Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τί δείχνουν για την ελληνική οικονομία τα οικονομικά αποτελέσματα 115 εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

bizness.gr

Published

on

Σε σύνολο 115 εκ των εισηγμένων στο Χ.Α εταιρειών (εκτός των 5 τραπεζών) οι πωλήσεις στο Α’ εξάμηνο 2020 υποχώρησαν κατά 19,4%, στα 26,6 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν κατά 113,10% με τις εισηγμένες να παρουσιάζουν ζημίες 128 εκατ. σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε η Μονάδα Ανάλυσης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η οικονομική κρίση κατά την διάρκειας της δεκαετίας 2010-2019 οδήγησε τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοσθούν σε ένα νέο περιβάλλον επιδιώκοντας καλύτερη οργάνωση, βέλτιστη λειτουργία και στροφή σε επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους και την μεγιστοποίηση των μεγεθών τους προς όφελος των μετόχων τους με αισιόδοξα και ελπιδοφόρα μηνύματα για ακόμα καλύτερη συνέχεια δεδομένης και της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας από το ξεκίνημα του 2020.

Η ξαφνική εμφάνιση όμως του COVID-19 στο 1ο τρίμηνο του 2020 άλλαξε πάλι τα δεδομένα με την επιβολή των «lockdowns» και έπληξε την ελληνική οικονομία -όπως συνέβη με όλες τις οικονομίες παγκοσμίως-, διακόπτοντας την ανοδική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας που διαφαινόταν στις αρχές του έτους 2020.

Η πίεση κορυφώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020, όπως προκύπτει από τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία, με την ύφεση να φθάνει στο -15,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, λόγω του «lockdown» της οικονομίας, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη κάμψη της εγχώριας ζήτησης, των δαπανών του ιδιωτικού τομέα και των εσόδων του τουρισμού.

Η 1η προσέγγιση για το «μέγεθος» των επιπτώσεων του COVID-19 στις επιχειρήσεις «έρχεται» με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 1ου Εξαμήνου 2020, με βασικό συμπέρασμα την «πίεση» η οποία ασκείται στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων ως απόρροια ειδικών συνθηκών και της συρρίκνωσης βασικών τομέων της οικονομίας.

Η «πίεση» που ασκείται στα οικονομικά αποτελέσματα πλήττει δυσανάλογα επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους, όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, η ενέργεια (ενεργειακές επιχειρήσεις) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και λιγότερο αυτές που ανήκουν σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η τεχνολογία, από το λιανικό εμπόριο τα σουπερμάρκετ καθώς και η βιομηχανία παραγωγής & διάθεσης προϊόντων προσωπικής φροντίδας (καταναλωτικών προϊόντων).

Θετική αντίδραση και κερδοφορία εμφάνισαν οι κλάδοι των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, η Τεχνολογία, οι Τηλεπικοινωνίας, τα προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας και τα Φάρμακα ενώ καλύτερη απόδοση σε σχέση με το σύνολο εμφάνισαν οι κλάδοι των Βιομηχανικών προϊόντων και των Τροφίμων και Ποτών.

Αντιθέτως αρνητική απόδοση και μεγαλύτερη και από του συνόλου εμφάνισαν οι κλάδοι Ταξίδια και Αναψυχή, οι Ενεργειακές επιχειρήσεις, το Εμπόριο, τα Καταναλωτικά Προϊόντα, οι Πρώτες Ύλες και η Ακίνητη Περιουσία.

Οι επιδόσεις των εισηγμένων

Ειδικότερα, οι επιδόσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων για το το Α’ εξάμηνο 2020 είναι :

-Μείωση του Κύκλου Εργασιών στα επίπεδα των 26,6 δισ., με πτώση -19,4% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, μείωση η οποία χωρίς τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της Aegean Airlines και των ενεργειακών επιχειρήσεων ΕΛΠΕ και Motor Oil προσαρμόζεται στο -12,2%.

-Μείωση της Λειτουργικής Κερδοφορίας (EBITDA) στα επίπεδα των 2,65 δισ. σε ποσοστό -33% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, μείωση η οποία χωρίς τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της Aegean Airlines και των ενεργειακών επιχειρήσεων ΕΛΠΕ και Motor Oil διαμορφώνεται στο -5,4%

-Πτώση της Κερδοφορίας Προ Φόρων και Μετά Φόρων σε ποσοστά -109,6% και -113,1%, αντίστοιχα, σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, αποτέλεσμα των συνεπειών που αντιμετώπισαν συγκεκριμένοι κλάδοι και κατ’ επέκτασιν οι εισηγμένες επιχειρήσεις

-Κερδοφορία Προ Φόρων και Μετά Φόρων (χωρίς ΕΛΠΕ, Motor Oil και την Aegean) με πτώση της τάξης -29,0% και -28,0% αντίστοιχα σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019 δείγμα της έντασης των επιπτώσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία αλλά και πως συγκεκριμένοι κλάδοι με μεγάλες ζημιές υπερκαλύπτουν τα αποτελέσματα της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων

-Μείωση της Καθαρής Θέσης σε ποσοστό -6,3% σε σχέση με τη χρήση 2019 στα επίπεδα των 29,5 δισ., η οποία προέρχεται από την μεταφορά των ζημιών στα ίδια κεφάλαια

-Σταθεροποίηση του Ενεργητικού σε σχέση με την χρήση 2019 στα επίπεδα των 90 δισ.με στόχο την συνεχή ενίσχυση της περιουσίας των μετόχων τους

-Μεγάλη Αύξηση των Tαμειακών Διαθεσίμων σε ποσοστό +22,6%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την διατήρηση υψηλής ρευστότητας είτε για μελλοντικό κεφάλαιο κίνησης είτε για έκτακτες ανάγκες λόγω των διαμορφωμένες συνθηκών. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα των επιχειρήσεων ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2020 σε 12,2 δισ., σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019 όπου είχαν ανέλθει σε 9,9 δισ.

-Αύξηση του Συνολικού Δανεισμού στα 31,9 δισ. ποσοστό +4,8% σε σχέση με τη χρήση 2019, κυρίως λόγω της δυνατότητας των επιχειρήσεων να δανεισθούν με ελκυστικά επιτόκια ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης αλλά και να διατηρήσουν ρευστότητα λόγω των ειδικών συνθηκών της οικονομίας

-Σταθεροποίηση των Υποχρεώσεων σε σχέση με τη χρήση 2019, στα επίπεδα των 60,0 δισ.

-Μείωση του Αριθμού των Εργαζομένων σε ποσοστό -3,1%, σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, στα επίπεδα των 166 χιλιάδων, αριθμός σημαντικός δεδομένων των νέων μορφών εργασίας αλλά και της ρευστής κατάστασης που επικρατεί.

Έσοδα- Κέρδη

Την μεγαλύτερη αύξηση εσόδων εμφάνισαν στην πλειοψηφία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως : AVE (+202,42%), Παπουτσάνης (+45,77%), Trastor (+43,83%) BRIQ Properties (+34,09%), Ίλυδα (+25,70%), Δρομέας (+25,34%) και Quest Συμμετοχών (+17,72%).

Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν στα -128 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -113,1% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019.

Τα κέρδη μετά φόρων, χωρίς την συμμετοχή της Aegean Airlines, ΕΛΠΕ και Motor Oil, ανήλθαν στα 520 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 28% σε σχέση με το 724 εκατ. του Α’ εξαμήνου του 2019.

Οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν την μεγαλύτερη αύξηση στην κερδοφορία μετά φόρων για το το Α’ εξάμηνο του 2020 είναι :Παϊρης (+489,47%), Δρομέας (+379,58%), Παπουτσάνης (+275,19%), Αλουμύλ (+258,40%), Byte Computer (+228,40%), Ιντρακόμ Συμμετοχών (+225,62%) και Πλαστικά Θράκης (+144,15%).

Δανεισμός

Οι εισηγμένες που εμφανίζουν το Α΄εξάμηνο 2020 μηδενικό δανεισμό, είναι :Ιντεάλ, Καρέλιας, Alpha Trust Ανδρομέδα, Ευρωπαϊκή Πίστη, Alpha Αστικά Ακίνητα, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΓΕΚΕ, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, ΑΔΜΗΕ.

Οι εταιρίες με τον μεγαλύτερο δανεισμό το Α’ εξάμηνο 2020 είναι ο ακόλουθες :ΔΕΗ, Coca Cola HBC, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Viohalco και Ελλάκτωρ.

Διαθέσιμα

Οι επιχειρήσεις με το υψηλότερο ποσό διαθεσίμων το Α’ εξάμηνο 2020 είναι :OTE, ΕΛΠΕ, Coca Cola HBC, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda Development, ΟΠΑΠ.

Οι επιχειρήσεις με «καθαρό» θετικό ταμείο (διαθέσιμα μείον συνολικό δανεισμό) ανέρχονται σε 47 στο σύνολο των 115 του εξεταζόμενου δείγματος και στις πρώτες θέσεις είναι: ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda, Μυτιληναίος και Jumbo.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement
Advertisement
Advertisement Macon
Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Vanoro Hotel στη Δωδεκανήσου, Θεσσαλονίκη - Πηγή: Vanoro Hotel
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ώρες ago

Ανοίγει τον Οκτώβριο το νέο 5άστερο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης στη Δωδεκανήσου – Δείτε φωτό

Άποψη ενός data center - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ6 ώρες ago

Ξεκινούν σε μερικούς μήνες οι εργασίες για τη μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Γρίφος ακόμη οι τοποθεσίες

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ9 ώρες ago

Νέες επενδύσεις real estate της EBRD στην Ελλάδα μαζί με την Dimand – Νέα κεφάλαια και για το Piraeus Tower

REAL ESTATE10 ώρες ago

Αυξήθηκε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Premia Properties το 2021 – Οι νέοι στόχοι

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο στο ιστορικό κτίριο "Όλυμπος Νάουσα" στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Divercity Architects & Dimitris Thomopoulos
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Ανοίγει το 2022 το νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην παραλία της Θεσσαλονίκης

To Piraeus Port Plaza στον Πειραιά - Πηγή: Dimand
RESIDENTIAL1 ημέρα ago

Στρατηγική συμφωνία Dimand – Premia Properties – Ποιά οικιστικά ακίνητα θα αλλάξουν χέρια έως το 2026

Η έκταση στη Μεταμόρφωση που είναι σχεδιασμένο να γίνει το νέο εμπορικό κέντρο
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 ημέρα ago

Προσωρινό μπλόκο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο νέο εμπορικό κέντρο στη Μεταμόρφωση

Το νέο 5 αστέρων συγκρότημα της Μεντεκίδης στη Σιθωνία Χαλκιδικής - Πηγή: DRGF Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Ανοίγει το 2022 το νέο 5άστερο ξενοδοχείο στη Σιθωνία Χαλκιδικής – Στα σκαριά η επέκταση της επένδυσης

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Αυξήθηκαν τα ενοίκια κατοικιών σε όλη την Ελλάδα εν μέσω πανδημίας – Οι πιο ακριβές περιοχές και πόλεις

Άποψη του Πειραιά - Πηγή: Canva
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 ημέρες ago

Piraeus Tower: δείτε εντυπωσιακές φωτό μέσα από τον πύργο – Προχωρούν οι εργασίες

REAL ESTATE5 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 μήνες ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 μήνες ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 μήνες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

REAL ESTATE7 μήνες ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

Το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση της G4 BZPW στο Παλαιό Φάληρο - Πηγή: G4 BZPW
REAL ESTATE9 μήνες ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE1 μήνα ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE9 μήνες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

Η μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ που θα μετονομαστεί σε ConfEx Park
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Σε ConfEx Park θα μετονομαστεί η ΔΕΘ – Πλάνα για μεγάλο ξενοδοχείο εντός του πάρκου

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
VIDEOS2 εβδομάδες ago

Νέα συστήματα αποχέτευσης για έργα ξενοδοχείων, χωρίς περιορισμούς – Πώς λειτουργούν

Το νέο River West Open στον Κηφισό - Πηγή: Noval Property
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 εβδομάδες ago

Άνοιξε το River West Open – Ποιά είναι τα πρώτα καταστήματα που ανοίγουν

Το νέο υπό κατασκευή κέντρο διαλογής δεμάτων (logistics hub) της ACS στην Π. Ράλλη - Πηγή: ACS
LOGISTICS1 μήνα ago

[VIDEO] To νέο logistics hub της ACS στο Αιγάλεω σε αριθμούς

Η νέα επένδυση σε εμπορικό ακίνητο της Ten Brinke στη Γλυφάδα
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Συνεχίζονται οι νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα κοντά στο Ελληνικό

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Μερόπης στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση κοντά στην Ποσειδώνος στη Γλυφάδα

Πηγή: Prodea Investments
REAL ESTATE2 μήνες ago

Στο Χρηματιστήριο οι “πράσινες” ομολογίες 300 εκ. ευρώ της Prodea

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο κατασκευής του Piraeus Retail Park στο Φάληρο

H Marina Galleria στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε ζωντανά την παρουσίαση της Marina Galleria στο Ελληνικό

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε την παρουσίαση του Marina Tower στο Ελληνικό

Advertisement Aecom

Trending