Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Grant Thornton: Η διορία για τη δήλωση του πόθεν έσχες

bizness.gr

Published

on

Grant Thornton

Η 29η Φεβρουαρίου 2020 όπως επισημαίνει η Grant Thornton στη στήλη της «Φοροδοξίες» είναι η καταληκτική ημερομηνία το Πόθεν Έσχες, δηλαδή την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης όσων υποχρεούνται για υποβολή ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2020 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2019 έως 31.12.2019).

Μετά την 29η Φεβρουαρίου 2020 τροποποιήσεις και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020 δεν θα επιτρέπονται, ενώ τυχόν παράλειψη του υπεύθυνου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Οι οργανισμοί που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης των καταστάσεων υπόχρεων επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές.

Εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Εξειδικεύονται τα κριτήρια της χρήσης και της εκμετάλλευσης στις μισθώσεις (βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες με πλόες σε ελληνικά και διεθνή ύδατα) επαγγελματικών πλοίων αναψυχής για σκοπούς υπολογισμού του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Φορολογούνται στην Ελλάδα κατά το μέρος του πλου που πραγματοποιείται σε ελληνικά ύδατα, ενώ η φορολογητέα αξία υπολογίζεται: α) στο σύνολο της αντιπαροχής που καταβάλλεται (100% της φορολογητέας αξίας) για πλόες στο εσωτερικό της χώρας ή β) σύμφωνα με την πραγματική χρήση και εκμετάλλευση στα ύδατα της εκάστοτε χώρας ανά ναύλο, με τη χρήση, ως μέσων απόδειξης του χρόνου παραμονής και της διανυόμενης απόστασης σε διεθνή ύδατα, των ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης πληροφόρησης (AIS) για πλοία με μήκος άνω των 12 μέτρων και της ενυπόγραφης αναφοράς του μισθωτή για μικρότερα πλοία ή γ) στο 50% της συνολικής καταβληθείσας αντιπαροχής εάν αποδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους άνω του 60% του χρόνου χρήσης και εκμετάλλευσης του πλοίου και άνω του 60% της συνολικά διανυόμενης απόστασης από το πλοίο πραγματοποιήθηκαν εκτός ελληνικών υδάτων (Α.1018/2020).

Ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού ΦΠΑ

Αναμένεται να δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. έως τις 31/03/2021 για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ στις μισθώσεις επαγγελματικών πλοίων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα καταχωρούνται από τον υποκείμενο στο φόρο στοιχεία όπως ο αριθμός e-μητρώου του πλοίου, ο τρόπος φορολόγησης κάθε ναύλου, η συνολική αντιπαροχή και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε μίσθωσης (Α.1018/2020).

Δηλωτικές υποχρεώσεις αλλοδαπού trust

Το αλλοδαπό trust (εμπίστευμα) καταχωρείται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων, εάν ο ιδρυτής, ο εμπιστευματούχος ή ο δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπ. Οικονομικών (απόφ. 67343/2019). Κατά τη της Grant Thornton, όμως, δεν αρκεί η συγκεκριμένη προϋπόθεση, αλλά απαιτείται και η γενική προϋπόθεση που διέπει όλα τα υπόχρεα προς καταχώρηση νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: να έχουν έδρα στην Ελλάδα ή να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα.

Το αλλοδαπό trust εξ ορισμού δεν έχει -και δεν μπορεί να έχει- έδρα στην Ελλάδα, εφόσον δεν προβλέπεται η ίδρυσή του. Επομένως, μένει να εξετάζεται το κριτήριο της φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι αλλοδαπό trust που έχει ιδρυτή, εμπιστευματούχο ή δικαιούχο φορολογικό κάτοικο Ελλάδας υποχρεούται σε καταχώρηση τόσο των στοιχείων του, όσο και των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου, μόνο εάν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που να φορολογείται στην Ελλάδα. Θεωρούμε χρήσιμη την έκδοση σχετικών διευκρινίσεων από τη φορολογική διοίκηση. Επίσης, στοιχεία που αφορούν το αλλοδαπό trust και τους συμμετέχοντες – φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ που εφαρμόζουν το κοινό πρότυπο αναφοράς (CRS) ή, υπό προϋποθέσεις, στα πλαίσια της Οδηγίας DAC 6 (διασυνοριακή διευθέτηση).

Φορολόγηση εσόδων που προκύπτουν από έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Στην έκδοση νέων οδηγιών προχώρησε η Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού του εισοδήματος και της φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα, τα προσδιορισθέντα, βάσει των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, έσοδα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα δηλωμένα έσοδα και η θετική διαφορά που προκύπτει θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

Ειδικά για τα έσοδα που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες επί των οποίων επιβάλλεται συγκεκριμένος συντελεστής Φ.Π.Α., αυτά προστίθενται στις φορολογητέες εκροές του συγκεκριμένου συντελεστή Φ.Π.Α.. Από την άλλη τα έσοδα που δεν αφορούν αποδεδειγμένα αγαθά ή υπηρεσίες με συγκεκριμένο συντελεστή Φ.Π.Α., επιμερίζονται στις δηλούμενες φορολογητέες και απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης εκροές. Τέλος, απαλλασσόμενες εκροές με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών δεν λαμβάνονται υπόψη, καθώς απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένων εγγράφων που να δικαιολογούν τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης (Ε 2016/2020).

Advertisement
REAL ESTATE18 λεπτά ago

Τα 3 ακίνητα – φιλέτα του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Αθήνας που προορίζονται για ξενοδοχεία

Το πολυτελές κτίριο κατοικιών Park Tower στη Λεμεσσό - Φωτό: Park Tower
REAL ESTATE3 ώρες ago

Άνοιξε ο δρόμος για νέες τουριστικές επενδύσεις στη Μεσόγειο από Prodea, Invel & Υoda Group

Το ακίνητο της ΑΒΕΑ στη Νέα Χώρα Χανίων
RESIDENTIAL6 ώρες ago

Στα σκαριά η νέα μεγάλη οικιστική επένδυση των Prodea – Dimand στα Χανιά

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens by Leonardo, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 ώρες ago

Πράσινο φως για τη μετατροπή του Esperia στη Σταδίου σε NYX Athens

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ7 ώρες ago

3 νέα εμπορικά ακίνητα μέσα στο 2021 από το Factory Outlet – Άνοιξε το πρώτο στο Π. Φάληρο

Το νέο Cambas Park στην Παλλήνη - Φωτό: REDS
REAL ESTATE7 ώρες ago

Έτοιμο το 2025 το Cambas Park της REDS στην Παλλήνη

SPECIAL EDITIONS3 ημέρες ago

Για 4η συνεχή χρονιά το συνέδριο Prodexpo North στις 14 Απριλίου

Το Out of the Blue Capsis Elite Resort στην Κρήτη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Προς πώληση δύο εμβληματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα στο Αιγαίο

To κτίριο που στεγαζόταν η Kodak στο Μαρούσι
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Αναμονή για τη μεγάλη κτιριακή επένδυση του “The Grid” στο Μαρούσι

Άποψη του Πειραιά - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Τα 3 νέα ξενοδοχειακά projects του Πειραιά σε εκκρεμότητα

REAL ESTATE2 εβδομάδες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

REAL ESTATE4 μήνες ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

Το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο της ΑΖΕΛ στον Πειραιά
REAL ESTATE1 μήνα ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

To εμπορικό κέντρο River West στον Κηφισό
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE3 μήνες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

To 2022 θα ανοίξει το νέο μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

To νέο εμπορικό πάρκο Piraeus Retail Park της Ten Brinke
REAL ESTATE2 μήνες ago

Οι 3 μεγάλες real estate επενδύσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της Πειραιώς

Λίγο μετά την κατεδάφιση στο ακίνητο της ΒΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ2 εβδομάδες ago

Οι 3 νέοι εμπορικοί πόλοι που θα αλλάξουν τη Λεωφόρο Κηφισού

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ9 μήνες ago

Νέα προσπάθεια για δημιουργία πίστας Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα – Ποιά περιοχή βρίσκεται στο στόχαστρο

Το ιστορικό ξενοδοχείο Makedonia Palace στην παραλία της Θεσσαλονίκης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

[VIDEO] Επαναλειτουργεί από 20 Απριλίου το ιστορικό Makedonia Palace

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ4 ημέρες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο των έργων στο νέο εμπορικό πάρκο στην Πειραιώς

Το νέο κτίριο κατοικιών της Ten Brinke στη Γλυφάδα
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη το νέο κτίριο γραφείων της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Το νέο κατασκευαστικό project της Ten Brinke στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο Ελληνικό
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Νέο complex στο Ελληνικό ξεκίνησε να κατασκευάζει η Ten Brinke

Το νέο κτίριο σύγχρονων γραφείων της Ten Brinke στη Λεωφ. Αλεξάνδρας - Φωτό: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

[VIDEO] Το νέο κτίριο – γραφείων της Ten Brinke στη Λεωφ. Αλεξάνδρας

Το νέο Integrated Casino Resort στο Ελληνικό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

Οριστικός ανάδοχος για το Καζίνο στο Ελληνικό η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Mohegan

Το πολυτελές VIP Exclusive Club στο Σκορπιό - Φωτό: ΥΠΕΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει το VIP Exclusive Club του Ριμπολόβλεφ στο Σκορπιό

Το Oniro Mykonos - A Shanti Collection Resort που θα γίνει Destino Pacha Mykonos
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Ανοίγει μετά το Πάσχα το πολυαναμενόμενο Destino Pacha Mykonos

To νέο πολυτελές θέρετρο One&Only Kea Island στην Κέα (Τζιά)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η κατασκευή του πολυτελούς One&Only Kea Island

VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Τί θα γίνει με τα γραφεία στην μετά-κορονοϊό εποχή;

Advertisement

Trending