Connect with us

ΔΙΕΘΝΗ

Οι δασμοί που θα επιβληθούν στη μεταβατική περίοδο του Brexit

bizness.gr

Published

on

Brexit 2

Σύμφωνα με τη στήλη «Φοροδοξίες» της Grant Thornton, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, συνεχίζει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεπώς δε θα τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις για συναλλαγές από/προς το Η.Β. και στην ουσία δε θα αλλάξει τίποτα για πολίτες και επιχειρήσεις σε Ε.Ε. και Η.Β. Από τα μεσάνυχτα της 31 Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο έπαυσε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης που προβλέπει μεταβατική περίοδο έως 31/12/2020 (Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1014155 ΕΞ 2020). Επειδή η απόφαση αφορά στις τελωνειακές διαδικασίες, αναμένεται αντίστοιχη αποσαφήνιση από την ΑΑΔΕ και στην φορολογία εισοδήματος και Φ.Π.Α.

Παρακράτηση φόρου μετά το Brexit: και μετά το Brexit μπορεί να μη γίνεται παρακράτηση φόρου 20% για δικαιώματα και 15% για τόκους που πηγάζουν από την Ελλάδα και καταβάλλονται σε κάτοικο του Η.Β. Παρότι δεν θα ισχύει η προστατευτική νομοθεσία της Ε.Ε. για μηδενικό παρακρατούμενο φόρο μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, η απαλλαγή θα παρέχεται βάσει της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ Η.Β. και Ελλάδας, η οποία θα συνεχίσει να ισχύει. Αντίθετα, επειδή στη συγκεκριμένη ΣΑΔΦ δεν υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη για τα μερίσματα που καταβάλλονται προς το Η.Β., για αυτά θα ισχύει, αν δεν υπάρξει άλλη πρόβλεψη, η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 5%.

Συμπληρωματικά στοιχεία ικανά να παρατείνουν την πενταετή παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για έλεγχο και επιβολή φόρου σε δεκαετή: κρίθηκε προσφάτως από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι μπορεί να αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία: α) έγγραφα άλλης Δ.Ο.Υ. ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται τυχόν εικονικότητα τιμολογίων που εξέδωσε ο φορολογούμενος και στα οποία είχε στηριχθεί ο αρχικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματός του και β) επίσημα ή ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία που τηρούν τρίτες επιχειρήσεις ή άλλα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η εικονικότητα των τιμολογίων που εξέδιδε ή λάμβανε και καταχώριζε ο φορολογούμενος, η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων που τηρούσε και η απόκρυψη εισοδήματος. Η συγκεκριμένη νομολογία αφορά ελεγχόμενες χρήσεις μέχρι και το 2013 (ΣτΕ 1494/2019 και 1628/2019).

Συμπληρωματικά στοιχεία, αντιθέτως, δεν μπορούν να αποτελέσουν οι ημεδαποί τραπεζικοί λογαριασμοί: σύμφωνα με παγιωμένη πλέον νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά, ΣτΕ 2934, 2935/2017), στοιχεία ημεδαπών λογαριασμών δεν είναι ικανά να παρατείνουν την πενταετή προθεσμία παραγραφής για φορολογικό έλεγχο και καταλογισμό σε δεκαετή. Και αυτό διότι η φορολογική αρχή είχε τη δυνατότητα να λάβει το σύνολο των στοιχείων των ελληνικών τραπεζικών λογαριασμών εντός του αρχικού χρόνου παραγραφής και πριν την πάροδο της πενταετίας.

Συμπληρωματικά στοιχεία, επίσης, δεν μπορούν να αποτελέσουν οι αλλοδαποί τραπεζικοί λογαριασμοί, υπό προϋποθέσεις: σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε ότι τα στοιχεία των αλλοδαπών τραπεζικών λογαριασμών (εν προκειμένω ελβετικών), τα οποία είχαν τεθεί υπόψη της φορολογικής αρχής, έστω και ως ένδειξη, δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» και ικανά για την παράταση του χρόνου παραγραφής σε δεκαετή. Το ίδιο ισχύει για τα στοιχεία που πάντως μπορούσαν να είχαν τεθεί υπόψη της ελληνικής φορολογικής αρχής εντός της αρχικής πενταετίας παραγραφής, αν αυτή είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια και είχε χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που της παρείχε ο νόμος για να λάβει τα στοιχεία αυτά, δηλαδή, μεταξύ άλλων, τη θεσπισμένη δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων με την άλλη χώρα (ΔΕφ Αθ 4748/2018).

Δεν προβλέπεται η έκπτωση δαπανών που συνδέονται με τη διανομή ενδοομιλικών μερισμάτων: μεταξύ των δαπανών που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογουμένου περιλαμβάνονται και οι τόκοι ενδοομιλικού δανείου κατά το μέρος που διατέθηκε για την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών που αποφέρουν απαλλασσόμενο μέρισμα. Επίσης, δεν εκπίπτουν τόκοι τραπεζικού δανεισμού κατά το μέρος που διατέθηκε για την αποπληρωμή ενδοεταιρικού δανείου που ελήφθη για την εξαγορά τέτοιων συμμετοχών. Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου που προβλέπει ότι τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από φόρο (Ε 2088/2019).

Το Golden Hall που διαχειρίζεται ήδη η Lamda Malls
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ19 ώρες ago

Το μεγάλο στοίχημα των εμπορικών κέντρων – Η περίπτωση της Lamda Malls

VIDEOS20 ώρες ago

[VIDEO] Έτσι θα γίνει το καζίνο στο Ελληνικό – Δείτε σε 3D το Inspire Athens IRC

To νέο εμπορικό πάρκο Piraeus Retail Park της Ten Brinke
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ20 ώρες ago

Τα 4 νέα εμπορικά πάρκα της Ten Brinke στην Ελλάδα – Πότε ανοίγει το πρώτο

H νέα μεγάλη τουριστική επένδυση Voria στο Μαρούσι που περιλαμβάνει και τη μετεγκατάσταση του Καζίνο της Πάρνηθας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Δεκτές από το ΣτΕ οι προσφυγές για τη μεγάλη τουριστική επένδυση Voria με το καζίνο στο Μαρούσι

Μήλος -Φωτό: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Στα σκαριά νέο 5άστερο ξενοδοχείο στη Μήλο

To εμπορικό πάρκο Village Shopping and more στο Ρέντη - Φωτό: Pradera
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 ημέρες ago

Νέες συνεργασίες στο εμπορικό πάρκο της Pradera στο Ρέντη – Σε αναμονή η διαδικασία πώλησης

Το ακίνητο στην Πατησίων και Μάρνη που θα γίνει το νέο ξενοδοχείο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Πράσινο φως για το νέο ξενοδοχείο των Γάλλων στην Πατησίων

Το ιστορικό ξενοδοχείο Sans Rival στη Λιοσίων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Αναβιώνει το εγκαταλελειμένο ιστορικό ξενοδοχείο Sans Rival στο κέντρο της Αθήνας

Άποψη εγκαταστάσεων logistics από ψηλά
LOGISTICS4 ημέρες ago

Ποιά περιοχή της Ελλάδας μονοπωλεί τις νέες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις logistics

Το νησί Σκορπιός στο οποίο θα δημιουργηθεί το VIP Exclusive Club
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Εγκρίθηκε και επίσημα η χωροθέτηση του VIP Exclusive Club του Ριμπολόβλεφ στο Σκορπιό

REAL ESTATE1 μήνα ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ6 μήνες ago

Νέα προσπάθεια για δημιουργία πίστας Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα – Ποιά περιοχή βρίσκεται στο στόχαστρο

To νέο εμπορικό πάρκο Piraeus Retail Park της Ten Brinke
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

Οι 3 μεγάλες real estate επενδύσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της Πειραιώς

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE2 εβδομάδες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 εβδομάδες ago

Οι 3 νέοι εμπορικοί πόλοι που θα αλλάξουν τη Λεωφόρο Κηφισού

Το νέο The Cohort Athens στη Λιοσίων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία του 2021 στην Αθήνα – Ποιά και πότε αναμένεται να ανοίξουν

Τα Αστέρια της Γλυφάδας από ψηλά
REAL ESTATE7 ημέρες ago

Από το Μαρούσι έως τη Βούλα και την Παλλήνη: 5 μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που προχωρούν

Το κτίριο Pharos στο κέντρο του Πειραιά
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

Σε πλειστηριασμό βγαίνει το κτίριο Pharos στο κέντρο του Πειραιά

RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

4 εμβληματικά κτιριακά projects στην “Αθηναϊκή Ριβιέρα”

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ2 μήνες ago

To 2022 θα ανοίξει το νέο μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

Advertisement

Trending