Connect with us

REAL ESTATE

Ξεκίνησε η Δημόσια Προσφορά για την είσοδο της Dimand στο Χρηματιστήριο

Pavlos Rizos

Published

on

To Piraeus Port Plaza στον Πειραιά - Πηγή: Dimand
To Piraeus Port Plaza στον Πειραιά - Πηγή: Dimand

Ξεκίνησε η Δημόσια Προσφορά για την είσοδο της Dimand στο Χρηματιστήριο και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022.

Eφόσον όλα κυλήσουν ομαλά οι μετοχές της εταιρείας, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 6 Ιουλίου.

H Αύξηση αφορά στην έκδοση 6.538.100 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (325.000 Νέες Μετοχές).

Στην αύξηση έχουν δεσμευτεί να συμμετέχουν οι εταιρείες Latsco (συμφερόντων οικογένειας Μαριάννας Λάτση) μέχρι το ποσό των €15 εκατ., και Orasis (συμφερόντων George Elliot) μέχρι του ποσού των €10,0 εκατ.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης της Έκδοσης, η Latsco και η Orasis θα λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της αιτούμενης συμμετοχής τους στην Τιμή Διάθεσης.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα “φρέσκα” κεφάλαια

Το σύνολο των καθαρών εσόδων, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού €5.342.000 περίπου, με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε από τους Συντονιστές Κύριους Ανάδοχους και την Εταιρεία σε €15,00 ανά Νέα Μετοχή, θα ανέρχεται σε €92.730.000 και θα διατεθεί

  • άμεσα ποσό €50.896.000 για την προπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου TEMPUS (H.I.G)
  • ποσό περίπου €28.000.000 για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου Dimand (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου) εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης,
  • ποσό περίπου €13.834.000 για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων

Στο δρόμο του Χρηματιστηρίου και η Dimand – Στα σκαριά 8 νέες μεγάλες επενδύσεις

H ανακοίνωση της Dimand για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Δυνάμει της από 22.03.2022 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης και της από 17.06.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού €326.905 με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (κοινών και προνομιούχων) και έκδοση 6.538.100 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), καλυπτόμενη μέσω Δημόσιας Προσφοράς (6.213.100 Νέες Μετοχές) και Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (325.000 Νέες Μετοχές), η εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των νεοεκδοθησόμενων 6.538.100 κοινών ονομαστικών μετοχών) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η τιμή διάθεσης θα καθορισθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους σε συνεργασία με την Εταιρεία, και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από πρόσωπο κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Οι υφιστάμενοι κοινοί μέτοχοι της Εταιρείας (εφεξής οι «Πωλητές Μέτοχοι»), προς το σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της Εταιρείας, έχουν συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών («Overallotment Facility») και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς («Greenshoe Option») μέχρι 931.800 επιπρόσθετων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment)» και από κοινού με τις Νέες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), ώστε οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά τη Δημόσια Προσφορά.

Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών (Overallotment) στους επενδυτές θα είναι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων μετοχών που διατίθενται μέσω Δημόσιας Προσφοράς. Αν το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης (Greenshoe Option) ασκηθεί πλήρως, το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών (συμπεριλαμβανομένης της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων) θα ανέλθει σε 7.469.900 Μετοχές, εκ των οποίων 6.538.100 Νέες Μετοχές και 931.800 υφιστάμενες Μετοχές. Εφόσον δυνάμει των ανωτέρω ρυθμίσεων διατεθούν Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment), οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι ενδέχεται να προβούν σε χρηματιστηριακές πράξεις στο Χ.Α. με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.

Συνεπώς, κατά τη Δημόσια Προσφορά αναλυτικότερα προσφέρονται:

(α) 6.213.100 Νέες Μετοχές,

(β) τυχόν αδιάθετες μετοχές, εφόσον προκύψουν κατά την Παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων των 325.000 Νέων Μετοχών, και

(γ) έως 931.800 Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment), οι οποίες δύναται να διατεθούν σε περίπτωση υπερκάλυψης της Έκδοσης, και οι οποίες συνολικά καλούνται εφεξής οι «Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς».

Τιμή διάθεσης

Η τελική τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από πρόσωπο κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, η τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, με εξαίρεση για το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που συμμετέχει στην Παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, όπου αυτή θα υπολείπεται κατά ποσοστό 10% της Τιμής Διάθεσης, με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω στο δεύτερο δεκαδικό. Επιπλέον, οι τυχόν Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment), σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment), θα διατεθούν επίσης κατά τη Δημόσια Προσφορά στην Τιμή Διάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης, για το προσδιορισμό του οποίου ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμών:

Κατώτατη τιμή εύρους: 13 ευρώ

Ανώτατη τιμή εύρους: 15 ευρώ

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρv εύρους, τα συνολικά έσοδα από τη Δημόσια Προσφορά θα ανέλθουν κατά μέγιστο σε €98.071.500 (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων). Εφόσον διατεθεί και το σύνολο των 931.800 Πρόσθετων Μετοχών (Overallotment), το συνολικό ύψος της προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε €112.048.500 (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων).

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 01.07.2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης, βλ. Ενότητα 4.6.4 «Τιμή Διάθεσης Νέων Μετοχών» του από 23.06.2022 Ενημερωτικού Δελτίου που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Ikos Odisia - Πηγή: Ikos Resorts
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ19 ώρες ago

Ανοίγει το Μάιο του 2023 το νέο πολυτελές Ikos Odisia στην Κέρκυρα

Κέα - Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ20 ώρες ago

Στα σκαριά νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην Κέα

Το νέο ξενοδοχείο της Brown Hotels στην οδό Πειραιώς 44 - Πηγή: Liakos Architects / WH Europe
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Στα σκαριά το νέο condo hotel της Brown Hotels στην οδό Πειραιώς

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Λευκάδα

Ελαφονήσι - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Άλλαξε χέρια το τουριστικό project στα Χανιά – Σε ποιόν πούλησε η ΑΕΓΕΚ την εταιρεία

Η έκταση της ΕΚΤΕΡ στις Κολυμπήθρες Νάουσας Πάρου - Φωτό: ΣΜΠΕ / ΕΠΣ / ΥΠΕΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ημέρες ago

Σε διαβούλευση η τουριστική επένδυση της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο – Τι περιλαμβάνει

Φωτό: Retail and More
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ6 ημέρες ago

Ξαναήρθαν τα Carrefour στην Ελλάδα με 11 καταστήματα ήδη – Σύντομα και στον Πειραιά

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε το νέο retail park στην Πειραιώς

Ramada by Wyndham Loutraki Poseidon Resort - Πηγή: Wyndham
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

25 τουλάχιστον ξενοδοχεία σχεδιάζει να έχει στην Ελλάδα η Wyndham έως το 2025

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Εγκρίθηκε η επένδυση για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο

REAL ESTATE11 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

REAL ESTATE6 μήνες ago

Οι 2 εμβληματικές επενδύσεις real estate που μεταμορφώνουν την Πατησίων

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 έτος ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ3 έτη ago

Διεθνή διαγωνισμό προκηρύσσει το ΥΠΕΝ για την κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Αττική

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο Brown Beach Corinthia στους Αγίους Θεοδώρους - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 μήνες ago

[ΦΩΤΟ] 3 τουριστικές επενδύσεις που μεταμορφώνουν την Κορινθία – Πού και πότε ανοίγουν τα νέα ξενοδοχεία

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE11 μήνες ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE12 μήνες ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε το νέο retail park στην Πειραιώς

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καραμανλή στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε πώς προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η επένδυση της Ten Brinke σε νέους εμπορικούς χώρους στο Αγρίνιο

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καλλιπόλεως στο Ελληνικό - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση στο Ελληνικό

W Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Ανοίγει τον Αύγουστο το νέο πολυτελές ξενοδοχείο W Costa Navarino

Τα σχέδια για το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται η μεγάλη επένδυση γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι – Δείτε video

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: δείτε το νέο Πύργο του Πειραιά από ψηλά

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει η Dimand στο Μαρούσι

Η νέα μικτή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η τριπλή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE2 μήνες ago

Στο δρόμο του Χρηματιστηρίου και η Dimand – Στα σκαριά 8 νέες μεγάλες επενδύσεις

Trending