Connect with us

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΒ: Οι επιχειρήσεις φέρνουν την ανάπτυξη με σωστό πλαίσιο λειτουργίας

bizness.gr

Published

on

Επιχειρηματικότητα

Πρόσφατα, όπως καταγράφει σε Δελτίο του ο ΣΕΒ, κυκλοφόρησε η έκθεση της World Bank Doing Business 2020, με στοιχεία 2019, όπου γίνεται μια κατάταξη των χωρών του κόσμου με βάση κριτήρια ευκολίας άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κάθε χώρα.

Η Ελλάδα βρίσκεται συνολικά σήμερα στην 79η θέση σε 190 χώρες, και είναι 18 θέσεις πίσω από την Βουλγαρία, την τελευταία Ευρωπαϊκή χώρα από την κορυφή του πίνακα, με την εξαίρεση της Βόρειας Μακεδονίας που είναι 62 θέσεις πιο πάνω, και της Αλβανίας που είναι 3 θέσεις κάτω από την Ελλάδα! Η Τουρκία είναι 46 θέσεις πιο πάνω! Οι ΗΠΑ είναι στην 6η θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στην 8 η θέση, οι Σκανδιναβικές χώρες στην πρώτη εικοσάδα, και η Γερμανία στην 22η θέση, η Γαλλία στην 32η θέση και η Ιταλία στην 58η θέση.

Η Ελλάδα έχει υποχωρήσει κατά 19 θέσεις από το 2015, όταν βρισκόταν στην 60η θέση. Σημειώνεται, ότι, ταυτόχρονα, η βαθμολογία της έχει βελτιωθεί από 66,9/100 το 2015 σε 68,4/100 το 2019. Σε συνδυασμό με την πτώση της στην κατάταξη κατά 19 θέσεις, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ευκολία του επιχειρείν στην Ελλάδα βελτιώνεται αλλά με πολύ μικρά και ανεπαρκή βήματα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μένει πίσω, συγκριτικά με άλλες χώρες, στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Αυτό, βεβαίως, έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική επενδυτική δραστηριότητα και την προσέλκυση και εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων στη χώρα.

Η συγκριτική χειροτέρευση με άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια στην κατάταξη της χώρας οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση, στη μεταγραφή ακίνητης περιουσίας, στην τήρηση συμβολαίων και στη διαχείριση χρεοκοπίας, όχι επειδή χειροτέρευσαν οι διαδικασίες, αλλά απλώς επειδή δεν βελτιώθηκαν όσο σε άλλες χώρες. Η κατάσταση, βεβαίως, ήταν διαφορετική μεταξύ 2010 και 2014. Με την αναγκαστική εφαρμογή των Προγραμμάτων Προσαρμογής και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, η Ελλάδα βελτιώθηκε στην κατάταξη κατά 48 θέσεις, από την 109η θέση το 2010 στην 61η θέση το 2014, με τη βαθμολογία της να αυξάνει από 59,7/100 το 2010 σε 65,6/100 το 2014.

Αυτό σημαίνει ότι την περίοδο 2010-2014, η Ελλάδα ήταν σε μια φάση επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, επιτυγχάνοντας καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με άλλες χώρες. Βεβαίως, σε κάποια στιγμή, επήλθε κόπωση προσαρμογής, αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και χειροτέρευση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας.

Έναρξη επιχείρησης (Ελλάδα: 11η σε 190 χώρες με βαθμολογία 96/100)

Στην Ελλάδα απαιτούνται 3 διαδικασίες, έναντι 5 στον ΟΟΣΑ και σε πολλές χώρες, με τον αριθμό διαδικασιών να έχει μειωθεί από 5 διαδικασίες πριν μερικά χρόνια, παίρνει μόλις 4 ημέρες, έναντι 9,1 στον ΟΟΣΑ και 0,5 στη Ν. Ζηλανδία, όταν έπαιρνε 12,5 ημέρες ένα χρόνο πριν, με το κόστος να ανέρχεται σε 1,5% του κατά κεφαλήν εισοδήματος, έναντι 3,4% στον ΟΟΣΑ και 0% σε πολλές χώρες, και να βαίνει μειούμενο σταδιακά. Το κόστος έναρξης επιχείρησης στην Ελλάδα έχει ήδη κατέλθει κάτω του μέσου όρου στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Συνολικά, έχει γίνει τεράστια πρόοδος αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Έκδοση άδειας οικοδομής (Ελλάδα: 86η σε 190 χώρες με βαθμολογία 69,5/100)

Για την αξιολόγηση λαμβάνεται ως χαρακτηριστική περίπτωση η έκδοση άδειας οικοδομής μιας αποθήκης. Απαιτούνται 17 διαδικασίες και 180 ημέρες, ενώ το κόστος ανέρχεται σε 1,9% της αξίας της αποθήκης, με την πρόοδο στη μείωση των μεγεθών αυτών να προχωρεί βασανιστικά αργά. Αντιθέτως, ενώ απαιτούνται 12,9 διαδικασίες στον ΟΟΣΑ και 7 σε πολλές χώρες, παίρνει 148,9 ημέρες στον ΟΟΣΑ και 27,5 ημέρες στην Ν. Κορέα, και το κόστος ανέρχεται σε 1,8% της αξίας της αποθήκης στον ΟΟΣΑ και 0,1% σε πολλές χώρες.

Η Ελλάδα, επίσης, σκοράρει σχετικά υψηλά σε όρους ελέγχου της ποιότητας κατασκευής (12 στα 15) έναντι 11,6 στον ΟΟΣΑ και 15 σε πολλές χώρες, καθώς και του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου (1 στα 2) ελέγχου της ποιότητας, πριν (1 στα 1), κατά τη διάρκεια (2 στα 3), και μετά την κατασκευή (3 στα 3), και του ασφαλιστικού πλαισίου αποζημιώσεων που διέπει την κατασκευή (1 στα 2), και του πλαισίου πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων στις κατασκευές (4 στα 4).

Χρηματοδότηση (Ελλάδα: 119η σε 190 χώρες με βαθμολογία 45/100)

Η Ελλάδα βαθμολογείται στην ευκολία λήψης χρηματοδότησης με 9 στα 20 (άριστα) έναντι 13,1 στον ΟΟΣΑ και 20 σε πολλές χώρες, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα από το 2013 όταν ξεκίνησε η βαθμολογία. Η βαθμολογία αυτή λαμβάνει υπόψη την προστασία των νομικών δικαιωμάτων των πιστούχων και των πιστωτών, κυρίως όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο της λήψης ενέχυρων/εγγυήσεων δανείων και της πτωχευτικής διαδικασίας σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων.

Έτσι, η Ελλάδα βαθμολογείται με 2 στα 12 (άριστα) έναντι 6,2 στον ΟΟΣΑ και 12 σε πολλές χώρες. Λαμβάνεται υπόψη, επίσης, η πληρότητα/ποιότητα των πιστωτικών στοιχείων, όπου η Ελλάδα βαθμολογείται με 7 στα 8 (άριστα) έναντι 6,9 στον ΟΟΣΑ και 8 σε πολλές χώρες.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα πιστοληπτικής ικανότητας για τον πληθυσμό, ενώ καλύπτεται το 25,2% του πληθυσμού στον ΟΟΣΑ και το 100% σε πολλές χώρες. Επίσης, στην Ελλάδα καλύπτεται το 69,9% των κακοπληρωτών μέσω ιδιωτικής (τραπεζικής) βάσης δεδομένων (Τειρεσίας), έναντι 65,8% στον ΟΟΣΑ και 100% σε πολλές χώρες. Συνολικά, ενώ τα πιστωτικά στοιχεία είναι σχετικώς σε καλό επίπεδο, η Ελλάδα έχει έλλειμμα στην προστασία των νομικών δικαιωμάτων πιστούχων και πιστωτών.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η τεράστια συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων στη διάρκεια της κρίσης και της ύφεσης, και η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να δώσει λύσεις για την έγκαιρη εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχει φέρει τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Είναι, βεβαίως, θετικό ότι ήδη λαμβάνονται μέτρα για τον απεγκλωβισμό των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, περιλαμβανομένου του συστήματος «Ηρακλής» για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων ανοιγμάτων των τραπεζών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανοδικά κινήθηκε η παραγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής το 1o εξάμηνο του 2020

bizness.gr

Published

on

Ανοδικά κινήθηκε η παραγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά το α’ εξάμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία από την πανδημία του Covid-19.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το σύνολο των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, εξαιρουμένης της παραγωγής του προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου, αυξήθηκε κατά 4,8% έναντι του α’ εξαμήνου του 2019, και διαμορφώθηκε σε 276,5 εκ. ευρώ.

Συνυπολογίζοντας την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, το σύνολο των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων παρουσιάζει μείωση κατά 10,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, η οποία αποδίδεται κυρίως στις δυσλειτουργίες των τραπεζικών καταστημάτων.

Οι επιπτώσεις από την πανδημία του Covid-19, επέδρασαν αρνητικά και στην κερδοφορία της εταιρείας, με συνέπεια τα κέρδη προ φόρων κατά το α’ εξάμηνο του 2020 να ανέλθουν σε 17,5 εκ. ευρώ έναντι 25,5 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μείωση που οφείλεται κυρίως στην περαιτέρω πτώση των επιτοκίων που χρησιμοποιούνται για την προεξόφληση των ασφαλιστικών αποθεμάτων.

Tα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής, εξαιρουμένης της παραγωγής του προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου, ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2020 σε 194,4 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,0% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019. Συμπεριλαμβάνοντας και την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 242,9 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,8%, η οποία ωστόσο δεν είχε σημαντική επίδραση στην κερδοφορία της εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά τους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε Euro82,2 εκ. έναντι Euro78,7 εκ. το α’ εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4%, προερχόμενη κυρίως από την αύξηση των εργασιών του βιομηχανικού χαρτοφυλακίου του Κλάδου Πυρός και των εργασιών λιανικής του Κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Οι ζημιές αποτίμησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, οι οποίες είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2020 λόγω της κατάρρευσης των κεφαλαιαγορών, ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, αντιστράφηκαν κατά το β’ τρίμηνο και, σε συνδυασμό με την κερδοφορία του α’ εξαμήνου 2020, συνετέλεσαν στην αύξηση κατά Euro12,6 εκ. των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία κατά την 30.06.2020 ανήλθαν συνολικά σε 1.074,7 εκ. ευρώ (31.12.2019: Euro1.062,1 εκ.). Θετική επίσης παραμένει και η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας, με ή χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

“Η Εθνική Ασφαλιστική έχοντας προσαρμοσθεί επιτυχώς στα νέα δεδομένα που επέφερε ο Covid-19, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη συλλογική προσπάθεια περιορισμού των πρωτοφανών επιπτώσεων της πανδημίας. Πρωταρχικό και αδιαπραγμάτευτο μέλημα παραμένει η άμεση, πλήρης και ποιοτική κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ασφαλισμένων, καθώς και η διασφάλιση της υγείας και η προστασία του ανθρωπίνου δυναμικού και των συνεργατών της”, αναφέρει η εταιρεία.

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε θετική τροχιά η κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας παρά την πανδημία

bizness.gr

Published

on

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 457 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα από 239 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2019, εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (90 εκατ. ευρώ), της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ (19 εκατ. ευρώ), καθώς και του κόστους αναδιάρθρωσης και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (8 εκατ. ευρώ).

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε ότι η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην οικονομία. «Η επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυξημένη αβεβαιότητα οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο 2020. Παρόλα αυτά, με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και με καθυστέρηση του υψίστης σημασίας τουριστικού κλάδου, καθώς και με την ευρεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης ήδη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο», ανέφερε ο κ. Μυλωνάς.

Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, «ο ρόλος μας στη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε προχωρήσει στη στοχευμένη παροχή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή μας σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης. Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών που ανέρχονται σε 3,5 δισ. σε περισσότερους από 39 χιλ. πελάτες. Επιπλέον, έχουμε εκταμιεύσει νέα δάνεια της τάξεως των 2,8 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης, ενώ οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το δεύτερο εξάμηνο 2020 υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.

Πρόσθεσε επίσης: «Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, ακολουθήσαμε μία συντηρητική στάση και σχηματίσαμε ήδη κατά το πρώτο τρίμηνο 2020 το σύνολο των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενων με την πανδημία του κορονοϊού (0,4 δισ. ευρω). Αργότερα στη χρονιά, αναμένουμε να εκκινήσουμε τη διαδικασία τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier). Υπερβαίνοντας τα 6 δισ. ευρώ , η εν λόγω τιτλοποίηση θα συντελέσει αποφασιστικά στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Εθνικής ύψους 10 δισ. ευρώ κατά σχεδόν τα 2/3α. Κεφαλαιοποιώντας την ενισχυμένη οργανική μας κερδοφορία, θα απορροφήσουμε τις απαιτούμενες προβλέψεις, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής το πρώτο εξάμηνο 2021.

Τα οργανικά αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν ανθεκτικά σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον. Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε 132 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020. Αυτή η επίδοση αντικατοπτρίζει τη σημαντική περιστολή των εγχώριων δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 9% και 6%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, καθώς και την ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορονοϊό, αντανακλώντας την καλύτερη εκ του αναμενόμενου οργανική επίδοση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και καθώς η οικονομία ανακάμπτει, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα επιτεύγματα του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού μας. Κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική αυτή, θα επιταχύνουμε τόσο τη μετάβασή μας στα ψηφιακά κανάλια, όσο και την υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου λειτουργικού μοντέλου, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της Τράπεζας. Είμαι υπερήφανος για τα επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου του έτους: την προάσπιση της ασφάλειας του προσωπικού μας και τη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ιστορικό μας ρόλο».

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μαζί ΔΕΠΑ και Hertz για την προώθηση των οχημάτων φυσικού αερίου

bizness.gr

Published

on

Μνημόνιο συνεργασίας με την Autohellas Hertz, με στόχο την προώθηση του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου κίνησης σε επιβατικά και φορτηγά οχήματα, υπέγραψε η ΔΕΠΑ.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, η ΔΕΠΑ θα μεριμνήσει για την περαιτέρω εξάπλωση του δικτύου πρατηρίων καυσίμων φυσικού αερίου, θα αναπτύξει και θα προωθήσει δράσεις για την προώθηση του φυσικού αερίου ως καυσίμου κίνησης, θα στηρίξει με δράσεις την προώθηση της χρονομίσθωσης CNG οχημάτων, αλλά και θα παρέχει κίνητρα για τη μίσθωση CNG οχημάτων.

Από την πλευρά της, η Autohellas Hertz θα υποστηρίζει δράσεις σχετικές με την αεριοκίνηση, θα προσφέρει στην πελατειακή της βάση επιβατικά και φορτηγά CNG οχήματα, θα αναπτύξει ειδικά πακέτα χρονομίσθωσης σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ για CNG οχήματα και θα υποστηρίξει τις δράσεις της ΔΕΠΑ για την προώθηση του φυσικού αερίου ως καύσιμο κίνησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς δήλωσε σχετικά: «Το φυσικό αέριο είναι το πιο οικονομικό, αποδοτικό, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα. Είναι χρέος μας να προωθήσουμε αποφασιστικά τη χρήση του ως καύσιμο κίνησης, μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Η «συμμαχία» που αναπτύξαμε με τη Hertz αποτελεί ένα μικρό πρώτο βήμα από τα πολλά που θα ακολουθήσουν για την προώθηση της αεριοκίνησης την επόμενη μέρα».

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Autohellas Hertz κ. Δημήτρης Μαγγιώρος δήλωσε:

«Στόχος της Autohellas για την επόμενη πενταετία αποτελεί η δραστική μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος κυρίως μέσω της Μακροχρόνιας Μίσθωσης. Θέλουμε να αλλάξουμε το μίγμα του στόλου μας και κατευθύνουμε τους πελάτες μας σε λύσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα ρεαλιστικές, όπως τα CNG οχήματα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνεργασία μας με τη ΔΕΠΑ θα βοηθήσει στην προώθηση της αεριοκίνησης».

Continue Reading
Advertisement

Trending