Connect with us

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΒ: Επιτάχυνση των αλλαγών για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης

bizness.gr

Published

on

Κεντρικά του ΣΕΒ

Οι προσδοκίες σύμφωνα με τον Δελτίο του ΣΕΒ, για βελτίωση των προοπτικών της οικονομίας και της ζωής των νοικοκυριών εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Η οικονομική πολιτική, σταδιακά αλλά σταθερά, αποκτά όλο και ευρύτερη αναπτυξιακή διάσταση, προς την κατεύθυνση ενός πιο εξωστρεφούς παραγωγικού προτύπου. Αυτό συμβαίνει, μάλιστα, εν μέσω ενός αβέβαιου οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος, που μπορεί ενδεχομένως να επιδεινωθεί λόγω της απειλής του κορονοϊού από την Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η δρομολογηθείσα μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, και ιδίως η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και η επιδιωκόμενη αύξηση του δημοσιονομικού χώρου με συμφωνημένη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος – στόχου κατά 1 έως 1,5 π.μ. του ΑΕΠ, είναι πολιτικές προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες για δαπάνες στην υγεία και την παιδεία/κατάρτιση/δεξιότητες, που θα πρέπει να ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα. Επίσης, οι ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, τείνουν να διευρύνουν το έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης, που είναι ήδη το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ούτε, όμως, οι πολιτικές αυτές είναι υποκατάστατα της επιτάχυνσης και της εμβάθυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Χωρίς τις τελευταίες, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανταγωνιστικότητας, επενδύσεων και δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα ανεπαρκή επίπεδα παραγωγικότητας, εξαγωγικής διείσδυσης και απασχόλησης. Παράλληλα, το εργατικό δυναμικό θα συνεχίσει να απασχολείται σε δουλειές μικρής προστιθέμενης αξίας, περιορισμένης τεχνολογικής έντασης και χαμηλών αμοιβών.

Η οικονομική κατάσταση συνεχώς βελτιώνεται, με αργούς, όμως, ρυθμούς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Το 2019 σημειώθηκε για πρώτη φορά επιτάχυνση της μεταποιητικής παραγωγής χωρίς καύσιμα (+3,1% το 2019 έναντι +2,6%, +2,6%, +2,4% το 2018, 2017, 2016 αντιστοίχως), παρά την αποκλιμάκωση της αύξησης των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα (+5,2% το 2019 έναντι +10,6% το 2018) λόγω χειροτέρευσης του διεθνούς περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η οικονομία ωφελήθηκε από την επιτάχυνση της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών (+4,7% στο 9μηνο του 2019 σε τρέχουσες τιμές έναντι +2,9% στο 9μηνο του 2018), κατά βάση λόγω του εκλογικού κύκλου.

Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, οι αμοιβές των μισθωτών (+2,7 π.μ.) και οι συντάξεις (+1,1 π.μ.), παρά την αύξηση των φόρων και κοινωνικών εισφορών (-1 π.μ.). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα νοικοκυριά άντλησαν λιγότερους πόρους από τις σωρευμένες αποταμιεύσεις για να στηρίξουν την κατανάλωση τους, ενώ βρήκαν και την ευκαιρία να μειώσουν τα χρέη τους, με αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί η ιδιωτική κατανάλωση (+0,2% στο 9μηνο του 2019 σε σταθερές τιμές έναντι +1,0% στο 9μηνο του 2018) και ο όγκος των λιανικών πωλήσεων εκτός καυσίμων (+0,8% στο 11μηνο του 2019 έναντι +1,9% στο 11μηνο του 2018), μειώνοντας έτσι το ποσοστό αρνητικής αποταμίευσης (σε -2,6% στο 9μηνο του 2019 έναντι -6,6% στο 9μηνο του 2018).

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις αυτές στα εισοδήματα δεν είναι βιώσιμες καθώς βρίσκονται σε αναντιστοιχία με την στασιμότητα της παραγωγικότητας στην οικονομία, με την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά ώρα εργασίας να μειώνεται κατά -0,2% στο 9μηνο του 2019 έναντι αύξησης κατά +0,1% στο 9μηνο του 2018. Συνεπώς, το 2020 είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν κατά προτεραιότητα οι ιδιωτικές επενδύσεις και να αυξηθεί η παραγωγικότητα για να καταγράψει η οικονομία τους αναμενόμενους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Μεταβολή διαθέσιμου εισοδήματος και φόρων και εισφορών των νοικοκυριών σε τρέχουσες τιμές

Παρά την εντεινόμενη, πάντως, οικονομική δραστηριότητα, η αύξηση της απασχόλησης των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα έχει αρχίσει να επιβραδύνεται. Αργά η γρήγορα, μάλιστα, εάν η τάση αυτή δεν αντιστραφεί με αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας, θα αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος το 2020.

Αυτό θα συμβεί διότι δεν θα επαναληφθεί η μεγάλη αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης το 2019 λόγω των εκλογών, (+3% στο 9μηνο του 2019 έναντι -2,9% το 9μηνο του 2018), αν και θα μετριαστεί από την αναμενόμενη μείωση των φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιδειχθεί σύνεση από την πολιτεία στην αύξηση του κατώτατου μισθού το 2020, καθώς μια επανάληψη της μαξιμαλιστικής πολιτικής του 2019 θα έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία.

Τα στοιχεία μισθών του ΕΦΚΑ είναι διαφωτιστικά. Η ετήσια μεταβολή του μέσου μισθού των εργαζομένων με μερική απασχόληση (καθώς, κατά τεκμήριο, επηρεάζονται περισσότερο από τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού) ανήλθε τον Ιούλιο 2019 σε +9% από +4,7% τον Φεβρουάριο του 2019, όταν σημειώθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά +11%. Στην περίπτωση του μέσου μισθωτού (είτε εργάζεται με πλήρη είτε με μερική απασχόληση), η αντίστοιχη ετήσια μεταβολή διαμορφώθηκε τον Ιούλιο του 2019 σε +4,6% από +2,2% τον Φεβρουάριο του 2019.

Ταυτόχρονα, οι μισθολογικές αυτές αυξήσεις φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε επιβράδυνση της απασχόλησης. Ο μέσος μηνιαίος μισθός των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ διαμορφώθηκε σε €951,7 το 7μηνο του 2019, έναντι €919,7 το 7μηνο του 2018 και €937,6 το 7μηνο του 2017. Αντίθετα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στο 7μηνο του 2019 (+281,8 χιλ.) επιβραδύνθηκε σε σχέση με το 2018. (+289,6 χιλ.). Σημειώνεται ότι για όλο το έτος οι καθαρές προσλήψεις αυξήθηκαν κατά +127,6 χιλ. το 2019, επιβραδυνόμενες σημαντικά σε σχέση με το 2018, όταν είχαν αυξηθεί κατά +141 χιλ. Μάλιστα, ακόμη και ο τουρισμός εμφανίζει επιβράδυνση στις καθαρές προσλήψεις (κατά -3% ή -0,9χιλ., ενώ στην υπόλοιπη οικονομία η τάση είναι εντονότερη (κατά -11,1% ή -12,4 χιλ.).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένει αμείωτη. Έτσι, στις 24 Ιανουαρίου 2020 ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε BB από BB-, με θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, η οποία απέχει πλέον δύο βαθμίδες από το όριο των επενδυτικών ομολόγων.

Η εξέλιξη αυτή άνοιξε το δρόμο για την επιτυχή έξοδο στις αγορές με την άντληση €2,5 δισ. μέσω της έκδοσης 15ετούς ομολόγου με επιτόκιο 1,9%. Σημειώνεται ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχει έκτοτε υποχωρήσει κάτω του 1%, ενώ και το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου Γερμανικού ομολόγου υποχωρεί ραγδαία, έχοντας διαμορφωθεί σε 1,32 π.μ. στις 12/02/2020 από 3,50 π.μ. πριν τις Ευρωεκλογές του 2019 και 1,30 π.μ. πριν την κρίση (Οκτ 2009).

Το παραπάνω γεγονός καταδεικνύει την πεποίθηση των επενδυτών ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα συνεχίσει να υποχωρεί με σταθερό ρυθμό.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

TÜV HELLAS: Ημερίδα για Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στο Building Information Modeling

bizness.gr

Published

on

TÜV HELLAS

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) και η BIM ACADEMY/BIM CENTERS of CCC ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και του Industry 4.0, με εξειδίκευση στο Building Information Modeling (ΒΙΜ) προσκαλούν σε σχετική ανοιχτή ημερίδα με τίτλο:

“Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στο Building Information Modeling”

Στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής, παρουσιάζεται το σχήμα Ειδικού στο BIM που ονομάζεται “ce-BIM”, με τις πέντε εξειδικεύσεις επαγγελματικών λειτουργιών, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και πρότυπα της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Σκοπός της TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι να εξασφαλίσει την ποιότητα και την επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται σε αυτή την τεχνολογία, καλύπτοντας το σύνολο των βασικών απαιτήσεων όλων των λειτουργιών του Building Information Modeling.

Όλα τα υποσχήματα/εξειδικεύσεις Πιστοποίησης υποστηρίζονται από αντίστοιχα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που εκτελούνται από πολύ έμπειρους εισηγητές του ΒΙΜ ACADEMY και οδηγούν στη διαδικασία πιστοποίησης του επαγγελματία από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Σημειώνεται, ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Wyndham Grand Athens (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, 104 37 Αθήνα).

*Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της TÜV HELLAS (TÜV NORD): κ. Φρίξος Γαβαλάς, τηλ. 215-2157434, fax.:210-6528025, e-mail: fgavalas@tuv-nord.com

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Endeavor: Δείχνει το δρόμο σε επενδύσεις και ανάπτυξη για την Ελλάδα

bizness.gr

Published

on

Endeavor, logo

Με στόχο να αναδείξει τις διεθνείς προοπτικές που διαμορφώνονται για τις επενδύσεις και έχοντας προσκαλέσει σε αυτήν την κατεύθυνση κορυφαίους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Endeavor υποστηρίζει και συντονίζει τρεις πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, στους Δελφούς.

Ανάμεσα στους ομιλητές, βρίσκονται Έλληνες που ηγούνται των επενδύσεων σε κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, σε μερικά από τα μεγαλύτερα funds, καθώς και Έλληνες που έχουν ιδρύσει κάποιες από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, στον κόσμο.

Πιο αναλυτικά, η Endeavor υποστηρίζει το πάνελ “The Investors Talk”, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 12:10. Στο συγκεκριμένο πάνελ οι Έλληνες επενδυτές διεθνούς επιπέδου, Δημήτριος Αθανασόπουλος (AxiaGroup), Χριστίνα Κωσταρίδη Crosby (Astir Capital Advisors), Νίκος Καλλιαγκόπουλος (Prime Ventures), Νίκος Μπονάτσος (General Catalyst) και Ανδρέας Σταυρόπουλος (Threshold Ventures), θα μοιραστούν τις απόψεις και τις ιδέες τους πάνω στις επόμενες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, πώς μπορεί να επαναπροσδιοριστεί η εικόνα της χώρας στην παγκόσμια αγορά και πώς μπορούμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις. Το πάνελ θα συντονίσει ο Μάρκος Βερέμης (Upstream).

Επίσης, στο πάνελ “Big Tech in Greece driving FDI”, που θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 18:15, εκπρόσωποι κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών παγκοσμίως, θα μιλήσουν για το πώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να οδηγήσουν στον μετασχηματισμό της χώρας και πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να ξεκινήσουν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ομιλητές στο συγκεκριμένο πάνελ είναι οι Γιώργος Κουτσογιαννόπουλος (Ansys), Κώστας Μάλλιος (Applied Materials), Στέλιος Παπαδόπουλος (Biogen), Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος (VMware), Michael Rager (Deutsche Telekom Capital Partners) και Naveen Rao (Intel), ενώ το πάνελ θα συντονίσει ο Ανδρέας Σταυρόπουλος (DFJ Capital).

Τέλος, το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 15:30 η παράλληλη εκδήλωση με τίτλο “Endeavor Scale-ups Debate: Based in Greece or abroad?” έχει ως στόχο να φέρει στο ίδιο τραπέζι κάποιους από τους πιο επιτυχημένους ιδρυτές ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών, προκειμένου να αναδείξουν τις διαφορετικές ευκαιρίες που δημιουργούνται αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θα συνομιλήσουν οι: Κίμων Αγγελίδης (Vivante Health), Αλέξανδρος Αργυρός (Moonfare), Steven Galanis (Cameo), Θάνος Γεραμάνης (Blueground), Γιάννης Τσιώρης (Instashop) και Αιμίλιος Χαλαμανδάρης (Innoetics). Τη συζήτηση θα συντονίσουν ο Νίκος Μπονάτσος (General Catalyst) και ο Παναγιώτης Καραμπίνης (Endeavor Greece).

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τριημερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Προωθείται η καινοτόμος επιχειρηματικότητα

bizness.gr

Published

on

Επιχειρηματικότητα

Στο δρόμο της ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της καινοτομίας πορεύονται συνδυάζοντας τα εργαλεία τους τα υπουργεία Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ώστε να χαρτογραφηθούν ανάγκες και επιχειρήσεις για μία συστηματική ενίσχυση από την κυβέρνηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση που διοργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την αποτίμηση τεσσάρων σεμιναρίων στον τομέα αυτό, που φιλοξένησε από τον Δεκέμβριο του 2018 και για ένα χρόνο το Ισραήλ στο πλαίσιο της τριμερούς στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος- Κύπρου- Ισραήλ.

Σκοπός της σημερινής συνάντησης των μελών των ελληνικών αποστολών στα εν λόγω σεμινάρια, εκπροσώπων φορέων του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, εκπροσώπων των πρεσβειών Κύπρου και Ισραήλ στην Ελλάδα καθώς και στελεχών αρμοδίων υπηρεσιών ήταν η ανταλλαγή απόψεων για την αξιοποίηση στο ελληνικό περιβάλλον των συμπερασμάτων που αποκομίστηκαν από τα σεμινάρια για την ανάπτυξη του ελληνικού μοντέλου καινοτόμου επιχειρηματικότητας αλλά και την ενίσχυση της προοπτικής της περαιτέρω συνεργασίας σε διμερές και τριμερές επίπεδο με το Ισραήλ και την Κύπρο.

Ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως εξήγησε ο υφυπουργός και αρμόδιος για θέματα Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Χρίστος, Δήμας προσβλέπει άμεσα στην ανάπτυξη πλατφόρμας Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να νομοθετηθούν συγκεκριμένα εργαλεία και κίνητρα για την προώθησή τους.

Με επόμενο βήμα την εξέλιξη του Μητρώου αυτού σε μία ευρύτερη πύλη εισόδου για όλο το οικοσύστημα, ενώ δρομολογείται επίσης η δημιουργία ενός φυσικού χώρου, η Πολιτεία της Καινοτομίας, στην Οδό Πειραιώς, όπου θα βρίσκονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις καινοτομίας με σκοπό τη δημιουργία φυσικών συνεργειών. Ο κ. Δήμας, αναφερόμενος στην προσπάθεια να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, τόνισε ότι είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης η περαιτέρω ανάπτυξη της τριμερούς σχέσης ώστε να έρθουν πιο κοντά τα τρία οικοσυστήματα για μεγαλύτερες συνέργειες.

Στη σημασία του συνδυασμού των εργαλείων των δύο υπουργείων όπως και της χαρτογράφησης των νεοφυών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ και πρόεδρος του Enterprise Greece, Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο κ. Δημητριάδης επισήμανε τη σημαντική μεταρρύθμιση που έχει προωθήσει η νέα κυβέρνηση στο πεδίο της εξωστρέφειας, ώστε με βάση ένα ενιαίο δίκτυο, στο οποίο όλα τα κανάλια επικοινωνίας και οικονομικής διπλωματίας θα εξυπηρετούν μία ενιαία στρατηγική. “Εμείς στο ΥΠΕΞ”, είπε, “είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε, ώστε με βαση την αξιοποίηση των σεμιναρίων αυτών να ενσωματώσουμε καλές πρακτικές από το Ισραήλ και να δούμε συγκεκριμένα επόμενα βήματα που μπορούν να προκύψουν για την ενίσχυση της τριμερούς αυτής συνεργασίας”.

Κάθε επένδυση στην καινοτομία του 1 δολαρίου επιστρέφεται ως 5-8 δολάρια στην οικονομία ανέφερε κατά την παρουσίαση ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτξης και Επενδύσεων, Βασίλης Γκουγκολίδης, δίνοντας το στίγμα της σημασίας που έχει η αποτύπωση του συστήματος από υπουργεία και φορείς της ενίσχυσης της καινοτομίας στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε επίσης και τη σημασία των ενδιάμεσων μηχανισμών μεταφοράς και προωθησής της.

Ως μία νέα διάσταση στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου- Ισραήλ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία των σεμιναρίων η σύμβουλος της Πρεσβείας του Ισραήλ, Σαουσάν Χασόν. Κάνοντας λόγο για σχέση αδελφοσύνης, τόνισε επίσης την μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται στη συνεργασία των τριών χωρών.

Από την πλευρά του ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα, Κυριάκος Κενεβέζος, χαρακτήρισε ως πυλώνες για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή τέτοιου είδους συνεργασίες που είναι, όπως είπε, περισσότερο από ποτέ αναγκαίες.

Continue Reading
Advertisement

Trending