Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχείρηση υπό το ΣΥΚΕΑΑΠ στην Αθήνα για το παρεμπόριο

bizness.gr

Published

on

Παρεμπόριο στην Αθήνα

Επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου πραγματοποιήθηκε χθες, 13 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Αθήνας, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα:
  • Πραγματοποιήθηκαν 12 έλεγχοι με τη συμμετοχή των ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας του Δ. Αθηναίων.
  • Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 691 τεμάχια βιομηχανικών ειδών.
  • Επιβλήθηκαν πρόστιμα για έλλειψη αδείας εμπορίας, παραστατικών και ενδείξεων σε πινακίδα συνολικού ύψους 9.700 ευρώ.
  • Σε μία περίπτωση κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία για έλλειψη αδείας εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Grant Thornton: Η διορία για τη δήλωση του πόθεν έσχες

bizness.gr

Published

on

Grant Thornton

Η 29η Φεβρουαρίου 2020 όπως επισημαίνει η Grant Thornton στη στήλη της «Φοροδοξίες» είναι η καταληκτική ημερομηνία το Πόθεν Έσχες, δηλαδή την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης όσων υποχρεούνται για υποβολή ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2020 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2019 έως 31.12.2019).

Μετά την 29η Φεβρουαρίου 2020 τροποποιήσεις και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2020 δεν θα επιτρέπονται, ενώ τυχόν παράλειψη του υπεύθυνου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Οι οργανισμοί που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης των καταστάσεων υπόχρεων επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές.

Εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Εξειδικεύονται τα κριτήρια της χρήσης και της εκμετάλλευσης στις μισθώσεις (βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες με πλόες σε ελληνικά και διεθνή ύδατα) επαγγελματικών πλοίων αναψυχής για σκοπούς υπολογισμού του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Φορολογούνται στην Ελλάδα κατά το μέρος του πλου που πραγματοποιείται σε ελληνικά ύδατα, ενώ η φορολογητέα αξία υπολογίζεται: α) στο σύνολο της αντιπαροχής που καταβάλλεται (100% της φορολογητέας αξίας) για πλόες στο εσωτερικό της χώρας ή β) σύμφωνα με την πραγματική χρήση και εκμετάλλευση στα ύδατα της εκάστοτε χώρας ανά ναύλο, με τη χρήση, ως μέσων απόδειξης του χρόνου παραμονής και της διανυόμενης απόστασης σε διεθνή ύδατα, των ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης πληροφόρησης (AIS) για πλοία με μήκος άνω των 12 μέτρων και της ενυπόγραφης αναφοράς του μισθωτή για μικρότερα πλοία ή γ) στο 50% της συνολικής καταβληθείσας αντιπαροχής εάν αποδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους άνω του 60% του χρόνου χρήσης και εκμετάλλευσης του πλοίου και άνω του 60% της συνολικά διανυόμενης απόστασης από το πλοίο πραγματοποιήθηκαν εκτός ελληνικών υδάτων (Α.1018/2020).

Ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού ΦΠΑ

Αναμένεται να δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. έως τις 31/03/2021 για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ στις μισθώσεις επαγγελματικών πλοίων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα καταχωρούνται από τον υποκείμενο στο φόρο στοιχεία όπως ο αριθμός e-μητρώου του πλοίου, ο τρόπος φορολόγησης κάθε ναύλου, η συνολική αντιπαροχή και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε μίσθωσης (Α.1018/2020).

Δηλωτικές υποχρεώσεις αλλοδαπού trust

Το αλλοδαπό trust (εμπίστευμα) καταχωρείται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων, εάν ο ιδρυτής, ο εμπιστευματούχος ή ο δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπ. Οικονομικών (απόφ. 67343/2019). Κατά τη της Grant Thornton, όμως, δεν αρκεί η συγκεκριμένη προϋπόθεση, αλλά απαιτείται και η γενική προϋπόθεση που διέπει όλα τα υπόχρεα προς καταχώρηση νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: να έχουν έδρα στην Ελλάδα ή να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα.

Το αλλοδαπό trust εξ ορισμού δεν έχει -και δεν μπορεί να έχει- έδρα στην Ελλάδα, εφόσον δεν προβλέπεται η ίδρυσή του. Επομένως, μένει να εξετάζεται το κριτήριο της φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι αλλοδαπό trust που έχει ιδρυτή, εμπιστευματούχο ή δικαιούχο φορολογικό κάτοικο Ελλάδας υποχρεούται σε καταχώρηση τόσο των στοιχείων του, όσο και των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου, μόνο εάν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που να φορολογείται στην Ελλάδα. Θεωρούμε χρήσιμη την έκδοση σχετικών διευκρινίσεων από τη φορολογική διοίκηση. Επίσης, στοιχεία που αφορούν το αλλοδαπό trust και τους συμμετέχοντες – φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ που εφαρμόζουν το κοινό πρότυπο αναφοράς (CRS) ή, υπό προϋποθέσεις, στα πλαίσια της Οδηγίας DAC 6 (διασυνοριακή διευθέτηση).

Φορολόγηση εσόδων που προκύπτουν από έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Στην έκδοση νέων οδηγιών προχώρησε η Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού του εισοδήματος και της φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα, τα προσδιορισθέντα, βάσει των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, έσοδα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα δηλωμένα έσοδα και η θετική διαφορά που προκύπτει θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

Ειδικά για τα έσοδα που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες επί των οποίων επιβάλλεται συγκεκριμένος συντελεστής Φ.Π.Α., αυτά προστίθενται στις φορολογητέες εκροές του συγκεκριμένου συντελεστή Φ.Π.Α.. Από την άλλη τα έσοδα που δεν αφορούν αποδεδειγμένα αγαθά ή υπηρεσίες με συγκεκριμένο συντελεστή Φ.Π.Α., επιμερίζονται στις δηλούμενες φορολογητέες και απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης εκροές. Τέλος, απαλλασσόμενες εκροές με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών δεν λαμβάνονται υπόψη, καθώς απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένων εγγράφων που να δικαιολογούν τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης (Ε 2016/2020).

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα η μεσαία τάξη

bizness.gr

Published

on

Οδός Ερμού

Ανεξαρτήτως του πως οριοθετείται, η μεσαία τάξη όπως υπογραμμίζει σε Δελτίο του ο ΣΕΒ, θεωρείται ως το πιο δυναμικό στρώμα της κοινωνίας και εν πολλοίς, η οικονομική της ευμάρεια καθορίζει όχι μόνο την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές μιας χώρας, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις.

Σήμερα, διεθνώς, η μεσαία τάξη φαίνεται να βρίσκεται σε καθοδική πορεία, καθώς οι ευκαιρίες για κοινωνική και επαγγελματική άνοδο περιορίζονται, ενώ η κοινωνική κινητικότητα έχει χάσει τη δυναμική άλλων εποχών. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις γρήγορες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που φέρνει η τεχνολογική πρόοδος (έλλειψη δεξιοτήτων), η εξωστρέφεια της παραγωγής και των επενδύσεων (παγκοσμιοποίηση), η ταχεία συσσώρευση πλούτου στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα (οικονομική ανισότητα), η υλική στέρηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός (άστεγοι, άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας, εξάρτηση από ναρκωτικά και οπιοειδή σκευάσματα), οι μεταναστευτικές ροές, κ.ο.κ.

Εν γένει, δεν φαίνεται οι νέες γενιές να έχουν καλύτερες ευκαιρίες από τις προηγούμενες. Όλα αυτά προκαλούν μια αίσθηση αβεβαιότητας για το μέλλον και τείνουν να επιφέρουν αποσαθρωτικά φαινόμενα, επηρεάζοντας δυσμενώς τη γενικότερη κοινωνική συνοχή.

Στη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων, στη μεσαία τάξη ανήκουν τα ευκατάστατα νοικοκυριά, όσοι δηλαδή έχουν σχετικά σταθερή απασχόληση, σχετικά αξιοπρεπείς αμοιβές, τη δυνατότητανα αποκτήσουν σπίτι, αυτοκίνητό, εξοχικό, κ.ο.κ. Προσδιορίζονται, συνήθως, ως μεσαία «εισοδηματική» τάξη, σε σχέση με όσους ανήκουν στην υψηλότερη και τη χαμηλότερη εισοδηματική τάξη.

Με διεθνείς ορισμούς, η μεσαία εισοδηματική τάξη ορίζεται ως το μερίδιο των νοικοκυριών με διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ του 75% και του 200% του διάμεσου εισοδήματος όλων των νοικοκυριών. Με τους ορισμούς αυτούς, στη μεσαία εισοδηματική τάξη ανήκουν χονδρικά 1 στους 2 Έλληνες (54%), ενώ στην υψηλή εισοδηματική τάξη (άνω του 200% του διάμεσου) 1 στους 8 και στη χαμηλή εισοδηματική τάξη (κάτω του 75% του διάμεσου) 1 στους 3. Από τους τελευταίους, λιγότεροι από τους μισούς βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, που ορίζεται από τον ΟΟΣΑ στο 50% του διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος.

Στην Ελλάδα, λοιπόν, το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα για ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο παιδιά άνω των 14 ετών, προσδιορίζεται το 2018 σε €19,7 χιλ. Το εισόδημα αυτό σε σταθερές τιμές 2018 αυξήθηκε στη δεκαετία της υψηλής ανάπτυξης (με δανεικά…) σε €30 χιλ. περίπου (2009-2010) από €25 χιλ. το 2003, ενώ μειώθηκε δραματικά σε €19 χιλ. το 2014, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, λόγω της προσαρμογής των Μνημονίων, όταν το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά το ¼, και σήμερα, έξι χρόνια μετά, διαμορφώνεται σε €20 χιλ. περίπου.

Νοικοκυριά αυτής της σύνθεσης θεωρούνται ότι ανήκουν στη μεσαία εισοδηματική τάξη εφόσον το διαθέσιμο εισόδημά τους βρίσκεται μεταξύ €14,7 χιλ. (75% του διάμεσου) και €39,3 χιλ. (200% του διάμεσου). Με την ίδια λογική, ένα νοικοκυριό της ίδιας σύνθεσης ανήκει στην υψηλή ή τη χαμηλή εισοδηματική τάξη εφόσον το διαθέσιμο εισόδημά του είναι άνω των €39,3 χιλ. ή κάτω των €14,7 χιλ., αντιστοίχως. Τέλος, με διαθέσιμο ετησιο εισόδημα χαμηλοτερο από €9850, ένα νοικοκυριό βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Χονδρικά, λοιπόν, το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα μιας 4μελούς οικογένειας στην Ελλάδα είναι €20 χιλ. περίπου, και με διαθέσιμο εισόδημα €15-€40 χιλ. η οικογένεια αυτή ανήκει στη μεσαία τάξη. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ορισμό του διαμέσου, πάνω και κάτω από €20 χιλ. διαθέσιμο εισόδημα βρίσκεται το 50% των 4μελών οικογενειών στην Ελλάδα. Σε όρους μικτών αποδοχών, ο διάμεσος grosso modo διαμορφώνεται σε €30 χιλ. και η μεσαία τάξη ορίζεται μεταξύ €20-€60 χιλ.

Αναλύοντας τα μικροδεδομένα των Ερευνών Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της ΕΛΣΤΑΤ από το 2003 και μετά, την περίοδο των Μνημονίων παρατηρείται μια διόγκωση του μεριδίου των νοικοκυριών (και των αντίστοιχων εισοδημάτων) της μεσαίας εισοδηματικής τάξης, αλλά και της χαμηλής εισοδηματικής τάξης άνω του ορίου της φτώχειας, με αντίστοιχη μείωση του μεριδίου των νοικοκυριών της υψηλής εισοδηματικής τάξης και της χαμηλής εισοδηματικής τάξης κάτω του ορίου της φτώχειας.

Με άλλα λόγια, παρατηρείται μια καθαρή μετανάστευση νοικοκυριών από τα υψηλά στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, με το μερίδιο των νοικοκυριών κάτω του ορίου της φτώχειας να μειώνεται, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος την περίοδο των Μνημονίων συντελέστηκε λαμβάνοντας υπόψιν κατά το δυνατόν την ανάγκη να μην πληγούν τα σχετικώς χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Τέλος, από τα στοιχεία προκύπτει ότι, λόγω της τεράστιας υπερφορολόγησης κατά την περίοδο των Μνημονίων και της υψηλής προοδευτικότητας του φορολογικού συστήματος, η μεσαία εισοδηματική τάξη καταβάλλει σήμερα το 51% των φορολογικών εσόδων, ενώ πριν την κρίση κατέβαλε το 39,3%. Αντίστοιχα, η υψηλότερη εισοδηματική τάξη, που συρρικνώθηκε αριθμητικά και εισοδηματικά, σήμερα καταβάλει το 38,1% των φορολογικών εσόδων έναντι άνω του 50% που κατέβαλε πριν την κρίση.

Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν είτε την μετακίνηση νοικοκυριών σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια είτε την μη καταγραφή τους στις στατιστικές λόγω της μετανάστευσης στο εξωτερικό, εγκατάλειψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π. Ως αποτέλεσμα, το κράτος, για να συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες του, προχώρησε σε υπερφορολόγηση των σχετικώς υψηλότερων εισοδημάτων, όσων είχαν απομείνει.

Πιο πρόσφατα, όμως, και ιδίως από το 2016 και μετά, η υπερφορολόγηση εντάθηκε, με την διατήρηση του αφορολόγητου σε υψηλά επίπεδα, απαλλάσσοντας έτσι από την φορολογία μεγάλα στρώματα του πληθυσμού και αυξάνοντας αναλογικά την φορολογική επιβάρυνση των υπόλοιπων, και ιδίως των συνεπών φορολογουμένων. Βεβαίως, εάν ληφθεί υπόψη και ο φόρος ακίνητης περιουσίας τότε η συνολική επιβάρυνση είναι ακόμη δυσμενέστερη.

Συμπερασματικά, η χώρα μας κατάφερε να βγει από την κρίση, αλλά με τα μεσαία και υψηλά εισοδηματικά στρώματα να επωμίζονται ένα τεράστιο πρόσθετο φορολογικό βάρος. Σήμερα, τα δημοσιονομικά της χώρας είναι σε ισορροπία και έχει αρχίσει η αντιστροφή της υπερφορολόγησης. Στην διαδικασία αυτή, χρειάζεται μεγάλη προσοχή ώστε η μείωση της φορολογίας να συνοδεύεται από αναπτυξιακά μέτρα, περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας. Άλλωστε στην Ελλάδα, οι εκλογές κερδίζονται και χάνονται με βάση την αβεβαιότητα που βιώνει η μεσαία τάξη λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, η οποία συνδέεεται άμεσα με την υπερφορολόγηση, που την πλήττει.

Αύξηση +4,3% σημείωσε ο κύκλος εργασιών στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών στο σύνολο του 2019, επιπλέον αύξησης +3,5% το 2018, με τις πωλήσεις, ωστόσο, στην εξωτερική αγορά να παρουσιάζουν μικρή επιβράδυνση. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τους κλάδους παραγωγής φαρμάκων (+20,4%), καπνού (+14,8%), ηλεκτρονικών προϊόντων και Η/Υ (+26,5%), οχημάτων (+17,7%) και τροφίμων (+3,1%).

Την ίδια ώρα, σε θετικό έδαφος επανήλθε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Νοέμβριο του 2019 σημειώνοντας αύξηση +7% με βάση τον όγκο των νέων αδειών (+6,7% κατά το διάστημα Ιαν – Νοε 2019), ενώ η εξαίρεση του ΦΠΑ από την οικοδομή αναμένεται να συμβάλλει στην άνοδο της δραστηριότητας τους επόμενους μήνες, ιδίως αναφορικά με τις άδειες για νέες κατοικίες.

Παράλληλα, μικρή βελτίωση παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα το 2019, το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων (-17.318 θέσεις, έναντι -22.333 τον Ιανουάριο του 2019), ακολουθώντας σε γενικές γραμμές την εποχικότητα των τελευταίων ετών. Ωστόσο, η επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων συνολικά το 2019 (+127,6 χιλ., έναντι +141 χιλ. το 2018) σε συνδυασμό με την αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων (1.064 χιλ. τον Δεκέμβριο του 2019, έναντι 935 χιλ. τον Δεκέμβριο του 2018) δημιουργεί προβληματισμό. Από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός ενισχύθηκε σε +0,9% τον Ιανουάριο του 2020, από +0,4% τον Ιανουάριο του 2019 και +0,3% στο σύνολο του 2019, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών καυσίμων (+8,1%) και φαρμάκων (+4,6%).

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν 7,5% οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2019

bizness.gr

Published

on

Αθήνα, διαμερίσματα

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα κατ τα οποία δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν, κατά μέσο όρο, κατά 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ενώ για το σύνολο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,2%, έναντι αύξησης 1,8% το 2018.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 8,9% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 6,6% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2019, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα “νέα” διαμερίσματα ήταν 7,7%, έναντι αύξησης 2,0% το 2018, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 6,9% το 2019, έναντι αύξησης 1,7% το 2018.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν αυξημένες κατά 11,0% στην Αθήνα, 5,5% στη Θεσσαλονίκη, 4,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το 2019, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 ήταν 10,4%, 6,8%, 4,1% και 4,6% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2018, ενώ για το 2019 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 7,5%.

Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή και με διάκριση μεταξύ “νέων” και “παλαιών” διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενότητα “Αγορά Ακινήτων”.

Continue Reading
Advertisement

Trending