Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Grant Thornton: Η διορία για τη δήλωση του πόθεν έσχες

bizness.gr

Published

on

Grant Thornton

Η 29η Φεβρουαρίου 2020 όπως επισημαίνει η Grant Thornton στη στήλη της «Φοροδοξίες» είναι η καταληκτική ημερομηνία το Πόθεν Έσχες, δηλαδή την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης όσων υποχρεούνται για υποβολή ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2020 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2019 έως 31.12.2019).

Μετά την 29η Φεβρουαρίου 2020 τροποποιήσεις και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020 δεν θα επιτρέπονται, ενώ τυχόν παράλειψη του υπεύθυνου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Οι οργανισμοί που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης των καταστάσεων υπόχρεων επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές.

Εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Εξειδικεύονται τα κριτήρια της χρήσης και της εκμετάλλευσης στις μισθώσεις (βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες με πλόες σε ελληνικά και διεθνή ύδατα) επαγγελματικών πλοίων αναψυχής για σκοπούς υπολογισμού του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Φορολογούνται στην Ελλάδα κατά το μέρος του πλου που πραγματοποιείται σε ελληνικά ύδατα, ενώ η φορολογητέα αξία υπολογίζεται: α) στο σύνολο της αντιπαροχής που καταβάλλεται (100% της φορολογητέας αξίας) για πλόες στο εσωτερικό της χώρας ή β) σύμφωνα με την πραγματική χρήση και εκμετάλλευση στα ύδατα της εκάστοτε χώρας ανά ναύλο, με τη χρήση, ως μέσων απόδειξης του χρόνου παραμονής και της διανυόμενης απόστασης σε διεθνή ύδατα, των ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης πληροφόρησης (AIS) για πλοία με μήκος άνω των 12 μέτρων και της ενυπόγραφης αναφοράς του μισθωτή για μικρότερα πλοία ή γ) στο 50% της συνολικής καταβληθείσας αντιπαροχής εάν αποδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους άνω του 60% του χρόνου χρήσης και εκμετάλλευσης του πλοίου και άνω του 60% της συνολικά διανυόμενης απόστασης από το πλοίο πραγματοποιήθηκαν εκτός ελληνικών υδάτων (Α.1018/2020).

Ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού ΦΠΑ

Αναμένεται να δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. έως τις 31/03/2021 για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ στις μισθώσεις επαγγελματικών πλοίων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα καταχωρούνται από τον υποκείμενο στο φόρο στοιχεία όπως ο αριθμός e-μητρώου του πλοίου, ο τρόπος φορολόγησης κάθε ναύλου, η συνολική αντιπαροχή και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε μίσθωσης (Α.1018/2020).

Δηλωτικές υποχρεώσεις αλλοδαπού trust

Το αλλοδαπό trust (εμπίστευμα) καταχωρείται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων, εάν ο ιδρυτής, ο εμπιστευματούχος ή ο δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπ. Οικονομικών (απόφ. 67343/2019). Κατά τη της Grant Thornton, όμως, δεν αρκεί η συγκεκριμένη προϋπόθεση, αλλά απαιτείται και η γενική προϋπόθεση που διέπει όλα τα υπόχρεα προς καταχώρηση νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: να έχουν έδρα στην Ελλάδα ή να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα.

Το αλλοδαπό trust εξ ορισμού δεν έχει -και δεν μπορεί να έχει- έδρα στην Ελλάδα, εφόσον δεν προβλέπεται η ίδρυσή του. Επομένως, μένει να εξετάζεται το κριτήριο της φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι αλλοδαπό trust που έχει ιδρυτή, εμπιστευματούχο ή δικαιούχο φορολογικό κάτοικο Ελλάδας υποχρεούται σε καταχώρηση τόσο των στοιχείων του, όσο και των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου, μόνο εάν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που να φορολογείται στην Ελλάδα. Θεωρούμε χρήσιμη την έκδοση σχετικών διευκρινίσεων από τη φορολογική διοίκηση. Επίσης, στοιχεία που αφορούν το αλλοδαπό trust και τους συμμετέχοντες – φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ που εφαρμόζουν το κοινό πρότυπο αναφοράς (CRS) ή, υπό προϋποθέσεις, στα πλαίσια της Οδηγίας DAC 6 (διασυνοριακή διευθέτηση).

Φορολόγηση εσόδων που προκύπτουν από έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Στην έκδοση νέων οδηγιών προχώρησε η Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού του εισοδήματος και της φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα, τα προσδιορισθέντα, βάσει των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, έσοδα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα δηλωμένα έσοδα και η θετική διαφορά που προκύπτει θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

Ειδικά για τα έσοδα που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες επί των οποίων επιβάλλεται συγκεκριμένος συντελεστής Φ.Π.Α., αυτά προστίθενται στις φορολογητέες εκροές του συγκεκριμένου συντελεστή Φ.Π.Α.. Από την άλλη τα έσοδα που δεν αφορούν αποδεδειγμένα αγαθά ή υπηρεσίες με συγκεκριμένο συντελεστή Φ.Π.Α., επιμερίζονται στις δηλούμενες φορολογητέες και απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης εκροές. Τέλος, απαλλασσόμενες εκροές με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών δεν λαμβάνονται υπόψη, καθώς απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένων εγγράφων που να δικαιολογούν τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης (Ε 2016/2020).

Το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο της ΑΖΕΛ στον Πειραιά
REAL ESTATE10 ώρες ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

Το Κτήμα Τατοΐου από ψηλά - Φωτό: Λ. Μάλαμας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ10 ώρες ago

Ξενοδοχείο και spa μέσα στο Κτήμα Τατοΐου – Παρουσιάστηκε η μελέτη αξιοποίησης

Οι νέες εγκαταστάσεις logistics της Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Α.Ε. για τη Sarmed στον Ασπρόπυργο - Φωτό: Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Α.Ε.
LOGISTICS13 ώρες ago

Συνεχίζει τις επενδύσεις logistics η Sarmed – Δείτε τη νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο

H Spiral Villa από την Omniview Design - Πηγή: Killada Hills / Omniview Design
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Δείτε πώς θα γίνουν οι βίλες στη μεγάλη τουριστική επένδυση Killada Hills στην Αργολίδα

Costa Ofrynio: η περιοχή που θα γίνει η νέα τουριστική επένδυση - Φωτό: Όμιλος Κουρτίδη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Costa Ofrynio: η νέα τουριστική επένδυση στην Καβάλα – Τι περιλαμβάνει

To Piraeus Port Plaza στον Άγιο Διονύσιο Πειραιά
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει το Piraeus Port Plaza στον Άγιο Διονύσιο

Το υπό κατασκευή νέο κέντρο logistics της BriQ στον Ασπρόπυργο - Φωτό: ASPROKAT
LOGISTICS2 ημέρες ago

[VIDEO] Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή των νέων αποθηκών της BRIQ στον Ασπρόπυργο

To νέο πολυτελές θέρετρο One&Only Kea Island στην Κέα (Τζιά)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Σε εξέλιξη τα έργα στο πρώτο One&Only πολυτελές ξενοδοχείο της Ευρώπης στην Κέα

Η έκταση της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου - Φωτό: ΤΑΙΠΕΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Προχωράει η διαδικασία για την αξιοποίηση της πρώην Αμερικανικής βάσης στο Ηράκλειο

Το ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Τα σχέδια για το “νέο Hilton” και τη σύνδεση με τη νέα επένδυση στη Βούλα

REAL ESTATE1 μήνα ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE2 εβδομάδες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ7 μήνες ago

Νέα προσπάθεια για δημιουργία πίστας Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα – Ποιά περιοχή βρίσκεται στο στόχαστρο

To νέο εμπορικό πάρκο Piraeus Retail Park της Ten Brinke
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

Οι 3 μεγάλες real estate επενδύσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της Πειραιώς

Λίγο μετά την κατεδάφιση στο ακίνητο της ΒΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 εβδομάδες ago

Οι 3 νέοι εμπορικοί πόλοι που θα αλλάξουν τη Λεωφόρο Κηφισού

Το νέο The Cohort Athens στη Λιοσίων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία του 2021 στην Αθήνα – Ποιά και πότε αναμένεται να ανοίξουν

Τα Αστέρια της Γλυφάδας από ψηλά
REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

Από το Μαρούσι έως τη Βούλα και την Παλλήνη: 5 μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που προχωρούν

Το κτίριο Pharos στο κέντρο του Πειραιά
RESIDENTIAL1 μήνα ago

Σε πλειστηριασμό βγαίνει το κτίριο Pharos στο κέντρο του Πειραιά

RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

4 εμβληματικά κτιριακά projects στην “Αθηναϊκή Ριβιέρα”

Costa Ofrynio: η περιοχή που θα γίνει η νέα τουριστική επένδυση - Φωτό: Όμιλος Κουρτίδη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Costa Ofrynio: η νέα τουριστική επένδυση στην Καβάλα – Τι περιλαμβάνει

Advertisement

Trending