Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τί δείχνουν για την ελληνική οικονομία τα οικονομικά αποτελέσματα 115 εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

bizness.gr

Published

on

Σε σύνολο 115 εκ των εισηγμένων στο Χ.Α εταιρειών (εκτός των 5 τραπεζών) οι πωλήσεις στο Α’ εξάμηνο 2020 υποχώρησαν κατά 19,4%, στα 26,6 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν κατά 113,10% με τις εισηγμένες να παρουσιάζουν ζημίες 128 εκατ. σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε η Μονάδα Ανάλυσης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η οικονομική κρίση κατά την διάρκειας της δεκαετίας 2010-2019 οδήγησε τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοσθούν σε ένα νέο περιβάλλον επιδιώκοντας καλύτερη οργάνωση, βέλτιστη λειτουργία και στροφή σε επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους και την μεγιστοποίηση των μεγεθών τους προς όφελος των μετόχων τους με αισιόδοξα και ελπιδοφόρα μηνύματα για ακόμα καλύτερη συνέχεια δεδομένης και της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας από το ξεκίνημα του 2020.

Η ξαφνική εμφάνιση όμως του COVID-19 στο 1ο τρίμηνο του 2020 άλλαξε πάλι τα δεδομένα με την επιβολή των «lockdowns» και έπληξε την ελληνική οικονομία -όπως συνέβη με όλες τις οικονομίες παγκοσμίως-, διακόπτοντας την ανοδική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας που διαφαινόταν στις αρχές του έτους 2020.

Η πίεση κορυφώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020, όπως προκύπτει από τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία, με την ύφεση να φθάνει στο -15,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, λόγω του «lockdown» της οικονομίας, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη κάμψη της εγχώριας ζήτησης, των δαπανών του ιδιωτικού τομέα και των εσόδων του τουρισμού.

Η 1η προσέγγιση για το «μέγεθος» των επιπτώσεων του COVID-19 στις επιχειρήσεις «έρχεται» με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 1ου Εξαμήνου 2020, με βασικό συμπέρασμα την «πίεση» η οποία ασκείται στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων ως απόρροια ειδικών συνθηκών και της συρρίκνωσης βασικών τομέων της οικονομίας.

Η «πίεση» που ασκείται στα οικονομικά αποτελέσματα πλήττει δυσανάλογα επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους, όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, η ενέργεια (ενεργειακές επιχειρήσεις) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και λιγότερο αυτές που ανήκουν σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η τεχνολογία, από το λιανικό εμπόριο τα σουπερμάρκετ καθώς και η βιομηχανία παραγωγής & διάθεσης προϊόντων προσωπικής φροντίδας (καταναλωτικών προϊόντων).

Θετική αντίδραση και κερδοφορία εμφάνισαν οι κλάδοι των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, η Τεχνολογία, οι Τηλεπικοινωνίας, τα προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας και τα Φάρμακα ενώ καλύτερη απόδοση σε σχέση με το σύνολο εμφάνισαν οι κλάδοι των Βιομηχανικών προϊόντων και των Τροφίμων και Ποτών.

Αντιθέτως αρνητική απόδοση και μεγαλύτερη και από του συνόλου εμφάνισαν οι κλάδοι Ταξίδια και Αναψυχή, οι Ενεργειακές επιχειρήσεις, το Εμπόριο, τα Καταναλωτικά Προϊόντα, οι Πρώτες Ύλες και η Ακίνητη Περιουσία.

Οι επιδόσεις των εισηγμένων

Ειδικότερα, οι επιδόσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων για το το Α’ εξάμηνο 2020 είναι :

-Μείωση του Κύκλου Εργασιών στα επίπεδα των 26,6 δισ., με πτώση -19,4% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, μείωση η οποία χωρίς τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της Aegean Airlines και των ενεργειακών επιχειρήσεων ΕΛΠΕ και Motor Oil προσαρμόζεται στο -12,2%.

-Μείωση της Λειτουργικής Κερδοφορίας (EBITDA) στα επίπεδα των 2,65 δισ. σε ποσοστό -33% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, μείωση η οποία χωρίς τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της Aegean Airlines και των ενεργειακών επιχειρήσεων ΕΛΠΕ και Motor Oil διαμορφώνεται στο -5,4%

-Πτώση της Κερδοφορίας Προ Φόρων και Μετά Φόρων σε ποσοστά -109,6% και -113,1%, αντίστοιχα, σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, αποτέλεσμα των συνεπειών που αντιμετώπισαν συγκεκριμένοι κλάδοι και κατ’ επέκτασιν οι εισηγμένες επιχειρήσεις

-Κερδοφορία Προ Φόρων και Μετά Φόρων (χωρίς ΕΛΠΕ, Motor Oil και την Aegean) με πτώση της τάξης -29,0% και -28,0% αντίστοιχα σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019 δείγμα της έντασης των επιπτώσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία αλλά και πως συγκεκριμένοι κλάδοι με μεγάλες ζημιές υπερκαλύπτουν τα αποτελέσματα της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων

-Μείωση της Καθαρής Θέσης σε ποσοστό -6,3% σε σχέση με τη χρήση 2019 στα επίπεδα των 29,5 δισ., η οποία προέρχεται από την μεταφορά των ζημιών στα ίδια κεφάλαια

-Σταθεροποίηση του Ενεργητικού σε σχέση με την χρήση 2019 στα επίπεδα των 90 δισ.με στόχο την συνεχή ενίσχυση της περιουσίας των μετόχων τους

-Μεγάλη Αύξηση των Tαμειακών Διαθεσίμων σε ποσοστό +22,6%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την διατήρηση υψηλής ρευστότητας είτε για μελλοντικό κεφάλαιο κίνησης είτε για έκτακτες ανάγκες λόγω των διαμορφωμένες συνθηκών. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα των επιχειρήσεων ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2020 σε 12,2 δισ., σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019 όπου είχαν ανέλθει σε 9,9 δισ.

-Αύξηση του Συνολικού Δανεισμού στα 31,9 δισ. ποσοστό +4,8% σε σχέση με τη χρήση 2019, κυρίως λόγω της δυνατότητας των επιχειρήσεων να δανεισθούν με ελκυστικά επιτόκια ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης αλλά και να διατηρήσουν ρευστότητα λόγω των ειδικών συνθηκών της οικονομίας

-Σταθεροποίηση των Υποχρεώσεων σε σχέση με τη χρήση 2019, στα επίπεδα των 60,0 δισ.

-Μείωση του Αριθμού των Εργαζομένων σε ποσοστό -3,1%, σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, στα επίπεδα των 166 χιλιάδων, αριθμός σημαντικός δεδομένων των νέων μορφών εργασίας αλλά και της ρευστής κατάστασης που επικρατεί.

Έσοδα- Κέρδη

Την μεγαλύτερη αύξηση εσόδων εμφάνισαν στην πλειοψηφία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως : AVE (+202,42%), Παπουτσάνης (+45,77%), Trastor (+43,83%) BRIQ Properties (+34,09%), Ίλυδα (+25,70%), Δρομέας (+25,34%) και Quest Συμμετοχών (+17,72%).

Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν στα -128 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -113,1% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019.

Τα κέρδη μετά φόρων, χωρίς την συμμετοχή της Aegean Airlines, ΕΛΠΕ και Motor Oil, ανήλθαν στα 520 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 28% σε σχέση με το 724 εκατ. του Α’ εξαμήνου του 2019.

Οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν την μεγαλύτερη αύξηση στην κερδοφορία μετά φόρων για το το Α’ εξάμηνο του 2020 είναι :Παϊρης (+489,47%), Δρομέας (+379,58%), Παπουτσάνης (+275,19%), Αλουμύλ (+258,40%), Byte Computer (+228,40%), Ιντρακόμ Συμμετοχών (+225,62%) και Πλαστικά Θράκης (+144,15%).

Δανεισμός

Οι εισηγμένες που εμφανίζουν το Α΄εξάμηνο 2020 μηδενικό δανεισμό, είναι :Ιντεάλ, Καρέλιας, Alpha Trust Ανδρομέδα, Ευρωπαϊκή Πίστη, Alpha Αστικά Ακίνητα, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΓΕΚΕ, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, ΑΔΜΗΕ.

Οι εταιρίες με τον μεγαλύτερο δανεισμό το Α’ εξάμηνο 2020 είναι ο ακόλουθες :ΔΕΗ, Coca Cola HBC, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Viohalco και Ελλάκτωρ.

Διαθέσιμα

Οι επιχειρήσεις με το υψηλότερο ποσό διαθεσίμων το Α’ εξάμηνο 2020 είναι :OTE, ΕΛΠΕ, Coca Cola HBC, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda Development, ΟΠΑΠ.

Οι επιχειρήσεις με «καθαρό» θετικό ταμείο (διαθέσιμα μείον συνολικό δανεισμό) ανέρχονται σε 47 στο σύνολο των 115 του εξεταζόμενου δείγματος και στις πρώτες θέσεις είναι: ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda, Μυτιληναίος και Jumbo.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Ελαφονήσι - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ20 ώρες ago

Άλλαξε χέρια το τουριστικό project στα Χανιά – Σε ποιόν πούλησε η ΑΕΓΕΚ την εταιρεία

Η έκταση της ΕΚΤΕΡ στις Κολυμπήθρες Νάουσας Πάρου - Φωτό: ΣΜΠΕ / ΕΠΣ / ΥΠΕΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Σε διαβούλευση η τουριστική επένδυση της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο – Τι περιλαμβάνει

Φωτό: Retail and More
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 ημέρες ago

Ξαναήρθαν τα Carrefour στην Ελλάδα με 11 καταστήματα ήδη – Σύντομα και στον Πειραιά

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS6 ημέρες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε το νέο retail park στην Πειραιώς

Ramada by Wyndham Loutraki Poseidon Resort - Πηγή: Wyndham
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 ημέρες ago

25 τουλάχιστον ξενοδοχεία σχεδιάζει να έχει στην Ελλάδα η Wyndham έως το 2025

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 ημέρες ago

Εγκρίθηκε η επένδυση για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο

Sheraton Rhodes Resort - Φωτό: Όμιλος Λάμψα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Είσοδο στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά για ισπανικό κολοσσό – Ποιό ξενοδοχείο αγόρασε και που

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Riviera Tower: εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τον πρώτο ουρανοξύστη κατοικιών στην Ελλάδα στο Ελληνικό

Πηγή: The Port Square Hotel
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Άνοιξε το πρώτο “urban smart” ξενοδοχείο του Πειραιά πάνω στο λιμάνι και το Μετρό

Cosme, a Luxury Collection Resort
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Νέα ξενοδοχειακή άφιξη 5 αστέρων στην Πάρο

REAL ESTATE11 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

REAL ESTATE6 μήνες ago

Οι 2 εμβληματικές επενδύσεις real estate που μεταμορφώνουν την Πατησίων

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 έτος ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ3 έτη ago

Διεθνή διαγωνισμό προκηρύσσει το ΥΠΕΝ για την κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Αττική

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο Brown Beach Corinthia στους Αγίους Θεοδώρους - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 μήνες ago

[ΦΩΤΟ] 3 τουριστικές επενδύσεις που μεταμορφώνουν την Κορινθία – Πού και πότε ανοίγουν τα νέα ξενοδοχεία

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE11 μήνες ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE12 μήνες ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS6 ημέρες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε το νέο retail park στην Πειραιώς

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καραμανλή στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε πώς προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η επένδυση της Ten Brinke σε νέους εμπορικούς χώρους στο Αγρίνιο

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καλλιπόλεως στο Ελληνικό - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση στο Ελληνικό

W Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Ανοίγει τον Αύγουστο το νέο πολυτελές ξενοδοχείο W Costa Navarino

Τα σχέδια για το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

Ολοκληρώνεται η μεγάλη επένδυση γραφείων Kaizen Campus στο Μαρούσι – Δείτε video

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: δείτε το νέο Πύργο του Πειραιά από ψηλά

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει η Dimand στο Μαρούσι

Η νέα μικτή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η τριπλή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE2 μήνες ago

Στο δρόμο του Χρηματιστηρίου και η Dimand – Στα σκαριά 8 νέες μεγάλες επενδύσεις

Trending