Connect with us

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Τραπεζικός δανεισμός και ΕΣΠΑ «κλειδώνουν» τη χρηματοδότηση της «μεγάλης» διασύνδεσης

bizness.gr

Published

on

Ηλεκτρική διασύνδεση καλώδιο

Απρόσκοπτα εξελίσσονται τα έργα που υλοποιεί ΑΔΜΗΕ σε όλα τα μέτωπα, με το πολύ σημαντικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής να βρίσκεται πλέον προ των υπογραφών, με τον ορίζοντα ολοκλήρωσής του να τοποθετείται εντός του 2023, χωρίς διολίσθηση από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα.

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ, διευκρινίστηκε επίσης και το χρηματοδοτικό μοντέλο για την υλοποίηση της κρίσιμης ενεργειακής υποδομής, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, που πρόκειται να αποκτήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, ο ΑΔΜΗΕ, πέραν των 200 εκατ. ευρώ έχει εισφέρει ήδη στην θυγατρική του και φορέα υλοποίησης του έργου Αριάδνη Interconnection, πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους 400-500 εκατ. ευρώ με ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενώ πρόσθετη χρηματοδότηση 300-400 εκατ. ευρώ αναμένεται και από πόρους του ΕΣΠΑ.

Πάντως, παραμένει στο τραπέζι και η πιθανότητα εισόδου μειοψηφικών επενδυτών στην Αριάδνη, με τον Διαχειριστή να αναζητά τη βέλτιστη μετοχική σύνθεσή της -σε συνεννόηση με τον ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ- με δεδομένο ότι η παρουσία εταίρων στο μετοχικό σχήμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω απομόχλευση του ΑΔΜΗΕ, απελευθερώνοντας σημαντικούς πόρους για την υλοποίηση ή την επιτάχυνση επιπρόσθετων έργων.

Πέραν του έργου της «μεγάλης» διασύνδεσης Κρήτης, η εικόνα είναι ενθαρρυντική και στα εν εξελίξει έργα, αρχής γενομένης από την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, η οποία βρίσκεται σε πλήρεις ρυθμούς κατασκευής -και πρόκειται να ηλεκτριστεί έως το τέλος του έτους-, τη Β’ και Γ΄Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων αλλά και τα έργα του Δυτικού και Ανατολικού Διαδρόμου Πελοποννήσου τα οποία παραμένουν επίσης “on track” και πρόκειται να αναβαθμίσουν σημαντικά το χερσαίο Σύστημα Μεταφοράς.

Ισχυρά τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2019

Όπως μαρτυρούν και οι δείκτες, με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2019 για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ ο οποίος συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία και σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, με αύξηση των συνολικών του εσόδων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής και καθαρής του κερδοφορίας.

Κεντρική στόχευση του Διαχειριστή παραμένει η απαρέγκλιτη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, ύψους 5 δισ. ευρώ, σε βάθος δεκαετίας καθώς και η επιτάχυνση των έργων.

Για το 2019, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 40% σε 249,3 εκατ. ευρώ, από 178,2 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ από συστάσεως της εταιρείας. Η αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών προέρχεται από τις διασυνδέσεις των Κυκλάδων, κατά 81 εκατ. ευρώ, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, κατά 62 εκατ. ευρώ, και το έργο του Δυτικού Διαδρόμου Πελοποννήσου, κατά 45 εκατ. ευρώ.

Νέες πηγές εσόδων

Το 2019 είναι το πρώτο έτος, κατά το οποίο οι θυγατρικές εταιρείες του ΑΔΜΗΕ Αριάδνη Interconnection και Grid Telecom έγιναν πλήρως λειτουργικές.

Η συμβολή τους αποτυπώνεται στα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το 2019, ποσού 78,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,7 εκ. σε σχέση με της Εταιρείας.

Κύριοι παράγοντες της αύξησης είναι η αύξηση των Λοιπών Εσόδων λόγω της συμφωνίας εκμίσθωσης οπτικών ινών της Grid Telecom με Πάροχο τηλεπικοινωνιών, καθώς και τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έσοδα από την αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων της Αριάδνη Interconnection.

 

Πηγή: ypodomes.com

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ολοκληρώνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor

bizness.gr

Published

on

Trastor AEEAP

Από τις 25/11/2020 θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι νέες μετοχές της Trastor, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στην μερίδα του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 30/07/2020, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά Ευρώ (66.887€) και συγκεκριμένα την ισόποση κεφαλαιοποίηση του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο “αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)”.

Δυνάμει της εν λόγω αύξησης, εκδόθηκαν 133.774 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στον διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση, καθώς αυτή διενεργήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού, δηλ. χωρίς την καταβολή νέων εισφορών.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1, παρ. 5, περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Οι 133.774 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,09% περίπου του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (75.327.139,50€), διαιρούμενο σε 150.654.279 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,50 Ευρώ.

Την 20/10/2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’αριθμ. 110624/20.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΝΚΣ46ΜΤΛΡ-7ΘΡ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του καταστατικού της.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Συνεδρίαση του στις 20/11/2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Continue Reading

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σε εξέλιξη η προετοιμασία για το μεγάλο διαγωνισμό ΣΔΙΤ στο ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ

bizness.gr

Published

on

Ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, βρίσκεται η μεγάλη επένδυση ΣΔΙΤ που σχεδιάζεται στο πρώην ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ στην Πειραιώς.

Μια-μια οι εκκρεμότητες για να πάρει το έργο το δρόμο προς την προκήρυξη του διαγωνισμού ΣΔΙΤ διευθετούνται, με στόχο να μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα η επένδυση που θα αλλάξει την όψη της Πειραιώς και θα αποτελέσει κόμβο έρευνας και καινοτομίας.

Στην τελευταία του συνεδρίαση, στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) εξετάστηκε το θέμα της δημιουργίας του Κέντρου Καινοτομίας “Πολιτεία Καινοτομίας” στο πρώην ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ και καθορίστηκαν συμπληρωματικοί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης.

Υπενθυμίζουμε οτι έχει ανατεθεί η “Τοπογραφική Αποτύπωση του οικοπέδου “ΧΡΩΠΕΙ” και του περιβάλλοντος χώρου επί της οδού Πειραιώς, στο Νέο Φάληρο Αττικής”, στην εταιρεία “ANK TECHNICAL CONSULTANTS”.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία για τη δημοπράτηση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τρεις εταιρείες να έχουν ήδη αναλάβει και επίσημα θέσεις συμβούλου, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας:

  • ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για τεχνικά θέματα
  • DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING για χρηματοοικονομικά θέματασ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ για νομικά θέματα

Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο της «ΧΡΩΠΕΙ», έκτασης 17,893 τ.μ., επί της οδού Πειραιώς, στο Νέο Φάληρο πρόκειται να μετατραπεί στην Πολιτεία Καινοτομίας, η οποία θα φιλοξενεί Ερευνητικά Κέντρα, startup επιχειρήσεις, αλλά και τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων και μεγάλων βιομηχανιών με σκοπό να ενισχυθούν οι συνέργειες εντός του εγχώριου οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Continue Reading

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε από το ΚΕΣΑ η νέα 5άστερη ξενοδοχειακή επένδυση στα Χανιά

bizness.gr

Published

on

Ξενοδοχείο

Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην έναρξη υλοποίησής του βρίσκεται το νέο 5άστερο ξενοδοχείο στα Χανιά μετά την πρόσφατη έγκριση της από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ).

Πρόκειται για νέο ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 405 κλινών με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού 100KW στην θέση Μπεγλέρη Μαράθι Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου Χανίων, ιδιοκτησίας «Α. Βασιλάκης ΑΕΒΕ».

Πριν από μερικές εβδομάδες, στο τέλος Οκτωβρίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για τους Περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ξενοδοχειακής μονάδας.

Continue Reading
Trastor AEEAP
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ4 ώρες ago

Ολοκληρώνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ7 ώρες ago

Σε εξέλιξη η προετοιμασία για το μεγάλο διαγωνισμό ΣΔΙΤ στο ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ

Ξενοδοχείο
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ7 ώρες ago

Εγκρίθηκε από το ΚΕΣΑ η νέα 5άστερη ξενοδοχειακή επένδυση στα Χανιά

PASAL Development
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ1 ημέρα ago

Νέα κεφάλαια και επενδύσεις για την Pasal Development – Σε ποιόν κλάδο θα εστιάσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ3 ημέρες ago

Κάλεσμα στη Σαουδική Αραβία για τουρισμό και επενδύσεις στην Ελλάδα

Νέο ΕΣΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ4 ημέρες ago

5.000 επιχειρήσεις επιδοτούνται από τα προγράμματα “Ψηφιακό Βήμα” και “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

Καταστήματα εστίασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ4 ημέρες ago

3,2 δισ. ευρώ χάθηκαν από την αγορά μόνο στις επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης το Γ’ τρίμηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ4 ημέρες ago

Διψήφια ύφεση για το 2020 τελικά λόγω του 2ου κύματος της πανδημίας

ΕΤΑΔ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ4 ημέρες ago

Ακυρώθηκε από το ΣτΕ η μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Χαρτονομίσματα των 100 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ4 ημέρες ago

Πλησιάζει τα 9 δισ. ευρώ το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο 9μηνο

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ5 μήνες ago

Νέα προσπάθεια για δημιουργία πίστας Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα – Ποιά περιοχή βρίσκεται στο στόχαστρο

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ4 μήνες ago

Σε εξέλιξη τα έργα στο πρώτο One&Only πολυτελές ξενοδοχείο της Ευρώπης, στην Κέα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ2 έτη ago

Αυτοκινητόδρομος Ε65: Χρηματοδότηση, Βρυξέλλες και μπουλντόζες για το βόρειο τμήμα Τρικαλα-Εγνατία

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ5 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τα δύο νέα υπερπολυτελή resorts και γήπεδα golf στο Costa Navarino

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ5 μήνες ago

4 εμβληματικά κτιριακά projects στην “Αθηναϊκή Ριβιέρα”

Καταναλωτές σε mall
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ1 μήνα ago

Στα σκαριά 4 νέα εμπορικά κέντρα στην Αττική

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ1 μήνα ago

Αναμένονται εξελίξεις για τη μεγάλη επένδυση “Cambas Project” στην Παλλήνη

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ2 εβδομάδες ago

Οι 3 νέοι εμπορικοί πόλοι που θα αλλάξουν τη Λεωφόρο Κηφισού

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε το νέο εμπορικό πάρκο “Piraeus Retail Park” της Ten Brinke

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ5 μήνες ago

Υπεγράφη η σύμβαση για την αξιοποίηση του Πύργου του Πειραιά – Δείτε πώς θα μεταμορφωθεί (φωτό)

Advertisement

Trending