Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Grant Thornton: Μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω της πανδημίας – 25 ερωτήσεις & απαντήσεις

bizness.gr

Published

on

Grant Thornton

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα μας και για ολόκληρη την υφήλιο, η Grant Thornton, από πλευράς της, μένει πιστή στην υπόσχεσή της για συνεχή ενημέρωση για θέματα που αφορούν άμεσα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα.

Το εξειδικευμένο Φορολογικό Τμήμα της Grant Thornton ρίχνει περαιτέρω φως σε 25 μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους:

Μέτρα για τις επιχειρήσεις

1. Θα ισχύει αναστολή καταβολής φόρων;

Ναι, παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων (και από ΦΠΑ), οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στον σχετικό πίνακα, οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

2. Θα ισχύει αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών;

Ναι, θα ισχύει σύμφωνα με ανακοινώσεις αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε επιχειρήσεις που πλήττονται. Επίσης, θα ισχύει αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Προϋπόθεση αναστολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

3. Θα δοθούν ενισχύσεις αναφορικά με την αποπληρωμή δανείων;

Δανειολήπτες επιχειρηματικών δανείων δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων έως 30/9/2020, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019. Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

Θα δοθεί επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 3 μήνες για τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται άμεσα. Σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, το μέτρο δύναται να επεκταθεί περαιτέρω χρονικά.

Εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, θα έχουν τη δυνατότητα αναστολής δόσεων για διάστημα τριών μηνών.

4. Θα δοθούν επιχορηγήσεις ή δάνεια σε επιχειρήσεις από το κράτος;

Θα δοθούν υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν. Προϋπόθεση λήψης αυτής της χρηματοδότησης είναι, και πάλι, η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

5. Αναστέλλεται η καταβολή ενοικίων στις επαγγελματικές μισθώσεις;

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. Το Τέλος χαρτοσήμου και ο ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή.

6. Αναστέλλεται η καταβολή ενοικίων στις οικιακές μισθώσεις;

Για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

7. Τι μέτρα θα ληφθούν για την ελάφρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων για τα οποία καταβάλλεται το 60% του ενοικίου;

Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων, προβλέπεται η αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για 4 μήνες.

8. Τι θα γίνει με τις οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες;

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων ύψους έως 30.000 ευρώ.

9. Τι φορολογικά μέτρα λαμβάνονται αναφορικά με την κατανάλωση ειδών που σχετίζονται με την υγεία;

Μείωση ΦΠΑ από 24% σε 6% σε προϊόντα αναγκαία για την προστασία από τον COVID-19, όπως είναι: (α) οι μάσκες και τα γάντια, (β) τα αντισηπτικά διαλύματα, μαντήλια και άλλα παρασκευάσματα, (γ) το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή και (δ) η αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών. Η μείωση θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2020.

10. Τελικά θα εφαρμοσθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων για το 2020;

Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες αντικειμενικές θα ισχύσουν από την επόμενη χρονιά.

11. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ.);

Όχι, δεν παρατείνεται προς το παρόν η υποβολή δήλωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Παρατάθηκε η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, δηλαδή οι λεγόμενες ΜΥΦ για το ημερολογιακό έτος 2019 μέχρι τις 30.6.2020 ενώ η διόρθωση των αποκλίσεων παρατάθηκε μέχρι τις 31/7/2020.

12. Τι άλλα φορολογικά μέτρα θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων;

Μείωση της προκαταβολής φόρου για το 2020 δεδομένης της μείωσης του τζίρου.

Παράταση της περιόδου (5ετίας αυτή τη στιγμή) μέσα στην οποία μπορούν να εκπίπτουν οι ζημιές των επιχειρήσεων.

Δυνατότητα έκπτωσης δαπανών κατά 130% όπως δωρεών προς το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μέτρα για τους εργαζόμενους

1. Υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει μισθό σε περίπτωση που το κλείσιμο της επιχείρησης έγινε κατόπιν απόφασης της πολιτείας;

Στην περίπτωση που το κλείσιμο της επιχείρησης αποφασίστηκε κατόπιν νομοθετικής πράξης, ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή μισθού προς τους εργαζόμενους.

2. Μπορεί επιχείρηση υπό το καθεστώς της αναστολής λειτουργίας να προχωρήσει σε απόλυση εργαζομένου;

Κάθε απόλυση που γίνεται από επιχειρήσεις υπό το καθεστώς της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας είναι άκυρη. Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό βρίσκεται σε εφαρμογή από 18/03 και μετά.

3. Μπορεί επιχείρηση που συνεχίζει την λειτουργία της να προχωρήσει σε απολύσεις;

Επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία δεν έχει απαγορευθεί με πολιτειακή απόφαση μπορούν να προβούν σε απολύσεις.

Ωστόσο, δεν θα τους επιτρέπεται να επωφεληθούν από το μέτρο της αναστολής καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και της χρήσης έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.

4. Μπορεί ο εργοδότης να αποφασίσει την αναστολή της σύμβασης εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων του;

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να αναστείλει συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων του, εφόσον η επιχείρησή του θα περιλαμβάνεται στις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μη βελτίωσης των συνθηκών. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τους εργαζόμενους μετά το πέρας της αναστολής για όσο χρονικό διάστημα κράτησε η αναστολή.

5. Υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει μισθό σε περίπτωση που αποφασίσει ο ίδιος το κλείσιμο της επιχείρησης;

Στην περίπτωση που η απόφαση για το κλείσιμο της επιχείρησης λαμβάνεται από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει την καταβολή μισθού.

6. Με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί;

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω κλεισίματος της επιχείρησης με απόφαση της πολιτείας, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της αναστολής της σύμβασης από εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ είναι δικαιούχοι έκτακτης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Kαταβάλλεται αποζημίωση 800€ για το διάστημα 15/03 – 30/4/2020, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του συνολικού ονομαστικού τους μισθού από το Κράτος.

Η οικονομική ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολογήτη και μη συμψηφιστέα. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Επίσης, το μέτρο της αναστολής καταβολής φόρων (βεβαιωμένες οφειλές, ρυθμισμένες οφειλές) για οφειλές του μηνός Μαρτίου επεκτάθηκε χωρίς τόκους και προσαυξήσεις και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων που πλήττονται.

7. Πώς θα δηλώνουν οι εργοδότες τους εργαζόμενους που δικαιούνται αποζημίωση;

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. Εργάνη με την οποία δηλώνουν ότι βρίσκονται υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

8. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας;

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Απαιτείται η καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων και των στοιχείων της επιχείρησης που απασχολούνται καθώς και δήλωση τραπεζικού λογαριασμού.

9. Υποχρεούται ο εργοδότης στην καταβολή του δώρου Πάσχα;

Σύμφωνα με ανακοινώσεις το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί κανονικά. Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων που πλήττονται θα παρέχεται η δυνατότητα το δώρο Πάσχα να καταβληθεί στο σύνολο του το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας.

10. Η οικονομική ενίσχυση των 800€ καταλαμβάνει και αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες;

Η οικονομική ενίσχυση επεκτείνεται και σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες των κλάδων που πλήττονται οικονομικά.

11. Ποια άλλα μέτρα προβλέπονται για τους εργαζομένους αλλά και τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν την λειτουργία τους;

Προβλέπεται η αίτηση για την άδεια ειδικού σκοπού υπό προϋποθέσεις για εργαζόμενους γονείς παιδιών καθώς και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι συνεχίζουν να μεταβαίνουν στην εργασία τους θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση μετακίνησης του εργοδότη τους.

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα της συνέχισης λειτουργίας επιχειρήσεων με την εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου οργάνωσης της εργασίας του προσωπικού, όπως συνέχιση λειτουργίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

12. Τι είδους μέτρα έχουν ληφθεί για τους ανέργους;

Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020 η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020.

13. Τι άλλα φορολογικά μέτρα θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της ρευστότητας των εργαζομένων;

Μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες για το 2020 δεδομένης της μείωσης του εισοδήματος.

Μείωση του ποσοστού ηλεκτρονικών δαπανών, προκειμένου για την μη υπαγωγή σε συμπληρωματική φορολογία, από το 30% σε μικρότερο ποσοστό επί του εισοδήματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

M. Σεντένο: Μέτρα στήριξης μισού τρισ. ευρώ στο τραπέζι του Eurogroup – Ανοιχτή η συζήτηση για τα κορονο-ομόλογα

bizness.gr

Published

on

Eurogroup

To αυριανό Eurogroup θα συζητήσει νέα μέτρα για τη στήριξη του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα παρέχουν ένα δίχτυ ασφαλείας για τις χώρες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και ανέρχονται συνολικά σε περίπου μισό τρισεκ. ευρώ, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, σε συνέντευξή του σε πέντε ευρωπαϊκές εφημερίδες το Σαββατοκυριακο.

Αναφέρθηκε, ειδικότερα, σε μία πιστωτική γραμμή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για όλες τις χώρες έως 240 δισ. ευρώ, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα δίχτυ ασφαλείας 100 δισεκ. ευρώ για την προστασία της απασχόλησης και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για ένα πανευρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων με αύξηση της δυνατότητάς του κατά 200 δισεκ. ευρώ για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες. Αν προστεθούν, συνέχισε, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτά των χωρών – ύψους 3% του ΑΕΠ σε δημοσιονομικό επίπεδο και στο 18% σε ρευστότητα – με το μισό τρισ. ευρώ που σχεδιάζει να προωθήσει το Eurogroup, ανέρχονται σε πολύ περισσότερα από 1 τρισεκ. ευρώ ως άμεση αντίδραση. «Η Ευρώπη δεν είχε δει ποτέ αυτό το ποσό στήριξης», είπε.

Ερωτηθείς γιατί δεν υπάρχει ομοφωνία για το πακέτο μέτρων που θα συζητήσει αύριο το Eurogroup, ο Σεντένο απάντησε: «Εργαζόμαστε. Βλέπω ευρεία στήριξη να διαμορφώνεται γύρω από αυτό το συνολικό πακέτο μέτρων, αλλά απαιτείται ακόμη αρκετή δέσμευση από τα κράτη-μέλη και αυτή είναι που χτίζουμε».

Όσον αφορά στην πρόταση για την έκδοση κορονο-ομολόγων, ο επικεφαλής του Eurogroup τόνισε ότι «η συζήτηση είναι ανοιχτή» και ότι θέλει αυτή «να είναι ανάλογη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συνδεθεί με την επόμενη φάση που θα αφορά στην ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση. «Σε αυτή τη συζήτηση (σ.σ.: στο αυριανό Eurogroup) δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τη δυνατότητά μας να συμφωνήσουμε στην έκτακτη πλευρά, τις τρεις ασφαλιστικές δικλείδες. Θα επιταχύνουμε, όμως, τη συζήτησή μας για ένα σχέδιο ανάκαμψης και αυτό ακριβώς αφορά η γαλλική πρωτοβουλία», σημείωσε, αναφερόμενος στη γαλλική πρόταση για την ίδρυση ενός νέου ταμείου που θα εκδίδει κοινό χρέος. «Για να μοχλεύσουμε ένα σχέδιο ανάκαμψης, θα χρειαστούμε νέο χρήμα. Για αυτό θα πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, ρεαλιστές και χωρίς κόκκινες γραμμές», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρχουν όροι στη χρηματοδότηση των χωρών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), o πρόεδρος του Eurogroup απάντησε: «Είμαστε έτοιμοι να αποσυνδέσουμε την πιστωτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) από τη λογική της κρίσης κρατικού χρέους της Ευρωζώνης. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο», προσθέτοντας: «Δεν έχει κανένα νόημα να συνδέσουμε μία κρίση πανδημίας με ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων ή μία μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, για παράδειγμα. Οι όποιοι όροι υπάρξουν στη στήριξη του ESM πρέπει να σχετίζονται με τον τρόπο που δαπανούμε τα χρήματα για την καταπολέμηση του ιού και του αντίκτυπού του και μακροπρόθεσμα οι χώρες που θα ωφεληθούν πρέπει να επανέλθουν σε μία σταθερή θέση, πρέπει να ακολουθήσουν μία βιώσιμη πορεία. Αυτό είναι σχεδιασμένο με έναν βασικό στόχο: να αποφύγουμε τον οποιοδήποτε στιγματισμό και να σεβασθούμε τους πολίτες μας, οι οποίοι υποφέρουν στην κατάσταση αυτή.

Ερωτηθείς για τις θέσεις απασχόλησης που μπορεί να χαθούν, ο Σεντένο είπε ότι «δημιουργήσαμε 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μετά την κρίση στην Ευρωζώνη», προσθέτοντας: «Πολλές θα χαθούν σε ένα τρίμηνο ή σε έναν μήνα. Παίρνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους/μισθούς, αλλά χωρίς ένα σχέδιο ανάκαμψης οι θέσεις αυτές θα χαθούν, όπως ακριβώς στις ΗΠΑ, όπου 10 εκατομμύρια ζήτησαν επιδόματα ανεργίας μέσα σε μόλις 15 ημέρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο αντίκτυπος του Covid-19 στην εποπτεία των αγορών κεφαλαίου της ΕΕ

bizness.gr

Published

on

Χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

H εξάπλωση του covid-19 στην Ευρώπη από τα τέλη Φεβρουαρίου είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), από τις 20 Φεβρουαρίου 2020, οι χρηματιστηριακές αγορές στην ΕΕ έχασαν το 30% της αξίας τους, ενώ όλοι οι τομείς επηρεάστηκαν από τις σοβαρές πτώσεις των τιμών των μετοχών.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει η Grant Thornton, η εξάπλωση της νόσου έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην ομαλή λειτουργία όλων όσοι συμμετέχουν στις κεφαλαιαγορές. Η πλειονότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και οι επιχειρήσεις χρειάστηκε να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σε νέους κανόνες, αναμορφώνοντας τα πρότυπα εργασίας των εργαζομένων τους και, συχνά, ενεργοποιώντας μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα προστατευτικά μέτρα που έλαβαν τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ESMA δημοσίευσε μια σειρά προσωρινών μέτρων και συστάσεων προς τις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές και τους συμμετέχοντες στις αγορές για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν ορισμένες από τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας.

Ως πρώτο βήμα, η ESMA εξέδωσε σειρά συστάσεων στους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, προτρέποντάς τους να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης τους, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μέτρων για τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Οι εκδότες πρέπει να γνωστοποιήσουν το συντομότερο δυνατό κάθε σχετική σημαντική πληροφορία σχετικά με τις επιπτώσεις του covid-19 στις προοπτικές ή την οικονομική τους κατάσταση σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς και θα πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές και τις πιθανές επιπτώσεις του covid-19, στο μέτρο του δυνατού, με βάση τόσο την ποιοτική όσο και την ποσοτική εκτίμηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης και των οικονομικών επιδόσεων στην οικονομική τους έκθεση για το έτος 2019 (εάν αυτές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί ή δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις). Οι διαχειριστές κεφαλαίων πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις περί διαχείρισης κινδύνων.

Ανοιχτές πωλήσεις

Για να περιορίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις των σημερινών συνθηκών στις τιμές των μετοχών, η ESMA εξέδωσε απόφαση που απαιτεί από τους κατόχους καθαρών ανοικτών θέσεων σε μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κοινοποιήσουν στις αντίστοιχες Αρμόδιες Εθνικές Αρχές, εάν η θέση φθάσει ή υπερβαίνει το 0,1% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 16 Μαρτίου 2020, εγκρίθηκε με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς που απειλούν σημαντικά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ένωση. Σύμφωνα με την ESMA, η πίεση για πώληση μετοχών και η ασυνήθιστη μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και είναι ενδεχόμενο να επιταθεί.Εν μέσω της εν λόγω κατάστασης , οι συμμετέχοντες στην αγορά ενδέχεται να αναλάβουν νέες θέσεις για να επωφεληθούν από περαιτέρω πτώσεις τιμών, οι οποίες ενδέχεται με τη σειρά τους να επιδεινώσουν τις πτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Εν συνεχεία, η ESMA αξιολόγησε θετικά σχετικές αιτήσεις για την απαγόρευση συναλλαγών που ενδέχεται να συνιστούν ή να αυξάνουν τις καθαρές ανοιχτές πωλήσεις μετοχών που διαπραγματεύονται σε διάφορους τόπους διαπραγμάτευσης και σε οργανωμένες αγορές της ΕΕ (ανεξάρτητα από το αν εκτελούνται σε χώρο διαπραγμάτευσης ή σε εξωχρηματιστηριακά), οι οποίες υποβλήθηκαν από τη τη βελγική FSMA, την ελληνική HCMC, τη γαλλική AMF και την ιταλική CONSOB. Πρόκειται για επείγον μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τις Ανοικτές Πωλήσεις για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συμβάντων ή εξελίξεων που συνιστούν σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη της αγοράς σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Securities Financing Transactions Regulation (SFTR)

Όσον αφορά την επικείμενη εφαρμογή του Κανονισμού περί Διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων (SFTR), η οποία έχει οριστεί για τις 13 Απριλίου για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, η ESMA αναγνώρισε ότι η εφαρμογή της απαίτησης περί υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων επηρεάζεται έντονα από την πανδημία του covid-19. Οι οντότητες οι οποίες καλούνται να εφαρμόσουν τον Κανονισμό αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς όσον αφορά τους πόρους, εφαρμόζοντας συγχρόνως σχέδια έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους και τα συνεχιζόμενα έργα για την ικανοποίηση των νέων κανονιστικών απαιτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ESMA αναμένει από τις αρμόδιες αρχές να μην δώσουν προτεραιότητα στις εποπτικές τους ενέργειες έναντι αυτών των οντοτήτων όσον αφορά τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που έχουν συναφθεί μεταξύ της 13ης Απριλίου 2020 (ημερομηνία εφαρμογής) και της 13ης Ιουλίου 2020.

Καθεστώς βήματος τιμής (tick size) για συστηματικούς εσωτερικοποιητές

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFIR) και τον Κανονισμό για τις Εταιρείες Επενδύσεων (IFR), οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές (Systematic Internalisers, SIs) πρέπει να συμμορφωθούν με το καθεστώς βήματος τιμής (tick size regime) από τις 26 Μαρτίου 2020.

Δεδομένου ότι οι αναδυόμενες απαιτήσεις για τους συστηματικούς εσωτερικοποιητές απαιτούν αλλαγές σε κρίσιμες τεχνολογικές εμπορικές υποδομές, σε μια στιγμή που οι επιχειρηματικές δραστηριότητες λειτουργούν από διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, η εφαρμογή των απαιτήσεων μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετους λειτουργικούς κινδύνους για ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά της ΕΕ σε περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες και λόγω των σημερινών έκτακτων περιστάσεων, η ESMA αναμένει από τις αρμόδιες αρχές να μην δώσουν προτεραιότητα στις εποπτικές τους ενέργειες σε σχέση με το νέο καθεστώς βήματος τιμής (tick size regime) που εισήχθη στη MiFIR από τις 26 Μαρτίου 2020 έως τις 26 Ιουνίου 2020, και να εφαρμόζουν γενικά τις εποπτικές αρμοδιότητές με αναλογικό τρόπο.

Καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών σύμφωνα με την MiFID II

Οι δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία φαίνεται επίσης να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές να επιτύχουν τη συνεχή συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις. Η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων να καταγράφουν τηλεφωνικές συνομιλίες σχετικά με τη λήψη, τη διαβίβαση και την εκτέλεση εντολών σύμφωνα με την MiFID II ενδέχεται να μην είναι εφικτή (για παράδειγμα λόγω της απότομης απομακρυσμένης εργασίας από σημαντικό μέρος του προσωπικού ή λόγω έλλειψης πρόσβασης από πελάτες σε ηλεκτρονικά εργαλεία επικοινωνίας).

Εάν, στα πλαίσια αυτών των εξαιρετικών σεναρίων, οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να καταγράψουν φωνητικές συνομιλίες, η ESMA αναμένει να εξετάσουν ποια εναλλακτικά μέτρα θα μπορούσαν να λάβουν για να μετριάσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την έλλειψη καταγραφής.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση γραπτών πρακτικών ή σημειώσεων τηλεφωνικών συνομιλιών κατά την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες, με την προϋπόθεση ότι θα παρέχεται στον πελάτη η προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με την αδυναμία εγγραφής της κλήσης και ότι αντί αυτού θα ληφθούν τα γραπτά πρακτικά ή οι σημειώσεις της κλήσης. Σε αυτά τα σενάρια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ενισχυμένη παρακολούθηση και εκ των υστέρων έλεγχο των σχετικών εντολών και συναλλαγών.

Η επόμενη ημέρα

Τα προσωρινά μέτρα της ESMA είναι ευπρόσδεκτα και παρέχουν κάποια «ανακούφιση» για τις επιχειρήσεις, δεδομένων των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας και των απαιτητικών συνθηκών εντός των οποίων καλούνται να λειτουργήσουν.

Δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια των αναταραχών και του ακριβούς αντίκτυπου της πανδημίας και των μέτρων προστασίας των κυβερνήσεων στις δραστηριότητες των χρηματοοικονομικών οντοτήτων και τις οικονομικές τους προοπτικές, οι κανονιστικές απαιτήσεις που αναμένεται να ισχύσουν και μετά τον Ιούλιο και οι επιπτώσεις τους στις εν λόγω οντότητες οφείλουν να αξιολογηθούν επίσης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Για παράδειγμα, τα σχέδια των χρηματοοικονομικών οντοτήτων για την εφαρμογή των απαιτήσεων περιθωρίου ασφάλισης (margin requirements) για τα μη κεντρικά εκκαθαρισμένα παράγωγα, οι οποίες τίθενται σε ισχύ σε δύο φάσεις, τον Σεπτέμβριο του 2020 και τον Σεπτέμβριο του 2021, είναι πολύ πιθανό να έχουν διαταραχθεί, θέτοντας σε κίνδυνο τα προγράμματα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κινητών Αξιών (IOSCO) έχουν ήδη συμφωνήσει να παρατείνουν κατά ένα έτος την προθεσμία για την ολοκλήρωση των δύο τελευταίων φάσεων υλοποίησης των απαιτήσεων περιθωρίου ασφάλισης για τα μη κεντρικά εκκαθαρισμένα παράγωγα.

Σύμφωνα με την BCBS/IOSCO, η επέκταση αυτή θα παράσχει πρόσθετη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στον άμεσο αντίκτυπο του Covid-19 και ταυτόχρονα να διευκολύνει τις καλυπτόμενες οντότητες να ενεργήσουν με επιμέλεια για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις σύμφωνα με την αναθεωρημένη προθεσμία.

Με την επέκταση αυτή, η τελική φάση υλοποίησης θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2022, οπότε οι καλυπτόμενες οντότητες με συνολικό μέσο όρο μη κεντρικά εκκαθαρισμένων παραγώγων άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ θα υπόκεινται στις απαιτήσεις. Ως ενδιάμεσο στάδιο, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 οι καλυπτόμενες οντότητες με συνολικό μέσο όρο μη κεντρικά εκκαθαρισμένων παραγώγων άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ οφείλουν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις.

Η προτεινόμενη παράταση, προκειμένου να έχει ισχύ στην ΕΕ, πρέπει να ενσωματωθεί στη δικαιοδοσία της ΕΕ μέσω των αναγκαίων νομοθετικών τροποποιήσεων.

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές στην ΕΕ θα πρέπει να αρχίσουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο του covid-19 όσον αφορά την ικανότητα των επιχειρήσεων να συμμορφωθούν όχι μόνο με τις υποχρεώσεις των οποίων η υλοποίηση είναι επικείμενη αλλά και με τις απαιτήσεις που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπό ποιες προϋποθέσεις απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ η παράδοση αγαθών

bizness.gr

Published

on

Εσωτερικό κτιρίου της Grant Thornton

Σύμφωνα με τη στήλη «Φοροδοξίες» της Grant Thornton, απαλλάσσεται (υπό προϋποθέσεις) από τον ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος με τη σειρά του χρησιμοποιεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς προς το Δημόσιο. Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόσφατη ΠΝΠ (30.3.20), για την παραπάνω απαλλαγή, αναφορικά με τη δωρεά νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, στο πλαίσιο καταπολέμησης του κορονοϊού, δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά αρκεί κοινοποίηση της αποδοχής της.

Για να υπάρχει απαλλαγή από το ΦΠΑ, θα πρέπει το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από τον προμηθευτή προς τον δωρητή να ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς, ενώ ο προμηθευτής συνεχίζει να έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις. Οι ρυθμίσεις αυτές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς, παράλληλα με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν τεθεί υποχρεωτικά σε αναστολή λειτουργίας ή πλήττονται σημαντικά, η παροχή φορολογικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στην προσπάθεια του Κράτους για αντιμετώπιση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης είναι εξόχως σημαντική.

Δωρεές προς το Δημόσιο – αντικίνητρο ο ΦΠΑ αυτοπαράδοσης για αγαθά/υπηρεσίες της ίδιας της επιχείρησης: Σε απόδοση ΦΠΑ θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να δωρίσουν προς το Δημόσιο αγαθά ή υπηρεσίες που οι ίδιες παράγουν, στη μάχη κατά την επιδημίας του κορονοϊού. Πρόκειται για τον λεγόμενο ΦΠΑ αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών και στην ουσία συνίσταται στην απόδοση του ΦΠΑ δαπανών της που έχει ήδη εκπέσει η επιχείρηση κατά την παραγωγή των αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Εκτιμούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει πρωτοβουλία για εξαίρεση από τον ΦΠΑ και στους δωρητές προς το Δημόσιο αγαθών και υπηρεσιών που οι ίδιες οι επιχειρήσεις παράγουν ή προσφέρουν αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Δωρεές προς το Δημόσιο – κίνητρα και στη φορολογία εισοδήματος: Οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν, υπό την προϋπόθεση όμως, η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, εκτός εάν η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου. Θεωρούμε ότι οι περιστάσεις είναι τέτοιες ώστε να πρέπει να εκπίπτουν οι συγκεκριμένες δαπάνες για την πανδημία του κορονοϊού χωρίς να απαιτούνται οι παραπάνω όροι. Επιπλέον, ιδιαίτερα αποτελεσματικό θα ήταν οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε δωρεές αγαθών ή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, όπως ενδεικτικά προς το Υπουργείο Υγείας ή άλλους αρμόδιους κρατικούς ή δημοτικούς φορείς στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης, να μπορούσαν να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους την εν λόγω δαπάνη προσαυξημένη (λ.χ. κατά 30%).

Δωρεές προς το Δημόσιο – Φόρολογία Δωρεών: Οι δωρεές προς το Δημόσιο απαλλάσσονται από φόρο δωρεάς. Δωρεές προς δήμους, κοινότητες, μη κερδοσκοπικά πρόσωπα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς σκοπούς υπόκεινται σε αυτοτελή φόρο 0,5%, εφόσον υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο των 1000 Ευρώ. Προσοχής χρήζει όμως το γεγονός ότι δωρεές σε τρίτους φορείς ή φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν σε απαλλαγές μπορεί να υπόκεινται σε φόρο δωρεάς έως 40%.

Συνιστώμενα μέτρα διαχείρισης κρίσης – Βραχυπρόθεσμος προϋπολογισμός ως μέτρο για τη διασφάλιση ρευστότητας: Για την αποτελεσματική καθημερινή διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της επιχείρησης κρίσιμη είναι η σύνταξη ενός ημερήσιου προϋπολογισμού ιδανικά, ή εβδομαδιαίου εναλλακτικά, για μια περίοδο 12 έως 14 εβδομάδων. Στον προϋπολογισμό θα πρέπει να αποτυπώνονται οι βασικές εκτιμήσεις της διοίκησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την ταμειακή ρευστότητα της επιχείρησης.

Πέραν της κρίσιμης περιόδου επιπτώσεων του COVID-19, η πρόβλεψη θα πρέπει να επεκτείνεται σε μηνιαία βάση έως και το τέλος του 2020. Δεδομένης της αυξημένης πιθανότητας προσφυγής σε τραπεζικό δανεισμό, η αξιοπιστία του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης ενισχύει την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

Συνιστώμενα μέτρα διαχείρισης κρίσης – Καθημερινή ταμειακή διαχείριση της επιχείρησης: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν την διεύρυνση των όρων πίστωσης με προμηθευτές και πιστωτές, δίνοντας έμφαση σε εκείνους που είναι κρίσιμοι για την συνέχιση της δραστηριότητας τους. Η παροχή εκπτώσεων από τον προμηθευτή αναμένεται, επίσης, να βοηθήσει τις ταμειακές ροές της επιχείρησης. Παράλληλα, ανάλογα με το πλήγμα που υφίσταται η δραστηριότητα της επιχείρησης, θα πρέπει να εξετάσει την ενδεχόμενη ενεργοποίηση διαθεσίμων σε αδράνεια.

Continue Reading
Advertisement

Trending