσινο φως” για 5 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις 5 αστέρων – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν

Ikos Kissamos - Πηγή: Sani / Ikos
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Στη ΜΕΤΚΑ το έργο κατασκευής του νέου πολυτελούς IKOS Kissamos στην Κρήτη

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται το 2026 η επένδυση για το πρώτο Ramada Residences της Wyndham στην Ελλάδα στη Χαλκιδική – Σε ποιά περιοχή θα γίνει

Νάξος - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

9 νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία στις Κυκλάδες – Σε ποιά νησιά θα γίνουν

SEAFOS Luxury Resort & Spa Nafplio - Πηγή: Fattal / Leonardo Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Άνοιξε το νέο 5άστερο ξενοδoχείο της Fattal στο Ναύπλιο

The Syndesis Hub - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Ξεκίνησαν τα έργα για το νέο κτίριο γραφείων The Syndesis Hub στο Ελληνικό

Στο εργοτάξιο του έργου για τα νέα "πράσινα" γραφεία του ΤΕΕ στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ημέρες ago

Σε εξέλιξη τα έργα για το νέο project γραφείων του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος των Dimand & ΤΕΡΝΑ

The Syndesis Hub - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Ξεκίνησαν τα έργα για το νέο κτίριο γραφείων The Syndesis Hub στο Ελληνικό

Το ιστορικό ακίνητο του ΦΙΞ στη Δυτική Θεσσαλονίκη - Φωτό: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

Με 4 μεγάλα real estate έργα η στρατηγική συνεργασία Dimand – Τράπεζας Πειραιώς – Ποιά ακίνητα θα αξιοποιηθούν και πώς

To ανάγλυφο σήμα του Μινιόν στην πρόσοψη του κτιρίου - Πηγή: bizness.gr
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Ξαναπαίρνει σιγά σιγά “ζωή” το Μινιόν μετά από 26 χρόνια – Η ΔΕΗ, η Zara και ο κήπος με θέα την Ακρόπολη

The Ilisian - Πηγή: Ionian Hotel Enterprises
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ – VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει το The Ilisian, η μεγάλη επένδυση στο πρώην Hilton της Αθήνας

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε πώς προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

The Grid - Πηγή: ΤΕΡΝΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 μήνα ago

[VIDEO] Στο νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων The Grid στο Μαρούσι θα μετακομίσει η EY το 2026

Πηγή: Piraeus Tower
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

Piraeus Tower: μετά από 50 χρόνια αναμονής και 4 χρόνια έργων έγινε σύγχρονος και “πράσινος”

REAL ESTATE1 μήνα ago

Και επίσημα στο Χρηματιστήριο από σήμερα η Noval Property

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE2 μήνες ago

Ξεκινά 29/5 η Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο

Advertisement

TRENDING