Connect with us

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΒ: Οι επιχειρήσεις φέρνουν την ανάπτυξη με σωστό πλαίσιο λειτουργίας

bizness.gr

Published

on

Επιχειρηματικότητα

Πρόσφατα, όπως καταγράφει σε Δελτίο του ο ΣΕΒ, κυκλοφόρησε η έκθεση της World Bank Doing Business 2020, με στοιχεία 2019, όπου γίνεται μια κατάταξη των χωρών του κόσμου με βάση κριτήρια ευκολίας άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κάθε χώρα.

Η Ελλάδα βρίσκεται συνολικά σήμερα στην 79η θέση σε 190 χώρες, και είναι 18 θέσεις πίσω από την Βουλγαρία, την τελευταία Ευρωπαϊκή χώρα από την κορυφή του πίνακα, με την εξαίρεση της Βόρειας Μακεδονίας που είναι 62 θέσεις πιο πάνω, και της Αλβανίας που είναι 3 θέσεις κάτω από την Ελλάδα! Η Τουρκία είναι 46 θέσεις πιο πάνω! Οι ΗΠΑ είναι στην 6η θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στην 8 η θέση, οι Σκανδιναβικές χώρες στην πρώτη εικοσάδα, και η Γερμανία στην 22η θέση, η Γαλλία στην 32η θέση και η Ιταλία στην 58η θέση.

Η Ελλάδα έχει υποχωρήσει κατά 19 θέσεις από το 2015, όταν βρισκόταν στην 60η θέση. Σημειώνεται, ότι, ταυτόχρονα, η βαθμολογία της έχει βελτιωθεί από 66,9/100 το 2015 σε 68,4/100 το 2019. Σε συνδυασμό με την πτώση της στην κατάταξη κατά 19 θέσεις, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ευκολία του επιχειρείν στην Ελλάδα βελτιώνεται αλλά με πολύ μικρά και ανεπαρκή βήματα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μένει πίσω, συγκριτικά με άλλες χώρες, στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Αυτό, βεβαίως, έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική επενδυτική δραστηριότητα και την προσέλκυση και εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων στη χώρα.

Η συγκριτική χειροτέρευση με άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια στην κατάταξη της χώρας οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση, στη μεταγραφή ακίνητης περιουσίας, στην τήρηση συμβολαίων και στη διαχείριση χρεοκοπίας, όχι επειδή χειροτέρευσαν οι διαδικασίες, αλλά απλώς επειδή δεν βελτιώθηκαν όσο σε άλλες χώρες. Η κατάσταση, βεβαίως, ήταν διαφορετική μεταξύ 2010 και 2014. Με την αναγκαστική εφαρμογή των Προγραμμάτων Προσαρμογής και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, η Ελλάδα βελτιώθηκε στην κατάταξη κατά 48 θέσεις, από την 109η θέση το 2010 στην 61η θέση το 2014, με τη βαθμολογία της να αυξάνει από 59,7/100 το 2010 σε 65,6/100 το 2014.

Αυτό σημαίνει ότι την περίοδο 2010-2014, η Ελλάδα ήταν σε μια φάση επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, επιτυγχάνοντας καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με άλλες χώρες. Βεβαίως, σε κάποια στιγμή, επήλθε κόπωση προσαρμογής, αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και χειροτέρευση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας.

Έναρξη επιχείρησης (Ελλάδα: 11η σε 190 χώρες με βαθμολογία 96/100)

Στην Ελλάδα απαιτούνται 3 διαδικασίες, έναντι 5 στον ΟΟΣΑ και σε πολλές χώρες, με τον αριθμό διαδικασιών να έχει μειωθεί από 5 διαδικασίες πριν μερικά χρόνια, παίρνει μόλις 4 ημέρες, έναντι 9,1 στον ΟΟΣΑ και 0,5 στη Ν. Ζηλανδία, όταν έπαιρνε 12,5 ημέρες ένα χρόνο πριν, με το κόστος να ανέρχεται σε 1,5% του κατά κεφαλήν εισοδήματος, έναντι 3,4% στον ΟΟΣΑ και 0% σε πολλές χώρες, και να βαίνει μειούμενο σταδιακά. Το κόστος έναρξης επιχείρησης στην Ελλάδα έχει ήδη κατέλθει κάτω του μέσου όρου στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Συνολικά, έχει γίνει τεράστια πρόοδος αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Έκδοση άδειας οικοδομής (Ελλάδα: 86η σε 190 χώρες με βαθμολογία 69,5/100)

Για την αξιολόγηση λαμβάνεται ως χαρακτηριστική περίπτωση η έκδοση άδειας οικοδομής μιας αποθήκης. Απαιτούνται 17 διαδικασίες και 180 ημέρες, ενώ το κόστος ανέρχεται σε 1,9% της αξίας της αποθήκης, με την πρόοδο στη μείωση των μεγεθών αυτών να προχωρεί βασανιστικά αργά. Αντιθέτως, ενώ απαιτούνται 12,9 διαδικασίες στον ΟΟΣΑ και 7 σε πολλές χώρες, παίρνει 148,9 ημέρες στον ΟΟΣΑ και 27,5 ημέρες στην Ν. Κορέα, και το κόστος ανέρχεται σε 1,8% της αξίας της αποθήκης στον ΟΟΣΑ και 0,1% σε πολλές χώρες.

Η Ελλάδα, επίσης, σκοράρει σχετικά υψηλά σε όρους ελέγχου της ποιότητας κατασκευής (12 στα 15) έναντι 11,6 στον ΟΟΣΑ και 15 σε πολλές χώρες, καθώς και του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου (1 στα 2) ελέγχου της ποιότητας, πριν (1 στα 1), κατά τη διάρκεια (2 στα 3), και μετά την κατασκευή (3 στα 3), και του ασφαλιστικού πλαισίου αποζημιώσεων που διέπει την κατασκευή (1 στα 2), και του πλαισίου πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων στις κατασκευές (4 στα 4).

Χρηματοδότηση (Ελλάδα: 119η σε 190 χώρες με βαθμολογία 45/100)

Η Ελλάδα βαθμολογείται στην ευκολία λήψης χρηματοδότησης με 9 στα 20 (άριστα) έναντι 13,1 στον ΟΟΣΑ και 20 σε πολλές χώρες, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα από το 2013 όταν ξεκίνησε η βαθμολογία. Η βαθμολογία αυτή λαμβάνει υπόψη την προστασία των νομικών δικαιωμάτων των πιστούχων και των πιστωτών, κυρίως όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο της λήψης ενέχυρων/εγγυήσεων δανείων και της πτωχευτικής διαδικασίας σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων.

Έτσι, η Ελλάδα βαθμολογείται με 2 στα 12 (άριστα) έναντι 6,2 στον ΟΟΣΑ και 12 σε πολλές χώρες. Λαμβάνεται υπόψη, επίσης, η πληρότητα/ποιότητα των πιστωτικών στοιχείων, όπου η Ελλάδα βαθμολογείται με 7 στα 8 (άριστα) έναντι 6,9 στον ΟΟΣΑ και 8 σε πολλές χώρες.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα πιστοληπτικής ικανότητας για τον πληθυσμό, ενώ καλύπτεται το 25,2% του πληθυσμού στον ΟΟΣΑ και το 100% σε πολλές χώρες. Επίσης, στην Ελλάδα καλύπτεται το 69,9% των κακοπληρωτών μέσω ιδιωτικής (τραπεζικής) βάσης δεδομένων (Τειρεσίας), έναντι 65,8% στον ΟΟΣΑ και 100% σε πολλές χώρες. Συνολικά, ενώ τα πιστωτικά στοιχεία είναι σχετικώς σε καλό επίπεδο, η Ελλάδα έχει έλλειμμα στην προστασία των νομικών δικαιωμάτων πιστούχων και πιστωτών.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η τεράστια συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων στη διάρκεια της κρίσης και της ύφεσης, και η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να δώσει λύσεις για την έγκαιρη εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχει φέρει τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Είναι, βεβαίως, θετικό ότι ήδη λαμβάνονται μέτρα για τον απεγκλωβισμό των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, περιλαμβανομένου του συστήματος «Ηρακλής» για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων ανοιγμάτων των τραπεζών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο επίκεντρο οι πρόσφατες επιτυχίες ελληνικών startups

bizness.gr

Published

on

Χρίστος Δήμας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, σε τηλεδιάσκεψη με την Διοίκηση της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, παρουσίασε το στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και τις πρωτοβουλίες-δράσεις που έχουν δρομολογηθεί με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας σε συνδυασμό με την Έρευνα και Τεχνολογία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πρόσφατες επιτυχίες ελληνικών startups, παρά τη δύσκολη χρονική συγκυρία λόγω του COVID-19, καθώς και το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων που θα συγκροτηθεί μέσω της πλατφόρμας Elevate Greece με στόχο την χαρτογράφηση και υποστήριξη του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει και ως πύλη εξωστρέφειας του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενώ παράλληλα έχει στόχο την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων (startups).

Ειδική αναφορά έγινε και στην εισαγωγή – για πρώτη φορά στην Ελλάδα–φορολογικού κινήτρου απευθυνόμενου σε Business Angels, ενώ, ταυτόχρονα προωθείται ο υπερ τριπλασιασμός του συντελεστή των υπερεκπτώσεων δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε R&D.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για αυτές τις θετικές εξελίξεις καθώς αποτελούσαν διαχρονικά αιτήματα του φορέα τους αλλά και του ευρύτερου «οικοσυστήματος» καινοτομίας. Επίσης, εξέφρασαν την επιθυμία για τη σύνδεση της έρευνας των ΑΕΙ και ΕΚ με την επιχειρηματικότητα, είτε μέσω licensing των πνευματικών δικαιωμάτων μίας ευρεσιτεχνίας, είτε μέσω της δημιουργίας τεχνοβλαστών (spin-off), όπου σημαντικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσουν σύγχρονα Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTOs).

Μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Δήμας δήλωσε: «Είμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας με στόχο να διαμορφωθεί μία κοινή ατζέντα σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, spin-off και Κέντρων Μεταφοράς Τεχνολογίας, τα οποία αποτελούν τους επόμενους εμβληματικούς στόχους».

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Business e-forum «γέφυρα» μεταξύ Αθήνας-Βερολίνου

bizness.gr

Published

on

Ελλάδα, Γερμανία

Με τη συμμετοχή πάνω από 60 Γερμανών επενδυτών-επιχειρηματιών και άνω των 90 Ελλήνων επιχειρηματιών θα πραγματοποιηθεί, από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου 2020, πρώτη ψηφιακή εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης με τίτλο «Hellenic-German Virtual Business Forum-Virtual B2B Meetings in Energy, Renewables, Environmental Technologies and Innovation», που συνδιοργανώνουν το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας Βερολίνου και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η e-εκδήλωση υλοποιείται σε συνέχεια του επιτυχημένου «Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ–Όραμα και ευκαιρίες επενδύσεων», που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μάρτιου στο Βερολίνο, μετά από πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της Γερμανίδας Καγκελάριου Άνγκελα Μέρκελ.

Οι B2B επαφές θα λάβουν χώρα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που αναπτύχθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και στην οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σημαντικές ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις.

Στόχος του ψηφιακού Φόρουμ είναι μέσα από virtual B2B επαφές, που θα διαρκέσουν τέσσερις ημέρες, Έλληνες και Γερμανοί επιχειρηματίες να διερευνήσουν τις δυνατότητες επιχειρηματικών και επενδυτικών συνεργειών στους τομείς της ενέργειας, των ΑΠΕ, των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της καινοτομίας.

Κατά την έναρξη, την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστας Φραγκογιάννης, o Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της Ένωσης Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), Dr. Volker Treier και ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης.

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Frigoglass: Θετικές επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2020

bizness.gr

Published

on

Frigoglass, logo

H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020.

Όπως γνωστοποιεί η εταιρεία στην ανακοίνωσή της:

 • Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας αποτελούν τις σημαντικότερες προτεραιότητες
 • Ισχυρή επίδοση τους πρώτους δύο μήνες του έτους, με τις πωλήσεις και τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να σημειώνουν διψήφια αύξηση
 • Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και τα περιοριστικά μέτρα των κυβερνήσεων σε αρκετές από τις αγορές μας είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση παραγγελιών από τους πελάτες μας για τους επόμενους μήνες
 • Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να επηρεαστούν από τη σημαντική πτώση της ζήτησης. Οι πωλήσεις του Απριλίου μειώθηκαν κατά περίπου 54% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019
 • Λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την προσαρμογή της κοστολογικής βάσης στη μειωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και επαναπροσδιορίζονται οι κεφαλαιακές δαπάνες
 • Στα τέλη Απριλίου υπήρξε ικανοποιητικό επίπεδο χρηματικών διαθέσιμων ύψους €66 εκατ. για την κάλυψη των μελλοντικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η ημερομηνία λήξης του δανεισμού επιμηκύνθηκε πρόσφατα για το 2025
 • Ενίσχυση της ρευστότητας μέσω αύξησης υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών
Κυριότερα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2020
 • Αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά 8% λόγω ζήτησης στο κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης
 • Αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης κατά 15% ως επακόλουθο της αυξημένης ζήτησης σε Ρωσία, Ινδία και Αφρική τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο
 • Ο κλάδος Υαλουργίας επηρεάστηκε κυρίως από τη χαμηλή ζήτηση για πλαστικά κιβώτια
 • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9%, με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται και στους δύο κλάδους
 • Βελτίωση του προσαρμοσμένου δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς 12-μηνο EBITDA στο 3,3, σε σχέση με το 4,0 το πρώτο τρίμηνο του 2019

Οικονομικά αποτελέσματα Frigoglass

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

«Η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτόγνωρες επιχειρηματικές προκλήσεις. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας κυρίαρχο μέλημά μας είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και η συνέχιση της εξυπηρέτησης των πελατών. Είμαι βαθιά ικανοποιημένος και ευγνώμων για τις προσπάθειες των εργαζομένων μας να διασφαλίσουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η θετική επίδοση του πρώτου τριμήνου, σε συνδυασμό με την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων, θα συμβάλουν στην προσπάθεια διαχείρισης του 2020 και θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε μόλις ξεκινήσει η φάση της ανάκαμψης».

Continue Reading
Advertisement

Trending