Connect with us

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΒ: Οι επιχειρήσεις φέρνουν την ανάπτυξη με σωστό πλαίσιο λειτουργίας

bizness.gr

Published

on

Επιχειρηματικότητα

Πρόσφατα, όπως καταγράφει σε Δελτίο του ο ΣΕΒ, κυκλοφόρησε η έκθεση της World Bank Doing Business 2020, με στοιχεία 2019, όπου γίνεται μια κατάταξη των χωρών του κόσμου με βάση κριτήρια ευκολίας άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κάθε χώρα.

Η Ελλάδα βρίσκεται συνολικά σήμερα στην 79η θέση σε 190 χώρες, και είναι 18 θέσεις πίσω από την Βουλγαρία, την τελευταία Ευρωπαϊκή χώρα από την κορυφή του πίνακα, με την εξαίρεση της Βόρειας Μακεδονίας που είναι 62 θέσεις πιο πάνω, και της Αλβανίας που είναι 3 θέσεις κάτω από την Ελλάδα! Η Τουρκία είναι 46 θέσεις πιο πάνω! Οι ΗΠΑ είναι στην 6η θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στην 8 η θέση, οι Σκανδιναβικές χώρες στην πρώτη εικοσάδα, και η Γερμανία στην 22η θέση, η Γαλλία στην 32η θέση και η Ιταλία στην 58η θέση.

Η Ελλάδα έχει υποχωρήσει κατά 19 θέσεις από το 2015, όταν βρισκόταν στην 60η θέση. Σημειώνεται, ότι, ταυτόχρονα, η βαθμολογία της έχει βελτιωθεί από 66,9/100 το 2015 σε 68,4/100 το 2019. Σε συνδυασμό με την πτώση της στην κατάταξη κατά 19 θέσεις, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ευκολία του επιχειρείν στην Ελλάδα βελτιώνεται αλλά με πολύ μικρά και ανεπαρκή βήματα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μένει πίσω, συγκριτικά με άλλες χώρες, στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Αυτό, βεβαίως, έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική επενδυτική δραστηριότητα και την προσέλκυση και εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων στη χώρα.

Η συγκριτική χειροτέρευση με άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια στην κατάταξη της χώρας οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση, στη μεταγραφή ακίνητης περιουσίας, στην τήρηση συμβολαίων και στη διαχείριση χρεοκοπίας, όχι επειδή χειροτέρευσαν οι διαδικασίες, αλλά απλώς επειδή δεν βελτιώθηκαν όσο σε άλλες χώρες. Η κατάσταση, βεβαίως, ήταν διαφορετική μεταξύ 2010 και 2014. Με την αναγκαστική εφαρμογή των Προγραμμάτων Προσαρμογής και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, η Ελλάδα βελτιώθηκε στην κατάταξη κατά 48 θέσεις, από την 109η θέση το 2010 στην 61η θέση το 2014, με τη βαθμολογία της να αυξάνει από 59,7/100 το 2010 σε 65,6/100 το 2014.

Αυτό σημαίνει ότι την περίοδο 2010-2014, η Ελλάδα ήταν σε μια φάση επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, επιτυγχάνοντας καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με άλλες χώρες. Βεβαίως, σε κάποια στιγμή, επήλθε κόπωση προσαρμογής, αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και χειροτέρευση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας.

Έναρξη επιχείρησης (Ελλάδα: 11η σε 190 χώρες με βαθμολογία 96/100)

Στην Ελλάδα απαιτούνται 3 διαδικασίες, έναντι 5 στον ΟΟΣΑ και σε πολλές χώρες, με τον αριθμό διαδικασιών να έχει μειωθεί από 5 διαδικασίες πριν μερικά χρόνια, παίρνει μόλις 4 ημέρες, έναντι 9,1 στον ΟΟΣΑ και 0,5 στη Ν. Ζηλανδία, όταν έπαιρνε 12,5 ημέρες ένα χρόνο πριν, με το κόστος να ανέρχεται σε 1,5% του κατά κεφαλήν εισοδήματος, έναντι 3,4% στον ΟΟΣΑ και 0% σε πολλές χώρες, και να βαίνει μειούμενο σταδιακά. Το κόστος έναρξης επιχείρησης στην Ελλάδα έχει ήδη κατέλθει κάτω του μέσου όρου στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Συνολικά, έχει γίνει τεράστια πρόοδος αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Έκδοση άδειας οικοδομής (Ελλάδα: 86η σε 190 χώρες με βαθμολογία 69,5/100)

Για την αξιολόγηση λαμβάνεται ως χαρακτηριστική περίπτωση η έκδοση άδειας οικοδομής μιας αποθήκης. Απαιτούνται 17 διαδικασίες και 180 ημέρες, ενώ το κόστος ανέρχεται σε 1,9% της αξίας της αποθήκης, με την πρόοδο στη μείωση των μεγεθών αυτών να προχωρεί βασανιστικά αργά. Αντιθέτως, ενώ απαιτούνται 12,9 διαδικασίες στον ΟΟΣΑ και 7 σε πολλές χώρες, παίρνει 148,9 ημέρες στον ΟΟΣΑ και 27,5 ημέρες στην Ν. Κορέα, και το κόστος ανέρχεται σε 1,8% της αξίας της αποθήκης στον ΟΟΣΑ και 0,1% σε πολλές χώρες.

Η Ελλάδα, επίσης, σκοράρει σχετικά υψηλά σε όρους ελέγχου της ποιότητας κατασκευής (12 στα 15) έναντι 11,6 στον ΟΟΣΑ και 15 σε πολλές χώρες, καθώς και του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου (1 στα 2) ελέγχου της ποιότητας, πριν (1 στα 1), κατά τη διάρκεια (2 στα 3), και μετά την κατασκευή (3 στα 3), και του ασφαλιστικού πλαισίου αποζημιώσεων που διέπει την κατασκευή (1 στα 2), και του πλαισίου πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων στις κατασκευές (4 στα 4).

Χρηματοδότηση (Ελλάδα: 119η σε 190 χώρες με βαθμολογία 45/100)

Η Ελλάδα βαθμολογείται στην ευκολία λήψης χρηματοδότησης με 9 στα 20 (άριστα) έναντι 13,1 στον ΟΟΣΑ και 20 σε πολλές χώρες, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα από το 2013 όταν ξεκίνησε η βαθμολογία. Η βαθμολογία αυτή λαμβάνει υπόψη την προστασία των νομικών δικαιωμάτων των πιστούχων και των πιστωτών, κυρίως όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο της λήψης ενέχυρων/εγγυήσεων δανείων και της πτωχευτικής διαδικασίας σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων.

Έτσι, η Ελλάδα βαθμολογείται με 2 στα 12 (άριστα) έναντι 6,2 στον ΟΟΣΑ και 12 σε πολλές χώρες. Λαμβάνεται υπόψη, επίσης, η πληρότητα/ποιότητα των πιστωτικών στοιχείων, όπου η Ελλάδα βαθμολογείται με 7 στα 8 (άριστα) έναντι 6,9 στον ΟΟΣΑ και 8 σε πολλές χώρες.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα πιστοληπτικής ικανότητας για τον πληθυσμό, ενώ καλύπτεται το 25,2% του πληθυσμού στον ΟΟΣΑ και το 100% σε πολλές χώρες. Επίσης, στην Ελλάδα καλύπτεται το 69,9% των κακοπληρωτών μέσω ιδιωτικής (τραπεζικής) βάσης δεδομένων (Τειρεσίας), έναντι 65,8% στον ΟΟΣΑ και 100% σε πολλές χώρες. Συνολικά, ενώ τα πιστωτικά στοιχεία είναι σχετικώς σε καλό επίπεδο, η Ελλάδα έχει έλλειμμα στην προστασία των νομικών δικαιωμάτων πιστούχων και πιστωτών.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η τεράστια συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων στη διάρκεια της κρίσης και της ύφεσης, και η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να δώσει λύσεις για την έγκαιρη εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχει φέρει τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Είναι, βεβαίως, θετικό ότι ήδη λαμβάνονται μέτρα για τον απεγκλωβισμό των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, περιλαμβανομένου του συστήματος «Ηρακλής» για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων ανοιγμάτων των τραπεζών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άτοκα δάνεια έως 70% των κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω Thomas Cook

bizness.gr

Published

on

Χαρτονομίσματα

Με άτοκα δάνεια, που μπορεί να φτάσουν έως το 70% του κεφαλαίου, θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κατάρρευση του βρετανικού κολοσσού του τουρισμού, Thomas Cook, μέσω αλλαγών στο υφιστάμενο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, όπως γνωστοποίησε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, μιλώντας από το βήμα του 4ου Thessaloniki Summit, που διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και η Συμεών Τσομώκος ΑΕ.

“Αλλάζουμε ένα υφιστάμενο (χρηματοδοτικό εργαλείο), το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, ώστε να βοηθηθούν και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κατάρρευση της Thomas Cook, δίνοντας άτοκα δάνεια έως το 70% του κεφαλαίου, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα. Θέλουμε λίγο χρόνο, αλλά είμαστε στη διαδικασία της υλοποίησης” είπε χαρακτηριστικά ο κ.Τσακίρης.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι η κυβέρνηση “σκέφτεται και προχωρά”, ώστε να ενεργοποιήσει χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρηματικούς αγγέλους, με στόχο να χρηματοδοτούνται και επιχειρήσεις σε πολύ πρώιμο στάδιο (οι οποίες δεν έχουν ευχερή πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα). Παράλληλα, δίδει έμφαση και στο scaleup των επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα στην ενεργοποίηση ευέλικτων, έξυπνων και μοντέρνων αναπτυξιακών εργαλείων, μέσω και της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

“Η ανάπτυξη απαιτεί κεφάλαια, αυτός είναι βασικός κανόνας κι αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς, στο δικό μας κομμάτι τουλάχιστον, του υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας κτλ, είναι να επιταχύνουμε τη ροή των κεφαλαίων προς την ανάπτυξη, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν όπως πρέπει, και να πετύχουμε τους ρυθμούς που πραγματικά πιστεύουμε (ότι μπορούμε να πετύχουμε)” υπογράμμισε ο κ.Τσακίρης και πρόσθεσε: “Μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα θα κάνουμε δύο πράγματα: το ένα είναι να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αποτυχίες της αγοράς (market failures) και το άλλο να βοηθήσουμε την οικονομία να πάει στην κατεύθυνση που θέλουμε, έναντι των προκλήσεων που υπάρχουν…”

“Να μην ξεχνάμε τις προκλήσεις που έρχονται, τις οποίες δεν τις έχουμε δει ακόμη, αλλά σύντομα θα είναι πάρα πολύ ορατές: την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την κλιματική αλλαγή, άρα και εδώ πρέπει να σχεδιάσουμε μακροχρόνια, ώστε να μετατραπεί το threat (η απειλή) σε opportunity (ευκαιρία)”, κατέληξε ο κ.Τσακίρης.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

IOBE: Μικρή κάμψη των επιχειρηματικών προσδοκιών

bizness.gr

Published

on

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κατέγραψε μικρή υποχώρηση τον Οκτώβριο, στις 106,7 από 107,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρει σχετική έρευνα του ΙΟΒΕ. Η μεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από το Λιανικό εμπόριο, τις Υπηρεσίες αλλά και την καταναλωτική εμπιστοσύνη που φαίνεται να διορθώνουν ελαφρά την έντονη ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών. Οι προσδοκίες στη Βιομηχανία κατέγραψαν ήπια υποχώρηση, ενώ ο σχετικός δείκτης στις Κατασκευές σημείωσε έντονη ενίσχυση.

Η οριακή εξασθένιση του δείκτη ήταν αναμενόμενη, καθώς η μετεκλογική ευφορία μετριάστηκε σε κάποιο βαθμό, αν και ο δείκτης κινείται ακόμα σε υψηλά επίπεδα, όταν μάλιστα ο αντίστοιχος δείκτης στο σύνολο της Ευρώπης εξακολουθεί να υποχωρεί. Τα φορολογικά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τροφοδότησαν τις θετικές προσδοκίες κατόπιν των εκλογών. Πλέον, ο βαθμός υλοποίησης των προγραμματικών εξαγγελιών της κυβέρνησης και οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής θα διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό κλίμα.

Στην πλευρά των επιχειρήσεων, σημαντική προϋπόθεση για την περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης και την τόνωση των επενδύσεων και της παραγωγής αποτελεί ο εξορθολογισμός της επιβάρυνσης της εργασίας από το φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα, όπου εκκρεμούν νέες παρεμβάσεις της οικονομικής πολιτικής.

Μικρή κάμψη επιχειρηματικών προσδοκιών, κυρίως λόγω των χαμηλών προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία κατέγραψε ήπια εξασθένιση τον Οκτώβριο, στις 105,3 (από 106,8 τον Σεπτέμβριο) μονάδες, επίπεδο ωστόσο υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (98,9 μον.). Η ήπια υποχώρηση των προσδοκιών στη βιομηχανία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μετριάστηκε η μετεκλογική ευφορία, αν και ο δείκτης είναι σε υψηλότερα επίπεδα από ότι το προηγούμενο έτος. Σε αυτό έχουν συμβάλλει η τόνωση των επενδύσεων των επιχειρήσεων, τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά, καθώς και γενικότερα η αναπτυξιακή δυναμική που διαφαίνεται τους τελευταίους μήνες.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν παίξει, προς το παρόν, οι νομοθετικές παρεμβάσεις της νέας κυβέρνησης αν και ακόμα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, με τις φοροελαφρύνσεις, τις επερχόμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας («νέο ενεργειακό νομοσχέδιο» του ΥΠΕΝ που βρίσκεται υπό διαβούλευση, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν την προώθηση επενδύσεων ΑΠΕ και αποσυμφόρηση των αδειοδοτικών 3 διαδικασιών, τη στήριξη της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας κτλ ) και το νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο να δημιουργούν θετικές προοπτικές για την εγχώρια οικονομία.

Επιπρόσθετα, η ανάληψη μεγάλων επενδυτικών έργων εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων με κατασκευαστικά έργα σε ένα ευρύ πλήθος χωρών (κυρίως στη Μέση Ανατολή και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής), αλλά και η ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα βιομηχανικών προϊόντων αναδεικνύει μια βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα που δε φαίνεται να επηρεάζεται ακόμα από τα μέτρα εμπορικού προστατευτισμού σε μεγάλες αγορές.

Πράγματι η συμβολή του εξωτερικού εμπορίου της μεταποίησης στο σύνολο της εγχώριας οικονομίας παραμένει και το 2019 σημαντική. Αναλυτικά, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους κατέγραψαν ενίσχυση 8,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, με την αξία τους να προσεγγίζει τα €9,8 δισεκ.

Σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα εντοπίζεται η άνοδος των εξαγωγών προϊόντων1 , μόλις κατά 1,7%, με την αξία αυτών να ανέρχεται στα €22,1 δισεκ το εν λόγω διάστημα. Σχετικά με τις εξαγωγές προϊόντων, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών το πρώτο οκτάμηνο του 2019, ξεπέρασαν τα €14,8 δισεκ., σημειώνοντας ενίσχυση κατά 4,3% (από €14,2 δισεκ. το 2018).

Όσο αφορά στις εισαγωγές, η αξία αυτών στα βιομηχανικά προϊόντα διαμορφώνεται στα €20,1 δισεκ. στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2019, καταγράφοντας άνοδο 5,4%. Κατά συνέπεια, το εμπορικό έλλειμμα προσεγγίζει τα €10,4 δισεκ., σημειώνοντας ενίσχυση κατά 2,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σε υψηλότερα επίπεδα εντοπίζεται η άνοδος των εισαγωγών στο σύνολο των αγαθών (+3,7%), με την αξία αυτών να διαμορφώνεται στα €36 δισεκ. από €34,7 δισεκ. το πρώτο οκτάμηνο του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, το ελλειμματικό ισοζύγιο το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2019 διαμορφώθηκε στα €13,9 δισεκ., σημειώνοντας ενίσχυση της τάξης του 7,1% σε σχέση με ένα έτος πριν.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές προϊόντων το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2019 άγγιξαν τα €25,8 δισεκ. (από €24,3 δισεκ.), σημειώνοντας άνοδο 5,8%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα ξεπέρασε τα €10,9 δισεκ., (+7,9%, από το πρώτο οκτάμηνο του 2018). Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, μικρή βελτίωση σημειώθηκε στο αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, σε αντίθεση με το ισοζύγιο στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες που υποχώρησε αισθητά, ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποδυναμώθηκαν ελαφρώς.2 .

Αναλυτικότερα:
 • Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο εξασθένισε 8 μονάδες, με το δείκτη να διαμορφώνεται στις +21, και το 30% (από 38%) των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και το 9% σταθερά μείωσή της.

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιχειρηματική Αποστολή ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ και Enterprise Greece στην Ιορδανία

bizness.gr

Published

on

Επιχειρηματική αποστολή στην Ιορδανία

Ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή στην Ιορδανία που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, τον ΣΕΒΕ και τον Οργανισμό Enterprise Greece, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν 13 επιχειρήσεις από τους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων, της ενέργειας και των υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής διοργανώθηκε Επιχειρηματικό Forum σε συνεργασία με το Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Αμμάν. Την Ελληνική αποστολή καλωσόρισε ο Eng. Fathi Al Jaghbier, Πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητήριου του Αμμάν και απηύθυνε χαιρετισμό η Πρέσβης της Ελλάδος στην Ιορδανία, κα. Ελευθερία Γαλαθιανάκη.

Στο πλαίσιο του Forum παρουσιάστηκαν οικονομικά στοιχεία και επενδυτικές και εξαγωγικές ευκαιρίες τόσο στην Ιορδανία από την Ιορδανική Επιτροπή Επενδύσεων, όσο και στην Ελλάδα, από τον Οργανισμό Enterprise Greece. Κατά τη συζήτηση εκφράστηκε αμοιβαίο ενδιαφέρον συνεργασίας στους κλάδους των κατασκευών, των υποδομών και των τροφίμων, ενώ ακολούθησε σειρά προγραμματισμένων συναντήσεων Β2Β ανάμεσα στις τις ελληνικές και Ιορδανικές επιχειρήσεις.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση και για τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής αποστολής, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, υπογράμμισε τη δέσμευση του ΣΕΒ να συνεχίσει να στηρίζει και να ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Δεδομένου του κομβικού ρόλου της Ιορδανίας στην ευρύτερη περιοχή, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισαγωγές, ο κ. Μπίτσιος σημείωσε ότι «η Ιορδανία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους για τις εξαγωγικές μας επιχειρήσεις.

Η Ιορδανία εισάγει το 95% των τροφίμων της. Ευκαιρίες παρουσιάζονται και για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, δεδομένου ότι η φαρμακευτική αγορά της Ιορδανίας είναι η 10η μεγαλύτερη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, με τη συνολική ιατρική δαπάνη το 2018 να ανέρχεται στα 1,19 δισ. δολάρια. Στον κλάδο των κατασκευών και των δομικών υλικών, υπάρχουν επίσης πολλές ευκαιρίες. Προβλέπεται ότι το 2019 θα κλείσει με αύξηση στις κατασκευές και τις υποδομές, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των προσφύγων στη χώρα, αλλά και της προτεραιότητας που έχει θέσει η κυβέρνηση στις μεταφορές και την ανάπτυξη των υποδομών».

Κατά τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Forum, ο ΣΕΒ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Αμμάν. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Μπίτσιος, και ο Πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητήριου του Αμμάν, Eng. Fathi Al Jaghbier. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι η δεύτερη επιχειρηματική αποστολή που διοργανώνει ο ΣΕΒ στην Ιορδανία. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Μάϊο του 2016 με θετικά αποτελέσματα.

Στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις ακόλουθες Ελληνικές επιχειρήσεις:

 • ASPROFOS ENGINEERING Α.Ε. (Τεχνική και Συμβουλευτική εταιρεία)
 • BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. (Παραγωγή ψυχρού επισκευαστικού ασφαλτομίγματος)
 • CALPAK Α.Ε. (Ηλιακοί Θερμοσίφωνες, Ηλιακά Συστήματα)
 • ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Τρόφιμα)
 • ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Δικηγορικό Γραφείο)
 • DRAKOS POLEMIS FLUDUSTRIA (Παραγωγή ενέργειας – Υποδομές – Βιομηχανικές Εφαρμογές – Κατασκευές – Ναυπηγεία)
 • GRECOTEL (Επιχείρηση Φιλοξενίας)
 • ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1886 (Δικηγορικό Γραφείο)
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – OLYMP (Τρόφιμα)
 • ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (Τρόφιμα)
 • STEELMET A.E. (Εμπορία Μετάλλων)
 • UNI SYSTEMS A.E. (Παροχή λύσεων και υπηρεσιών Πληροφορικής)
 • VALIS TEXTILES Α.Ε. (Κλωστοϋφαντουργία)

Ο ΣΕΒ, μέσα από τις δράσεις που διοργανώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων και θα συνεχίσει να τις στηρίζει έμπρακτα να προσεγγίσουν και να διεισδύσουν σε νέες αγορές.

Continue Reading
Advertisement

Trending