Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Grant Thornton: Ορίζει το τοπίο γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb

bizness.gr

Published

on

Airbnb

Με βάση τη Grant Thornton, το κριτήριο των 183 ημερών παραμονής στην Ελλάδα για τη φορολογική κατοικία εισάγει για πρώτη φορά τη λέξη «αθροιστικά», χωρίς να αναφέρεται εάν πρόκειται για το ίδιο φορολογικό έτος ή όχι. Εάν λάβουμε την εκδοχή ότι οι 183 ημέρες παραμονής στην Ελλάδα δεν απαιτείται να είναι κατ’ ανάγκη εντός του ίδιου φορολογικού έτους, μπορεί να οδηγηθούμε ακόμη και σε ερμηνείες που, κατά τη γνώμη μας, απέχουν από τον πραγματικό σκοπό της διάταξης.

Για παράδειγμα, εάν φυσικό πρόσωπο διαμείνει στην Ελλάδα τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2019 και μέχρι το τέλος Μαΐου του 2020, θα μπορεί να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από το Νοέμβριο του 2019 και για ποιο φορολογικό έτος; Ή αντίστροφα, επειδή σε κανένα από τα δύο φορολογικά έτη χωριστά δεν συμπληρώνονται οι 183 ημέρες παραμονής στην Ελλάδα, δεν θα θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για κανένα από τα δύο έτη; Θεωρούμε ότι στην τελική διαμόρφωση της διάταξης θα πρέπει να τεθούν ανάλογες διευκρινίσεις.

Ειδικός Φόρος Ακινήτων-ΕΦΑ. Διατηρείται καταρχήν αναλλοίωτη η ρύθμιση του ΕΦΑ, επεκτείνοντας την απαλλαγή και στις εταιρείες εκείνες που εκμισθώνουν ακίνητο σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ως γνωστόν, ο συγκεκριμένος φόρος που θεσπίσθηκε το 2002 (με συντελεστή 3% έως το 2010 και εφεξής 15% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) επιβάλλεται στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητο στην Ελλάδα, δε δηλώνει τους πραγματικούς δικαιούχους του και δεν εμπίπτει σε κάποιες συγκεκριμένες απαλλαγές. Υπενθυμίζεται ότι, ακόμη και στην περίπτωση απαλλαγής, προκύπτει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

Τα έσοδα από τον ΕΦΑ δεν συνεισφέρουν σημαντικά στα συνολικά δημόσια έσοδα, ενώ πολλά επενδυτικά ταμεία στα οποία συμμετέχει σημαντικός αριθμός επενδυτών δεν προχωρούν τελικά στην επένδυση, λόγω της υφιστάμενης γραφειοκρατίας. Όπως έχουμε επισημάνει, με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, στο οποίο υποχρεωτικά δηλώνονται τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που είναι πραγματικοί δικαιούχοι όλων των νομικών προσώπων με φορολογητέα δραστηριότητα στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται άσκοπα σε διπλή υποβολή δηλώσεων πραγματικών δικαιούχων: αφενός για τον ΕΦΑ, αφετέρου για το Μητρώο. Τι εξυπηρετεί η υποβολή στην ίδια φορολογική αρχή των ίδιων δεδομένων σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες; Κατά τη γνώμη μας, μετά τη λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και εφόσον δεν συνεισφέρει στα δημόσια έσοδα, ο ΕΦΑ δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Επέκταση των φορολογικών κινήτρων του ναυτιλιακού νόμου 27/75 σε περισσότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τους μετόχους τους. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα και οι απαλλαγές που προβλέπονταν μέχρι σήμερα για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες επεκτείνονται και στις αλλοδαπές ναυλώτριες εταιρείες γυμνού πλοίου (bareboat charterers) και μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), καθώς και στους μετόχους τους. Ειδικότερα, εφόσον η διαχείριση ή εκμετάλλευση των πλοίων ανατίθεται σε γραφεία εγκατεστημένα στην Ελλάδα, οφείλεται μόνο φόρος χωρητικότητας (tonnage tax).

Τα φυσικά πρόσωπα-μέτοχοι των εν λόγω επιχειρήσεων απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τα ποσά που λαμβάνουν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων καθώς και από κάθε φόρο που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ή μεριδίων των εν λόγω εταιρειών. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, σκοπός των εν λόγω διατάξεων είναι η παροχή κινήτρων και σε άλλες μορφές ναυτιλιακών επιχειρήσεων, πέραν των πλοιοκτητριών, για εγκατάσταση γραφείων ή υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, προκειμένου να εισρεύσει στη χώρα συνάλλαγμα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις τύπου Airbnb. Πρόστιμα ύψους από 5.000 ως 100.000 € προβλέπονται για παράβαση υποχρεώσεων συμμόρφωσης σε αιτήματα παροχής στοιχείων από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην οικονομία διαμοιρασμού. Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, ο διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρμας οικονομίας διαμοιρασμού, ο πωλητής, αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος (π.χ. ο ενοικιαστής) υποχρεούνται να συμμορφώνονται σε αιτήματα της φορολογικής διοίκησης για παροχή στοιχείων ταυτοποίησης και φορολογικής υποχρέωσης των πωλητών, διαφορετικά υπόκεινται σε κυρώσεις και πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται διακοπή της πρόσβασης στην πλατφόρμα από τον πάροχο, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του διαχειριστή. Αν ο πάροχος δεν διακόπτει την πρόσβαση ή δεν παρέχει στοιχεία, τότε υπόκειται σε πρόστιμο. Εκτός από τον πάροχο, αν δεν παρέχονται στοιχεία από οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο στη μίσθωση πρόσωπο, τότε αυτό υπόκειται επίσης σε πρόστιμο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το ελληνικό σχέδιο για την επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1 δισ.

bizness.gr

Published

on

Σημαία της Ε.Ε.

Το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι «το παρόν ελληνικό καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 1 δισ. ευρώ θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στην ελληνική οικονομία». Περαιτέρω επισήμανε ότι «διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο λόγω της έξαρσης του κορονοϊού θα συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά το τέλος της και διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρμογής εθνικών μέτρων στήριξης με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020, όπως εξηγεί σε ανακοίνωση της η Κομισιόν.

Εστιάζοντας στο ελληνικό μέτρο στήριξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως η Ελλάδα της κοινοποίησε ένα καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών, εκτιμώμενου ύψους 1 δισ. ευρώ βάσει του προσωρινού πλαισίου, για να στηρίξει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. «Το καθεστώς είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική μείωση της δραστηριότητάς τους. Το καθεστώς θα συμβάλει στην εξασφάλιση διαθέσιμης ρευστότητας στην αγορά, για να αντιμετωπιστεί η ζημία που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου και για να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά την έξαρση της νόσου» σημειώνει.

Επίσης, αναφέρει ότι οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα εκταμιεύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απευθείας στις επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση των τραπεζών. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος θα χορηγείται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Η Επιτροπή, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα: i) το καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών περιορίζεται μόνο στις φερέγγυες επιχειρήσεις, ii) οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα χορηγούνται έως τον Ιούνιο του 2020, iii) το μέτρο είναι αναλογικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής που προκαλείται από την έξαρση του κορονοϊού και (iv) τα ποσά της ενίσχυσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΚΤ θα δέχεται ως εγγύηση τα ελληνικά ομόλογα – Χαιρετίζει την απόφαση ο Πρωθυπουργός

bizness.gr

Published

on

Κτίριο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες θα δέχεται κατ΄ εξαίρεση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΕΚΤ θα δέχεται κατ΄ εξαίρεση ελληνικά ομόλογα (καθόσον δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια) σε Πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι το δεύτερο κατά σειρά στοχευμένο μέτρο που λαμβάνει για την Ελλάδα η ΕΚΤ μετά την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα αγορών (PΕΕP ), για την βοήθεια των ελληνικών τραπεζών και την διατήρηση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία.

Η ΕΚΤ υιοθετεί όπως αναφέρει η ίδια μια πρωτοφανή δέσμη μέτρων διασφάλισης προς να αμβλύνουν την ένταση των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

H EKT με τις αποφάσεις της διευκολύνει την χορήγηση δανείων με εγγυήσεις, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά για τη διάρκεια της πανδημίας και θα επανεξεταστούν, πριν από το τέλος του 2020.

X. Σταϊκούρας: Με τη συγκεκριμένη απόφαση της ΕΚΤ διευρύνονται σημαντικά οι πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών

Με την απόφαση της ΕΚΤ διευρύνονται σημαντικά οι πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών και κατ’ επέκταση ενισχύεται η ικανότητά τους να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ, επιπλέον, αναμένεται να υπάρξει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα και τις αποτιμήσεις των ελληνικών ομολόγων. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας για την απόφαση τής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελλάδα και τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

Η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:

«Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία και τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Υπενθυμίζεται ότι από το 2018 τα ελληνικά ομόλογα δεν γίνονταν αποδεκτά ως ενέχυρα, καθώς δεν πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την προηγούμενη απόφαση της ΕΚΤ με την οποία τα ελληνικά ομόλογα θεωρούνται αποδεκτοί τίτλοι στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης λόγω πανδημίας (PEPP), διευρύνει σημαντικά τις πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών και κατ’ επέκταση ενισχύει την ικανότητά τους να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Επιπλέον, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα και τις αποτιμήσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη στη χώρα μας. Με υπευθυνότητα, ενότητα και σχέδιο, δρώντας αποφασιστικά, θα βγούμε όρθιοι και δυνατοί από αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, με το λιγότερο ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος, και με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή».

Κυρ. Μητσοτάκης: Η απόφαση της ΕΚΤ θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα στην οικονομία

«Χαιρετίζουμε την απόφαση της ΕΚΤ να αποδεχτεί τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο στο ευρωσύστημα, κίνηση που θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα στην οικονομία» αναφέρει στο λογαριασμό του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δρώντας αποφασιστικά και με ένα συγκεκριμένο οικονομικό σχέδιο, η Ελλάδα θα βγει ακόμα πιο δυνατή μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Επιβάλλονται δυναμικότερα μέτρα ανακούφισης της αγοράς

bizness.gr

Published

on

Ελλάδα, Γερμανία

Στα όριά τους, λόγω των «παρενεργειών» του κορονοϊού, λειτουργούν μέχρι και σήμερα στην πλειονότητά τους οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μονάδες παραγωγής εταιριών γερμανικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιο Κελέμη, «οι εταιρείες παραγωγής της χώρας δίνουν τη μάχη τους, άλλες να επιβιώσουν απευθυνόμενες σε αγορές, οι οποίες παραμένουν σε καθεστώς lockdown κι άλλες να καλύψουν το πελατειακό τους κοινό υπό πραγματικά αντίξοες συνθήκες. Τα υφιστάμενα εμπόδια σχετικά με την προμήθεια πρώτων υλών, τη διακίνηση των εμπορευμάτων, τις ασφαλίσεις πιστώσεων και, ιδιαίτερα, την εξασφάλιση ρευστότητας, δημιουργούν ασφυκτικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα» σημειώνει ο κ. Αθ. Κελέμης, για να προσθέσει ότι «η ταχύτητα των αρνητικών εξελίξεων επιδεινώνει διαρκώς το κλίμα στην παραγωγή και το εμπόριο, επιβάλλοντας τη λήψη δυναμικότερων μέτρων ανακούφισης της αγοράς».

Πάντως, αν και τα προβλήματα στις παραγωγικές δομές από την εξάπλωση του Covid-19 και τα κυβερνητικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, παραμένουν σοβαρότατα και συνεχώς επιδεινούμενα, οι μονάδες των περισσοτέρων εταιρειών-μελών του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους, ακόμη και σε τομείς όπου η ζήτηση καταγράφεται αυξημένη.

Ειδικότερα, πρόκειται για εταιρείες παραγωγής με παρουσία στους κλάδους της τυποποίησης τροφίμων, της παραγωγής φαρμάκων, της παραγωγής προϊόντων συσκευασίας, των εκτυπώσεων και των εκτυπώσεων ασφαλείας, των κατασκευών και των έργων υποδομών.

Continue Reading
Advertisement

Trending