Connect with us

REAL ESTATE

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για το Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο

bizness.gr

Published

on

Το Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκόπουλου - Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ
Το Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκόπουλου - Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ

Προκηρύχθηκε ο mega διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για το πρώην Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο, όπως είχε προαναγγελθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ο διαγωνισμός αφορά τη μακροχρόνια μίσθωση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο, με σκοπό την αξιοποίησή του με βάση τις επιτρεπόμενες χρήσεις που προβλέπει το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) που αναμένεται να εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα σύντομα.

Το προς αξιοποίηση ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ έχει έκταση 589,4 στρεμμάτων και περιλαμβάνει κλειστές και ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση αθλημάτων ιππασίας.

Ενδείκνυται για την ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) που έχει εκπονηθεί, ορίζεται περιοχή με υποχρεωτική τη χρήση αθλητικής ιππασίας.

Στο υπόλοιπο ακίνητο επιτρέπονται αθλητικές και ήπιες εμπορικές και τουριστικές χρήσεις με συμπληρωματικό χαρακτήρα προς τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Τι αφορά ο διαγωνισμός

Το Ταμείο με τη Σύμβαση Μίσθωσης του Ακινήτου μισθώνει στην Ανάδοχο Εταιρεία το Ακίνητο έναντι Μισθώματος και για χρονικό διάστημα 40 ετών.

Το Ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί από την Ανάδοχο Εταιρεία σε συμμόρφωση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και στο πλαίσιο των όρων του ΕΣΧΑΔΑ και του ΠΔ, που πρόκειται να εκδοθεί και το οποίο θα κυρώνει το εν λόγω ΕΣΧΑΔΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μια φάση και με βάση τα παρακάτω στάδια:

25.07.2022 Έναρξη λειτουργίας VDR
01.09.2022 Ημερομηνία έναρξης επισκέψεων στο Ακίνητο
16.09.2022 Ανάρτηση στο VDR του Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης του Ακινήτου
17.10.2022 Καταληκτική ημερομηνία σχολιασμού του Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης του Ακινήτου
11.11.2022 Καταληκτική ημερομηνία επισκέψεων στο Ακίνητο
18.11.2022 Ανάρτηση στο VDR του Τελικού Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης του Ακινήτου
18.11.2022 Ανάρτηση στο VDR του επιτοκίου προεξόφλησης “R”, όπως θα καθοριστεί από ανεξάρτητο αποτιμητή
21.11.2022 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον Διαγωνισμό
25.11.2022 Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης στοιχείων στο VDR
30.11.2022 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφοράς για το Ακίνητο >>Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών – Δείτε εδώ<<

Η ΑΣ.Π.Α. Ανώνυμη Εταιρεία λειτουργεί για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ως Τεχνικός Σύμβουλος ΕΣΧΑΔΑ και η Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ως Νομικός Σύμβουλος. Χρέη Χρηματοοικονομικού Συμβούλου εκτελεί η ALPHA BANK.

Το προφίλ του ακινήτου & οι επιτρεπόμενες χρήσεις

Η ευρύτερη έκταση βρίσκεται στη θέση «ΠΟΥΣΙ ΜΠΑΡΤΖΗ – ΜΕΡΕΝΤΑ» της Δημοτικής Ενότητας Μαρκοπούλου Μεσογαίας, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικής επιφανείας 1.029.279,62 τ.μ., μέρος της οποίας αποτελεί το Ακίνητο που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα το προς αξιοποίηση Ακίνητο έχει εμβαδόν 589.452,862 τ.μ.

Αναλυτικότερα, στο Ακίνητο, σύμφωνα με το ΕΣΧΑΔΑ, καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες και δη:

  • ΖΩΝΗ Ι (Θεματικό Πάρκο – Αναψυχή), συνολικής επιφανείας 426.517,642 τ.μ.
  • ΖΩΝΗ ΙΙ (Περιοχή δασικής προστασίας), συνολικής επιφανείας 120.424,27 τ.μ. και
  • ΖΩΝΗ ΙΙΙ (Πρόσβασης – Στάθμευσης), συνολικής επιφανείας 42.510,95 τ.μ..

Ειδικότερα:

1. Στη Ζώνη Ι, που αποτελεί την βασική ζώνη ανάπτυξης επιτρέπονται οι χρήσεις:

α) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών
β) Κοινωνική πρόνοια
γ) Γραφεία
ε) Κατοικία (για τις λειτουργικές ανάγκες του Πάρκου)
στ) Εκπαίδευση
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων όλων των ιππικών και βοηθητικών τους υποδομών)
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις θ) Θρησκευτικοί χώροι
ι) Περίθαλψη (μόνο για τις χρήσεις του αθλητικού κέντρου) ια) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιβ) Εστίαση
ιγ) Αναψυκτήρια
ιε) Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα)
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιζ) Τουριστικά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές
ιη) Ελικοδρόμιο
κ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του ακινήτου

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις οφείλουν να κατέχουν κατ’ ελάχιστον το 35% της συνολικής δόμησης του Ακινήτου.

Οι, δε, εγκαταστάσεις φιλοξενίας, ήτοι οι χρήσεις “ε” και “ιζ” δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 20 % της συνολικής δόμησης του Ακινήτου.

Διασφαλίζεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων με κυρίαρχη τη χρήση της αθλητικής ιππασίας στο χώρο που προσδιορίζεται.

2. Η Ζώνη ΙΙ, συνολικής επιφανείας 120.424,27 τ.μ., ορίζεται ως περιοχής προστασίας και αποτελείται από τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, που περιλαμβάνονται στο Aκίνητο. Στις πιο πάνω εκτάσεις διατηρείται ο δασικός χαρακτήρας και το φυσικό ανάγλυφο και απαγορεύεται κάθε δόμηση.

3. Η Ζώνη ΙΙΙ, συνολικής επιφανείας 42.510,95 τ.μ., λειτουργεί αποκλειστικά ως οδικό δίκτυο πρόσβασης και χώρος στάθμευσης για το Aκίνητο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται. Στην έκταση αυτή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η κατασκευή εγκατάστασης εισόδου ή φυλακίου, με μέγιστη δόμηση 15,00 τ.μ. και μέγιστο ύψος 3,50 μ. Σε περίπτωση υλοποίησης της δόμησης αυτής, μειώνεται αντίστοιχα η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στη Ζώνη Ι.

Με βάση τους συντελεστές δόμησης και κάλυψης στο σύνολο της Ζώνης Ι προκύπτει δυνατότητα δόμησης ίση με 46.916,94 τ.μ. και κάλυψης ίση με 63.977,65 τ.μ.

Με δεδομένη την ύπαρξη υφιστάμενης δόμησης 26.099,48 τ.μ. και κάλυψης 29.983,20 τ.μ., οι δυνατότητες της ζώνης σε υπολειπόμενη δόμηση υπολογίζονται σε 20,817,46 τ.μ. και 33.994,45 τ.μ. υπολειπόμενης κάλυψης.

Τέλος, εντός του Ακινήτου υφίστανται τα παρακάτω κτήρια και εγκαταστάσεις:

• «Κύρια Αρένα Jumping» εμβαδού 10.232 τ.μ. με 6.000 μόνιμες θέσεις θεατών και κτίρια 3.032 τ.μ.
• «Κύρια Αρένα Dressage» εμβαδού 4.050 τ.μ. με 2.000 μόνιμες θέσεις θεατών και κτίρια 1.913 τ.μ.
• Κλειστή Αρένα εμβαδού 2.100 τ.μ. με 2.010 θέσεις θεατών.
• Τρείς αρένες προπόνησης Ιππικής Δεξιοτεχνίας.
• Τέσσερις αρένες προπόνησης υπερπήδησης εμποδίων.
• Συγκρότημα στάβλων Ο.Ι.Κ αποτελούμενο από 5 ενότητες στάβλων χωρητικότητας 280 αλόγων, συνολικού εμβαδού 9.223 τ.μ..
• Συγκρότημα της Κτηνιατρικής Κλινικής με στάβλους ανάρρωσης – απομόνωσης το οποίο αποτελείται από 4 κτίρια συνολικού εμβαδού 1.897 τ.μ. (Επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη Κτηνιατρική Κλινική θεωρείται από τις πλέον σύγχρονες της Ευρώπης).
• Κτίριο γραφείων το οποίο αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικού εμβαδού
3.131 τ.μ.
• Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης
• Ελικοδρόμιο
• Το κτίριο που στεγάζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου συνολικού εμβαδού 1.324,20 τ.μ.

Όλα, δε, τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτομερώς στο ΕΣΧΑΔΑ, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Advertisement

The Green Office

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement The Green Office
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Το νέο συγκρότημα γραφείων και καταστημάτων The Grid στο Μαρούσι - Πηγή φωτό: Noval Property
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ώρες ago

Επενδυτική κοσμογονία για νέα κτίρια γραφείων στο Μαρούσι – Οι 4 επενδύσεις της Noval Property

Πηγή: ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΙΝΗ/EUROKINISSI
REAL ESTATE7 ώρες ago

Νέα εταιρεία επενδύσεων real estate στην Ελλάδα – Ποιοί ενώνουν δυνάμεις

Το Μέγαρο Σλήμαν, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, στην Πανεπιστημίου
REAL ESTATE8 ώρες ago

Πώς θα αξιοποιηθούν 3 ιστορικά ακίνητα του ΕΦΚΑ σε Πανεπιστημίου, Σταδίου & Πατησίων

H Marina Galleria στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 ημέρες ago

Προχωρούν οι διαδικασίες για τα “διαμάντια” του Ελληνικού – Σε ποιά φάση βρίσκονται Riviera Tower, Riviera Galleria & Vouliagmenis Mall

Το εμπορικό κέντρο The Mall Athens στο Μαρούσι - Πηγή: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 ημέρες ago

Ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ η αξία των malls της Lamda με επιδόσεις σε επίπεδα 2019

To νέο retail park της Trade Estates στα Σπάτα - Πηγή: Trade Estates
REAL ESTATE4 ημέρες ago

Έως τον Ιούνιο του 2023 η είσοδος της Trade Estates στο Χρηματιστήριο με προίκα τουλάχιστον 286 εκατ. ευρώ

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Εγκρίθηκε επένδυση για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στις “ελληνικές Μαλδίβες” στην Εύβοια

REAL ESTATE4 ημέρες ago

Εγκρίθηκε το σχέδιο απόσχισης του κλάδου ακινήτων της INTRACOM – Δημιουργείται νέα θυγατρική

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ5 ημέρες ago

Νέα επένδυση της Noval Property για “πράσινο” κτίριο γραφείων στο Μαρούσι – Ποιά ακίνητα απέκτησε

Το κτίριο γραφείων της ΑΕΓΕΚ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Πηγή: POINTERS PROPERTY SERVICES
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ5 ημέρες ago

Άλλαξε χέρια γνωστό κτίριο γραφείων της ΑΕΓΕΚ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 εβδομάδες ago

Νέα πνοή σε δύο γνωστά εμπορικά κέντρα στο κέντρο της Αθήνας – Πώς θα μεταμορφωθούν

The Dolli at Acropolis - Πηγή: Grecotel
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Ανοίγει τα Χριστούγεννα το νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων The Dolli της Grecotel στη Μητροπόλεως

Το νέο πολυτελές Mandarin Oriental Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
VIDEOS2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε το νέο υπόσκαφο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στο Costa Navarino

Η νέα επένδυση Voria στο Μαρούσι
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Εγκρίθηκε το ρυμοτομικό για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι

Η αρχιτεκτονική πρόταση των Divercity Architects για το κτίριο του Μινιόν - Πηγή: Divercity Architects
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Δείτε πώς θα μπορούσε να μεταμορφωθεί το κτίριο του Μινιόν στην Πατησίων

To εμπορικό κέντρο Athens Heart στην Πειραιώς - Πηγή: Athens Heart
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 εβδομάδες ago

Στην Premia Properties το εμπορικό κέντρο Athens Heart – Θα μετατραπεί σε γραφεία με καταστήματα

Η νέα Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Όμιλος Fais
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Ολοκληρώνεται η νέα Agora Modiano στη Θεσσαλονίκη

Άποψη του Πειραιά - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Στα σκαριά νέα ξενοδοχειακή επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά – Ποιός μεγάλος όμιλος τη σχεδιάζει

Το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων στην Αμαλίας - Πηγή: A&M Architects
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ6 ημέρες ago

Ολοκληρώνεται το 2023 το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων στο Σύνταγμα – Ποιά εταιρεία επενδύει

Το διατηρητέο κτίριο στην οδό Φιλελλήνων 20 στο Σύνταγμα - Πηγή: Google
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Ανοίγει ο δρόμος για νέο ξενοδοχείο στο Σύνταγμα

Piraeus Retail Park - Φωτό: Ten Brinke
VIDEOS1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Δείτε το ολοκληρωμένο Piraeus Retail Park στην Πειραιώς

Το νέο πολυτελές Mandarin Oriental Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
VIDEOS2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε το νέο υπόσκαφο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στο Costa Navarino

Χίος - Πηγή: Canva Pro
VIDEOS3 εβδομάδες ago

Ξεκινά η επένδυση για το πρώτο ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Χίο

Άποψη του Πειραιά - Πηγή: Canva
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: δείτε πώς μεταμορφώνεται η όψη του Πύργου του Πειραιά

Το νέο "πράσινο" κτίριο γραφείων "The Wave" της Prodea Investments στη Λ. Συγγρού - Φωτό: Tsolakis Architects / Prodea
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

[VIDEO-ΦΩΤΟ] Ολοκληρώνεται το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων The Wave στη Λ. Συγγρού – Ποιά πολυεθνική θα εγκατασταθεί εκεί

H νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στην Ιερά Οδό στο Βοτανικό - Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Νέα μεγάλη εμπορική επένδυση της Ten Brinke στον Κηφισό

Η νέα οικιστική επένδυση πολυτελείας στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης 81 και Βενεζουέλας - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL2 μήνες ago

Νέα οικιστική επένδυση πολυτελείας πάνω στη Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα

Piraeus Retail Park - Φωτό: Trade Estates
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πώς έγινε το νέο εμπορικό πάρκο Piraeus Retail Park στην Πειραιώς

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: ΤΕΡΝΑ / PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

[VIDEO] Αλλάζει σταδιακά όψη ο “κοιμώμενος γίγαντας” του Πειραιά & μεταμορφώνεται σε Piraeus Tower

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καραμανλή στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke Hellas
RESIDENTIAL2 μήνες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Προχωρά μεγάλη οικιστική επένδυση στη Γλυφάδα – Ποιά γνωστή εταιρεία επενδύει

ΔΗΜΟΦΙΛΗ