Connect with us

ΔΙΕΘΝΗ

Οι δασμοί που θα επιβληθούν στη μεταβατική περίοδο του Brexit

Newsroom

Published

on

Σύμφωνα με τη στήλη «Φοροδοξίες» της Grant Thornton, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, συνεχίζει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεπώς δε θα τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις για συναλλαγές από/προς το Η.Β. και στην ουσία δε θα αλλάξει τίποτα για πολίτες και επιχειρήσεις σε Ε.Ε. και Η.Β. Από τα μεσάνυχτα της 31 Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο έπαυσε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης που προβλέπει μεταβατική περίοδο έως 31/12/2020 (Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1014155 ΕΞ 2020). Επειδή η απόφαση αφορά στις τελωνειακές διαδικασίες, αναμένεται αντίστοιχη αποσαφήνιση από την ΑΑΔΕ και στην φορολογία εισοδήματος και Φ.Π.Α.

Παρακράτηση φόρου μετά το Brexit: και μετά το Brexit μπορεί να μη γίνεται παρακράτηση φόρου 20% για δικαιώματα και 15% για τόκους που πηγάζουν από την Ελλάδα και καταβάλλονται σε κάτοικο του Η.Β. Παρότι δεν θα ισχύει η προστατευτική νομοθεσία της Ε.Ε. για μηδενικό παρακρατούμενο φόρο μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, η απαλλαγή θα παρέχεται βάσει της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ Η.Β. και Ελλάδας, η οποία θα συνεχίσει να ισχύει. Αντίθετα, επειδή στη συγκεκριμένη ΣΑΔΦ δεν υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη για τα μερίσματα που καταβάλλονται προς το Η.Β., για αυτά θα ισχύει, αν δεν υπάρξει άλλη πρόβλεψη, η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 5%.

Συμπληρωματικά στοιχεία ικανά να παρατείνουν την πενταετή παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για έλεγχο και επιβολή φόρου σε δεκαετή: κρίθηκε προσφάτως από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι μπορεί να αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία: α) έγγραφα άλλης Δ.Ο.Υ. ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται τυχόν εικονικότητα τιμολογίων που εξέδωσε ο φορολογούμενος και στα οποία είχε στηριχθεί ο αρχικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματός του και β) επίσημα ή ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία που τηρούν τρίτες επιχειρήσεις ή άλλα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η εικονικότητα των τιμολογίων που εξέδιδε ή λάμβανε και καταχώριζε ο φορολογούμενος, η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων που τηρούσε και η απόκρυψη εισοδήματος. Η συγκεκριμένη νομολογία αφορά ελεγχόμενες χρήσεις μέχρι και το 2013 (ΣτΕ 1494/2019 και 1628/2019).

Συμπληρωματικά στοιχεία, αντιθέτως, δεν μπορούν να αποτελέσουν οι ημεδαποί τραπεζικοί λογαριασμοί: σύμφωνα με παγιωμένη πλέον νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά, ΣτΕ 2934, 2935/2017), στοιχεία ημεδαπών λογαριασμών δεν είναι ικανά να παρατείνουν την πενταετή προθεσμία παραγραφής για φορολογικό έλεγχο και καταλογισμό σε δεκαετή. Και αυτό διότι η φορολογική αρχή είχε τη δυνατότητα να λάβει το σύνολο των στοιχείων των ελληνικών τραπεζικών λογαριασμών εντός του αρχικού χρόνου παραγραφής και πριν την πάροδο της πενταετίας.

Συμπληρωματικά στοιχεία, επίσης, δεν μπορούν να αποτελέσουν οι αλλοδαποί τραπεζικοί λογαριασμοί, υπό προϋποθέσεις: σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε ότι τα στοιχεία των αλλοδαπών τραπεζικών λογαριασμών (εν προκειμένω ελβετικών), τα οποία είχαν τεθεί υπόψη της φορολογικής αρχής, έστω και ως ένδειξη, δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» και ικανά για την παράταση του χρόνου παραγραφής σε δεκαετή. Το ίδιο ισχύει για τα στοιχεία που πάντως μπορούσαν να είχαν τεθεί υπόψη της ελληνικής φορολογικής αρχής εντός της αρχικής πενταετίας παραγραφής, αν αυτή είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια και είχε χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που της παρείχε ο νόμος για να λάβει τα στοιχεία αυτά, δηλαδή, μεταξύ άλλων, τη θεσπισμένη δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων με την άλλη χώρα (ΔΕφ Αθ 4748/2018).

Δεν προβλέπεται η έκπτωση δαπανών που συνδέονται με τη διανομή ενδοομιλικών μερισμάτων: μεταξύ των δαπανών που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογουμένου περιλαμβάνονται και οι τόκοι ενδοομιλικού δανείου κατά το μέρος που διατέθηκε για την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών που αποφέρουν απαλλασσόμενο μέρισμα. Επίσης, δεν εκπίπτουν τόκοι τραπεζικού δανεισμού κατά το μέρος που διατέθηκε για την αποπληρωμή ενδοεταιρικού δανείου που ελήφθη για την εξαγορά τέτοιων συμμετοχών. Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου που προβλέπει ότι τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από φόρο (Ε 2088/2019).

Advertisement

Δέλτα Τεχνική

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement The Green Office
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Τα έργα στο Μινιόν - Φωτό: POOL / ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ / EUROKINISSI
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Ισχυρή λειτουργική επίδοση για την Dimand το 2023 – Πόσο αυξήθηκε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Karela Business Park - Πηγή: Prodea
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

Νέα εποχή για το μεγαλύτερο συγκρότημα γραφείων της Prodea – Σε ποιά εταιρεία μισθώθηκε

Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Στο Μαρούσι το κτίριο γραφείων με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα – Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Noval Property

Το "δαχτυλίδι" της Αττικής Οδού στο Μαρούσι - Πηγή: Αντώνης Νικολόπουλος / Eurokinissi
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ημέρες ago

Υπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο έργο real estate του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος ΤΕΡΝΑ και DIMAND

Το ξενοδοχείο Lighthouse Athens της Brown Hotels στην Ομόνοια - Πηγή: Brown Hotels
SPECIAL EDITIONS4 ημέρες ago

Η ομάδα της Brown Hotels μεγαλώνει και ισχυροποιείται με προσθήκη νέων στελεχών

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ5 ημέρες ago

Οι 2+1 επενδύσεις real estate στα Σπάτα που αλλάζουν τα δεδομένα στα Μεσόγεια

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Σε δημόσια διαβούλευση νέα επένδυση για ξενοδοχείο στην Επίδαυρο

Πηγή: ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΙΝΗ/EUROKINISSI
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Ποιές είναι οι νέες τάσεις στα εμπορικά ακίνητα στην “καρδιά” της Αθήνας – Ποιά μετατρέπονται σε ξενοδοχεία

Οι πολυτελείς κατοικίες της Orilina Properties στο Ελληνικό - Πηγή: Orilina Properties
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Ξεπέρασε τα 130 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Orilina Properties – Σε ποιά projects εστιάζει

Κατοικία - Designed by Canva Pro
REAL ESTATE6 ημέρες ago

KPMG: οι επενδύσεις σε ακίνητα & ξενοδοχεία στην Ελλάδα θα συνεχιστούν – Σημαντική ζήτηση για νέα ποιοτικά ακίνητα

Piraeus Tower (Σεπτέμβριοσ 2023) - Φωτό: Άρτεμις Σκουλίκα / Ypodomes.com
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Ουρανοξύστες στην Αθήνα: ολοκληρώνεται ο Piraeus Tower, ξεκινά η ανέγερση του Riviera Tower

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ5 ημέρες ago

Οι 2+1 επενδύσεις real estate στα Σπάτα που αλλάζουν τα δεδομένα στα Μεσόγεια

Το "δαχτυλίδι" της Αττικής Οδού στο Μαρούσι - Πηγή: Αντώνης Νικολόπουλος / Eurokinissi
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ημέρες ago

Υπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο έργο real estate του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος ΤΕΡΝΑ και DIMAND

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Σε διαβούλευση νέα τουριστική επένδυση με ξενοδοχείο στην Ηλεία

Cambas Project - Πηγή: REDS
VIDEOS2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Cambas Park: δείτε το ακίνητο που θα γίνει η μεγάλη επένδυση της REDS

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Στα σκαριά νέα επένδυση γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Glyfada Riviera Hotel - Πηγή: SWOT Hospitality
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Νέα εποχή για το 5άστερο ξενοδοχείο Glyfada Riviera Hotel

Radisson RED Mitropoleos Square Athens - Πηγή: Radisson Hotel Group
SPECIAL EDITIONS2 εβδομάδες ago

Με συνεργασία κορυφής ανοίγει τέλος του 2024 το νέο Radisson RED Mitropoleos Square Athens

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Οι δύο μεγάλες ξενοδοχειακές εξαγορές στην Κρήτη το 2023 – Ποιά ξενοδοχεία άλλαξαν χέρια

Ο CEO της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης - Πηγή: Trade Estates
REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates εισήλθε το Latsco Family Office λίγο πριν το Χρηματιστήριο

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: oλοκληρώνεται η πρόσοψη του Πύργου του Πειραιά

Μακέτες από τη μεταμόρφωση του Μινιόν στην Πατησίων - Πηγή: Dimand
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Πώς προχωρούν τα έργα στο Μινιόν στην Πατησίων

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε το ολοκληρωμένο πλέον 5άστερο One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα

Το νέο κτίριο logistics που κατασκευάζει η Ten Brinke στη Μαγούλα - Πηγή: Ten Brinke
LOGISTICS1 μήνα ago

[VIDEO] Ξεκίνησε τη νέα επένδυση logistics στη Δυτική Αττική η Ten Brinke

Η νέα οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Γλυφάδα - Πηγή: Τen Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Συνεχίζει τις οικιστικές επενδύσεις στη Γλυφάδα η Ten Brinke – Σε ποιό νέο ακίνητο επενδύει

Η επένδυση της Ten Brinke στο ακίνητο επί των οδών Λ. Βουλιαγμένης και Βενεζουέλας στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το εμπορικό κτίριο στη νέα μεικτή επένδυση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η νέα οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα – Δείτε πού βρίσκεται

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε από ψηλά τη μεταμόρφωση του Πύργου του Πειραιά σε Piraeus Tower

Οικιστικό συγκρότημα της Ten Brinke στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τη μεταμόρφωση του Πύργου του Πειραιά σε Piraeus Tower – Σχεδόν έτοιμη η νέα πρόσοψη

ΔΗΜΟΦΙΛΗ