Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ν. Χιωτάκης: Η κυκλική οικονομία γεννά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

bizness.gr

Published

on

Η κυκλική οικονομία μπορεί να έχει ρόλο κλειδί στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση και το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, εκτιμά ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Νικόλαος Χιωτάκης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο του αφιερώματος “ECONOMY RESTART” (www.amna.gr/special-edition).

Όπως λέει: “ Είναι ένα μοντέλο που σήμερα σε όλο τον κόσμο γεννά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, κινητοποιεί επενδύσεις, ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτομιών και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, σε διάφορα αντικείμενα (π.χ. στη διαλογή και την επανακατεργασία των υλικών) και σε όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά επιπλέον 0,5 % έως το 2030, με τη δημιουργία περίπου 700.000 νέων θέσεων εργασίας”.

Η πλήρης συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ηλία Παλιαλέξη

Ερ.: Η χώρα μας είναι ουραγός στην κυκλική οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων μπορεί να ανατρέψει αυτά τα θλιβερά δεδομένα; Ποιος ο ρόλος του ΕΟΑΝ σε αυτή την εθνική προσπάθεια;

Απ.: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σημείο καμπής, όσον αφορά τα θέματα της κυκλικής οικονομίας. Καλείται να επιταχύνει τις προσπάθειές της, να υιοθετήσει γρήγορα και αποτελεσματικά βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να καλύψει τους απαιτητικούς στόχους που έχουν τεθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από την ελληνική κυβέρνηση.

Αυτή η προσπάθεια απαιτεί κατ’ αρχήν πολλά βήματα και αποτελεσματική δουλειά σε ρυθμιστικό και ελεγκτικό επίπεδο, για την εφαρμογή της αναθεωρημένης νομοθεσίας σε σχέση με τα απόβλητα, αλλά και για την ανάπτυξη των αγορών δευτερογενών πρώτων υλών.

Εξίσου απαραίτητη είναι η αλλαγή στάσης και νοοτροπίας της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, μέσα από τη μετάβαση σε νέα καταναλωτικά πρότυπα. Και για αυτό απαιτείται οργανωμένη και συνεχής εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αποτελεσματικής εκπαίδευσης.

Ο ΕΟΑΝ, αναλαμβάνοντας ουσιαστικό ρόλο στους παραπάνω τομείς, αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση της νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγικής για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Πέρα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, αυτό που φιλοδοξούμε είναι να λειτουργούμε ως κόμβος μεταξύ όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια: των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των φορέων της αγοράς και βεβαίως της κοινωνίας. Θέλουμε η δραστηριότητά μας να αποτελεί σημείο αναφοράς, για τη δημιουργία μιας όσο το δυνατόν ευρύτερης «πράσινης» συμμαχίας, η οποία θα βοηθήσει την Ελλάδα να πραγματοποιήσει το άλμα που χρειάζεται και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Ερ.: Πέρα από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, η ανακύκλωση μπορεί να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας; Με ποιόν τρόπο;

Απ.: Η κυκλική οικονομία – η οποία αποτελεί μετεξέλιξη της ανακύκλωσης – μπορεί όντως να έχει ρόλο κλειδί στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση και το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Είναι ένα μοντέλο που σήμερα σε όλο τον κόσμο γεννά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, κινητοποιεί επενδύσεις, ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτομιών και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, σε διάφορα αντικείμενα (π.χ. στη διαλογή και την επανακατεργασία των υλικών) και σε όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά επιπλέον 0,5 % έως το 2030, με τη δημιουργία περίπου 700.000 νέων θέσεων εργασίας.

Έχουμε κάθε λόγο να επενδύσουμε στην υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου, προκειμένου να δημιουργήσουμε ζήτηση για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να δώσουμε ώθηση σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσουμε καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, μέσα από νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας.

Ερ.: Με τη νέα στρατηγική για την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης, γίνεται μία προσπάθεια εμπέδωσης μίας νέας νοοτροπίας, που στόχο έχει να αλλάξει τις καταναλωτικές μας συνήθειες για την προστασία του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας. Με ποιόν τρόπο ο ΕΟΑΝ μπορεί να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση;

Απ.: Η αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης αποτελεί προτεραιότητα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Οδηγία 2019/904 για την απαγόρευση 9 πλαστικών μιας χρήσης μέχρι το 2021.

Ωστόσο, για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά οποιαδήποτε περιβαλλοντική νομοθεσία, θα πρέπει να έχει την υποστήριξη τόσο των πολιτών όσο και της αγοράς.

Πρέπει ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να κατανοήσει το «γιατί» πίσω από την ανάγκη της κατάργησης των πλαστικών μιας χρήσης.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει, για παράδειγμα, ότι σήμερα στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε 1 εκατ. πλαστικά ποτήρια καφέ την ημέρα και ότι το 85% των σκουπιδιών στη θάλασσα είναι πλαστικά. Είναι σημαντικό να γνωρίζει τι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί, ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές, γιατί και πώς να ανακυκλώνει τα πλαστικά μπουκάλια κ.ά.

Μόνο μέσα από τη σωστή ενημέρωση θα μπορέσει να αλλάξει συνήθειες και να εφαρμόσει συνειδητά στην πράξη αυτά τα οποία προβλέπει η νομοθεσία.

Εξίσου σημαντική, βεβαίως, είναι και η προσαρμογή των επιχειρήσεων και βεβαίως και της παραγωγής, σε βιώσιμα πρότυπα. Στόχος, λοιπόν, του ΕΟΑΝ είναι να στηρίξει την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης, αναλαμβάνοντας δράσεις στο επίπεδο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις.

Ερ.: Ποιοι οι στόχοι και τα σχέδια του Οργανισμού για το άμεσο μέλλον; Τί δράσεις σχεδιάζονται για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα;

Απ.: Ο ΕΟΑΝ αποτελεί τον κύριο βραχίονα της Πολιτείας, για την υλοποίηση της νέας εθνικής στρατηγικής για την ανακύκλωση και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε μια συγκροτημένη και πολυεπίπεδη πολιτική, με συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η εφαρμογή της Ανακύκλωσης, μέσα από την αδειοδότηση όλων των υφιστάμενων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και τη δημιουργία νέων, όπου κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, με την ενίσχυση του εποπτικού μας ρόλου, για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους, με βάση τα επιχειρησιακά σχέδια.

Σε προτεραιότητα έχουμε θέσει, επίσης, τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με φορείς και θεσμικούς εκπροσώπους τόσο της Αυτοδιοίκησης, όσο και της επιχειρηματικότητας. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να τονώσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση μέσα από την παροχή κινήτρων, που θα αναπτυχθούν με άμεση εμπλοκή των Δήμων και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την αγορά και με τους κατά τόπους φορείς, θέλουμε να συμβάλουμε στη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, μέσα από προγράμματα πρόληψης τα οποία αφορούν τόσο το επίπεδο του σχεδιασμού όσο και της κατανάλωσης ενός προϊόντος.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να ανοίξει διάλογος με τους παραγωγούς, αλλά και να ξεκινήσει η ενημέρωση των καταναλωτών, σχετικά με την καθιέρωση υποχρεωτικού ποσοστού ανακυκλωμένου υλικού στις πλαστικές φιάλες PEΤ σε ποσοστό 25% από το 2025 και 30% για όλες τις πλαστικές φιάλες από το 2030.

Εξίσου σημαντικός πυλώνας της καθημερινής μας δραστηριότητας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε επίπεδο κοινωνίας, με χρηματοδότηση από το περιβαλλοντικό τέλος της πλαστικής σακούλας.

Στόχος μας είναι η εκπαίδευση των πολιτών και των μαθητών σε ουσιαστικά θέματα πρόληψης και ανακύκλωσης, αλλά και ευρύτερα η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και η προώθηση της ιδέας της ανακύκλωσης ως τρόπου ζωής.

Και βέβαια, για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε αποτελεσματικά αυτές τις προτεραιότητες, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά από ενέργειες για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΕΟΑΝ, μέσα από την ψηφιακή αναβάθμιση των λειτουργιών του, την αναβάθμιση των ελεγκτικών μας μηχανισμών, την ενίσχυση του ερευνητικού μας έργου κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement
Advertisement
Advertisement Macon
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Νέα πώληση ακινήτου στη Λ. Μεσογείων από την Trastor

Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Kinyska Palace στο Μυστρά - Πηγή: Kinyska Palace
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Νέα επένδυση για συνεδριακό κέντρο σε 5άστερο ξενοδοχείο στη Λακωνία

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE4 ημέρες ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

To 5 αστέρων Athens Capital Hotel - MGallery Collection - Πηγή: Accor
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Έρχονται νέες επενδύσεις της Accor στην Ελλάδα – Ποιά νέα ξενοδοχεία είναι στα σκαριά

Η Α' Ακτή Βούλας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Ξεκίνησε η μεγάλη 5άστερη επένδυση στην Α’ Ακτή Βούλας

Άποψη της Θεσσαλονίκης - Πηγή: Canva
LOGISTICS5 ημέρες ago

Αξιοποίηση ακινήτων και νέα κέντρα logistics στη Βόρεια Ελλάδα στις προτεραιότητες της ΕΤΑΔ

Το νέο boutique ξενοδοχείο Casa Cook Samos στη Σάμο - Πηγή: Fosun
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Το πρώτο από τα νέα ξενοδοχεία της Fosun στην Ελλάδα θα ανοίξει στη Σάμο το 2022

Το ξενοδοχείο Blue Star στην Ιεράπετρα που θα μετατραπεί σε 5άστερο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Σε 5άστερο μετατρέπεται γνωστό ξενοδοχείο στην Ιεράπετρα

Το νέο 5άστερο Angsana Corfu της Banyan Tree Hotels & Resorts - Πηγή: Banyan Tree Hotels & Resorts
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ημέρες ago

Ξενοδοχειακή κοσμογονία στην Κέρκυρα – Οι νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις 5 αστέρων

Σάμος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ημέρες ago

Τρία νέα ξενοδοχεία σε Σάμο, Ρόδο και Μύκονο θα ανοίξει η Fosun το 2022

REAL ESTATE5 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 μήνες ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 μήνες ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 μήνες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

REAL ESTATE7 μήνες ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

Το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση της G4 BZPW στο Παλαιό Φάληρο - Πηγή: G4 BZPW
REAL ESTATE9 μήνες ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE1 μήνα ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE9 μήνες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ5 μήνες ago

Οι 3 νέοι εμπορικοί πόλοι που θα αλλάξουν τη Λεωφόρο Κηφισού

Η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ που θα μετονομαστεί σε ConfEx Park
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Σε ConfEx Park θα μετονομαστεί η ΔΕΘ – Πλάνα για μεγάλο ξενοδοχείο εντός του πάρκου

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
VIDEOS1 εβδομάδα ago

Νέα συστήματα αποχέτευσης για έργα ξενοδοχείων, χωρίς περιορισμούς – Πώς λειτουργούν

Το νέο River West Open στον Κηφισό - Πηγή: Noval Property
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 εβδομάδες ago

Άνοιξε το River West Open – Ποιά είναι τα πρώτα καταστήματα που ανοίγουν

Το νέο υπό κατασκευή κέντρο διαλογής δεμάτων (logistics hub) της ACS στην Π. Ράλλη - Πηγή: ACS
LOGISTICS1 μήνα ago

[VIDEO] To νέο logistics hub της ACS στο Αιγάλεω σε αριθμούς

Η νέα επένδυση σε εμπορικό ακίνητο της Ten Brinke στη Γλυφάδα
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Συνεχίζονται οι νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα κοντά στο Ελληνικό

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Μερόπης στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση κοντά στην Ποσειδώνος στη Γλυφάδα

Πηγή: Prodea Investments
REAL ESTATE2 μήνες ago

Στο Χρηματιστήριο οι “πράσινες” ομολογίες 300 εκ. ευρώ της Prodea

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο κατασκευής του Piraeus Retail Park στο Φάληρο

H Marina Galleria στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε ζωντανά την παρουσίαση της Marina Galleria στο Ελληνικό

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε την παρουσίαση του Marina Tower στο Ελληνικό

Advertisement Aecom

Trending